Barangsiapa yang mahu mengingati Allah SWT dalam keadaan lapang, pasti Allah SWT selalu akan mengingatinya pada waktu ia dalam keadaan kesempitan.

Begitu juga bagi orang yang lupa pada Allah SWT ketika waktu ia lapang dan hanya mengingatiNya ketika dalam keadaan susah saja, maka Allah SWT tidak akan mengkabulkan doanya.

Semoga saya dan kalian adalah termasuk orang yang sentiasa mengingati Allah SWT dalam keadaan susah mahupun senang.

========================================
Pengirim : muhtadi
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *