At Takwir

Oct 6, 2004

AT TAKWIIR (MEGGULUNG)

APABILA MATAHARI DIGULUNG
DAN APABILA BINTANG BINTANG BERJATUHAN
DAN APABILA GUNUNG GUNUNG DIHANCURKAN
DAN APABILA UNTA UNTA YANG BUNTING DITINGGALKAN (TIDAK DIPERDULIKAN)
DAN APABILA BINATANG BINATANG LIAR DIKUMPULKAN
DAN APABILA LAUTAN DIPANASKAN
DAN APABILA RUH RUH DIPERTEMUKAN (DENGAN TUBUH)
DAN APABILA BAYI BAYI PEREMPUAN YANG DIKUBUR HIDUP HIDUP DITANYA
KARENA DOSA APAKAH IA DIBUNUH
DAN APABILA CATATAN �CATATAN (AMAL PERBUATAN MANUSIA) DIBUKA
DAN APABILA LANGIT DILENYAPKAN
DAN APABILA NERAKA JAHIM DINYALAKAN
DAN APABILA SURGA DIDEKATKAN
MAKA TIAP TIAP JIWA AKAN MENGETAHUI YANG TELAH DIKERJAKAN
SESUNGGUHNAYA AKU BERSUMPAH DENGAN BINTANG BINTANG
YANG BEREDAR DAN TERBENAM
DEMI MALAM APABILA TELAH HAMPIR MENINGGALKAN GELAPNYA
DAN DEMI SUBUH APABILA FAJARNYA MULAI MENYINGSING
SESUNGGUHNYA ALQUR�AN ITU BENAR BENAR FIRMAN (ALLAH YANG DIBAWA OLEH ) UTUSAN YANG MULIA(JIBRIL)
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG MEMPUNAYI KEDUDUKAN TINGGI DISISI ALLAH YANG MEMPUNYAI �ARSY
YANG DITA�ATI DISANA (DI ALAM MALAIKAT)LAGI DIPERCAYA
DAN TEMANMU (MUHAMAD) ITU BUKANLAH SEKLI SEKALI ORANG YANG GILA
DAN SESUNGGUHNYA MUHAMAD ITU MELIHAT ZIBRIL DI UFUK YANG TERANG
DAN DIA (MUHAMAD) BUKANLAH SEORANG YANG BAKHIL UNTUK MENERANGKAN YANG GAIB
DAN ALQURAN ITU BUKANLAH PERKATAAN SYETAN YANG TERKUTUK
MAKA KEMANAKAH KAMU PERGI
ALQURAN ITU TIADA LAIN HANYALAH PERINGATAN BAGI SEMESTA ALAM (YAITU) BAGI SIAPA DIANTARA KAMU MENEMPUH JALAN YANG LURUS DAN KAMU TIDAK DAPAT MENGHENDAKI (MENEMPUH JALAN ITU) KECUALI APABILA DIKEHENDAKI ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM.

========================================
Pengirim : DEDE HERI WAHYUDI
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *