Mata yang berasal dari unsur air memiliki sifat adil. Dengan malihat sinar
mata seseorang, kita boleh mengetahui isi hatinya. Mulut boleh berdusta, tetapi
pancaran mata seseorang akan mengatakan yang sebenarnya memantulkan kata hati
yang sesungguhnya

========================================
Pengirim : muhtadi
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *