Dalam kegemparan terjadinya peperangan Yarmuk, salah seorang panglima Romawi
yang bermana George memanggil Khalid bin Walid. Kedua orang panglima itu saling mendekat sampai kedua kepala kuda mereka saling bertemu.

Kepada Khalid, George bertanya: “Wahai Khalid, aku meminta kamu berbicara dengan jujur dan jangan berdusta sedikitpun, kerana Tuhan Yang Maha Mulia tidak pernah berdusta, dan
jangan pula kamu menipuku, karana sesungguhnya orang yang beriman itu tidak akan
berdusta di sisi Allah.”

“Tanyalah apa yang ingin engkau tanyakan,” kata Khalid.
“Apakah Allah menurunkan kepada Nabi Nya Muhammad SAW sebuah pedang dari langit
kemudian diberikannya kepadamu sehingga jika kamu pakai pedang itu untuk berperang, pasti kamu akan menang?”
“Tidak ” Jawab Khalid.
“Apakah sebabnya kamu digelar dengan Saifullah (Pedang Allah)?” Tanya George.

Khalid menjawab: “Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, seluruh kaumnya
sangat memusuhinya termasuk juga aku, aku adalah orang yang paling membencinya.

Setelah Allah SWT memberikan hidayah Nya kepadaku, maka aku pun masuk Islam.
Ketika aku masuk Islam Rasulullah SAW menerimaku dan memberi gelaran kepadaku
“Saifullah” (pedang Allah).”

“Jadi tujuan kamu berperang ini untuk apa?” Tanya George.
“Kami ingin mengajak kamu supaya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah
dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan kami juga ingin mengajak kamu untuk
mempercayai bahwa segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah
benar.” Jawab Khalid.

George bertanya: “Apakah hukumannya bila orang itu tidak mahu menerimanya?”
Jawab Khalid: “Hukumannya adalah harus membayar jizyah, maka kami tidak akan
memeranginya.”
“Bagaimana kalau mereka tidak mahu membayar?” Tanya George.
“Kami akan mengumumkan perang kepadanya,” kata Khalid bin Walid.

George bertanya: “Bagaimanakah kedudukannya jika orang masuk Islam pada hari
ini?”

Khalid menjawab: “Di hadapan Allah SWT, kita akan sama semuanya, baik dia orang
yang kuat, orang yang lemah, yang dahulu maupun yang kemudian masuk Islam.”
“Apakah orang dahulu masuk Islam kedudukannya akan sama dengan orang yang baru
masuk?” Tanya George.

Khalid menjawab: “Orang yang datang kemudian akan lebih tinggi kedudukannya dari
orang yang terdahulu, sebab kami yang terlebih dahulu masuk Islam, menerima
Islam itu ketika Rasulullah SAW masih hidup dan kami dapat menyaksikan turunnya
wahyu kepada baginda.

Sedangkan orang yang masuk Islam kemudian tidak menyaksikan apa yang telah kami
saksikan. Oleh kerana itu siapa saja yang masuk Islam yang datang terakhir maka
dia akan lebih mulia kedudukannya, sebab dia masuk Islam tanpa menyaksikan
bukti bukti yang lebih meyakinkannya terlebih dahulu.”

George bertanya: “Apakah yang kamu katakan itu benar?”
“Demi Allah, sesungguhnya apa yang aku katakan itu adalah benar,”jawab Khalid.
George berkata: “Kalau begitu aku akan percaya kepada apa yang kamu katakan itu,
mulai saat ini aku bertaubat untuk tidak lagi memusuhi Islam dan aku menyatakan
diri masuk ke dalam agama Islam, wahai Khalid tolonglah ajarkan aku tentang Islam.”

Lalu Khalid bin Walid membawa George ke dalam khemahnya, kemudian menuangkan air ke dalam timba untuk menyuruh George bersuci dan mengerjakan solat dua rakaat.

Ketika Khalid bersama dengan George masuk ke dalam khemah, maka tentara Romawi
mengadakan serangan besar besaran terhadap pertahanan umat Islam.

Setelah selesai mengerjakan solat, maka Khalid bin Walid bersama dengan George
dan kaum Muslimin lainnya meneruskan peperangan sampai matahari terbenam dan di
saat itu kaum Muslimin mengerjakan solat Zohor dan Asar dengan isyarat saja.

Dalam pertempuran itu, George yang telah bergabung dengan barisan kaum Muslimin
itu terbunuh, dan dia hanya baru mengerjakan solat dua rakaat bersama dengan Khalid bin Walid. Walaupun demikian, ia telah menyatakan keIslamannya dan berjanji untuk tidak akan kembali lagi kepada agama lamanya.

Semoga Allah menempatkan George ke dalam golongan orang orang yang mati syahid. Amin.

========================================
Pengirim : Barry Kusuma
========================================

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *