Kae delengen,
merapiMU ajur.
Kabenthur gada Kurawa,
nalika rombongan buto dampyak dampyak.
Nggendong gunung anakan,
ngrusak pager ayu Gunung Merapi.
Macan, celeng, kidang mlajar tanpa tujuan,
Manuk manuk mabur nggegirisi nyecer getih.

MerapiMU ajur mumur
Kae, delengen Kyai Sapu Jagad pasuryaning abang mbranang,
nyawang polahing buto buto padha colong jupuk nawaratna.
Kyai Petruk perang tanding lawan buto buto,
ngrebut gunung anakan,
Bhaskara ndelik ing mega.

Ndeleng kahanan mengkono iku,
Babar pisan ora nggugah atimu kanggo suwito,
manunggaling kawula lan Gusti perang lawan kurawa.

MerapiMu ajur
MerapiKU ajur
Anak putu ajur tiba ing kubur.

Gelar Budaya Merapi, September 2001

========================================
Pengirim : Gendhotwukir
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *