Doa hari 1

Yaa Allah Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang orang yang benar benar
berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang orang yang benar benar
melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidunya orang orang yang
lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam
Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari 2

Yaa Allah Dekatkanlah aku kepada keridhoan MU dan jauhkanlah aku dan
kemurkaan serta balasan MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca
ayat ayat MU dengan rahmat MU, Wahai Maha Pengasih dari semua Pengasih

Doa hari 3

Yaa Allah Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan MU, Wahai dzat Yang Maha
Dermawan dari semua dermawan

Doa hari 4

Yaa Allah Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan
perintah perintah MU, dan berilah aku manisnya berdzikir mengingat MU.
Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada MU, dengan
kemuliaan MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan MU dan perlindungan MU,
Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Doa hari 5

Yaa Allah Jadikanlah aku diantara orang orang yang memohon ampunan,dan
jadikanlah aku sebagai hamba MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah
aku diantara Auliya MU yang dekat disisi MU, dengan kelembutan MU,
Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa hari 6

Yaa Allah Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat
terhadap MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan MU.
Jauhkanlah aku dari hal hal yang dapat menyebabkan kemurkaan MU, dengan
anugerah dan bantuan MU, Wahai puncak keinginan orang orang yang
berkeinginan

Doa hari 7

Yaa Allah Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah
malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat MU secara berkesinambungan, dengan
Taufiq MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang orang yang sesat.

Doa hari 8
Yaa Allah Berilah aku rizki berupa kasih sayang tenhadap anak anak
yatim dan pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan
orang orang mulia, dengan kemuliaan MU, Wahai tempat berlindung bagi
orang orang yang berharap

Doa hari 9

Yaa Allah Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat MU yang luas, dan
berikanlah aku petunjuk kepada ajaran ajaran MU yang terang, dan
bimbinglah aku menuju kepada kerelaan MU yang penuh dengan kecintaan MU, Wahai harapan orang orang yang rindu.

Doa hari 10

Yaa Allah Jadikanlah aku diantara orang orang yang bertawakkal
kepada Mu, dan jadikanlah aku diantara orang orang yang menang
disisi MU, dan jadikanlah aku diantara orang orang yang dekat kepada MU
dengan ihsan MU, Wahai Tujuan orang orang yang memohon.

Doa hari 11

Yaa Allah Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik,dan
tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan.
Jauhkanlah dariku kemurkaan MU dan api neraka dengan pertolongan MU,
Wahai Penolong orang orang yang meminta pertolongan.

Doa hari 12

Yaa Allah Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qanaah dan kerelaan.Tempatkanlah aku di atas jalan
keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti
dengan penjagaan MU, Wahai penjaga orang orang yang takut.

Doa hari 13

Yaa Allah Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah
kesabaran padaku untuk menerima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan
kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang orang yang baik dengan
bantuan MU,Wahai Dambaan orang orang miskin.

Doa hari 14

Yaa Allah Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan.
Dan ampunilah aku dari kesalahan kesalahan dan kebodohan. Janganlah
Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala dan malapetaka dengan
kemualian MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin.

Doa hari 15

Yaa Allah Berilah aku rizki berupa ketaatan orang orang yang khusyu.
Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang orang yang menyesal,
dengan keamanan MU, Wahai Keamanan untuk orang orang yang takut.

Doa hari 16

Yaa Allah Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan
orang orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama
orang orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat MU hingga sampai
kepada alam akhirat. Demi ketuhanan MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.

Doa hari 17

Yaa Allah Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat
serta cita cita ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa
pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada
didalam hati seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya
yang suci.

Doa hari 18

Yaa Allah Sedarkanlah aku akan berkah berkah yang terdapat di saat
saharnya. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah
aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran ajarannya,
Demi cahaya Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Doa hari 19

Yaa Allah Penuhilah bagianku dengan berkah berkahnya, dan mudahkanlah
jalanku menuju kebaikan kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari
ketentraman dan kebaikan kebaikannya, Wahai Pemberi petunjuk kepada
kebenaran yang terang.

Doa hari 20

Yaa Allah Bukakanlah bagiku pintu pintu sorga dan tutupkanlah bagiku
pintu pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca
AI Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang orang Mumin.

Doa hari 21

Yaa Allah berilah aku petunjuk menuju kepada keridhoan MU. Dan
janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah
sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai Pemenuh
keperluan orang orang yang meminta.

Doa hari 22

Yaa Allah Bukakanlah bagiku pintu pintu karunia MU, turunkan untukku
berkah berkahmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab penyebab
keridloan MU, dan tempatkanlah aku di dalam sorga MU yang luas, Wahai
Penjawab doa orang orang yang dalam kesempitan.

Doa hari 23

Yaa Allah Sucikanlah aku dari dosa dosa, dan bersihkanlah diriku dari
segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus
kesalahan orang orang yang berdosa.

Doa hari 24

Yaa Allah Aku memohon kepada MU hal hal yang mendatangkan keridhoan MU, dan aku berlindung dengan MU dan hal hal yang mendatangkan
kemarahan MU, dan aku memohon kepada MU kemampuan untuk mentaati MU
serta menghindari kemaksiatan tenhadap MU, Wahai Pemberi para peminta.

Doa hari 25

Yaa Allah Jadikanlah aku orang .orang yang mencintai Auliya MU dan
memusuhi musuh musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah sunnah penutup
Nabi MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa hari 26

Yaa Allah Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan
dosa dosaku diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aibku
ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.

Doa hari 27

Yaa Allah Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah
perkara perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku,
dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap
hamba hambanya yang sholeh.

Doa hari 28

Yaa Allah Penuhkanlah hidupku dengan amalan amalan Sunnah, dan
muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah
perantaraanku kepada MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak
tersibukkan oleh permintaan orang orang yang meminta.

Doa hari 29

Yaa Allah Liputilah aku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku Taufiq
dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda noda fitnah wahai pengasih
terhadap hamba hambaNYA yang Mumin.

Doa hari 30

Yaa Allah Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di
atas jalan keridhoan MU dan keridhoan Rasul. Cabang cabangnya kokoh dan
kuat berkat pokok pokoknya, Demi kenabian Muhammad dan keluarganya yang
suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

========================================
Pengirim : Indra Yogiswara
========================================

Ayo di share di ...Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone