Maling dikelamuti pedhet
Mari ngunci kandang sapi Sutaji mergoki onok arek menek ondho katene mlebu kamare Romlah. Ambek Sutaji, ondhone di gedrok 2 sampek malinge ceblok. Mari ngono malinge diseret dilebokno kandang ndhik mburi omah. Mari klambine dicopoti kabeh malinge iku mau dicancang nang cagak. ” Kapokmu kapan mene isuk tak lapurno juraganku saiki turuo ae sing kepenak ” jare Sutaji. Isuke Sutaji ngejak bapake Romlah marani maling sing dicancang Sutaji. Bareng diparani tibake malinge semaput awake pucet, peok, ambune basin, ambek dhodhone abhang kabeh. ” Lho Ji iki Na Togog sing mbiyen nginceng anakku. Waduh saknone arek iki Ji, mari kon kelamuti tah Ji ? ” ” Lha lapo aku ngelamuti maling sampeyan takokno dhewe nang areke. ” Mari diguyang banyu malinge tangi maneh. ” Opoko kon iku le ?” jare Bapake Romlah. ” Ampun Pak … sak wengi aku bengok 2 gak onok sing nulungi. Pedhet sampeyan iku gak onok mboke tah ? ”

Dokter gigi
Pak Tarto dokter gigi kondang soko desa Tjutuk Manuk Randublatung wis kaloko dadi dokter gigi sing mumpuni. Loro untu opo wae pasti cespleng, untu krowok, untu pecah, untu gapuk, untu berlubang pasti mari. Isuk kuwi ketamon pak Kuntjung sing rambute koyo Ronaldo pemain bal soko Brasil sing juara bal 2 an sak donyo. ” Kulo nuwun pak dokter untu ….. eeehh dokter gigi. ” ” Monggo pak Kuntjung … kulo aturi lenggah rumiyin ” Sak wise sak untoro wektu pak dokter metu karo nggowo uborampe.
” Sakit menopo pak ? ” Takonne dokter Tarto ” Niki lho pak dokter … untu kulo niki sedut senut penjenengan tingali rumiyin. ” Sakwise diprikso doktere ngomong ” Lah niki kedah dicabut pak ” “Pinten pak ongkose ?” Takon pak Kuntjung nggenahke ” Anu pak … niki kenging arto go jing.” “Go jing niku pinten ?” “Go jing … niku gangsal ewu pak.” ” Ngaten pak …. uwun sewu … kulo gadah arto namung kalih ewu; ingkang tigang ewu kulo sukani kalih mendo (wedus) kulo, dene mendo kulo reginipun satus seket ewu, mbenjing wulan ngajeng wedus kulo ingkang meteng meniko medal cempe nipun, pramilo kulo aturi ngetung rumiyin menggah saenipun dados pak dokter gadah utang dateng kulo satus patang puluh pitu ewu.” “Ngaten pak Kuntjung …. saenipun untu ingkang ngandap kulo cabut gangsal, dene ingkang nginggil kulo cabut sedoyo, dene sisanipun bade kulo cabut ngenjing, dados impas bapak mboten utang kulo mboten utang ” Pak Kuntjung nesu, rai bang ma wingo 2 kuping megar, cangkem ngiler
“Lhadalah pak dokter kurang ajar, mosok kulo ompong ngaten mendingan ora duwe wedus, katimbang mung iso ngemut thok.”

Salah tompo
Si Samiun mulih 2 nangis embuh ono opo. Bocah kelas papat SD. kuwi banjur ditakoni karo embokne ” Miun keno opo kowe kok nangis ? Opo luwe durung mangan ?” ” Mboten bu kulo lak nembe ngeterke roti teng daleme pak Ngatno lah kulo malah dijewer kalih pak Ngatno. ” ” Lah keno opo kowe dijewer ? ” ” Anu bu kulo lak ketok 2 lawang kalih mungel ngaten : Jeng Ngatno …. Jeng Ngatno … ”

Rambut ijo
Si Karto karo si Usro mulih sekolah main cangkriman : Karto : ” Rambut putih jenenge opo ? Usro : ” Yo mesti wae uwan, nek rambut abang jenenge opo ? ” Karto : ” Wis pasti jenenge pirang. ” Usro : ” Nek rambut ijo jenenge opo hayoo ? ” Karto : ” Rambut ijo jenenge rambutan sing durung mateng. ”

Tarsan
Sawijining sore bocah loro Sarino karo Sarimin, bocah asal deso Ngadirojo Wonogiri podo dolanan : Sarino : ” Min … min reneo ” Sarimin : “Auooooooo ….. ” Sarino takon meneh : ” Min …. min …. reneo min ” Sarimin : ” Auoooooooo…….. ” Lho bocah ki ono opo, kok nganeh anehi ? Sarino takon sepisan meneh : ” Min …. min …. reneo …. mim ” Sarimin : ” Bocah ki ndendeng …. aku khan wis ganti jeneng …. jenengku …. TARSAN ”

Jeneng
Sepur lagi wae metu soko setasiun Balapan Painem karo Paijem sedulur loro dadi babu neng Jakarta neng omahe babah Hong. ” Timbang ngantuk ayo main cangkriman (tebak 2 an) yuk ” ” Ayo … siapa takut ” tuture Paijem ” Yen bojone Pak Seno….wong Yogyakarto ngomonge piye ?” ” Yo mesti wae jeng Seno ” ” Yen garwane Pak Budi ?” ” pasti….. jeng Budi ” ” Yen …. bojone Pak Ngatno ” ” wis genah …… JENGATNO ……”

Cukimai
Sepur klutuk Tirtonadi jurusan Wonogiri Jakarta lagi wae ninggalke kuto Wonogiri. Gunung Gandul isih ketoro wah sedih banget Paino ninggalake deso kecamatan Pracimantoro daerah kering sering paceklik, kurang mangan lan penduduke miskin banget. Neng sepur Paino ketemu gadis lencir kuning Pingkan asal Manado. Dasar Paino cah ndeso durung kenal karo Gadis Manado pura 2 sok akrab. Karo kipas 2 nganggo kipas nyam 2 an Pingkan ngeluh : ” Cukimai panas sekali hari ini …. mau kemarau kali ya ? ” Dasar si Paino sok tahu melu 2 nimbrung karo kipasan koran : ” Saya juga cukimai ….. bener mau kemarau ” omonge kalem karo mesem.

Undangan
Nuwun wiyosipun kulo ngaturi pirso mbok bilih mboten wonten halangan mbenjing dinten Seloso Kliwon malem Rebo Legi wulan Bakdo wanci magrib kulo bade gadah damel islamaken utawi nyunataken utawi mbucal kulup bapakipun tole yuswo kinten 2 lahir jaman Jepang; kulo nyuwun ngapunten ingkang ageng margi panjenengan mboten pareng nginjen; dene mbok bilih tukang jagal utawi dokter ingkang nyunat mboten saged motol kulupipun kepekso kito sedoyo pados tukang graji kayu.
Semanten rumiyin undangan kito mbok bilih wonten lepat kulo nyuwun sewu nembah suwun. Saking kulo Dulgento Tumut mahargya rawuh penjenengan Ir. Maerokoco Diplom. Ing. MLML.

Aku
Dino Seloso Kliwon, sak njeroning kelas Bu Ani lagi mucal bahasa Indonesia giliran mbahas Puisi Chairil Anwar berjudul ” Aku. ” Terus Bu Guru Ani ngongkon 3 muride membaca puisi secara bergiliran tanpo teks. Giliran Tini kon maju …. lancar membawakan puisi ” Aku. ” Terus Tono ugo ngono … lancar. Giliran murid anyar seko nggunung durung lancar membawakan boso Indonesia. Kanti ngowel Paino maju terus ndangak : ” Aku ….. Aku ….. mbuh ora ngerti …. pokoke Aku anake simbok karo bapak ” (terus mundur kanti ndodok mergo ngompol ?)

Cirine wong seko entute
o Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
o Wong GOBLOG
Wong sing ngempet ngentut sampai jam 2 an.
o Wong sing JEMBAR WAWASANE
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
o Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
o Wong sing MISTERIUS
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
o Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug 2 nyetop entute nek pas lagi ngentut.
o Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.
o Wong sing KEJEM (SADIS)
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.
o Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut terus keisinan dhewe.
o Wong sing STRATEGIS
Wong sing nek ngentut ning ngarepe wong lio iso nylamurke entute nganti wong lio ora kepikiran maneh.
o Wong sing BODHO
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero 2 dienggo ngganti entute sing metu.
o Wong sing GEMI
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik 2.
o Wong sing SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
o Wong sing RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
o Wong sing ORA RAMAH
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk 2.
o Wong sing KE KANAK 2 AN
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk 2.
o Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.
o Wong JUJUR
Wong sing ngakoni nek awake bar ngentut.
o Wong PINTER
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.
o Wong SIAL
Wong sing dientuti terus karo wong lio.
o Wong sing KURANG KONTROL DIRI
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
o Wong sing ORA IKHLAS
Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring 2.
o Wong sing GEMI
Wong sing menowo ngentut metune swara entut di endat 2 dadi ping 7.
o Wong sing SOK AMAL
Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase.
o Wong RA NGGENAH
Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane.
o Wong RA UMUM
Yen ngentut dilagokake.
o Wong PENSIUNAN PRAJURIT
Yen ngentut di penggak 2 kareben swarane kadya unining bedil.
o Wong RA SABARAN
Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.
o Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo )
Entute aluun banget dawa lan sajak ndandang gulo.
o Wong RADUWE GAWEAN
Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).
Tambahan :
Wong GENDHENG : Wong sing ngamati ciri 2 ne wong liya saka carane ngentut

Orang medan kehausan di Malioboro
Pada waktu musim liburan yang lalu Si Tobing anak SMA I Medan study tour ke Jogja. Setelah sampai di malioboro pada jam 10.00 si Tobing jalan dari Malioboro hingga Keraton Jogja yang jaraknya lumayan jauh pada waktu itu udara jogja cukup panas karena kehausan diterpa terik matahari mampirlah si Tobing kewarung penjual es sambil mengelap keringat. ” Minta es Bu ” kata si tobing dengan dialek medan yang kental ” Mboten wonten den ” ? jawab si ibu dg logat jogja yang halus ” Tak apalah tak pakai SANTAN ” kata si Tobing lagi si ibu bilang lagi : ” sampun telas den ” ? si Tobing menjawab lagi ” Tak apalah bu tak pakai GELAS pakai mangkokpun jadilah ” Sangking bingung dan kesalnya si ibu ngomong : ” Sampeyan niku EDAN nggih mas ? ” dijawab lagi sama si Tobing dengan gembiranya ” Waah hebat benar ibu ini bisa tahu saya dari MEDAN.

Beda katok dengan kotak
Seorang ayah ketika sedang membaca koran diajukan sebuah pertanyaan oleh anaknya yang masih SD. Si anak : Ayah tau ngga bedanya kotak dengan katok ? Ayah : kotak itu dibuat dari kayu kalau katok dari kain. Si anak : Salah dong yah ayah : lalu … ? Si anak : Kalau katok (celana) itu bisa ber kotak 2
tapi kalau kotak tidak bisa ber katok 2.

Solo geser
Nova adalah asli Solo tapi dia rada sedikit 2 pelupa suatu hari dia pulang dengan naik bis patas dalam perjalanan dia hanya tidur secara tidak sadar dia ternyata sudah mendekati solo. Kondektur : Solo … Solo … Terminal Solo geser Nova : Ha �.. sudah mendekati solo … sudah solo yak pak …. Kondektur : Solo … solo … terminal Solo geser Nova : Pak kondektur … ” memangnya solo sekarang geser kemana “……..
Kondektur : Guoblok maksudnya yang terminal solo geser kedepan �..

Jawa inggris
Uga : Di kamu bisa bahasa inggris ? tanyanya. Adi : Bisa Uga : Bahasa inggrisnya anjing apa ? Adi : Dog. Uga : Apa artinya bahasa inggris ” Lion on the table ” Adi : sambil garuk 2 kepala apa yaaa Uga : artinya ” singa dimeja ” / ” Singo Dimejo ” Adi : Sialan itu kan nama kakekku.

Jawa jepang
Kisah ini terjadi didaerah Purwokerto dimana bahasa jawa disana menggunakan bahasa jawa dengan dialek tertentu …. banyumasan … A : kamu bisa bahasa jepang B ; bisa dong A : bagero artinya apa … ?? B : bagi loro A : kombangwa B : kompal kampil barange dawa …. A : Soredewa B : ngisore gede dawa ….

Jawa sunda
Ada sepasang suami istri, si suami berasal dari jawa sedangkan si istri sunda. Sewaktu pulang dari sawah mereka membeli ikan lele tetapi waktu diperjalanan ikan itu jatuh dan masuk kelubang. Istri : ” Cepat mas dikodok ” Suami : ” Gimana kamu sih udah tau ikan lele kamu bilang kodok. ” Padahal maksud sang istri yaitu dirogoh lubangnya.

Sami mawon
Dipasar Bringaharjo Yogyakarta ada seseorang pembeli berasal dari pulau Lombok NTB. Orang tersebut berbelanja tempe lalu menanyakannya kepada penjual tempe tersebut. Penjual tempe tersebut menjual tempe dengan 2 jenis. Satu tempe yg dibungkus pake daun satu tidak dibungkus. Dengan lagaknya seperti orang jawa asli si pembeli ini menannyakannya kepada penjual. ” Mas piro tempene siji ? � tanyanya sambil menunjuk tempe yang tidak dibungkus. Si penjual menjawab ” Sewu mas. ” Kemudian si pembeli menanyakan lagi ” Terus ning dibungkus opo mas. ” Jawab penjual ” Samimawon(artinya : sama saja) mas. ” Kemudian pembeli tersebut berkata ” Yo uwis mas aku tuku tempene loro karo samimawone siji. ” Kontan si penjual tertawa ter bahak 2 ” Ha ha ha ha ha ha ha ha. ”

Wong solo di Surabaya
Orang solo terkenal dengan bahasanya yang halus. Suatu hari seorang wanita solo sedang berkunjung kesurabaya jalan 2 katanya. Lalu ia berkeliling kota dengan menggunakan angkot. setelah sekian lama ber angkot ria tiba pada sebuah jalan yang sedang macet total. Udara surabaya panas makin lama macet makin panas didalam angkot. Disebelah si ibu duduklah seorang pemuda berambut gondrong dan dandanan sedikit kumal (preman katanya) … tiba 2 karena panas si pemuda me ngipas 2 koran yang sudah kumal sambil berkata ….. jancuk …
mendengar perkataan itu si ibu langsung menimpali …… iya mas aku juga jancuk lho ……..

Awas ono cagak
Di Jawa ada rambu 2 yang selalu dinasehatkan seorang ibu kepada putrinya yang sedang masuk masa akil balik. ” Nduk …. sing ati 2 njaga awak elingo nek ana cagak ngadheg iku madangi tapi nek cagak e turu iku metengi. ” (Nak …. ingat yang hati 2 kalau ada tiang berdiri itu bisa bikin terang, tapi kalau ada tiang tidur itu bisa bikin gelap / bisa bikin hamil (metengi punya 2 arti gelap / hamil).

Beda orang jawa dengan bule
Di bawah pohon yang rindang si Udin bersama temannnya Dudung sedang duduk 2 santai. Lalu si Udin memberi tebakan kepada si Dudung. Udin : ” Apa bedanya orang Jawa dengan orang bule. ” Dudung : ” Kalau orang Jawa suka makan singkong sedangkan orang bule suka makan keju. ” Udin : ” Salaaah . . . tau. ” Dudung : ” Lalu apa dong . . . . ? ” Udin : ” Jawaban yang betul gini kalau orang bule namanya Tomas kalau orang Jawa namanya Masto. ”

Ojo ke susu 2
Alkisah ada sepasang suami istri yang baru menikah. Sicewek berasal dari keluarga Jawa sedangkan si cowok berasal dari keluarga Sumatra alias orang Batak. Pada malem pertama si cowok udah nggak tahan lagi buat ngejalanin tugasnya sebagai suami. sicowok : dek . . . cepatlah sikit, aku udah nggak tahan nih . . (tentu dengan eksen bataknya) si cewek : sabar toh mas ojo ke susu 2 alon 2 asal kelakon (jawab si cewek yang nggak mo kalah dengan eksen jawanya yang artinya sabar mas, jangan ter buru 2 pelan 2 asal selamat) Si cowok yang nggak ngerti omongan sicewek dan mendengar kata 2 susu, kembali dengan eksen bataknya dan dengan sedikit kesel ngomong si cowok : bah . . kau ini gimana sih dek, aku kan belum pegang apa 2 boro 2 kesusu si cewek : ? ? ? ? bengong dan bingung . . .

Mati dhewe
Seorang istri asal Jawa, kehilangan suami (dari Sunda) yang mendadak meninggal karena sakit. Pada saat disemayamkan dirumahnya si istri sambil menangis tersedu mengeluh : ” Aduh akang kok tega meninggalkan saya. Terpaksa sekarang saya mau belanja dewe mau makan dewe, mau pergi dewe ” Sang mertua yang kebetulan duduk disebelahnya menggumam : ” Pantes saja anak gua mati, abis mau belanja minta diewe, mau makan minta diewe, mau pergi juga minta diewe. ” si mantu : ” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ”

========================================
Pengirim : baseler / wonokairun
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *