Humor suroboyoan

Kamus popular suroboyo � inggris
1. Yo mbok ojo ngono�. = yes mother dont do that
2. EnDas mu.. = your head
3. NDhasmu mambu menyan = your head smell gum benzoin
4. Tak kletak ndasmu = wanna eat your head
5. Gundul MU = your bald head
6. Ndasmu njeblug = your head was blown
7. Matamu… = your eyes
8. Matamu picak = your eyes blind
9. Dengkulmu anjlog = your knees falling down
10. Udelmu bodong = your bellybutton turn up
11. Duwite mBahmu = your grandmother money
12. Duwite mbokdemu tah ? = your aunties money
13. Mbokdemu sing ngajari yoo ?? = your auntie teach you about that ?
14. Mbokne ancuk = his mother fuck…
15. Makmu kiper … = your mother goalkeeper
16. Ngono yo ngono ning ojo ngono = like that yes like that but dont be like that
17. Awakku lagi gak enak dino iki = my body is not delicious today
18. Raimu adoh = your face far away
19. Lambemu = your lips
20. Jangkrik / diancuk = cricket

Lha wong Monas kok dibilang lemas
Ternyata si batak ini memang galak dan beringas. Jotosan barangnyapun memang menakjubkan. Ini membuat perempuan Solo tadi semakin ketagihan. Dengan logat Jawanya yang medok si perempuan jawa itu nagih ke Tomas (nama si batak itu) �…. maleh mas (lagi mas) ….. maleh mas. Apa ?? geram si Tomas. “Maleh mas.. maleh mas… maleh mas..” ulang si perempuan kian keenakan.. Tapi.. dasar si Tomas yang nggak pernah ngerti sama sekali bahasa Jawa malah menjawab dengan penuh emosi.. Lemas.. Lemas.. kau bilang ? Apa lemas 2 Ini lihat ..(sambil menunjuk kebarangnya) ��. Buka matamu �.. Tidak kau lihat ini tegak seperti monas ???

Mat Pithi sales sabun deterjen
Pengalamane Mat Pithi blusukan nang rumah tangga ndik kampung 2 merga dadi sales sabun deterjen, isok
nggandeng Saropah arek kemayu Kaliasin gang Pompa. Gak urung sing jenenge pacarane arek sak iki, gak
cumak dulat dulit, tapi yo dulak dulek. Kathik milih enggon ae yo ndik losmen barang. Cobak opo maneh sing didulek i nek wis ndik kamar arek loro. Pisanan kedadeyan abuk 2 an sampek lali, ngantek wong loro uda bareng terus dulinan mama 2 an, papa 2 an. Jenenge wong lali, yok opo se…., kedadeyan wis. Bareng wis mari Saropah kaet eling nek wis melakukan perbuatan sing kudune durung oleh. Saropah nangis ngguguk. Onok opo dik kok awakmu nangis ?, pitakone Mat Pithi. Yok opo katene gak nangis cak awakku iki sak iki wis gak suci, wis kenek noda, kanda ngono ambek tambah banter nangise. Mat Pithi langsung nyaut : Perkara noda ojok kuatir dik. Aku duwe produk sing jenenge deterjen anti noda. Bahkan noda bandel sekalipun Saropah yo tambah get olehe nangis, rek…..

Rambutmu wangi lho dik
Onok wong lanang kantoran jenenge Banu. Amben dina dheweke mlebu kantor liwat cidhek bangku pegawai wedok jenenge Siti. Dheke amben dino nyidheki meja cewek mau. Nek pas pegawai cewek mau ngadek dheke terus unjal ambegan jeru terus ngetokna maneh kanthi lega ambek ngomong ” wah ambune rambut sampeyan wangi lho dhik ” Ngono terus amben dina. Akhire pegawe cewek gak tahan, lapor nang bosse nek jare entuk perlakuan pelecehan seksual ambek pegawe cowok iku. Bosse mlenggong ambek bingung : ” Lho opo salahe si Banu ngomong nek ambune rambutmu wangi….? ” ” Pak Boss masalahe Si Banu niku CEBOL, gak sampek sak pinggang kula dhukure…. ngoten ” Boss : ” Wooooo.. kurang ajar… yo ancene bener ding.. ” Siti : ” Sami mawon Paaaak….. semprul kabeh…”(diculik saka situs saru….)

Zaenal manuke gedhe
Klowor anake Mat Pithi mbethike ncen gak ketulungan maneh. Koyok bapake hobine mbanyol gak onok bedane ambek bapake mbanyole yo mik masalah persusuan ambek permanukan.. Nang njero kelas senenge nggodani kancane gak luput gurune juga terutama guru wedok. Sing paling sering digodani bu guru Istimah sing ngajar bahasa Indonesia. Bu guru Istimah wis niteni, mulo lek pas pelajaran nyusun kalimat (ukoro) Klowor gak tau dikongkon soale Klowor mesti nggawe ukoro sing saru. Sawijining ndino Bu Isti ngakon muride nyusun ukoro sing diawali tembung (kata) sing diwiwiti nggae aksara (huruf) ” Z ” Anto : ” Zat cair kalau dipanaskan akan menguap ” Ani : ” Zebra adalah binatang sejenis kuda ” Bondot : ” Ziarah kemakam keluarga banyak dilakukan menjelang lebaran ” Bu Is ngerti lek Klowor bakalan kangelan nyusun ukoro saru mulo terus ngakon Klowor ” Ayo saiki giliranmu, Klowor ” Klowor : ” ZAENAL MANUKE GEDZE ”

Blundhussss kabeh
Pas nekani acara keluarga menjelang bersih desa Kliwir ketemu ambek dulur 2 e. Ndilalah kopyah dulur 2 e Kliwir iku tibake dha malik alim 2 kabeh. Crita 2 kemproh blas gak tau metu maneh. Pokokmen aliiiim poll. Lha tapekna Kliwir (terutama ambek bapakne sing pancet jenenge Mat Pithi) pancet ae kemproh. Jarene sing penting kena digeguyu.. Iku artine janjane wong 2 eh…. dulur 2 e sing ketok alim 2 iku mik ethok 2. Padhahal sak jane ya seneng.. buktine dha melu ngguyu. Sebaliknye.. weleh… apa sih bahasa sing pas saka suwalike iku… Klowor, mendukung sing sok alim 2 mau. Lha sapa seh sing gak kenal Klowor alumni serangan Ngawi iku…. Mat Pithi sing sebel mulai wis miwiti crita.. ” He Wir iki lho nang e maile paklikmu Mat Jolombos iki kok onok bagian crita saka vagina monolog barang… Apa sih Wir artine Vagina Monolog iku….? ” ” Wuuu mulakno tah Bes, melok 2 maca koran masiya tukang becak nek wacanane Koran lak sip tah. Artine nek nganggo basa jawa barat iku memek ngucap sorangan hahahaaa.. nek basane Sampeyan sing Joss.. Tembaruk Ngomong Dhewek… ” (dulur 2 e Kliwir sing alim 2 mulai mesam mesem.. kepengin ngguyu ning diempet.. paling 2 raine malik abang sajak preweeeeee ngono lho.). Klowor mendelik Ndadakna Pithi iku ya nggudhani bojone… Hoo tah Pah.. nekmu bisa ngomong dhewek…. pecuca pecucu barang tah…. Nek gak salah paling 2 ngowoh tah ? Lali aku.. wis gak tak sambangi ya… heheheeee….. Lho.. njiwit ae milih sing tukang sambang….Husssy ” Mangkel atine Saropah…. malah melok kumat : ” Gak ngono Cak… wingi ana SMS nang Ponsel Sagem (salah genggam…) isine ngene hare : [FYI, suatu perusahaan eksportir bulu unggas kelabakan karena diklaim harus memenuhi janji yang tertulis didokumennya… (SMS pertama…)]” “Terus SMS kedua : [perusahaan itu mengirim satu kontainer berisi 2 ton bulu bebek (itik). Sial yang ngetik dokumen salah bulu itik tertulis bulu itil ….] Kliwir : Huahahahaaaaa….. bayangna ae Cak Klowor…. nggolek seons ae susah.. kudu ngumpolna 2 ton…. heheheee….” Gak kuwat sidane Klowor ke pingkel 2…. bayangna arek 2 kodew, ibuk 2, nenek 2… mahasiswi sing diwawancarai jarene 97 % blong… sampek arek 2 SMP an kelas 3…..harta karune BLUNDHUUUUUSSSS KABEH…. (Husssy… iki tulisane wong liya lho duduk aku….)

WC ne Mat Pithi
Mat Pithi lagek pisan 2 iki numpak montor mabur katene budal nang New York oleh undangan saka kancane. Antara stres amergo bingung durung tau numpak montor mabur ketambahan stress mikiri bahasa inggrise sing gak patek gablek sidane wetenge munek 2… mules wis Pas transit rodok suwe nang Changi, Mat Pithi mlayu nang WC ndilala nepaki WC ne rodok sepi Durung ae sak menit Mat Pithi olehe lungguh wis onok suoro saka WC sebelah sing dempet 2 an ” Piye dik ? Apik 2 ae tah ? ” Mat Pithi rodok nggumun bathine: ” Lho wong iki koq weruh nek aku saka Indonesia yo ? ” Sidane Mat Pithi njawab ambek setengah gelagapan: “Eh… apik… apik” Gak let suwe, wong sebelah ngomong maneh : ” Wis krasa lega during ? ” ” Lumayan ” jarene Mat Pithi ambek garuk 2 dengkule ” Wah podo.. cuma aku saiki onok masalah titik…” ” Masalah opo yo pak ? ” jawab Mat Pithi ” Iki lho.. onok wong gendeng ndik sebelah WC ku sing melok 2 njawab omonganku.. yok opo nek engkok diluk engkas peno tak telpon maneh ? ” “….??? ”

Anak e Kamidi salah sambung
Kamidi duwe anak jenenge Kaminten. Arek jik mekrok 2 e, ndelok donya iku mek ndik raine dewe. Kemayu, endel kecentel. Nek ambek arek lanang ngethek pol. Kaminten nek tilpun 2 an masak alah, gak lumbrah suwene. gak ilok temen. Biasa sampek 2 jam dewe. Embuh opo sing diomongno. Kupinge ganti kiwa tengen kiwa tengen nek wis krasa teles kringeten. Tepak mangan bengi sak keluarga dadak tilpune muni. Kaminten langsung mak jrantal mlayu, panganane ditinggal. Tapi sing sak iki mek setengah jam olehe tilpun 2 an mau. Kamidi yo rodok heran, dengaren Kaminten gak rong jam koyok biasae tapi mik setengah jam. Dengaren nduk mek setengah jam Wangsulane Kaminten : endak kok pak iku mau dudu koncoku Lha sopo ? Salah sambung (sing iki pasti lucu. Lucu babah )

Tumane ustadz Salam
Hehehee… baca tulisan ustadz UT, Ngalliq ini bener 2 membuat pantas kalau beliau pantas mendapat Dr. HC. Ngaluuuiq Muuegelna, MMTmn. (Magister Megelno Temenan) dan kaya si Kliwir yang suka saja ngisengin Kakaknya, Klowor yang ketahuan ketangkep jadi simpatisan NII. Untung ndak begitu nemen 2 pelanggaran Klowor soalnya bukan pelaku langsung. Klowor cuman ndak sadar saja kalau tanda tangannya sebagai Lurah NII dimanfaatkan oleh anak buahnya untuk kegiatan spanyolan (sebagian pakai nyolong). Suatu ketika Kliwir ngajak Klowor (yang mulai goyah keyakinan radikal �fundamentalisnya akibat dicerca sana sini gara 2 jadi Lurah NII) menghadap ke Ustadz Salam (betulnya dikampung Kliwir dulu dia dipanggilnya Ki atau Kyai Salam, malah ada yang manggil dengan mBah Salam, gara 2 Klowor juga memperkenalkan kata 2 Ustadz…. lho malah kepanjangan keterangannya ya ?). Pokoknya diajak diskusi tentang kisah perjalanan seekor Tumo (kutu kepala) yang katanya bisa mencapai jarak sangat spektakuler. Bayangkan seekor tuma yang nggremet diatas meja kena lampu saja teler kok kata Kliwir mampu menempuh jarak dari Gedung Grahadi di Surabaya mencapai Ruang Sidang di Senayan, mampir ke Gedung Nusantara I tempat ngantornya Amien Rais di MPR / DPR. Kontan saja Klowor mendelik dan menghardik : ” Kliwir… jangan macem 2 kau. Mana mungkin Tumo itu menempuh jarak sejauh itu. Kecuali kekuasaan Tuhan…. ” (bolak balik dalam pikiran Klowor masih saja Tuhan, Tuhan dan Tuhan. mungkin menuruti anjuran dalam Kitab nya yang Ingatlah akan Tuhan kapan saja dimana saja dan bagaimana saja.. maksudnya dalem jumeneng, lungguh, kelawan (arep) nendra, ing kramen lawan kasepen.. maaf.. basa jawanya kumat.. maksudnya ingatlah akan Tuhan dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam keadaan ramai maupun kesepian)…lho kepanjangan keterangannya lagi.. Kliwir celelak celelek malah ngajak membuktikannya dirumah Kyai eh… Ustadz Salam tokoh PKB BTSL (PKB Betulan Tidak Salah Lagi) yang menjadi anggota MPR merangkap DPR merangkap ulama kondang dan teman dekat mantan ketua umum PBNU ATTT (PBNU Asli Tulen Tanpa Tiruan). Dirumah Kyai eh.. Ustadz Salam, Kliwir langsung saja nuwun sewu sebentar saja kemudian mencomot Kopyah eh.. kethu ding.. Ustadz Salam. Kontan saja Ustadz Salam yang apal dengan Kliwir maklum dan cengar cengir me nebak 2 maksud Kliwir. Kloworlah yang muarah bukan main menyaksikan tingkah Adiknya. ” Heee.. Kliwir kurang ajar kamu. Mencompot Kethu Haji sembarangan itu melecehkan hakekat kehajian Ustadz al Mukarom Salam tahu ” ” Halaaaah… wong yang punya kethu saja ridha kok Kang.. tuh malah klecam klecem senyum 2. Kan tadi aku sudah mohon maaf. Ini nih Kang buktinya. Cuman memang bukan Tumo tapi Bangsat / Kutu busuk kang… Ah, makaciiih ya Bangsat… ente ngendon di Kethunya Eyang Salam….” “Bukti 2 dengkulmu mlotrok itu. Mana buktinya kalau Bangsat itu sampai ke mana 2….” ” Punten ndalem sewu Yang Salam… Kemarin Panjenengan dari mana, Yang ? ” ” Lho kok takon aku dari mana. ya jelas pulang dari Jakarta to Wir, wong diundang oleh kolega disana. Sebelumnya aku mampir dulu di Balai Sidang Senayan nyambangi tokoh disana, terus sebelum ke Jakarta kemarinnya dulu mampir Ke Grahadi Surabaya… sambang kolega partai juga… lha baru kemarin itu naik Argo Gemilang.. lha wong tanpa kaca kok sepurnya telat sampai stasiun Purwosari Solo itu…” ” Apa kopyah / kethu ini yang dipakai Eyang Salam ? ” ” Wooo jelas lha itu kan ibaratnya perlengkapan saya to Wir. Kenapa to ? ” ” Ini lho Yang, Kang Klowor ndak percaya bahwa ada tumo (sayang Kyai ndak tumoan, tetapi dikopyahnya malah ada bangsat) yang mampu menempuh perjalanan dari Gedung Grahadi sampai Ke Gedung MPR / DPR. Lha buktinya kan tumo eh.. bangsat ini ikut Kyai Salam ke mana 2 kan….” “Ooooo… itu tadi bangsat dikethu ku tah ? Pantas bikin gatal kepala melulu…” ” Lha iya to Yang, katanya mempercayai Isra Miraj Nabi… kok yang faktual bisa terjadi atas jasa manusia tidak dapat dipercayai oleh Kang Klowor..” ” Eemmm iya 2. Yang atas jasa manusia saja bisa terjadi kemustahilan apalagi atas kehendak Tuhan, ya Wir… Lho ngono lho Wor, Klowor…. jangan suka mengungkung terlalu banyak dengan akal sehatlah. Malah jadi kurang sehat akibatnya….” “Matur nuwun Ustadz Salam…. ” (Klowor menjawab sekenanya dengan tetap mendeliki Kliwir… merasa kalah pamor )

Ngene lho carane �….
Markonah, arek ayu, lencir, bodine nggitar, teko nang dokter Mat Pithi karo nangis 2. Sambate karo dokter Mat Pithi gak liya, merga wis rabi mbarek Mat Jikan onok nek sekitar limang taun, blas gak tau diuthik. Lho iyo nek Markonah iku elek tah yok opo (utowo ambune koyok jangan asem). Wong iki yo gak. Dipakehi thithik ngono ae, gak kalah nek mbarek Titi Qadarsih. Dokter Mat Pithi yo heran ngrungokno sambate Markonah koyok ngono iku mau. Mat Pithi mbatin semunggok o Markonah iku dadi bojone, dijamin gak kober kathokan tah wis. Wis ngene ae ning mene Selasa bojo peno ajaken mrene. Konsultasi wong loro bareng 2 lak enak tah. Dadi podo eruhe. Karo maneh aku yo kepengin eruh bojomu iku yok opo, wong arek ayu 2 koyok peno ngene kok dianggurno Markonah mesem… Dina Selasa, Markonah karo Mat Jikan nekani kamar prakteke dokter Mat Pithi. Suwe dokter Mat Pithi nerangno mengenai perlune hubungan suami istri nang Mat Jikan mau. Malah gak kurang Markonah diudani blejed diturokno ndik dipan, dalam rangka menunjukkan betapa menariknya Markonah iku, supaya Mat Jikan tambah ngerti soal anatomi bojone sing huayyuu iku mau. Masiyo wis telung jam konsultasine Mat Jikan tetep ae angel ngerti mengenai opo sing dimaksud mbarek dokter Mat Pithi mau. Gak srantan Mat Pithi terus cucul klambi, uda. Mat Pithi memperagakan yok opo permainan seks karo Markonah itu dilangsungkan kanggo nyontoni yok opo carane memesrai bojone Markonah. Oleh sak ronde Mat Pithi mbarek nganggo klambine maneh, kanda mbarek Mat Jikan. Lho ngono iku mau lho dik opo sak benere sing dikarepno mbarek setiap istri terhadap suamine. Ojok mik dinggurno. Paling enggak seminggu iku ping pindo Mat Jikan manggut 2. Ngerti ketok e. Batine oh… ngono iku tah sing selama iki dikarepno bojoku. Gene kok gampang Yok opo, dik. Paham ?, jare Mat Pithi. Enggih… Sing kudu dilakokno terhadap bojomu mau wis paham ? Enggih… Mari ngono Mat Jikan kanda : Nek ngoten, Jemuah ngajeng kula kalih bojo kula niki tak teng mriki melih. Niki wau lak sampun ping senunggil tah. Lha Jemuah melih sing ping kalih kangge minggu niki… Lho ? Gigih (Nek ngono yok opo nek gak ping pindo seminggu, Mat. Ngene iki terapine sedina ping telu….., batine Mat Pithi)

Wedhus
Mat Pithi ketemu arek angon wedhus uakeh jumlahe. Arek mau leyeh 2 ndik ngisor papringan, wedhuse bebas wira wiri. Iseng 2 Mat Pithi takon karo arek angon mau. Wedusmu akehe, cung… Enggih, lik Pira kabehe? Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis Selangkung Wik, cik akehe. Lha sing ireng? Sami… Kanda ngono mau mbarek gka ngereken, sambi nyisili suket. Sedina iki maeng yo mbok jak kliling terus ? Enggih, lik.. Pirang kilo wedus 2 mau mbok jak wira wiri Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis Onten nek gangsal kilo mawon, lik Wik, Lha sing ireng ? Sami… Mat Pithi takon maneh. Mangan sukete yo akeh, cung… Enggih, lik.. Pirang kilo wedus 2 mau olehe mangan Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis kinten 2 nggih sak kiloan ngoten, lik… Lha sing ireng? Sami… Mat Pithi bingung olah opo arek iki nek ditakoni kok kudu mbedakno sing putih tah ireng, wong jawabane ya pada ae. Gak ngono se cung. Angger tak takoni perkara wedusmu awakmu mesti leren takon sing putih tah ireng barang. Padahal masiyo putih utawa ireng, jawabanmu sami terus. Sak jan jane ngono onok opo ? Lho, sing pethak niku lak gadahan kulo, lik… Lha sing ireng ? Sami… Arek mau ngluyur lunga. Mat Pithi mbokne ancuk mbokne ancuk….

Muslikah nilpun embok e
Muslikah arek mBlitar, wis suwe kerjo mbabu. Onok pirang dina iki atine rodok gak enak, ketok 2 en embok sing ditinggal ijen ndik mBlitar. Katene mulih gurung isok. Gak duwe duwik. Tapi atine pancet ae gak enak. Yok opo carane… Muslikah nemu cara yaiku melalui tilpun. Biasane kanca 2 ne sak desa pancen ngono, nilpun nang omahe bu carik cek diterusno nang emboke. Wong pancen cidek ae. Muslikah nekani wartel cidek nggone kerja. Ketok rodok wedi 2 koyok wong sing gurung tau, Mat Pithi sing duwe wartel, nyapa. Kate opo, ning Ajenge nilpun embok kula, pak… Endi omahe ? MBlitar, pak… Wah, interlokal nek ngono iku Awis, tah ? Lha yo jelas larang ning. Opoo ? Kula namung gadhah arto namung Rp. 1.500, Mat Pithi ngguyu ngakak, jarene Gak cukup, ning. Interlokal ngono paling thithik yo 10 ewu Muslikah tambah bingung. Yok opo nek gak isok nilpun, merga duwik e mek sak mono iku mau. Lha 10 ewu lak akeh iku. Kula perlu sanget, pak… Yo tetep gak isok ning. lha mek Rp. 1.500, kaet mulai ngomong hallo ngono ae, wis entek Muslikah bingung gak karuwan. Ketok saka praupane sing memelas. Mat Pithi ndelok koyok ngono iku mau nemu ide. Biasa rodok sableng pancen wong iki. Ambek rodok mesam mesem mesti onok tujuane iki, Mat Pithi kanda Yo wis, tak bantu. Tapi peno kudu nurut mbarek opo sing tak kongkon engko, ya… Ngerti kate ditulung Muslikah gak kathik mikir maneh, kate dikongkon opo ae kate dituruti. Nggih…… Mat Pithi langsung ngejak Muslikah nang ruang tamu. Mat Pithi lungguh ndik sofa dawa, Muslikah dikongkon lungguh ndik ubin ngadep Mat Pithi sing lungguhe mekangkang. Mulai wis, resleting celanane Mat Pithi dibukak. Gak lali, beo ne sing wis mulai krembuk 2 ditokno. Muslikah bingung. Tapi tujuane cek isok nilpon bu carik wis gak isok ditahan masiyo tah ndelok M16 wis mulai dikokang mau. Dicekel, kongkonane Mat Pithi. Muslikah rodok wedi 2. Sepisan durung tau nilpun, ping pindone yo durung tau ndelok M16 sing wis kokangan ngono iku mau. Durung wani nyekel. Ayo… dicekel. Jarene katene nilpun Kanda ngono mau iku karo narik tangane Muslikah cek nggegem laras senjatane mau. Karo endase Muslikah dicandak cangkeme dicidekno nang pucukan laras M16 mau. Ayo.. gak usah wedi 2. Gak onok uwong ndik omah iki. Mulai wis…, jarene kate nilpun. Endase Muslikah dicandak, cangkeme dicidekno nang pucukan laras M16 mau. Rodok di penet 2 cek tambah cidek cangkeme Muslikah mbarek gegaraning tirta kamandanu mau. Mbarek wedi 2 Muslikah nyekel rodok rapet benda ne Mat Pithi mau, terus mbarek bokonge beringsut maju, pusaka sing dikantili mbarek hiasan tetigan sakloron mau dicidekno ndik cangkeme. Ketok lambene Muslikah wis mulai mangap…. Hallo…bu…bu… carik…. Hallo…bu…bu… carik….

Mat Pithi dokter anak
Sore iku dokter Mat Pithi dokter spesialis anak oleh pasien rodok akeh. Ndelok lumayan akeh pasien sing diterno embok e ndik ruang tunggu, Mat Pithi mesam mesem. Pasien telu langsung diceluk mlebu. Jenenge dokter anak ya kudu blater, cek arek 2 iku gak wedi. Sopo iki arek ayu jenenge. Wis kelas pira… Dona, pak dokter… Wik, jenenge cik apik e. Tak bedhek ibuk e iki senengane donat, kandha ngono mau ambek nglirik ibuk e Dona mau. Ibuk e Dona ya ngguyu ae, diguyoni mbarek dokter Mat Pithi mau. Lha iki, sopo cah bagus jenengmu, rek… Kulo Duwi, pak lik… Hiss … pak lik yok opo, se, jarene ibuk e Duwi ng aruh 2 i anak e. Mboten nopo 2. Duwi…., ah iki mesti ibuk e seneng mbarek duwit Mat Pithi ngguyoni. Krungu ngono iku mau, ibuk e pasien sing sijine maneh mara ngadeg anak e diglandang metu, molih. Titi ayok molih. Doktere gendheng …

Salad
Mat Pithi wis rodok suwe gak main mbarek bojone Saropah. Wong bojo semok kathik bokonge njentit, jelas ae sing jenenge Mat Pithi yo rodok gemes, kepengin ndang nyengklak. Yok opo se wong pancen onok telung wulan iki Mat Pithi nguli batu ndik Jakarta. Ndilalah ponakane, Perot kok yo teka saka ndesa. Lha yok opo, pancen pas liburan sekolah, jare. Jenenge urip ndik kutha gede oleh kontrakan sak kamar iku wis pira 2. Sembarang iku lak dicocokna mbarek penghasilane tah. Oleh akeh yo isok oleh kontrakan gede. Lha nek mik sak ithik ya kepeksa untel 2 an ndik kontrakan sak kamar ngono iku mau. Kepeksane si Perot yo turu ndik ngisor nggelar klasa. Mat Pithi mbarek Saropah yo wis gak tahan. Cek Perot gak eruh wong loro iki kanda nek kate nggawe salad masiyo wis rodok bengi. Kanggo aba 2 manuver persebadanan mau kepeksa nggunakno istilah. Tomat kanggo ngrobah posisi, slada kanggo nyepetno gerakan. Gak wurung umek wis arek loro iki mau. Tomat… tomat., slada, slada, slada, tomat, slada, tomat, slada…. Perot suwe 2 yo gak tahan. Wis…wis… lik, wis…. Nggawe salad kaet maeng gak mari 2. Iki lho sause muncrat kabeh nang raiku….. (Widy pasti mesem…)

Donor
Mat Pithi kapan ika ketemu mbarek ning Sulikah yo jik tonggoan ndik Kaliasin gang Pompa, ndik rumah sakit Karangmenjangan. Jenenge tonggo yo gak onok salahe tah nek uluk salam, takon tinakon. Lak ngono tah kudune urip ndik alam donya iki, cak, ning, kabeh… Onten damele nopo ning Niki lho dik kajenge donor darah. Biasah tah… telung wulan sepindah angsale donor niki Pun ping pinten, ning Enten nek ping sedoso. Lha lumayan jare dik. Masiyo saben donor kedah tigang wulan sepindah, nanging ngeten niki angsa arta gangsal welas ewu. Sukuran damel tambah 2 blanjane bapak e arek 2 niki sing sak niki sepi damelan. Lha sampeyan onten perlune nopo ? Nggih ajenge donor Lha donor darah tah? Mboten Lha donor nopo ? Niki… ambik isin 2 nduding kuntulnya. Bade donor sperma Wah ning Sulikah mulai ketarik wong kathik nyandhak gituan. Pun ping pinten Sami pun ping sedoso niki. Cumak mboten dibatesi telung wulan sepindah. Masiyo sedinten ping tiga nggih mboten napa 2 Nopo mboten lemes Lha nggih lemes, ning. Cumak nggih seneng mawon, wis radi 2 eco nek pas mendhet spermanipun wau, kathik angsal arta seket ewu persetoran niki Lhuuuukk… Ning Sulikah kemecer ndelok bonus sing seket ewu mau. Lha dewek e donor darah dibatesi 3 wulan sepisan cumak oleh 15 ewu. Ning Sulikah tambah tertarik….. Tapi, yok opo ? Pas telung wulan maneh Mat Pithi ketemu maneh mbarek ning Sulikah mau. Ndilalah (tah pancen karangane gigih ae…) Donor ning? Mat Pithi ndisiki nyapa tanggane mau. Ning Sulikah cumak mesem, manthuk 2 cangkeme mingkem, katik rodok molo 2 koyok wong kemu. Uh… uh… uh…, ngono thok. Donor darah melih ? Sulikah pancet koyok ngono mau. Lho kok rodok aneh sampeyan ning ? Onten nopo ? Sulikah njupuk kertas cilik, di orek 2. Tulisan mau dikek no Mat Pithi mbarek nduding cangkeme. Mat Pithi maca kate donor sperma melok 2 sampeyan, cek oleh duwik akeh Alah… rekkk….. mari ngoral tah iki mau.

Kapan peno dadi pulisi, Wi ?
Mat Pithi ancene ngawur. Wis ngerti tah nek SIM sing duweni iku mik SIM Becak eee ndadak ngawur nyelang motore Dul Kimpong, gae ngojek. Wong Dul Kimponge lagi umyek melok latihan perang 2 an bagian pencarian dana. (Untung ae dheke nggak melok numpak mobil sing mbledak wingenane). Sedina rong dina Mat Pithi seneng. Lha yok opo le gak seneng, wong akeh akale. Ngojek milih jam budhal kantoran ambek aplosan pelayan toko. Lho apane gak kesenengen saben 2 entuk penumpang ayu 2 tur semerbak kebak parfum. Durung olehe kurang ajaran sering ngerem. Alesanne…”Ah dalan kok akeh lobange ngene se… “. Padune mik kepengin kegencet dari belakang iku opo. Tapi sial esuk iku Mat Pithi mblusuk nang dalan satu arah katik saka arah sebaliknya. Padhahal Sabara Wiyono wis ndhepipis api 2 ngeyup nang ngisor Johar pinggir embong. Weruh Mat Pithi mblusuk terus ae sempritan diemplok, nuli disembul mak Priiiiiiiit… Mat Pithi kaget, “Wah matek aku…. disemprit pulisi rek…” Tapekna dhasar jujur, tenang 2 ae Mat Pithi belok mak kluweeerr.. mbalik marani sing nyemprit. Wis cidhek motor dijagrak gak dipateni mesine, buru 2 Mat Pithi mudhun marani Sabara Wiyono. Ndelok sedilut klambine Wiyono, terus ae Mat Pithi ngguyu ngakak barek ngulungna tangan ngajak salaman. Mat Pithi : “Lho pena tah, Cak Wi ? layak nyemprit aku.. Wah ketok gagah ngono lho, dadi polisi tah?” Wiyono : “Mana SIM ambek STNK ne?” Mat Pithi: “Lho, pangling tah Cak Sampeyan ambek kanca sak bangku jaman SD biyen..? Ojok ngono lah…. wong nyemprit diparani kathik pangling ?” Wiyono dadi bingung terus nampani tangane Mat Pithi, malah melok ngguyu 2 pas Mat Pithi nggablog gegere, jare Mat Pithi : “Wis yo Cak… suwun Pena jik eling ambek Aku.. sorry cepet 2 an iki aku mburu nyeluk dokter kanggo mbah wedok sing lagi kumat pikune….. salam ae gae ojob sampeyan” Saking bingunge, Sabara Wiyono malah menyampaikan lambaian perpisahan…. Mat Pithi nerusna ngebut bablas liwat jalan satu arah dari arah sebaliknya…. preeng.. preeennnnng…. (yo ngene iki gayane arek suroboyo iku… penting penampilan meyakinkan…. polisi mik kenal gara 2 maca “jeneng nggok kesake langsung diajak salaman tambah digablog gegere barang… ngono 2 polisine nganti lali nek lagi nilang…. hopo tumoooooooooonnn?)

Glocoran getih …
Ambulan me raung 2 nggowo Mat Pithi mbarek Saropah diusung saka restoran pinggir pantai ndik Kenjeran nuju nang UGD rumah sakit Dr. Sutomo. Arek loro iku podo 2 ngawe pakeyan pesta wong lagek ngrayakno ulang taun perkawinane. Arek loro iku diusung mbarek gledekan, glocoran getih mblambang, sak akeh 2 e. Mat Pithi dibungkus nggawe anduk e toilet restoran ndik sak ubenge bangkekane. Dene Saropah di ubel 2 anduk ndik endase. Loro karo wis rodok gak sadar, wong getihe akeh sing metu. Yok opo critane sampek isok kedadeyan koyok ngono iku, se ? Critane ngene : Arek loro iku katene ngrayakno ulang taun perkawinane sing kesiji. Klowor durung lair. Sepakat arek loro mau kate nganakno mangan 2 ndik restoran pinggir laut ndik Kenjeran. Pokok e sebuah makan malam sing kudu romantis. Budal, wis…. Tekan kana pesen meja sing cidek laut, sing rodok ketutup saka liyane. Wong iki pancen restoran khusus kanggo rempon, dadi yo desain ruangane isok digawe rodok haha hihi hoho. makan malam nganggo lilin, lampune temaram, sing krungu cumak musik lamat 2 karo jlegar jlegure suara ombak. Tangane cekelan, remet 2 an, romantis, pokok e. Suasana sing romantis koyok ngono mau nimbulno ide ndik Mat Pithi, dik.. dik… yok opo nek ngoral seks ? Dasar Saropah ancen arek wedok gatelan, krungu usul koyok ngono mau yo ho oh ho oh ae. Saropah mudun saka kursi mbrobos ndik ngisore meja. Mat Pithi wis nyiapno perabotane. Wah yo tambah syur… arek loro iku. Mat Pithi menikmati acara mau mbarek mangan steak, ambek rodok ndlosor 2 saka kursine. Musik lamat 2 isik berlanjut. Ombak ricik 2 jik berlangsung. saropah sing nyambut gawe yo jik lenggat lenggut. Ndilalah penyakit ayane Saropah kumat. Gedang kluthuk e Mat Pithi kegeget lambene Saropah sing kejang 2. Bayangno. Gak cumak digeget thok tapi yo rodok mobat mabit. Ndah iyo rasane Mat Pithi dikonokno ngono iku mau. Kelaran, kaget, gak karu 2 wan. Tangane Mat Pithi sing kiwa sing nggawa garpu, moro di encep 2 no ndik endase Saropah, sampek Sropah kelaran cangkeme mangap, nguculno gedang kluthuk sing digeget mau. Ngono tah critane …

Drakula cangkeme getih thok
Mat Pithi dadi drakula. Nek lunga operasi malih dadi lawa. Mak bleber, mabur rana rene. Bengi iku onok lawa mabur, mingslep nang kuburan, kate turu ndik dangkane, mulih saka operasi nyucup getih para korban. Cengkeme kebak getih seger. Lawa iku mau malihane drakula Mat Pithi. Lawa 2 liyane sak sore iki gurung oleh korban. Blebere lawa Mat Pithi nggawa ambune getih seger. Drakula endi sing gak cleguken ? Kabeh mara nang kuburane Mat Pithi kate takon, ndik endi oleh getih mau ? Mat Pithi drakula sing lagek turu digugah. Oleh getih saka endi Mat ? Maune Mat Pithi gak gelem tangi. Kate turu, kok. Tapi berhubung akeh drakula sing nggugah kepeksa drakula Mat Pithi tangi. Ayuk, wis. Tak duduhno Lawa, malihane drakula Mat Pithi mabur ditututi mbarek puluhan lawa drakula liyane, nuju suatu tempat. Terus mandeg kabeh. Drakula Mat Pithi takon peno kabeh ketok wit gedi iku ? Iya, iya, iya. Ketok, ketok, ketok jare lawa 2 kancane mau. Ndik kono iku Lho kok isok onok wit 2 an onok getihe? Masalahe aku mau pas mabur, gak ketok wit iku Oh…. peno tubruk, tah ? Pisan iki onok drakula nyonyor…

Jayabaya mukswa
Kapanane Ki dalang Soeloyo Gemblung Carita wis njelasake nek Prabu Jayabaya saka Mamenang Kedhiri iku sakti mandraguna. Saking sektine malah bludrekan. Dilapori anake wedok nek diusir saka bojone Gendrayana saka Jawastina dituduh jare mbobot tanpo diboboti, terus muntap. Jawastina dilebur kelem nang laut, kari mik pulau cilik 2 sing kremun 2 nek didelok saka tanah Jawa. Mula diarani Karimunjawa…. hehe lak ngunnuuu tah. Jayabaya disengeni ambek rajaning dewa merga nglebur praja ora cecala (kasih berita pendahuluan utawa peringatan). Mulane jabatanne sebagai titising Wisnu dijabel. Jayabaya uga kudu ndang bali nang kayangan sakwise bayi sing dikandut ambek anake (Pramesthi) sing jare mbobot gara 2 mangku keris (mulane tah wong wedok ojok seneng mangku keris tah lading.. bisa mbobot lho… sing duwe keris sakti jugak ojok sembarangan namakna keris tah ndelek keris. sida mlungKER gak kena gae ngeRIS kapok koen ) lahir umur 10 tahun wis ketemu ambek pasangan sejati kanggo nggulawenthah jagad, Jayabaya kudu balik nang kayangan alias GAME OVER at the level 9. Kaleksanan putune Jayabaya lahir dinehi jeneng Anglingdarma. Barengan ambek putune patih Kedhiri sing lagi diusir dijenengi Bathik Madrim. Pas bar ulang tahun 10 tahun wektu iku ancene Patih Kediri wis dipanggil mulih dijak rembugan sing apik 2, mulane Anglingdarma ketemu ambek Bathik Madrim lan dadi kanca dolanan neker tah benthik. Lucune Jayabaya ijik urip. Mulane sak jroning atine seneng banget. Weee dewa ora pecus ngukum jalma manungsa. Lha nyatane aku ora sida matek…. Mikir ngono karo seneng 2 metu nang taman wanci surup. Nang taman lagi rame swara jangkrik ambek walang kecek lan tonggeret nong. Jayabaya sing uga duwe aji Gineng (bisa ngerti artine swara kewan apa wae kaya Nabi Sulaiman Si Pengendara Angin), ketarik ambek swarane walang kekek (belalang sembah). Walang mau lagi nyanyi 2. Nitik swarane ya walang wedok. Dicidheki kok ayu (jarene Jayabaya sing nganggo mripat walang). Kepincut terus delikan sakuntara cucul pakaian ningkatna aji gineng nganti malik dadi Walang Kekek Lanang.. clek… ngono ae. Lha saka uwong dadi sakwalang ? Walang Jayabaya nyidheki Walang Wedok sing lagi nyanyi. Walang wedok kaget onok walang lanang kok masiya tuwek ndadak nganggo KULUK.. mulane bareng dirayu ya terus ae ketut. Dadi perang tanding ora karuwan antarane Walang Jayabaya ambek Walang Wedok. Perang tanding andon asmara ing plataran taman Kraton Mamenang. Sak wise tuwuk lan kari kesele, Walang Wedok nyidheki Walang Jayabaya ambek ngomong : “Mas Walang sampeyan lali kewajibane walang lanang ya ? Kanggo uripe anak 2 sampeyan sing nang endogku mengko, sampeyan kudu ngurbanake awak sampeyan dhewe… tak klethak sirah sampeyan..” Jayabaya keweden arep alok ora bisa keprungu saka kraton.. wong sing metu bahasa Walang.. ecek ecek ecek…. ngono thok. Isuke kraton geger mik nemu sandhanganne Jayabaya nang taman ambek kuluke ketemu nang ngisor wit dadap, ndadak malik dadi sak upil…. wong tilas dianggo walang… Patih Haryamurti enggal paring pawara nek panjenenganne Sang Maharaja Jayabaya wus kasil Mukswa balik nang kayangan…..kaya sing dijanjekake duk nalika entuk paukuman saka rajadewa, kudu bali nang kayangan nek putune wis umur 10 tahun mekaten para sedherek lelampahan Jayabaya Mukswa sing ditulis ambek kanca ne mbah soeloyo sing ahli serangga…. sepisan maneh gak lucu babah… wong ancene ora lagi nglucu…

Kliwir, Klowor, opoo ?
Wis suwe ora ana kabare Mat Pithi sak plok ditolak budhal jihad biyen. Ngerti 2i bojone, Yu Saropah, wis ngandhut tuwek. Jare umure wis 8 mlaku utawa 9 mlethek… (iki istilah e umure kandutan kok aneh 2 ya?) Lha sak wise nyedaki lahir Yu Saropah ndadak duwe pitakonan nang Mat Pithi : ” Kakang Mas Pithi…. muga dadiya renaning penggalih.Apa wis duwe calon jenenge calon anak iki ? ” (karo nggebuk 2 wetenge kang mblendhug) Mat Pithi : “Walaaah… koen iku lho Pah.. koyok kethoprak ae.. Kakang Mas ? hehehe…. ya talah Di Ajeng Saropaaah…. paran kersamu, Yayi…? hahaha, ayo ndang matura.. nek gak cepet tak beleh koen.. hahaha… ayo matura Yayi…” Saropah : ” Woooo, dhasar kang becak…. diajeni bojo ora gelem.. Ngene lho Cak…. eh.. Pak.. Aku gela biyen kok anakku sing gedhe sampeyan nehi jeneng KLOWOR… ya arepa mburine Koesoemo kae, ngarepe iku lho. Wong bocah jaman saiki tur pinte ngono kok jenenge KLOWOR ? ” Mat Pithi : ” Woooo lha koen iku Dik gak ngerti karepe wong tuwa. Masiya Klowor 2 ngono ning lak Kusuma… ngunuuu lhuuuuu… ” Saropah : Lha masiya Kusuma lak jelukanne tetep wae Klowor to Pak ? ” Mat Pithi: ” Lho kumat… munyer thok.. masiya Kolor lak Kusumo… hahaa wis karepmu yok opo ? ” Saropah : ” Karepku ya jenenge sing moncer ngono lho… ya contone anake Cak Kimpong kae rak Mardiyu. lho gagah to ? mbok mengko nek anake dhewe iki metu lanang dijenengna sing gagah ngono lho.. ” Mat Pithi : ” Lha nek wedok ? ” Saropah : ” Apa maneh nek wedok, Pak… kudu aku sing ngenehi jeneng. nek metu wedok arep tak jenengna ” Dyah Perwita Sari ” ben apik.. ” Mat Pithi : ” Hahahaaa…. kok abot temen jenenge, Dik… engko nekgak kuwat malah kuwalat lho.. lha yok opo, misale ana sing alok.. ooooosi Sari binti Pithi anake Ropah kae ? hahaha… lak lucu tah… bedanek kok jenengna MARPUWA tah SULANI ngono…” Saropah : “Pokoke ora kena sampeyan jenengi nek metu wedok. Saiki nek metu lanang arep sampeyan jenengi sapa ? ” Mat Pithi : ” Walah… nek aku kok gampang ae, Pah.. gandheng kakange wis Klowor, nek tak jenengna EDI tah ADI apa meneh Jhonson, lak gawe meri. Mengko Klowor nutuh maneh nang aku… mulane nek adhike Klowor iki metu lanang arep tak jenengi KLIWIR KOENCORO… lho opogaa…. ” (durung tutuk omongane Mat Pithi, dumadakan Saropah ambruk, krasa nek arep nglairna anak… mulane buru 2 dipondhong ambek Mat Pithi, ditumpakna becak, terus nggeblas nang omahe Bu Bidan…) Temenan adhike Klowor lahir lanang maneh…. terus wae Mat Pithi ngomong…. wah anakku mak Kliwir wis lahir.. hahahaa.. mesthi luwih pinter ketimbang Klowor iki…. lha jik nang jero weteng ae ngerti nek cocok ambek calon jenenge hare… wong terus njaluk lahir sak kal …hahaha Kliwir Koencoro….. Kliwir Koencoro masiya mik Mak Kliwir tetep ae Koencoro koen Cung ….. ngono mau Mat Pithi mulih mancal becak ambek ngguyu 2 dhewe…mulih njupuk salinan kanggo Saropah…

Pak, emak mati …
Sawijining ndina Saropah ngajak Klowor adus bareng. Bareng eruh susune ibune si Klowor takok ” Bu sing nggandhul ndhik dadane ibu iku opo se ? ” Saropah mangsuli ” Engko takok o bapakmu ae”, pikire Saropah bek e anake lali ngono. Bengi 2 pas nonotok TV, Klowor takok bapake ” Pak, sing nggandhul ndhik dadane ibu iku opo se?” Mat Pithi mangsuli ” Ooo iku plendhungan. Engko lek ibumu mati disebul, ben e ibumu munggah suwargo ” Liya dina pas Mat Pithi molih kantor eruh Klowor mimbik 2 Mat Pithi takok ” Lho opoo koen kok mimbik 2 ngono ? ” Klowor mangsuli ” Ibu mati Pak ” Mat Pithi kaget ” Husss, matek piye tah, wong ibumu sehat 2 ae hare ” Klowor nerusno ” Iyo pak, soale aku mau eruh pakde Dul Kimpong nyebul plendhungane ibu ”

Kate dadi mantune dewe bu..
Dul Kimpong duwe anak wedok jenenge Mei Kim Yun. Kamangka jenenge bapake wis ganti Dul, anake tetep ae dijenengi model leluhure sing seka Korea. Mik ben gak ngetarani terus celukane dadi Nunung…. (iki mik ngarang lho makane gak onok hubunganne..) Ing sak wijining dino Dul Kimpong mangan kacang bawang ambek nontok TV. Manganne dadak gaya, kacang diumbulna terus ditadahi cangkem… plung.. kriyek…kriyek… ngono. Pas lagi ngumbulna kacang, katene arep ngemplok maneh, bojone takok ” Pah…. ngombene apa ? ” Karepe ngono Dul Kimpong njawab, ning ndadak noleh terus kacang gak sida nyemplung cangkem, dadak mlebu ngguk kuping. Karo njawab : ” Kopi ae Mah… ” ngono, Dul Kimpong usaha njupuk kacang kurang ajare. Kacang didudul gak kenek, malah sansaya mlebu. Suwe 2 Dul Kimpong judheg terus njaluk tulung bojone. Bojone yo ngono, malah njupuk “cotton bud”, kacang disogrok. Mesthi ae tambah mlebu terus alok ” Wis nang dokter ae Pah… bahaya engko nek bosok….” Dumadakan pas Dul Kimpong salin, siap 2 atene nang Dokter Si Nunung mulih ngejak wong lanang enom tur nggantheng. Nunung dinehi eruh ambek mamahe, nek papahe kelebon kacang kupinge. Nunung ngguyu kemekelen mbayangna solahe bapake sing gaya main sirkus ngemplok kacang…… Ning arek lanang mau malah nyedhaki Dul Kimpong ambek ngomong : ” Mboten sah teng dokter poo Lek…. Pun ngriki nuwun sewu, irung sampeyan pundi… ” Dul Kimpong : ” Wah… arek jaman saiki iki gublug tah. Sing kelebon kacang iku kuping Cung… uduk irung…. sik asmane sapa tah sampeyan Nak ? ” Arek Lanang : ” Septu Suharno Lek… pundi talah… Jenengan lak dereng eruh carane ngetokna kacang saking irung tah ? ” Dul Kimpong nurut ae.. terus Si Septu nglebokna drijine loro nang irunge Dul Kimpong nganti rapet. Terus diabani kongkon nyembul kuat 2 lewat irung… Dumadakan, klotek… kacang mencolot teka kuping nibani meja. Wong telu : ” Wuuuikk… hebat… pintereee reek…” Septu : ” Walah wong mik biasa ngoten lhe…. lha nek cangkep ditutup, irung ditutup, hawa metune king pundi malih nek mboten kuping…. untung kupinge Lek Kim niki sehat gak…. hehe….” Bareng Septu ambek Nunung metu maneh atene klenceran bojone Kimpong rasan 2 : ” Pah.. Nak Septu iku lho wong kok pintere…. suk nek tuwek dadi opo yo ? ” Dul Kimpong : ” Nek niteni ambune driji tengahe, Mah.. paling 2 Septu iku CALON MANTUNE dhewe….” Bu Kimpong : ??? (hayo kenapa Dul Kimpong ngomong ngono?)

Kutilang kau …
Mat Pithi pancen gebleg. Mari ngglembusi Sabhara Wijono atine bungah banget pikire : ” Gampaang ae ngakali pulisi … arek Suroboyo, kok … ” Mikir ngono iku sepeda motor ojekanne dienggokno nyang dalan satu arah sing nentang arus maneh. Gak let suwe anggone cengengesan mikiri Sabhara Wijono, dhewekne kaget merga ndhik sebelahe wis ana polisi njejeri karo muring 2 : ” Hee, minggiiir … berhenti kau ” Kaget merga dikon minggir ora ngurangi playune motore malah Mat Pithi balik takon : ” Lho, ada apa pak ???? Saya lagi kesusu ini ….” Polisine mangkel terus nyauri : ” Kemana mata kau hah ? apa kau tidak lihat itu tanda dilarang belok ? ” ” Whaduuh kerenge pulisi iki wong Batak sajake ” pikire Mat Pithi. Semana uga Mat Pithi isih berusaha nge les, terus ngomong : ” Lha, bapak kok juga lewat sini ??? ” Ini gara 2 aku musti kejar kau, bodoh …. ” bentake polisine ” Minggiir, berhenti kau …. ” Mat Pithi tetep ae nggenjot motore, polisi sing ngomel 2 ndhik pinggire ora direken. ” Hee, berhentiiiii …… KU TILANG, kau ” polisine wis gak kuat ngempet mangkele. ” Oooh, nggih sampeyan niku EMPRIT ” sahute Mat Pithi kalem.

Temen tah peno duwe asu ?
Saropah lagi blonjo ndhik minimarket cedhak omahe. Sing dituku tibake daging kalengan gawe pakane kucing. Pas katene mbayar, Saropah ditakoni kasire. “Mbak, lek sampeyan katene tuku pakan kucing iki, sampeyan kudhu mbuktekno lek sampeyan iku ndhuwe kucing. Aku khawatir lek tibake pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe. ” jare MatPithi, kasire. Saropah gak protes, mulih diluk, mbalike nggendhong kucing Dipamerno ndhik MatPithi. “Iki kucingku ” jare Saropah ambek mbayar daging kalengan gawe
kucinge. Sisuke Saropah teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit pakane asu. Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Mat Pithi. “Mbak, sampeyan ndhuwe asu tah ?. Aku khawatir lek tibake pakan asu iki . sampeyan emplok dhewe. ” jare MatPithi kasire. Saropah gak protes, mulih diluk, mbalike nuntun asu dipamerno ndhik MatPithi. “Iki asuku ” jare Saropah ambek mbayar biskuit gawe asune. Sisuke Saropah teko maneh ndhik minimarket, saiki nenteng kardus bekase indomi sing pinggire dibolongi sak driji. “Mbak, sampeyan katene tuku pakane ulo tah ?” jare MatPithi. “Iki isine dhudhuk ulo. Cobaken tanganmu lebokno kene lek pingin ngerasakno. Wis tah tak jamin gak bakal nyatek. ” jare Saropah. Pertama MatPithi rodhok wedhi tapi mari dibujuk Saropah akhire MatPithi kendhel. Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus. Tibake njerone onok gembuk 2 e. Pas drijine ditarik maneh ambune malih gak whuenak. MatPithi misuh 2 gak karuan, ” Diamput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan kongkon ndhemok tembelek.”
“Saiki, oleh tah aku tuku TISU kamar mandi ? ”

Melok……
Mat Pithi pekerjaane pelaut. Nek wis kadung layar wulanan suwene. Kapan iku kaet pirang dina ndik omah merga kapale mlebu dok, rodok isok suwe ngeloni bojone Saropah. Tapi ya ngono begitu kapale mari, ya kudu budal. Masio wis nduwe anak sing jenenge Klowor Mat Pithi jek pancet ae ngelaut. Tapekno awake Saropah wis gak digambari kadal maneh lha wong wis ono Klowor sing njogo makne. Untunge maneh Saropah sakjae nduwe momongan Klowor wis gak macem 2 maneh isin rek nek ketemon anake dewe. Lha barang wis meh petang wulan Mat Pithi lagek ono kesempatan ngampiri omah, kapale mepet nang Perak ngisi bahan bakar sekalian servis. Mat Pithi langsung ae cepet cepetan mulih wis ngempet petang wulan hare. Bareng tekan ngomah, sakjane wis arep nungkul Saropah sing yo podho kebelet sisan. Tapi ono si Klowor sing sinau. Lha wong omah kontrakan yo onone mek sak ruangan kanggo ruang tamu, ruang tengah, merangkap ruang tidur. Mat Pithi nunggoki Klowor sing sik sinau karo ngremes 2
tangan bojone. Ketokane nontok Tipi tapi pikirane gak nang Tipi blas. Bareng berita jam songo wis bar, ditontok kok Klowor isih mentelengi bukune, Mat Pithi langsung ngadek (Sing ngadek iki Mat Pithine lho duduk opo opone). Sak jane dhewee bangga nduwe anak sing sregep sinau, gak koyo ciliane biyen sing gawene mbolos sekolah nyolongi tebu, tapi iki acara inti wis kudu dimulai. ” Wor wis bengi, ndang turu kono ” Jarene Mat Pithi. ” Mengko dhisik Pak, aku durung mari sinau biologi bab alat reproduksi ” Oalaaah, mangkane kok suwi lha sing dipelajari konoan ngono. Tibakno gak adoh karo bapakne. ” Turuo sik sesuk iso dipelajari maneh ” Mat Pithi ngotot. ” Sik talah Pak Iki penting pelajarane, ….. ” Klowor ngotot sisan, lha wong anake Mat Pithi hare. Mat Pithi sing wis kaet sore mau ngempet manue sing wis kudu mencolot gak srantan maneh, kupinge Klowor dijewer sampek abang. Klowor yo langsung jerat � jerit terus ngalah akhire gelem turu. Mat Pithi langsung nyengklak bojone (Sepedha bekne) Sesue pak Murtaji gurune Klowor heran nontok kuping murid kesayangane abang koyo urang dipanggang. Dheweke takon “Wor, opoo kupingmu iku ? ” ” Kuping kulo wingi dijewer Bapak wau dalu ” jawab Klowor. Arek saiki lak ngono tah karo gurune boso, karo bapakne dhewe ngoko. ” Lho salah opo awakmu kok dijewer karo Bapakmu ? ” ” Kulo diken turu mboten purun ” ” Terus awakmu gelem turu ? ” ” Inggih ” Pak Murtaji kroso sakno ambek klowor, dhewee terus ngekei nasehat : ” Ngene ae Le mengko bengi, nek dikon turu, awakmu langsung epok 2 turu ae cekno nggak dijewer maneh ” ” Nggeh pak guru ” Bengine Berita jam songo durung mari Mat Pithi wis kebelet kudu nyengklak lha wong sedinoan mau dheweke turu tok kekeselen mulih soko kapal langsung dilanjut nggarap bojone. Iki babak kedua arep dimulai. ” Wor, wis bengi turuo kono ” Jare Mat Pithi. Klowor langsung budal nang kasure. Mat Pithi mateni Tipi terus niliki anake, ditontok wis merem karo ngeloni gulinge. ” Klowor wis turu Pae ? ” Saropah takon. ” Wis ndang patenono lampune ” Lampu dipateni lha ketepaan lampu cilike pedhot, omahe langsung peteng ndedet. Klowor kewedhen tapi aree eling nasehat gurune nek dikon epok 2 turu. Klowor ngrangkul gulinge luwih rapet ambek mekso turu. Lha Mat Pithi karo Saropah langsung gelut. Rodok suwe ngono Mat Pithi karo ngos 2 an ngomong nang bojone, ” Bue aku wis arep metu ” Bojone nyauti ” Aku iyo Pakne nek iso metu bareng ae ” Krungu ngono Klowor sing durung iso turu lang kewedhen karo petengan langsung nyauti : ” Aku meluuuuu ” Sesue Kupinge Klowor abang maneh.

Wiwik jenggoten
Seminggu maneh pasien wedok mau balik priksa nang dokter Mat pithi. Ndhik njero bilik priksa pasien mau dikongkon nyopot kancut e. Mari ngono terus dikongkon jengking sing dhukur. Pasien protes ” Lho pak dokter, nopo hubungane penyakit kulo kalih jengking ngeten ” Mat Pithi mangsuli ” Sampeyan kate mantun nopo mboten, sampeyan mboten sah ngengkel ” Akhire pasien mau nuruti printahe Mat Pithi terus jengking nganti dhukur. Mat Pithi teko suwalike nempelno janggute ndhik empik e pasien mau. Kiro 2 limang menit Mat Pithi nempelno janggute ambek mesam mesem namatke dapure dhewe nang pengilon ndhik bilik periksa. Mari ngono pasien mau dikongkon klambenan maneh. Pasien takok ” Lho pak dokter wau nempelaken janggute maksude nopo ? ” Jare Mat Pithi ” Aku mik mbayangno lek aku duwe JENGGOT ngono kiro 2 koyok opo”

Tak bedek sampeyan Wiwik, se..
Onok pasien wedok mlebu ndik kamar priksane dokter Mat Pithi. Ditakoni opo larane, terus dikongkon mlebu ndik bilik periksa, dikongkon turu. Gak let suwe Mat Pithi dokter rek…, mlebu. Pasien mau disingkap rok e terus kancut e dilorot. Mbarek mesem dokter Mat Pithi ngomong, sampeyan mesti jenenge Wiwik Lho kok ngoten dok ? Lha niku teng pupu sampeyan onten tatoo ne w , kiwa tengen ditambah sing njlirit niku, lak wiw , tah. Kulo bedhek mawon, pasti niku wiwik Lak nggih to ? Keminter batine arek wedok mau. Cobi sampeyan tingali malih dok , ngongkon. Sikile ditekuk. Wow…. jarene Mat Pithi.

Saropah dadi perawat
Meh podho ambek critane cak Gigih tapekno iki sing dadi lakon Saropah. Critane Saropah dadi jururawat ndhik rumah sakit, mari ngono ono pasien kecelakaan kapal anggep ae jenenge tigun (ojo nesu lho cak gun) mlebu sajakane gawat lha wong kabeh perawat lan mantrine pas nggowo mlebu arek iku athik mlayu mlayu …. Sakwise rampung dipriksa lan diobat terus digowo nyang kamar cekne istirahat cukup. Sorene wayahe adus Saropah oleh tugas ngedusi si tigun kuwi, mbarek ngobrol ” Sampeyan ki kerjo opo se cak” “Aku pelaut ning” ” Wah lak enak sampeyan nglencer nang luar negri gratisan terus” “Yo iyo … mulane tak nggo kenang kenangan saben aku berlabuh ndik pelabuhan, jeneng kuthane tak tato ndhik awakku ngomong ngono ambek nduduhno tatoane sing pancene uuaaakihh tenan ono hamburg, new york, wis tah pokoke akeh tenan, Saropah terus ae ngedusi disambi ngobor alon alon awake tigun dilap lap mulai teko raine terus mudun nyang dodone, wetenge terus mengisor terus … bareng tekan ngonoane Saropah ndelok ono tulisan ADAM. Dasar Saropah areke crigis … moco tulisan athik ditato ndhik wilayah sing sensitif gak athik lingsem ndheke takok” Cak, opoo iku peno ono tato tulisane ADAM … prasaku gak ono kutho jenenge ADAM ” ” Lhek arep moco komplit rodo repot ning … kudu ngenteni barangku dalam posisi siap ” jare tigun nyoba njelasno, Saropah tambah penasaran “Yo coba tah sampeyan degno ndhisik barang sampeyan” Wis gak maen Saropah sitok iku, nek wis duwe karep mesti nguber nganti keturutan. Dipekso ngono kuwi akhire Tigun ngalah ” Sampeyan rewangi tah ning cekne cepet tangi…. ” Gak let suwe berkat bantuan teko Saropah berdirilah tugu monas dengan gagahnya lengkap dengan tulisan AMSTERDAM ” nglingkeri ….. Wuih

Mat Pithi peno meteng, cak…
Mat Pithi moleh teko Jepun mlakune rengkeng 2 mergo kagunganipun manuk ijik aboh kenok ongotan potlot robot e Dul Manan. Sumelang nek tambah parah, Mat Pithi priksa nang RSU sing mriksa dokter Drokim. Ambek cak Drokim Mat Pithi dikongkon priksa uyuh nang Lab medis. Mat Pithi sempat protes ” Lho nopo hubungane uyuh kulo kalih gedang kluthuk kulo sing aboh niki pak dokter. ” Jare dokter e ” Peno pengin cepet mari nggak. Sopo ngerti uyuh peno iku onok baksile sing nggarahi gedang kluthuk peno gak mari 2 aboh e. Mari diwehi botol wadah uyuh Mat Pithi langsung nggeblas nang toilet ngadahi uyuhe masiyo pas nguyuh kepekso ngampet lara. Balik teko toilet Mat Pithi katene langsung nang Lab tapekno mergo wetenge luwe mampir ndhik kantin RSU, tuku sego liwet SOLO. Sing dodolan yu Senik wonge semleho tambah kenes pisan. Pas mgladeni Mat Pithi ndadak tangane yu Senik nyenggol botol adah uyuh e Mat Pithi. Botol ngglundung uyuhe Mat Pithi wutah kabyeh. Mat Pithi moring 2 lha apane gak nesu, nek ngoyoh ae mesti pringas pringis nahan lara hare, ” Yu, botol niki isine uyuh kulo kate diprikso teng Lab. Padahal kulopun mboten belet ngoyoh pripun niki ? ” Yu Senik keweden disengeni Mat Pithi terus ng erih 2. ” Nggihpun mas sepurane wong kulo nggih mboten sengojo kok. Mboten sah duko mas, sakniki kulo ijoli ” Yu Senik ngapek botol e terus digowo nang mburi langsung diisi uyuhe, ndilalahe pancen kaet mau wis nahan belet nguyuh. Mari teko kantin Mat Pithi langsung nang Lab nggowo botol sing isine uyuhe yu Senik. Menene Mat Pithi balik nang dokter Drokim ambek nggowo hasil pemeriksaan uyuhe. Dokter Drokim kaget eruh hasile jarene ” Lho Mat, peno iku lanang tah wedok se ? ” Mat Pithi : ” Lho nggih jelas lanang to pak. Lha kulo priksa niki lak mriksaaken gedang kluthuk kulo sing aboh niki ” Drokim : ” Lha tapi hasile Lab uyuh peno iki ngandakno lek peno POSITIF HAMIL” (gak bobot tur nggilani, babah)

Mat Pithi sanja ndik Jepang
Dul Manan konco rakete Mat Pithi wis suwe ndik Jepang. Sekolah nyambi kerja ndik kana. Buru 2 iki kirim surat nang Mat Pithi isine koyok ngene : Mat, koen iku ojok cumak uplek ndik Jowo thok ngono. Wawasanmu kudu mbok jembarno, cek gak cumak isok e adu doro thok ngono. Masiyo dadi arek Suroboyo sing kendel utang mbarek gak wedi ngemplang, kelakuan koyok ngono iku yo rodok kurangono, opo o. Tiruen tah awak 2 iki sing sak kantor mbarek Drajad sing wis internasional ngene iki. Nek peno gak onok alangan budalo nang Jepang, dolan 2. Perkoro duik sangu karo nginep tak tanggung wis. Tak kenalno awakmu iku mbarek kehidupan internasional sing maju. Temen iki, cak. Oleh surat koyok ngono mau, Mat Pithi mara terus budhal ae. Duik kirimane Dul Manan cukup gae ngurus surat 2 karo tiket kapal mabur nang Jepang. Masiyo durung tau lungo 2 adoh opo maneh nang luar negeri, wong arek Suroboyo jare … Kocapa Mat Pithi wis tekan Jepang. Sak wijineing dina Mat Pithi dijak Dul Manan dolan nang kantore. Lha Jepang iki lak opo 2 didadekno robot, tah. Onok robot iwak sing isok nglangi ndik akuarium, sampek gak isok dibedakno mbarek asline. Onok kewan 2 piaraan barang, kabeh yo robot. Wis talah ndik Jepang iki kabeh yo robot. Mat Pithi dikenalno mbarek sekretarise Dul Manan. Wuik arek iki cik ayune gak kalah mbarek mbarek gambar 2 wedokan udo sing biasa didelok Mat Pithi ndik Internet karo VCD iku. Kathik kemayu maneh. Esem e, alah..maak….. tulung, tulung…. Dul Manan karo ngenalno mau kathik nyekel susune sekretaris sing sebelah kiwa. Kimiko jenenge sekretaris mau, terus moco surat 2 dirungokno mbarek Dul Manan. Gak suwe Dul Manan nyekel salah sijine surat mau terus ngomong mbarek sekretarise, Balesana , terus susune sing tengen dicekel. Kimiko terus lungguh ngadep komputer, ngetik surat. Dul Manan iki cik kurang ajare, batine Mat Pithi. Gak sungkan blas ndik ngarepe tamu koyok ngono iku kelakuane. Elek 2 awak 2 iki lak tamu, tah.. Ndik kemar kerjane Dul Manan, dek e eruh nek Mat Pithi bingung mbarek kelakuane sing mak mek susune Kimiko mau. Dul Manan kondo. Ojok disangkakno awak 2 iki mesum, Mat. Yo ngono iku mau carane ngongkon Kimiko. Nek dicekel susune sing kiwa dek e maca. Nek sing tengen dek e nulis Wik lak enak peno Dul. Kok koyok ngono, se ? Eruho, Mat. Kimiko iku duduk uwong sak benere. Kimiko iku robot masiyo tah gak isok mbok bedakno mbarek uwong asli. Kebeneran ae programe tak gawe ngono, kenek digae hiburan Mat Pithi mlenggong, eruh robot cik seksine, kathik gak beda mbarek wong urip temenan. Gak eruho ngono disangkakno uwong temenan. Dul Manan eruh, nek Mat Pithi jik heran. Kimiko iku yo isok dijak main, cak. Sip. Wong program sing dilebokno iku kelas berat kanggo urusan nuk manukan ngono iku. Kathik gak tau nolak. Di mana saja, dan kapan saja. Nek peno kepengin, siok ae peno silih. Wuik… tepak wis. Masiyo robot, rek… Wong Kimiko gak kalah mbarek bintang pilem, jare. Gak srantan maneh gak kathik ngenteni dina becik barang, Kimiko langsung dijak Mat Pithi kia 2. Dijak nontok bioskop kenek. Dijawili kenek (ojok kliru nyekel susune, Mat). Terus ae dijak mulih nang apartemene Dul Manan dimana Mat Pithi nginep. Dul Manan yo wis mulih saka kantor turu ndik kamare. Mat Pithi terus mesra 2 an mbarek Kimiko. Diudani robot wedok iki. Diambungi sampek leko… Dul Manan yo eruh nek Mat Pithi abuk 2 an koyok ngono iku mau. Babah, wis timbang golek balon Jepang, pikire. Gak suwe krungu suarane Mat Pithi njerit aduh 2 an kelaran. Mlayu mrana mrene, bengak bengok. Dul Manan tangi. Mbukak lawang eruh Mat Pithi sing wis udo blejet mlayu mrana mrene karo nyekeli konok ane. Waduh, ciloko batine Dul Manan Aku lak lali ngandani, nek bolongan ngisor udel iku digawe ngongoti potlod.

Anak pitik
Iki babah nek gak nyangkut tokoh Mat Pithis link. Tapekna isih nyritakna dokter Gigih sing nate nemoni Klowor ika. Dokter Jiwa sing kalah engkel 2 an ambek Klowor, arek SD Inpres kelas 6 sing lagi lulus ujian. Dokter Gigih lagi leyeh 2 sak wise esuke nangani pasien Sakit Jiwa ngguk Rumah Sakit Jiwa (bener tah sakit jiwa iku rumah sakite, rumah sakit jiwa tah ?), terus sorene bukak konsultasi kejiwaan utawa Psikoterapi. (Dokter iki jan 2 e kepengin sinau Pengobatan Alternatif tapekna ketepakan guru degleng, jare sarate kudu pasa ngebleng 3 dina, terus diterusna pasa mutih 10 tahun.. Pikir 2 yaa nek nyandhak umurku engkok… tiwas pasa nek gak ngukup ? ) Dokter Gigih mesthi ae kuessele poll, mula bengine leyeh 2. Dumadakan ana wong thothok 2. Dibukakna lawang langsung mlebu ngono ae. Terus ngaku jenenge Sawung Galing (SG). Dokter Gigih kaget kaet iki wong jaman pasca orde baru ijik nganggo jeneng model kebo ijoan. SG ngaku kena gangguan jiwa, merga akeh tangga 2 ne ngarani nek dheke iku keturunan PITIK. DG : ” Lho lha sampeyan niku jeneng kok ya Sawung Galing, mesthi ae akeh sing ngarane sampeyan niku cilikane Kuthuk Ngeye l ” SG : ” Nggih niku Dok, salah setunggale alesan, kanca 2 lan tangga 2 ngarani kula niki anak Pitik DG : ” Sampeyanpun gadhah bojo, Pak SG ? ” SG : ” Empun malah anake bojo kula niku wolu je.. mandar niku sering dipoyoki tanggi… ngangge lagu, Kruk 2 piyek 2, kruk 2 piyek 2 bu sawung ngendhok wolu, saiki netes kabeh.. ireng karo putih.. wah Dok lak ngesakaken bojo kula ta ? ” DG : ” Lha sampeyan niku lenggahe teng pundi, kok tegel tegel ngaten kanca tah tangga Sampeyan ? ” SG : ” Ah, mik ler ngriku kok.. daerah Kemusu ngriku kok ” DG : ” Oh… ngaten.. lha Sampeyan eling mboten, wiwit kapan Sampeyan diarani anak pitik niku, Pak Sawung ? ” SG : ” Waah nggih pun dangu Dok… kaet kula NETES riyin kok. ” DG : ” Jangkrikkkk… siluman pitik katik nggudha ae…. hussy… hussyyy kana mety…. tak undangna kirik koen yook… ” (uduk turune pitik lho…. betok.. betoook.. )

Kucing di Rinso
Mat Pithi lungo nyang warunge cak tonny arepe tuku rinso. ” Mat kok dengaren sampeyan umbah 2 dhewe ? ” takok cak tonny. ” Aku katene ngumbah kucing ” jare Mat Pithi ” Gak salah tah cak. ” Cak tonny takok mbarek rodo bingung. ” Iyo soale kucingku akeh tumane. ” Jare Mat Pithi kalem (ndingareni …) ” Wah yo isok mati kucing sampeyan ngko ” Cak tonny ngilingno. ” Lho koncoku wingi ngono, yo gak opo 2 ” jare WMat Pithi methentheng. Mari mbayar Mat Pithi mulih katene ngumbah kucinge. Menene, Mat Pithi teko maneh ndhik tokone Cak tonny kate tuku rokok. ” Yok opo kucing sampeyan Mbah ? ” takok Cak tonny. ” Kucingku mati ” jare Mat Pithi ambek nyumet rokok. ” Lho lak temen tah. Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Laopo kucing atik diumbah ambek rinso, wong onok obat tumo” jare Cak tonny karepe ngono nyeneni. ” Kucingku mati gak mergo rinso ” jare Mat Pithi njelasno. ” Opoko lho ?? ” Cak tonny mulai gak sabar. “Tak peres . . ”

Impene Mat Pithi
Babah iki klebu critane Mat Pithi tah uduk gak eroh. Cumak iki nyritakna impene Mat Pithi. Ing sak wijining bengi… (gak umum maneh babah), Mat Pithi mimpi. Mimpine hebat. Sebab mentas dipenggak ambek Saropah, gak oleh melok budhal JIHAD ika. Kamangka wis kebacut, Mat Pithi iki duwe angen 2 nek Jihad, terus gugur bakal nyemplung suwargo. (suwargo kok nyemplung, mbah ? lho ya bener tah.. wong jarene nek mati merga maju perang mbela agama iku gak atene didihisab maneh… ya kaya wong dicemplungna ngono ae… mak blung ) Mulane wengine langsung tom 2 en ngimpi. Ning gandheng mik mimpi malah isine geseh. Lha witikna wong Mat Pithi (nang kanane) malah bisa nontok wong sing dicegat nang pintu suwargo ambek malaikat sing kejibah njaga pintu suwargo mau. Critane Mat Pithi weruh ana wong telu sing mati bareng merga kecelakaan KRL ngguk Bintaro biyen. Lho kok bisa bareng mik wong telu ? Jarene miturut informasi sing kasil diwaca ambek Mat Pithi, wong telu mau pas kecelakaan lungguh sak bangku, jejer telu. Wong telu mau situk Guru, situke Tukang Sampah, lha situke maneh Hakim. Lho lak hebat tah nek numpak KRL iku, guru, tukang sampah ambek hakim bisa lungguh jejer, ijol 2 an ambuning kringet, prengusing klambi hehehe.. beda ambek nang gedhung DPR reeek… masiya sak partai utawa sak agama… iso ae bengkerengan. Opo maneh sak miling list… sak bangsa sak negara sak opo maneh ya ? bisa ae rame eker 2 an gak rampung 2. Wong telu mau gandheng matine merga kecelakaan, mulane pas arep mlebu nang suwargane dhewe 2 dicegat ambek malaikat ditest nganggo pitakonan masing 2 1 soal, lisan pisan, ngenani kecelakaan pisan. Malaikat : ” Hee ki sanak sing tilas guru, sampeyan ngerti jenenge kapal sing kecelakaan merga numbuk karang sing akeh kurbanne ika, cerita kecelakaan kapal iki mbesuk bakal difilemna lho ? ” Gur u : ” Titanic, Om ” Malaikat : ” Weh… bener.. kamangka sampeyan mik guru SD inpres lho wis mangga mlebet. Kapling sampeyan nomer 300028938939, ojok lali… ya Mas ” (arwah guru mau mlebu terus bingung ya sapa sing langsung apal ambek nomer kapling sing sak arat 2 iku gek gak ono kertas ambek pulpen… lha yo dunia arwah ambek malaikat, mangkane arwah mau muuuteeeeeer ae nganti mbesuk tekan ing titi mangsa ketemu ambek kaplinge).. iki Mat Pithi iki wong mimpi kok juelllasss buangeth se ? Malaikat : ” Neruske pitakonku kanggo Ki Sanak Guru mau, Mas Tukang Sampah, sampeyan ngerti jumlah korban kacilakan kapal Titanic mau ? ” T. Sampah : ” Wah untung sak durunge kecelakaan nika kula nemu bungkus kacang, Om Mal. Turene jumlah korban kecelakaan kapal titanic nika sedayanipun wonten 1.228 jiwa, nggih Malaikat : ” Lho sampeyan niku njawab napa malah takon ? ” T. Sampah : ” Lho, lha niki lak njawab gayane tukang sampah, ngaten ” Malaikat : ” Wah…. Sampeyan lulus… lho ing ngatase tukang sampah ae kok perhatianne nemen ambek sampah 2 sing ditemu. Kok beda ambek para anggota parlemen se. Sing jare utusan utawa wakil rakyat kok malah mikir BRAYAT ? Selamat nggih pun mangga mang mlebet, nomor kapling sampeyan meh pada kalih nomere Ki Sanak Guru wau, kacek kalih angka… ” (Tukang sampah iki tambah bingung. Di nehi nomer kapling ae kok mik ngono, jare kacek rong angka ambek nomere pak guru. lha pas mlebu nggoleki arwah Guru mau ae wis susah. Lha tibake kabeh terus dadi seragam sak wise ngliwati pintu gerbang mau, kathik kabeh yo mumet nggoleki nomer kaplinge dhewe 2…) Malaikat : ” Mas Hakim, sampeyan ngertos ” jeneng 2 e ” korban sing 1228 tiyang wau ? ” Hakim : ” 1403909894jj() )”) ==/// alias bingung… ” (kepeksa hakim mau tetep nang njaba ngenteni titi mangsane. eeee Mat Pithi arepe ngancani antri nang ngarep pintu gerbang, ndadak pas mlaku nyandung watu, tiba krungkep ngambung padhas, dadi lan tangine…).

Mesin anyar
Mat Pithi dikandani Saropah. Cak aku wis kroso kate nglairno. Mat Pithi gedandapan. Budal ngeterno Saropah nang RKZ jalan Diponegoro. Wong katene nduwe anak mbarep lak yo jik durung duwe pengalaman tah. Onok wedi 2 ne barang. Mbayangno bojone engkok yok opo kelaran tah gak. Bingung wis. Mat Pithi bingung ngenteni laire ponang jabang bayi. Koyok ndik komik tah sinetron iko. Mlaku 2, wira wiri. saben kamar bersalin mbukak, diparani. Onok dokter takon nang dokter. Onok jururawat takon jururawat. Pas kemriyet, lawang mbukak, cepet 2 moro, sing metu kucing. Dobol Ndelok Mat Pithi bingung, onok perawar moro. Cak, peno ketok bingung opo o ? Yok opo gak bingung, dik. Iki anakku sing mbarep Peno sak aken mbarek bojo peno nek nglairno tah ? Iyo, dik Iki onok mesin anyar cak isok mindahno larane bojo peno pas wayahe nglairno. Engko sing lara duduk embok e, tapi bapak e. Nek peno gelem nyobak tak pasangno ndik bojo peno Sangking cintah mbarek bojone Mat Pithi setuju ae bareng saropah wis ketok mulai kate nglairno, mesin mau dipasang. Disetel pirang persen larane sing dipindah, cak ? Cobak disik 10 persen , jare Mat Pithi sing senden ndik dingklik dawa ndik ngarepe kamar bersalin. Mesin iku pancen hebat. saropah gak kelaran babar blas. Tapi Mat Pithi yo durung kelaran. Cobak unjukno dik, dadekno 30 persen Saropah ngeden tapi yo gak kelaran. Mesin hebat ? Mat Pithi blas durung krasa. Cobak sampek 70 persen dik Saropah pancet gak kelaran. Malah ketok ngguya ngguyu. Mat Pithi ? Jugak durung krasa. Wis pol no ae, 100 persen, dik Mesin diencepno sampek 100 persen. Saropah berhasil melahirkan dengan selamat bayine gede, tapi Saropah blas gak kelaran. Mesin hebat. Mat Pithi ? Pancet, gak kelaran…… Anak e Mat Pithi lair pas jam 10 isuk. Mat Pithi marani Saropah. Anak lanang rek. Tak jenengno Klowor dik , jare Mat Pithi kondo bojone. Mari diresiki urusan ari 2 beres, Mat Pithi mulih. Tekan omah ndik omahe onok rame 2. Onok opo ? Dul Manan dirubung wong akeh dadi layatan. Durung eling saka semaput e Dul Manan, tangga tunggal gedeg mbarek Mat Pithi isuk mau dikongkon ndandani genteng, wong pancen langganan. Nek onok kerjoan dandan 2 mesti Dul Manan sing dikongkon. Mau kira 2 jam 9 an Dul Manan pas ndik ndukure omahe Mat Pithi, kroso loro wetenge. Tambah suwe tambah get larane. Pas jam 10 Dul Manan mbengok kelaran nemen, njengkang saka genteng, ceblok ndik tritisan.

Gelem tak kek i sepatu ?
Gak nyongko Mat Pithi isok dadi KKO AL.( Sak iki marinir ) Ketemon maneh ambek Dulmanan tukang becak sing limang tahun pancet dadi tukang becak cap “Bimas” sing artine bisa mati di atas sadel. Suwe gak ketemu ambek jancukan Dulmanan, ketemon maneh nduk Tanjung Perak. “Buk abuk….Cik ngguantenge sampiyan niki, Mat.” “Yo ngene iki aku, Dul.” Jare Mat Pithi gembagus. “Kopral KKO AL aku sak iki, Dul. Ngerti koen opo KKO AL iku?” “oooo…nek KKO AL kabeh ngerti, Mat. Artine lak, kapan kawin oom…agak lama,” jawab e Dulmanan ambek cengengesan. “Jancukan pol koen iku, Dul Dasar tukang becak gak nate sekolah, koen ” Mat Pithi mulai bludreg. Maklum…militer…post syndrome. “Lha nek kulo sekolah, mestine nggih pun dadi Sersan, Mat. Sampiyan anak buah kulo ” Dulmanan gak gelem kalah. “Gayamu dadi Sersan Moco tulis gak enthos, arep dadi sersan. Sersan duengkulmu amblegh ” Mat Pithi gak kuat nahan bludreg e maneh. “Buk abuk…ngamuk, sampiyan. Nek dengkul kulo ambleg, gak isok mancal becak kulo, Mat.” Jawab e Dulmanan kalem. “Oalahhhh…pancen koen iki gurung nate diweneh i sepatu boot, koen Dul ” Mat Pithi abang ireng raine. “Buk…..nek disukani sepatu, nggih purun kulo, Mat. Wong sak umur 2 mboten nate nduwe sepatu.” Dulmanan seneng krungu katene diwenehi sepatu. Sepatu boot pisan. Mat Pithi ngamuk. Dikiro, Dulmanan nantang carok. Sepatu boot gawean Pindad nggajul dengkul e Dulmanan.Dulmanan njuerit kelakaran nduk embong. ” Buk…nek niki jenenge mboten nyukani sepatu, Mat. Niki jeneng e jul nggajul ngangge sepatu, Mat. Cik tegone sampiyan kalih tukang becak.” Klamutono cagak ting iku … Mari disentak ambek wong dodol sandal, Mat Pithi nerusno mlaku mlaku. Gak adoh teko sing dodolan sandal mau ono wong dodolan tebu. Dasar Mat Pithi masiyo wis wareg lek eruh panganan anyar yo pengine ngicipi. Mat Pithi langsung takok “Cak, tebu piro regane?” Sing dodol ndilalah wong Duro, mangsuli “Tergantung dawane cak. Lek sing telung ros regane sewu, lek sing enem ros sewu limangatus” Mat Pithi ndadak nyrekal “Wuik luarange rek, tebu ros e cindhek cindhek ngono ae didol” Sing dodol langsung ngapek pesone ambek nuthuk nuthukno pesone ngguk cagak listrik “Cak, lek sampiyan pengin dowo gak ono ros e, iki lho brakotono cagak listrik iki” (gak lucu babah, sing penting gak kemproh).

Mat Pithi tuku sandal
Pas prei an wingi Mat Pithi mlaku mlaku nang Malang, ben ndino ublek 2 ae, lha yok opo pancen kuto kelahirane ndik kono..masio wis lungo adoh nang endi 2 , gak srek ae atine, nek gak mulih nang Malang. Kaet isuk Mat Pithi wis metu, wis kemput ngicipi sembarang panganan, sampek wetenge wareg. Pas mlaku kate molih ndadak eruh wong dodolan sandal sing digawe teko bekas ban mobil tah traktor. Batine Mat Pithi “Wuik sandal bekas ban mobil ngene iki mesti awet”, Mat Pithi langsung ndhodhok milih sandal. Suwe milih sandal gak ono sing cocok ambek sikile, lha apane gak cocok, wong sikile Mat Pithi iki ukurane gak umum, no. 44, kamongko sing didol paling gedhe ukuran 42. Mat Pithi tetep penasaran, dagangan sandal dibrengkali, sampek mawut mawut. Sing dodol ngawasi terus, curiga ojo 2 sing tuku iki katene ngutil. Suwe 2 sing dodol nesu, ndilalahe sing dodol yo wong Duro. Mat Pithi disentak ambek sing dodol “Cak, sampiyan iku kate milih sandal sing koyo opo? Danganganku sampiyan orak arik ngono” Mat Pithi kalem ae mangsuli “Ake kate golek sing ukuran 44” Sing dodol mangsuli “Sampiyan kate tuku sandal opo tuku NOMER ????” (wong Duro hare, gak tau gelem kalah omongan)

Salak… salak….
Mat Pithi ancene kapok temenan sak wise ketatalan ngguk nggone New York. Atene ngumbah mata malah diumbah umbahi temenan. Akhire jaluk mulih ae ambek sing ngajak (ning Lily, sopo se sing ngajak Pithi klayaban tekan NY iku?), jare atene mbecak maneh ae. (Cak Gigih ancene ngawur, mosok Pithi didadekna bencong, wong Saropah iku senenge ambek Pithi merga kuat olehe ngonthel Becak kok, ketambah rem tanganne iku lho sing huebat…. cek pakeme, ngunnuu lhuuu). Kelakon Mat Pithi disangoni mulih, ndadak tangisan barang waktu pisahan ngguk JK Air Poret. Wah yo lumayan sangune tuebel. Tujuane Mat Pithi miber gak mik NY JKT, tapi langsung NY KSR. Ning ya kepeksa seka JKT nang KSR ganti pesawat EMPRIT AIRWAE…. hahahaa.. alias nitih GARUDA BUS. Sopo sing gak eruh nek GARUDA BUS iku cuepete gak ilok. malah sok sok bus liyane lagi tekan Cirebon, Bus Garuda iki wis tekan SOLO bertitane, nek nabrak gunung… (husssy ). Mulane tekan daerah Magelang yo isik umum umun peteng. Dumadakan tekan pasar MERTOJOEDAN kok bus iku rewel. Kamangka uangel nek atene ganti bus wong sik suepiii. Sopir bus atene ngubungi juraganne nang YGY yo gak isok, wong gak duwe fasilitas komunikasi blas. Kepeksa kernete utheeek ndandani bus. Lha penumpange ya gak nesu gak protes, malah ana sing seneng merga bisa mampir mesdjid menisan subuhan, mung jan jane kepengin adus gratis thok… Mat Pithi malah klinang klinong blusukan nang njero pasar, sing wis rada rame wong dodolan sayur ambek keperluan sarapan. Ndadak onok wong nawarna salak 3 karung. Jarene Salak Pondoh sing muanisss buangeth. Mat Pithi diweneni 3 salak gae icip icip. yo ancene legi wong asli salak pondoh. Gak pikir panjang wong duite tebel, langsung dituku kabeh 3 karung goni wadah ketan ika. Sing dodol salak seneng malah ngewangi ngunggahna karung karung nang jero bus. Bareng wis numpak…. Mat Pithi lagi bingung dhewe. Lha katene diapakna salak 3 karung kok diborong. pikir 2 ah didol maneh ae digolekna bathi lak siip. Akhire temenan, Mat Pithi gak langsung mulih nang nguter malah mampir ngguk pasar Kartosuro dodolan Salak. Koyo sing dodolan maeng isuk, Mat Pithi uga nyediani salak gae icip 2. Saben dibukak, sethithik diicipi dhewe, kok manis kabeh. Wis bukak dasar wis… Gak antara suwe onok ibu ibu ketoke bojon pejabat daerah. Ketarik ambek daganganne Mat Pithi, nyidhek atene tuku. Ngicipi secuwil kok enak. Mulane langsung tuku 50 iji salak. Mat Pithi seneng. Beresss.. panglaris…. Eeee let 2 jam ibu 2 mau mbalik ambek morang 2 : “Mas… wong dagang salak ae lho ngapusi. Jarene salak pondoh kok kuecutee gak ilok ngene iki salak opo ? ” Mat Pithi bingung : “Nopo enggih ta bu? Cobak se.. tak icipane…” Ibu 2 iku ngelungna situk salakke. Mat Pithi terus ae njeber barek merem.. wong ancene sueppet keccuut rasane. Penasaran, njupuk salak anyar saka karung, diicipi… pancet gak onok legine…. Setengahe bingung ndadak ibu 2 mau morang moring njaluk bali duwike…. Mat Pithi muntap terus mbales. “Ooo alaaaah Buuu Bu.. sampeyan niku lak piyayi bojon pejabat se? Pantes nek negarane iki gak maju 2 lha ibuk 2 pejabate gak kreatif blas.. Sampeyan mik kapusan 50 iji salak ae pun morang moring…. lha awak 2 kapusan 3 karung, malah ngapusi….. hahahaaa pun niku nek purun salake mang pek kabeh tesih 1 .5 karung…. ” (Mat Pithi langsung ninggal prung salak 2 e terus nggeblas molih nang nguter, ambek etung 2 bathene dodolan salak kecut ditambah turahan sangune tuan sinyo saka NY wingenane…)

Satus njaluk slamet
Eling eling Mat Pithi dadi tukang becak, aku eling Dulmanan tukang becak nduk Suroboyo. Suwe Mat Pithi dadi tukang becak nduk Jakarta. Lebaran mulih Suroboyo tilik bojo gayane bedo rek. Mudun soko sepur langsung ngenyang becak. “Embong Malang piro, cak ?” “Telung atus mawon, Pak,” jare Dulmanan. Mat Pithi moring 2. “Yak opo koen iku. Mbong Malang ketuk soko kene, peno muni telung atus.” “Murah niku, Pak,” jare Dulmanan kalem. “Satus seket wae, wong ketuk soko kene kok.” ” Buk abuk, sampiyan niku pripun se. Mbulan jugak ketuk saking mriki, mboten entuk telung atus mbayar e,Pak.” Dulmanan arek duro gak gelem kalah. “Gelem gak? Gak gelem yo wis.” Mat Pithi mangkel. “Nggih pun ngriki.” Dulamanan tukang becak ngalah. Mat Pithi cengar cengir kroso menang. Becak mblandang buanter koyo mercon sos dor. Apollo kalah banter. Mat Pithi ketar ketir. “Koen iku yak opo se ? Mancal becak cik buanter e Lon alon opo o ” ” Buk abuk, sampiyan niki kakehan cangkem. Wong numpak becak satus seket kok njaluk slamet. Nek mbayar satus seket, rem e nggih ngangge tembok, Pak. Lha nek tambah satus, rem e ngangge rem pancal.” Dulmanan ngomong kalem. Mat Pithi raine abang ireng.

Si Panjul ancene arek ndregil, senengane nontok wayang kulit koyok wong tuwek
Nek gak ndok ngarep layar pas tengah pener gak pernah lego. malem minggu iku la opo panjul iku nontok wayang ndok ngarepdhewe kathik sangune salak banjar sing gedhi gedhi, tur isinegilap nek bardimut. lagi asik asike adegan raden gathotkaca tantang tantanganambek bomanarakasura dumadakan salake panjul rutuh…. kathik ngglundung mlebu ndok cedhak dhalang. Si panjul lali ambek acara senengane, perang antarane gathotkaca vs boma, malah ketungka asyik nggoleki biji salake sing rutuh saka mut mutane.. Suwe si panjul nggoleki biji salak maeng. padhahal adegan lagi seru, wong gathot kaca miberoyak oyakan ambek boma sing jugak bisa miber, koyo cak suparman.. tapi nggak nyautwonder woman. sebabe jaman iku durung ono istilah wonder wonderan.. opomaneh woman womanan … lho malah atene nang endi … ? Suwe 2 panjul nggoleki biji salake kathik mbukak kain bathik penutup dhalang dibiyak kain maeng, eruh onok barang gilap mencirit…. Gak sranta sranta maneh barang mencirit mau diranggeh, terus ditarik… dumadakan raden gathotkaca lagi satengahe miber…. mbengok : “adhuuuuh.. tobhaaaat….. isi salakku reeeek….. ” gathotkaca gugur mbarengi ambek klengeri ki dhalang. gara gara merga senjoto pusakane panjul “KYAHI ISI SALAKBANJAR” Nerusno critane mat Pithi ndhik Malang. Gak suwe anggone mat Pithi blangkemen, wis kudu mengo maneh cangkeme mergo duro sing mbecak wis kaliwat liwat anggone akrobat. Ora mek perkoro nyelip kendaraan sing liyane, trotoar lan pembatas dalan pun wis dipadhakno ae karo embong aspalan. Kadang iso munggah nganti cedhak pagere omah pinggir dalan sing diliwati mergo becake kudu mencolot nyang trotoar ngindari dalan sing aspale bolong kabeh. “Cak, ojok grusah grusuh sampeyan iku … lek nubruk wit utawa pager lak iso gawat, tah …. ” “Wis talah sampeyan iku menega ae, Cak … gelem teka cepet nggak, sih??? ….” bantahe. “Lho lek ngguling barang lak iso ciloko se … sampeyan iku mabuk, ta?? “Wah, sampeyan iku jan pancen rewel tenan, kok … ngono lek diarani crewet gak gelem ” “Engkok lek ngguling yok opo??? … angel tenan sih kandhanane sampeyan iku …” mat Pithi wis mulai nggak sabar lan uring 2 an “Wong edan iku” batine …. Gak let suwe opo sing dikhawatirno tenan kedadeyan, becak sing ngepot mrana mrene, mencolot ngono ngene iku mlebu nang bolongan dalan, nyanthol terus …. GUUBBRAAAKKK Mat Pithi karo duro becak pating pecothot ngglundung mencelat nyang endi 2. Klambi karo clanane mat Pithi gupak ledhog nang kana kene malah sebagian suwek barang. Gak trima ngalami kedadeyan sing kaya kene mat Pithi ngamuk mendelik 2 karo tuding 2 “Jiaancuuk pancene koen iku nang endi matamu, hah ??? Bolongan sak mono gedhene mbok sosor ae …. gak duwe mata ta koen ???. Durone gak kelar tangi (remek ketoke) terus njawab kalem .. “Wadhuh, mas … sampeyan sing dhik ngarep ae gak eruh nik onok bolongan ….. opo maneh aku sing ndhik mburi ……” Lho, jancukan tenan toh duro becak iku ….

Sikat Sepatu = Cangkir
Wis nate dicritakake nek anake Mat Pithi ambek Yu Saropah iku pinter, mbethik tur ngengkelan. Jenenge wae Klowor Koesoemo. Ning eleke duwe saratan nggawa Muk (cangkir kaleng) ambek Spidol. Wiwit bisa playon (bar disapih mboke) nganti sekolah SD inpres Morat marit, tetep ae saratan nyangking muk ambek spidol iku dilestarekna ambek Klowor. Mat Pithi judheg. Yu Saropah tambah kebingungan. Mengko gek 2 arek nggantheng sing lagi situk iku “gendheng”. Lho lak ngisin 2 i, ing atase sekolahe pinter kok gendheng. Kepiye olehe ora khawatir. Wong angger dipamiti mak utawa bapake, “Wor, Simak arep lunga nang kutha, kowe ora diajak. Wis mengko jaluk oleh 2 apa, tak tukok ke” Jawabanne manteb, “tukokne cangkir ambek spidol, Mak ” semono uga nek dipamiti bapake arep dinas luar… mesthi njaluk oleh 2 cangkir ambek spidol. Ing sak wijining sore (gak umum babah…. biasane lak sak wijining dina.. sikancil kecolongan timun.. hehe) Mat Pithi ambek Saropah lagi nuturi Klowor. Saropah: “Anakku, le, cah ngguantheng, mbok kebiasaan nggawa cangkir ambek spidol iku dimareni.” Mat Pithi: “Iyo, Cung.. ngisin isinake Bapak.. wong arek puinter kok saratanne nyangking CANGKIR” Klowor: (ambek cengengas cengenges)”Salahe Simak ambek Bapak, aku dadi seneng banget ambek Cangkir, iki.” Saropah/Mat Pithi: “Haah?… salahku sing endi, kapan, apa ?” (kaget temenan pasangan mudha iku…) Klowor: “Lha aku jik eling jare, Mak. Biyen dek aku disapih, sak wise di jebles 2 na wit gedhang Kepok, lak terus gak oleh mimik cucu… ta?” Saropah: “Lha ya wis mesthi, wong wis umur 2.5 tahun ki wis gak oleh ngempeng maneh, Le… mbok takon kanca kancamu liyane… malah si Mardiyu kae ora ngempeng blas.. mik mimik susu botolan” Mat Pithi: “Iya bener, Cung. Arek lanang apa maneh…. hehehee” Saropah: “Sampeyan, kuwi lho Pakne, ngandhani anak kok cengengesan, lha apa bedane arek lanang ambek wedok nek perkara sapih 2 an iki?” Mat Pithi: “Yaak.. koyo gak ngalami ae… hahahaa… lha sing ngganteni Klowor iku lho sopooo sak iki? hahaa…” Saropah mbabrak raine terus njiwiti ambek nggablogi gegere bojone ambek ora sengaja kewetu omongane: “Bener Wor.. sing salah iki ancene byangane iki.. wis gerang hare…. hihihihiik…hiiiih kowe… tak juiwit tenan… hayooh… ijik cengengesan ?” Klowor: “Lho hoo to? Salahe Bapak ambek Emak… lha kenapa biyen pas aku njaluk mimik, Bapak ngelungi cangkir ambek ngomong saiki emakmu iki… cangkir… gilo wis tak tulisi nang ngisor EMAK….? Hayyoh… wong salahe dhewe kok aku sing ditutuh ?” Saropah: “Oalaaah… Paaak… yo bener, kacang mangsa ninggala lanjaran.. bener bener iki anake byanganne Pithi… hehehehee..” Mat Pithi: “Turun aku..? turun sing endi.. ojok ngawur lho Pah?” Saropah: “walaaah…. lha opo gunane saben sampeyan atene dines luar, nginep njaluk sangu SIKAT SEPATU iku ?” Mat Pithi: “Lho yo wis mesthi to… wong lelungan ben necis, sepatu kudu rajin di sikat ambek di semir..?” Saropah: “Hahahahaaa… wong pikun Wong sampeyan nek lelungan mik nganggo sandal jepit thok ngono lho… hehehee….” Klowor: “Horeeee… Bapak senengane sangu sikat sepatu… hahahaa.. aku tiru Bapak.. hahahaa…..” Mat Pithi mik bisa klejingan dhewe ambek cengar cengir….. nganti nyruput teh ora pener lambe, malah kutah nelesi dadane… kamangka wedange ijik kebul 2…

Mat Pithi Prei an
Pas prei an wingi Mat Pithi mlaku 2 nang Malang ben ndino ublek 2 ae.lha yok opo pancen kuto kelahirane ndik kono.. masio wis lungo adoh nang endi 2 , gak srek ae atine, nek gak mulih nang Malang.. Kaet isuk Mat Pithi wis metu.wis kemput ngicipi sembarang panganan, sampek wetenge wareg lan sikile keju kabeh.wis wis gak kuat mlaku nek ngene iki lha pas mikir ngono iku mau.onok tukang becak nganggur ngenteni penumpang ambek ngrungokno ndang ndutan.bareng dililang liling. tukang becak mau nawari. becak tha .cak Gak mikir pindo langsung takon..piro cak nang jalan welirang. ” Sewu limang atus” jarene tukang becake..” Cik larange..limang atus ae. ” Yo wis ayo..( kaet isuk dorong onok penumpang, lumayan limang atus timbang enggak) pikire.Gak suwi.Mat Pithi aruh 2.. ” Sing genah . ati 2 cak, nek nyetir. ojok mbok zig zagno ngene, yok opo se awakmu iku.. gregeten temen Mat Pithi . wong numpak becak kok dienggok enggokno, nyalib kiwo tengen.. opo ati iki gak deg 2an tha. Ngono iku tukang becake ndableg ae. pancet digetno pancalane. Jenenge Mat Pithi ilang wis sabare. Ambek mencureng ngomong maneh ambek tukang becak iku mau. “Cak sing nggenah lho yo.. ojok aneh 2.. ” Sing nggenah yok opo. Sampeyan iku menengo ae, gak usah kakean omong ” Gak ndelok tha akeh kendaraan ngene iki.. nek awak riko dewekan sakkarepmu.. ” Sampeyan iku sing aneh. Wong mek limang atus ae kok njaluk slamet. Mat Pithi blangkemen. Ambek ngurut dodo. Repot pancene nek musuh wong duro endi tau gelem kalah omongan..lak mesti onok ae jawabane.

Den Bagus Klowor anake Mat Pithi iku pancene blater akeh kancane.
Den Bagus Klowor anake Mat Pithi iku pancene blater, akeh kancane. Tapi mergo akeh kancane iku saben dinane mik kluyuran. Mulih sekolah langsung ngluyur dolan nanggone kancane ganti 2 an, lha wong kancane akeh banget hare. Mulih wis bengi gak sempat belajar. Budal sekolah gasik mik njagakno kancane sing pinter kate nirun PR. Lungguhe mesti njejeri kancane sing pinter mik atene nirun lek ulangan. Sawijining ndino bu guru Sri Lumintowati ngundang Mat Pithi nang sekolah mergo si Klowor ketemon lek ulangan gaweane njiplak si Adi sing lungguh jejere. Bu Guru : “Pak Pithi, niki anak sampiyan remene njiplak Adi, sing lungguh jejere.” M. Pithi : “Ah nopo enggih se? Wong si Klowor niku nek sinau teng nggene koncone ngantos dalu kok.” Bu Guru : “Lha buktine niki ulangan geografi, pertanyaan { Ibu kota Inggris }, Adi njawab { London }, Klowor nggih sami { London }”. M. Pithi : “Lho lha tonggo kulo wingenane ntes wangsul seeking Inggris, nyritani Klowor lek ndheknene nginep teng London ngoten.” Bu Guru : “Lha niki pertanyaan berikutnya { Ibu kota Belanda }, Adi njawab { Amsterdam }, lha Klowor nggih sami { Amsterdam }”. M. Pithi : “Nah nek niku tonggo kula situke ntes wangsul seking Belanda oleh 2 keju, criyose tumbase teng Amsterdam”. Bu Guru : “Lha saniki sampiyan mboten saged ngengkel, pertanyaan { Ibu kota Swedia }, Adi njawab { GAK NGERTI }, lha si Klowor mangsuli { KOEN AE GAK NGERTI, OPO MANEH AKU }”

Mat Pithi, Saropah, Jamu Gendul…
Mungkin dha gak dong nek biyen 2 e Mat Pithi iso ketemu terus ngrabeni Saropah iku mik merga lelagon langgam jawa E jamu (karangannge Anjar Ani). Udakara tahun 70 an awal lak ngetop tah lagu iku. Rajin diputer nang radio 2 pemerintah daerah tah RRI. Opo maneh nang RRI Surakarta, wong sing nyanyi mBak Waldjinah sing (ngakune) asli Solo. Lha critane Mat Pithi anggone usaha Lumahing Asta, pancen berkembang, disambi mBecak. Suwe 2 gak krasan manggon nang Jawa Timur, pindah ngulon nang daerah Kartosaru.. eh. salah… Kartosuro, kab. Sukohardjo. Critane Kartosaru eh salah maneh, Kartosuro iki kecamatan ning lebih rame dibanding kabupatene, sebab dadi persimpangan bus jurusan Yogya � Solo � Semarang � Suroboyo � Boyolali � Wonogiri �Karanganyar Sukoharjo… hehehee… terus apa hubunganne? Ing sak wijine dina Mat Pithi leyeh 2 nang becake, merga kesel mentas narik tekan Kleco… (mbuh pirang KM iku) tur ya marem wong entuk upah Rp. 1.000, (jaman sak mono reeek entuk opah narik becak Rp 1000, .. sida gak narik 5 dina temenan.. hahaa.) Lha pinuju liyer 2 dadak ana bakul jamu, sing jenenge Saropah nawakna jamu. Sing tuku akeh.. malah sok 2 antri ambek pijar pijer njawili ” pabrik SGM e ” sing ancene FAMILY SIZE tur isih njrongat (opo iki njrongat ?). Saropah mik mesam mesem. Sing nggarahi nggemesna atine sing atene tuku, mergane Saropah olehe tawa Jamu ndadak nganggo nyanyi, tur suwarane percis Waldjinah. Malah luwih kenes.. yo mik nangsib, gak isok mlebu rekaman, mik trima ider jamu gendong. Cidek becake Mat Pithi Saropah mulai tawa : ” E jamuu jamune… jamu Becak dadi kuwat nek diombe…” (dibolan baleni, mergane Mat Pithi acuh tak acuh… ). Suwe 2 Mat Pithi mangkel terus nyambut tawarane Saropah… “Mbakyu 2 kula tumbas kalih “nggendul”… hahahaa..” Saropah emoh kalah, diledhek…. sebab bareng mak brus nyawang raine Mat Pithi kok dadi kemranyas rasa atine.. hehehe (cerita roman wojosetanan yo ngene iki reeeek…) terus manas 2 i…. ” Monggo 2 “nggendul” ngarep napa mburi….hihihihiik” Mak clekut.. Mat Pithi melok kemesar jantunge nyawang eseme Saropah, sing rodok dekik pipine tur untune gingsul situk iku. Terus mangsuli…..”Ngarep wae wong mburi akeh PANUNEeeee…. heheheee…. ” Saropah morang moring : “ooo kurang ajuuar kang becak ae olehe kementhus.ss… ngarani kulite prawan mrusuh bakul jamu, amben dina ngombe galian kabel ambek lulur singo mengleng ngene jare dipanok 2 ke…durung ngerti panuku yook ? “…. ” Yo durung Dik.. wong aku iki lagi eruh sampeyan saiki iki… lha apa entuk aku ndelok ? ” “Husssy…. pun niki jamu Becake… (eh… mas… engko nek gendule eh salah…. jamune pun entek mbok kula diterna mulih ngangge becak sampeyan… ajenge ngerti ” genjotane ” kok… hihihiiik..”) (penonton : pada ndlongop eruh bakul jamu Kembang Kartosuro sarimbit ambek Kang Becak Suroboyoan… ngingglik mulih nang Nguter…. (padahal onok nek 20 kilo)…. sinambi gendal gendul. Ah dasar nasibe Mat Pithi pancene apik temenan ya ?)

Sak aken, yo Mat….
Mat Pithi sak iki dadi sopir taksi. Kapan iku oleh penumpang saka Jakarta. Njaluk diputer 2 no ndik Suroboyo. Wong ancen mbiyen asale Suroboyo, wis suwi gak tahu mulih, yo akeh sing digumuni. Liwat ndik pabrik guedii…… Pabrik opo, iku cak Mat? O… niku pabrik panci, pak Dul. paling ageng niku sak Suroboyo mriki Duwek e sopo, cak…. Kirangan, den…., Mat Pithi mosok eruh, tah… Wong mau, Dul Kimpng, manthuk 2…. O……. Liwat ndik kawasan Dharmahusada, onok omah gede, tur apik… Cik apik e omah iku cak… Enggih den… Rumaos kulo lho niki griyo sing paling sae sak Suroboyo. Kulo niki lak empun mider, tah Iyo, apik banget cak. Duwek e sopo ? Kirangan, den…, wong yo cumak niteni thok, kok. Wong mau manthuk 2… O….. Liwat ndik kawasan Tunjungan, onok Dept Store gede, tur apik… Cik apik e Plaza iku cak… Enggih den… Rumaos kulo lho niki plaza sing paling ageng sak Suroboyo. Kathik sadeyane nggih sing larang 2 Duwek e sopo ? Kirangan, den…, endi eruh Mat Pithi. Wong mau manthuk 2… O…. Gak suwe onok iring 2 an wong mati. Ndik ngarep onok voorijder nggae sirene, nguing…. nguing… nguing … Sing ngiring montor, sepedah montor, akeh banget. Gak pedot 2. Penumpange Mat Pithi takon maneh. Sopo sing mati iku cak. Cik akehe sing ngiring Kirangan, den…, wong ancen gak eruh. Wong mau manthuk 2. Suwe wong mau meneng. Gak suwe metu omongane. Sak aken, yo cak Mat Sinten, den… Yo wong iku maeng…. Sogih 2, duwe pabrik, omah apik, plaza, dadak mati… Lho sinten, den ? Wong iku maeng Sinten? Yo si Kirangan iku maeng. Wong endi se…? Mat Pithi bingung. Njawab kalem. Kirangan, den……

Kopi panas telung atus …
Mat Pithi mari lunga kloyongan, wong ancen tukang becak, rek, yo genjot sana genjot ini. dasar hawane Suroboyo akhir 2 iki puanas sekaleee (wong wit 2, masiyo wis umure puluhan tahun, kudu dikethok ddi mik 2 meter, ben ora nyundul kabel listrik. Lho disik endi se wong sing narik i kabel mau mbarek wit 2 mau?). Mat Pithi mampir ndik warung cidek Kembang kuning (sing nek bengi akeh balon e, lan podo pating kleler lan klekaran ndik bong cino), takon. “Kopine sing adem pinten, yu Is? (wong kenal, kok). Adem limang atus (karep e ngono sih ambek es batu) Nek sing panas ? Sing panas telung atus Duwik e Mat Pithi cumak patang atus. Kate tuku sing adem cek seger kok kurang. Diputusno ae tuku kopi sing panas ae. Babah wis, pokok isok ngombe, pikire. Sing panas mawon, yu… Yu Is ngedoli kopi panas kanggo Mat Pithi. Banyu panas mongah 2 saka ceret sing ndik kompor disokno ndik cangkir. legi tah cak Mat .. takone rodok lembeng. Sing legi yu… Manis koyok sing dodol… Kopi jik panas 2, mongah 2 digogolok ae mbarek Mat Pithi. Yu Is, ndelok koyok ngono iku mau aruh 2 cak Mat… yok nopo se sampeyan niku. Wong kopi jik panas kok disantap ae. Mbok ngenteni adem opo o… Jare Mat Pithi Lhe…. peno kate mbujuk i aku to ? Mbujuk i yok opo, se, cak… Lha engkok nek kopiku wis adem kaet tak ombe, lak mbayar limang atus aku…

Lima ditambah lima
Klowor jik kelas 2 SD. Nek dikongkon etung mesti gak lali nggunakno driji 2 ne. Mangkakno, nek sekolah mesti sepatune dicopot, lha digawe ngitung, jare… Bu Guru Lily (weton Milan) ngaruh aruhi Klowor Wor, wis gede ora pareng nganggo driji nek etung, nggih…. Klowor dibedek i karo bu Lily mau Lima ditambah lima ono pira, Wor.. Klowor, wong arek mbethik, yo tetep ae nggawe drijine. Bu guru weruh, Klowor diatuh aruhi Hayo, nganggo driji, to… Klowor kisinan. tapi gak kurang akal. tangane dilebokno ndik sak e kathok e, mbarek nerusno ngitunge lima ditambah lima, pira ya… Driji 2 tangane Klowor ketok ngethuwel ndik sak njerone sak e kathok e mau. Suwi, umek, ngetuwel. Di etung 2 drijine, terus mbengok SEWELAS Lha, kok katutan ka etung ?

Dislenthak sapi
Mat Pithi lungguh ndhok ngisor uwit ambek songgo uwang ketoke lagi sedih. Gak let suwe Dul Kimpong lewat, takok “Lho Mat Pithi, opoo peno ketok sedih ngono. Opo masalahe?” M. Pithi : “Masalahe yo sapiku iku lho. Mari tak perah susune oleh saember ndadak dislenthak nggae sikile, susu saember utah kabeh. Kepekso sikile tak talekno ndhok uwit.” D. Kimpong : “Lho lak yo wis beres to masalahe” M. Pithi: “Yo gurung cak. Mari ngono tak perah maneh. Oleh saember, ndadak sikil situke nylenthak embere maneh. Yo sikil situke tak taleni jugak ndhok uwit sebelahe.” D. Kimpong : “Lha sikil loro lorone wis ditaleni, terus opo maneh masalahe?” M. Pithi : “Tak perah oleh saember maneh, ndadak buntute nyabet embere, lha susune utah kabeh. Wis gak duwe tali maneh, akhire buntute tak taleni ndhok uwit nggae sabukku”. D.Kimpong: “Lha mestine wis entek masalahe” M. Pithi : “Entek apane, lha pas naleni buntut nggae sabuk ndadak clonoku mlorot, manukku lagek ngadeg pisan” D. Kimpong : “Lha terus opo maneh masalahe?” M. Pithi: “Masalahe…lha pas clonoku mlorot, Saropah tepak lewat, yo mesti ae alok…..[Oooalah cak, cak, dasar wis nyandu gembus, koen iku opo jik gurung tuwuk se ambek tempe gembusku. Eruh anune sapi ae kok atene ndudul]”

Gundul 2 pacul…cul…
Mat Pithi ambek Saropah, koyo sing wis sering dicritakake, urip nang pradesan. Anake lagi situk nggak nambah nambah, jenenge Klowor. Ing pradesan, nek ngajari anake ura ura yo pancene wasis. Ning jamane wis ngancik jaman modern, kepeksa Mat Pithi kudu bisa ngajari nyanyi anake sing wis mlebu nang SD Inpres. Kamangka Mat Pithi iki kaet cilik pancen ora tau nyanyi. Mik loro lagu dolanan basa jawa sing dielingi, yo iku Gundhul Gundhul Pacul ambek Menthok menthok. Gandheng lagu Menthok 2 iku iramane nglemer, mulane Mat Pithi milih Gundhul 2 Pacul kanggo mbekali Klowor sekolah SD. Nganti Si Klowor iku apal banget lagu Gundhul 2 pacul iku. Mulane angger didhawuhi gurune nyanyi nang ngarep kelas mesthi lagu GGP iku sing dinyanyekna. Kanca kancane uga nganti apal. Angger Klowor maju dikongkon nyanyi, wis terus ono sing alok “Gundul 2 pacul… Gundhul 2 dipacul…. gundhule klowor pacul… pacule klowor…gundhul 2..” wis pokoke pating creblung. Ning nek Klowor wis beraksi nyanyi ambek lunjak lunjak, kanca 2 ne dadi melu 2 nyanyi.. sok sok malah ora mandhek 2. Nganti Klowor wis mundur, lungguh barang, nyanyian GGP tetep “berkumandang”….. Bu Guru Ayu Rusmini… (iki guru anyar antarane) suwe suwe mangkel. Lha mosok angger maju nyanyi, si Klowor iku langsung nyebut GGP. Ndadak kanca 2 ne ya mendhukung blas. Melu nyanyi barang. Kawitane sih, Bu Guru AR iki seneng, ning suwe suwe bosen tur jengkel. Sebab nek Klowor ditunjuk dhisik, kancane padha ora gelem, wong wis melu nyanyi Klowor, jarene. Nek ditunjuk paling keri, malah ora rampung 2. Akhire, Bu Guru AR nemu akal. Ing sak wijining dina meneri jam pelajaran terakhir, diganti pelajaran menyanyi (seni suara). Bu AR ngenalna lagu perjuangan Halo 2 Bandung utawa lagu Bandung Lautan Api. Bocah 2 seneng wong Bu AR olehe ngajari ambek cerita jaman perjuangan. Bocah 2 cepet apale, kecuali si Klowor. Angeeel banget kanggone Klowor si penyanyi GGP iku. Bar njelasna lagu, murid 2 mulai dites apalanne. Siji 2 Maju, terus nyanyi Halo Halo Bandung. Terakhir Klowor. Klowor bingung wong ora apal. Arep ngaku nek ora apal isin wong kanca 2 ne padha apal. Opo maneh Klowor iku wis terkenal pinter. Mosok wong pinter kok kalah apal ambek wong bodho, lak isin. Kepeksa di wanek 2 ake Klowor nyanyi. Bu AR wis ngabani : “Ambil suaraa… Haaaa…..” Klowor: “Hahahahhhhaaaaa…” Bu AR: “Yak mulai satu… dua Ti…” Klowor: “Halo Halo Bandung dung… gembelengan….Nyunggi 2 Bandung dung…Gembelengan……” Bu AR: “?L~=”)( +W hihihiiiiii… hehehe….. haaaaaa…. ” Bocah bocah, terus wae nyaut nyanyianne Klowor, dadi lagu GGP maneh, ambek siji 2 metu saka kelas wong bel tandha mulih wis muni.. Theng theng theng….

Onok manuk kotak 2
Ancene anake Mat Pithi si Bagus Klowor Koesomo iku pinter tur ndregile gak ilok. Onok ae tingkahe sing isine mik nggarapi kancane thok. Onok lakan kancane sing jeneng SALIMIN iku bocahe apikan. Nek ketemu ambek kancane mesthi nyapa, “piye kabare?” “Atene nang endi cak?” lsp. Ing sak wijining dina, Klowor metu teka omah ketok kesusu, malah setengah mlayu. Salimin eruh terus takok : “Wor arepe nang ngendi, kok kesusu?” Klowor : “Nonton manuk ” jawabe setengah mlayu Salimin nututi: “Nang ngendi?” Klowor : “Nggone Wa Setra… anake sing mbarep mulih nggowo manuk apik” Salimin : “Rupane?” terus ae ngetutna Klowor sing sansaya cepet mlakune. Klowor : “Kothak 2 ” (lho lak ngawur tah, mosok onok manuk kothak 2) Dhasar Salimin areke apikan, percoyo ae.. gak mikir langsung kepengin eruh manuke anake Wo Setro mbarep sing kothak 2 iku. Malah Klowor mlayu, Salimin mbarengi melok mlayu. Salimin: “Jenenge manuk opo Wor” (wis tekan cidhek omahe Wo Setro sing nang pinggir kali cilik pinggir desa) Klowor: “Entenana kene dhisik ya aku tak nang kali dhisik, ngebom ” (Klowor mudhuk nang kali, golek nggon rungkut, terus mlorotna kathok, ngebom sak moh 2 e.. wong wis wiwit omah maeh ngempete… ning barek mesam mesem…) Salimin : “Jenenge manuke opo to Wor? gek endi aku maeng wis nang omahe Wo Setro kok gak onok?” Klowor : “Haahahaha… saiki manuke ngguk kene, jenenge Manuk Tersing… hahaa.. yo koen iku sing dadi manuk, ngeterna aku ngising… trims ta Min… hahahaaaa duuuuh poleh belet ngising maneh reek….. melok tah?

Janji, ojok ngguyu, yo…
Pulus nemui dokter spesialis kelamin. Jarene “dok, aku ono masalah, tapi sampeyan mesti janji gak ngguyu yo.” “Tenang. Aku janji gak ngguyu. Iku kan melanggar sumpah kedokteranku.” Jawab doktere. Pulus langsung mlorotno celonone. Manuke ternyata cuilik, mik sa pensil staedler 2B. Kethok barang samono, doktere gak kuat nahan ngguyu. Dhee ngguyu nganti ke pingkel 2 gulung koming nang ngisor. Kira 2 limang menit, baru dhee iso ngendalino emosine. “Sorry cak. Aku kelepasan. Aku janji gak bakal koyok ngono maneh. Nah, masalah sampeyan opo ?” Pulus omong dengan nada sedih: “Manukku wis telung dino iki abuh koyok ngene…..”

Klowor cik pintere arek iki
Lha sing jenenge Klowor anake Mat Pithi, patutan saka Saropah iku lak nemen tah ngganthenge. Wis nggantheng kathik sekolahe puintereeee gak ilok. Lha biyen lahire lak hasil percobaanne Saropah ngramu jamu. Jare jamu Becak Super, ngono. Ramuane, sakliyane cabe puyang, bratawali, temu giring, temu ireng, temu lawak, godhong kates.. kathik ditambah ginseng tinggalane mbahe Dul Kimpong ketambahan oyot Purwoceng, teka pucuk Semeru, kampunge Mat Pithi. Bar ngombe, jare gak mari 2 “BALADEWANE” Mat Pithi terus ndengagak, minta tandhing. Lha Saropah mumet, gak sempat dodolan suwe suwe, kepeksa nangani si Baladewa iku. Mat Pithi ya kepeksa gak narik becak, wong tahu atene ngerem becak, malah kleru nyandhak BALADEWANE dhewe hare… Hasile, ya si Klowor cah nggantheng tur pinter, merga kakeyan bahan, kurang ukuran iku… kabeh mlayune nang rai ambek utek. Mung eleke Klowor iki duwe saratan nang endi 2 nggowo MUK (Cingkir kaleng ika lho) ambek Spidol. Ngono wiwit cilik tekanne gedhe ijik ae… mbuh gae opo iku ? Buktine nek Klowor iku uteke encer, ngene lho. Pas sekolah SD INPRES Morat marit, meneri kelas lima ana pelajaran PSPB tah (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsat). Lha wektu iku Bu Guru Sri Lumintuwati, lagi nerangna Hari Kebangkitan Nasional terus disambung tekanne Soempah Pemoeda, karepe. Sak wise nerangna lahire BOEDI OETOMO ambek peristiwa SOEMPAH, Koen PEMOEDA sing jare nganggo ngik ngokane mBah Wage Soepratman ika, Bu Guru Sri Lumintuwati takok nang Klowor sing lagi liyer liyer, mergane bengine mentas nonton Dagelan Kethoprak nang RCTI jare… “Klowor, ndhek tahun 1908 tanggal 20 Mei Boedi Oetomo lahir, mulane disebut hari kebangkitan nasional. Terus tanggal 28 Oktober tahun 1928, ana apa nang Jakarta, Gus?” Klowor mumet. Blas nggak nyandhak. Ning gandheng Klowor, onok ae akale, terus etung etung, terus mesem ambek njawab, “Anu Buk.. Niku mBah Boedi sampun umur 20 tahun…. ” Bu Guru : “kana raup dhisik koen…. sontoloyo ki….) Murid liyane : “Hahahaaaaaa…. bener.. bener…. mBah Boedi umure 20 tahun….. heheheeee… ” (lho lak puintere nemen tah arek situk iku?)

Ketemune Mat Pithi mbarek Saropah
Ndek wingenane wis dicritakna ketemune Mat Pithi barek Saropah. Dina iki atene ditlesih ketemune kanca rakete Mat Pithi, Dul Kimpong barek Sulami, bojone. Ya pancene pasangan loro iki wis suwe banget anggone tetepungan, malah kaya 2 padha paseduluran, nganti kebablas dadi hubungan sandal.. eh salah… skandal pisan ngono hare. Dul Kimpong iku jan 2 e lak uduk wong Jawa sli, tapekna keturunan Cino. Disebut Cino ya gak tepak, wong engkonge Dul Kimpong iku asale teka Korea (uduk Kroya lho..). Jenenge asli keluargane rak Kim Hong (buku emas). Ning gandheng uripe manongan ugal ugalan, amor campur bawur barek wong jawa asli, mangkane terus nganggo jeneng njawani, ngarepe dikeki Abdul, Abdul Kim Hong. Ning bareng mbahe eh salah, papahe ngalami penjajahan Jepang, kudu belajar bahasa Jepang, lafal Kim Hong kurang luwes, diganti dadi Kimpong. Terus ganti maneh ben gampang celukanne, dadi Dul Kimpong. Papahe Dul Kimpong sing jenenge Lek Dul Kimpong, usahane dodolan bakso warungan. Ben ketok njawani, warunge mau jenenge Warung Bakso Miroso Kimpong. Ing sak wijining dina, ana wong wedok loro, tibake si Saropah bakul jamu pacare Mat Pithi Becak ambek kancane dolin, Sulami (bakul jamu pisan). Wong loro mau lagi diajak sambang nang kampunge Mat Pithi nang Lereng Semeru, Desa Widara Kandang (nek ono tenan babah…). Ing kota kecamatanne, Lek Dul Kimpong bukak warung Bakso Miroso Kimpong. Warunge laris temen. Saropah ambek Sulami, lungguh ambek maca daftar Menu nang dinding sing tulisanne : Warung Bakso Miroso, terus ngisore jenis bakso sing didol. kathik ngsor dewe ditulis maneh nganggo aksara tebel kaya judul warunge, “Bakso Kimpong”. Dul Kimpong sing kaet maeng incang inceng nang arek wedok loro terus ae ngrangsek takok “Ngersakne napa mBak?”. Saropah pesen “Kula pesen bakso nomer kalih, Bakso Urat isi Telor puyuh” Sulami bingung, gurung nate eruh Menu Tukang Bakso sing macem macem ngono iku. Saking Bingunge, terus ae pesen “Kula sing ngisor dhewe, Bakso Kimpong eeeh.. Bakso Kimpong niku isine napa ta Mas? eh.. Koh?” Dul Kimpong trataban gak karuwan, krungu “baksone” ana sing mesen kathik arek wedok semok pisan. Terus cengengas cengenges “Lha… Kimpong niku kula hare mBak. Sampeyan purun tah Bakso kula? hahahaa….. kepeneran pun suwe gak payu payu…. ” Sulami mbabrak raine kisinan, tapi seneng, lha Dul Kimpong iku ancene nggantheng… arepa darah cino korea. mBuh yok opa polahe, ngerti 2 Dul Kimpong ninggal kampunge ngetutna Sulami, ngancani Mat Pithi, katut ambek bakul Jamu Gendhong….

Mat Pithi oleh bojo maniak seks
Lha yok opo katene gak maniak seks, cak, lha si Butet, arek Medan sing dirabi Mat Pithi iku mbiyen pancen bekas pramupijat ndik Dusit Thani, hare. Kathik Butet, wis arek e dukur, dedeg e apik, bangkekane mbangkik, ayu maneh. Setengah indo setengah Batak, gak kalah mbarek Nadia Hutagalung. apane gak paling laris ndik Dusit Thani mau. Sedino, nek cumak tamu wolu ae jarene jik termasuk sepi… Sing ngrabi Mat Pithi, maneh. Wong kerjoane cumak dadi sopir angkot, piro kuwat. Ben dino mulai isuk umun umun sampek bar surup, kerjone cumak mancal gas mbarek rem thok. Sedino lungguh ndik ndukure jok, kathik montore Suzuki, sing mesine ndik ngisore jok. Opo gak semlenget endog e ? Mesti ae, saben dino sing disambat mbarek Mat Pithi yo lara boyok. Kesele ajubilah setan, wis. Kepengine angger teka saka mergawe ngono yo langsung ndlosor. Tapi yok opo, lha bojone mesti wis nyegat. Dasar maniak seks, nymphomania, yo kepengine ngajak Mat Pithi dulinan papi papian, mami mamian… Ngono iku saben dino, pembaca. Wong biasa ditumpaki wong paling sithik wolu sedino, dadak cumak dikongkon ngladeni wong siji. Kathik Mat Pithi sing tenagane wis entek ndik dalan iku. Tapi yok opo kate gak dituruti. Pertimbangane Mat Pithi, arek ayu koyok Butet iki gak diramut, sido melok uwong temen. Wong nek budhal nang pasar sing nglirik akeh arek arek embongan iku, jare. Ping pindone, lak enak tah numpaki arek ayu iki. Gak mbayar, maneh. Cobak mbiyen, nalika Butet jik dadi pramupijat, saben numpak apane gak entek satus seket ewu? Masiyo enak, gratis, tapi nek dititir saben dino yo legrek, to. Opo maneh Mat Pithi wis kesel banget. Suwi suwi yo sambat, bo… Gak kuwat ngladeni bojone, sing nymphomania mau, Mat Pithi kepeksa ngejak bojone nang dokter, psikiatri. Weruh kondisine Mat Pithi, lan penjalukane Butet sing kenemenen ngono iku mau (ben dina, kathik saben 2 mesti tanduk ?), doktere yo gedeg 2. Wong loro mau terus dituturi, yok opo nek frekuensi tumpak 2 an mau masiyo enak dikurangi. Gak ben dina. Misale dipasno dina 2 sing onok huruf U ne. Kayata Minggu, Rabu lan Sabtu. Arek loro mau setuju. Sak wijine dina, Mat Pithi mulih saka narik angkot. Dadak sing wedok wis nyegat ndik ngarep lawang, ngguya ngguyu. Mat Pithi wis mengkeret. Gak urung, rek…. Temenan. Gak lidok. Butet ngajak nuk manukan. “Lho dik. Iki dina opo ? Jarene dokter lak dina 2 sing onok huruf U ne tah ? Sak iki dina opo ?” ” Sekkarrang kapan harri Sulasa, bang….” ” Seloso, tah dik ?” “Iyyaa… lah bang… Di batak sana, orang bilang hari ini hari Sulasa, bang. Ada U nya, kan ? Ayo lah bang. Setusuk dua tusuk saja..lah… ” Gelem gak gelem, Mat Pithi yo langsung coplok kathok. Tumpak 2 an, wis. “ben dino maneh, wis……” batin ne Mat Pithi. Gak kuwat maneh, Mat Pithi ngejak bojone nang dokter maneh. Sak iki doktere ngekek i resep anyar, yaiku “yok opo nek diatur nggawe bayar 2 an ae. Sopo sing ngejak disik iku sing mbayar. Tarip e diatur. Nek main ndik ubin mbayare 5 ewu. Nek ndik sofa, rodok nekuk 2 thithik taripe 10 ewu. Tapi nek ndik kasur, empuk, mendut 2 opah e 20 ewu”. Dicara ngono iku cek isok nahan, cumak nek pas onok duwik tho. Setuju, wis. Sak wijine dina, Mat Pithi molih saka narik angkot. Dina iku, wis gak akeh wong numpak, yo panas banget udarane. Kesele lahir batin. Yo gak oleh duwik, yo kesel njejeg pedal gas. Mat Pithi wis ancang 2 tekan omah langsung ngglunthung, turu, ngono ae, wis. Dadak, pas mlebu omah, Butet wis ketok ayu. Kathik nggawe klambi sing seksi. Mat Pithi wis nduga, nek bojone iki kate ngejak nuk manukan. Gak urung. Opo maneh kathik ndik tangane onok duwik 20 ewu…. Babah, wis. Lumayan leh duwik 20 ewu, batine Mat Pithi. Opo maneh kan yo enak, tah…. Bojone terus diglandhang nang njero kamar, kate njujug tempat tidur. ” Lho ngapain bang kita ke tempat tidur ?” “gak eling tak peno mbarek tuture dokter, dik ? Nek main ndik jobin mbayare 5 ewu. Nek ndik sofa mbayare 10 ewu. Lha iku peno lak nggawa duwik 20 ewu tah. Jare dokter lak isok main ndik tempat tidur ?” “Tapi bang… Tak enaklah kalau main ditempat tidur itu. Aku mau main di lantai saja… Bisa empat kali ?” Mat Pithi nggeblag, gak obah.

Gak kaget, wong bar disambangi ..
Mat Pithi ngeterno Saropah nang RS Bersalin kate nglahirno. Nunggu ndhik kamar tunggu cidhek ruang bersalin, Mat Pithi mik mloka mlaku wis gak srantan pengin eruh dapure anake. Gak sawetoro suwe krungu tangise bayi lahir, Mat Pithi kroso lego atine “Wuik kae mesti tangise anakku, lek lanang kate tak jenengno Klowor” Let sedhilut doktere nyeluk Mat Pithi kongkon ndelok bayine sing mari lahir, kebeneran lanang koyo sing dipengini. Mat Pithi mlebu ruang bersalin langsung nggendhong bayine sing ijik nangis. Mbasan digendhong bapakke si bayi langsung meneng, malah mesem mesem koyo wis tau ketemu ae. Pak dokter nggumun, jare “Biasane bayi lahir, nek eruh bapake terus nangise tambah kejer. Lha iki kok bayine malah mesam mesem ngono”. Pak dokter takok : “Cak Pithi, opo bayimu wektu ndhik njero weteng gak tau disambangi to?” M. Pithi : “Weh, nek masalah ngotenan niku hobi kulo pak. Wingenanane kate budhal teng RS Bersalin men sempat kulo dudul riyin kok pak” Dokter : “Lha iyo, biasane bayi lahir ki nek eruh bapake nangise tambah kejer hare. Soale pangling ambek bapake sing sering nyambangi ndhik njero weteng. Lha iki bayimu kok malah mesam mesem ngono” Pak dokter ngguyu mbasan merhatekno dapure Mat Pithi, batine “Pantes bayine malah mesam mesem lha wong bapake ndhase gundhul dapure koyo GANDHUL ngono.”

Sampeyan mesti Rano Karno, nggih
Mat Pithi numpak sepur, Jakarta Surabaya, Gayabaru. Golek sing murah, kok. Bayangno, cumak 12.500 isok numpak sepur kliwat 17 jam, opo gak enak iku. Timbangane numpak Argo argoan, sing meh 250 ewu, cumak oleh 9 jam. Ndik ngarepe lungguh wong wedok, embah emabh, wis tuwo. Kaet budal saka Jakarta ndelok ae mbarek Mat Pithi. Koyok koyok gak percaya. Kacamatane dicoplok, digawe, dicoplok, ngono terus. Ketok onok sing kate diomongno mbarek Mat Pithi. Ketok e wis gak kenek diempet maneh. Ditelad tekadno ngomong mbarek Mat Pithi. Jarene : “Sampeyan niku nopo Rano Karno ?” Mat Pithi : “Sanes, mbah” Mbah : “Lha sinten ?” Mat Pithi : “Kulo Mat Pithi mbah, lare Kapaskrampung” Mbah : “Wik. Sampun mbujuki. Wong kulo ben Senen mesti ningali sinetron sampeyan, kok. Niku lho, Si Dul Arek Sekolahan. Lak enggih ta? Sampeyan lak Rano Karno, to ?” Mat Pithi : “Sanes mbah. Sumpah. Kulo niki Mat Pithi, loper koran. Sanes Rano Karno”. Mbah wedok mau terus ae gak percaya. Pokok e Mat Pithi iku mesti Rano Karno. Ngono iku gak mari 2. Mulai teko Cikampek sampek Lamongan. Sak durunge mudun ndik Lamongan, si mbah mau ngomong. Jarene : “Pun talah, mboten usah mbujuki. Wong kula niki pengagum sampeyan. Sampeyan mesti Rano Karno. Nopo o se, kok mboten purun ngaku?. Isin tah ?” Mat Pithi mangkel. Dikandani dudu Rano Karno gak percaya ae. Mangkel 2 Mat Pithi nyauti : “Nggih mbah. Kula niki Rano Karno. Pun tah, puas ?” Mbah wedok mau terus meneng. Suwe milang miling ndeloki Mat Pithi. Jarene mbah mau “Tapi….” “tapi nopo, mbah ?” “Kok mboten memper, nggih ?” Dobol

Kriting… Lurus … Kriting …
Saropah, Marpuah ambek Sulami jamane ijik bujangan kumpul dadi situk sak pondhokan cidhek tempat kerjone. Nek budhal kerjo arek telu trio SMS mau mlaku bareng lha wong nggon kerjone cidhek. Saben saben ngliwati salah situke omah sing ngingu manuk beo, si beo iki mesti alok telung tembung. Sawijing dino, tepak trio SMS lewat nggon beo, si beo alok “koning, biru, potih”. Sulami krungu aloke beo dheknene sadar lek sing dialokno beo iku warna kathok njerone sing koning. Sulami takok koncone : Sulami : ” Ning, ning, kathok njeromu warna opo ae?” Saropah: “Biru” Marpuah: “kathokku putih” Sulami : “Lah temenan beo iku isok nebak warna kathok awak 2 iki. Lek ngono mene kita nggawe kathok sing warnane podho ya” Menene pas arek telu iku lewat, si beo alok “jambon, jambon, jambon”. Arek telu mau tambah bingung. Opoo si beo isok ngerti warna kathoke. Arek telu mau sepakat mene gak usah nggawe kathok njero. Menene pas trio SMS lewat kono, si beo kleperan ndhik njero kandhange. Arek telu mau mandheg merhatekno si beo sing kleperan, batine “Sokur, rasakno saiki gak isok mbedhek koen”. Let sedhilut mari kleperan, si beo terus alok “KRITING, LURUS, KRITING”

Gak ngiro cak, peno iku pinter ndonga ..
Sawijining dino Mat Pithi ditelpon Marpuah pacare. Marpuah: “Cak, engkok bengi peno tekoo mrene yo. Bapak mbarek Ibuku kate lungo luar kota nginep. Peno sanguo klambi opo ae lah, pokoke peno nginep kene.” M.Pithi (suenenge gak karuan): “OK Marp. Engkok jam pitu aku teko” Mat Pithi buru buru nang apotik kate tuku kondom. M.Pithi : “Pak, aku tuku iki pak” (ambek ngacungke tangane mergo isin) P. Aptk: “Tuku opo nak ??? Inhaler tah???” M.Pithi: “Dudu, tapi iki lho…..” P. Aptk: “Opo ? Balsem tah ?” M.Pithi: “Aduuhh pak iku lho (ambek bisik bisik) kondom” P. Aptk: “Ooh iku ta, kate pilih sing endi? Sing short time, long time opo glow in the dark?” M.Pithi: “Ah embuh pak aku gak ngerti, opo ae lah” P. Aptk: “Kate gawe sedhilut opo sewengi?” M. Pithi: “Wah yo sewengi pak” P. Apotik: “Ha ha ha, nek ngono iki sing long time ae” M. Pithi: “Yo wis, tuku situk ae” Mari mbayar Mat Pithi buru 2 lungo. Penjaga apotik sempat ngomong “Sukses yo nak”. Batine Mat Pithi “Wuik sueneng aku didongakno sukses”. Bengine pas Mat Pithi tekan omahe Marpuah, ndhik ruang tamu Marpuah ngomong “Cak wah sorry ya, Bapak Ibuku gurung budhal je” M. Pithi : “Gak popo, paling 2 dhilut engkas podho budhal” Gak sawetoro suwe teko njero ngomah Marpuah diceluk ibune : “Mar, ayo mangan bengi sik, iku koncomu dijak pisan”. Marpuah ngajak Mat pithi mangan, sakjane M.Pithi ya rodok sungkan. Ndhik meja makan kumpul Marpuah, Mat pithi, Bapak ambek Ibune Marpuah. Bapak: “Wis koyok biasane, sadurunge mangan kita mesti berdoa. Cobak saiki sing mimpin doa tamune Marpuah, ayo nak.” Mat Pithi langsung moco doa ndermimil, sak menit, rong menit…sampek seprapat jam lagek rampung. Marpuah (mbisiki Mat Pithi): “Wah gak nyongko cak lek peno pinter ndonga” M. Pithi (balik mbisiki Marpuah) : “Aku yo gak nyongko lek bapakmu iku tibakno PENJAGA APOTIK”

Crito 2 anak wedok
Mat Pithi, Dul Kimpong mbarek Markun senengane lek sore 2 pada cangkruk. Koyok biasane lek pas cangkruk wong telu mau mik nyritakno keluargane dhewe 2. Wingenane wong telu mau crito bab anake wedok. Markun: “Wah, wingenane aku resik 2 kamare anakku aku nemu rokok. Gak nyongko anakku wedok iki tibakno ngrokokan” Dul Kimpong : “Iku gak sepiroo cak. Wingenane aku pas ngresiki kamare anakku wedok aku nemu botol bir. Wah, wah, tibakno anakku wedok iki tukang mabok 2 an” Mat Pithi : “Walah, iku kabeh durung sepiroo nek dibandingno anakku wedok. Lha wingenane aku nemu kondom ndhik kamare anakku wedok. Aku sampek shock. Tibakno anakku wedok iki duwe GANDHUL.”

Mat Pithi ceramah kesehatan
Mat Pithi akhire kapok dadi tukang ngemis, wong kerjaan kok mik njaluk 2 terus. Nyobak nglamar kerjo ndhik PUSKEMAS masiyo mik tukang sapu yo luwung mbangane nganggur. Bejane Mat Pithi malah diangkat dadi pembantu Dokter, iku lho sing diarani mantri ngono. Kerjaane ngewangi Pak Dokter nyiapno suntikan, malah kadang 2 Mat Pithi sing dikongkon nyontik. Sawijining dina Pak Dokter mendadak gak isok teko mergo ono urusan keluwarga, padahal dino iku Pak Dokter kudu nguwehi ceramah nang ibu 2 mengenai Makanan Sehat untuk balita. Mat Pithi kebingungan piye olehe ngandani utawa mbatalno ceramah soale ibu ibu wis kumpul teko isuk. Akhire Mat Pithi ngrai gedheg, antem kromo dheknene sing nguwehi ceramah. Mat Pithi wiwit ngomong “Ibu 2 nek ibu duwe bayi dibawah lima tahun disebut baalii….taaa…… Ojok lali diombeni air susuuu ibu” (ngomong ngono Mat Pithi ambek nyekeli susune salah sijine ibu peserta). “Air susu ibu sing disebut ASI iku termasuk makanan sing paling sehat gawe bayi” (maneh Mat Pithi nyekeli susune ibu liyane). Salah sijine ibu rumongso jengkel ambek ulahe Mat Pithi terus maju nang ngarep langsung mlorotno kathoke Mat Pithe ambek ngomong “Aku yo gak lali nguwehi anaku GEDAAANNGGG, SALAAAKKKK ambek RAMBUTANNNN”. Tangane ibu mau langsung nyengkerem gandhule Mat Pithi, gak lali njambak jembute pisan. Mat Pithi langsung semaput.

Mari cukur terus dithothok ?
Mat Pithi pancene gak isoan nek mik nglaras 2 thok. Pengalaman ngedekna bengkel sepeda cap AHLI BEDHAH USAHA LUMAHING ASTA sing gagal babar blas gak gae bosene Mat Pithi usaha seriusi sasi perngemisan sing tambah dadi. Iku ngono gara 2 ne Mat Pithi kenalan ambek wong Duro mendalungan asal Asem Bagus sing jenenge Brodin. Cak Brodin iku ngguk kutha bisa urip kepenak mergane jugak bukak usaha double decker pisan. Nek esuk sampak tengah hari Cak Brodin bukak Tukang CUKUR. Nek mulai lebar Magrib tekane jam sepuluh bengi Cak Brodin iku dadi pilot ngendhalekna becak. Nganti dhekne diangkat dadi ketua paguyuban RUKUN PANIGAS RIKMA ngrangkep sekretaris Paguyuban OSAKA (Obahing Sikil Agawe Kuwating Anak.. lho..?) Mat Pithi ketarik ambek usaha Tukang Cukur. Mulane ndhekne terus ningkatna mutu pengemisanne perlu kanggo tuku peralatan Cukur. Kaya jamane arep ngedekna Bengkel ora suwe, Mat Pithi wis duwe peralatan Cukur, terus kursus singkat nang Cak Brodin, dikongkon nyukur SUREN JARAN nang Koplakan….. Entuk seminggu Mat Pithi wis mahir nyukur jaran sak kosir 2 e. Mulane terus wani bukak Tukang Cukur nang pinggir embongngisor wit kleco. Lagi bukakan anyar ancene gak onok sing nyukurna gundule situk 2 a. Lakar 3 dina uga gak ana gundhul mara. Untunge Mat Pithi ijik ngemis. Pas entuk seminggu ing wanci ngantuk 2 e jeles, ana wong setengah tuwek mara jare arep cukur. Mat Pithi seneng. Ditakoni model cukuranne wong mau malah nembung “ajenge gundhul mawon mas.. wong lagi usum sumuk” Pas arepe dikerik wong mau emoh, jare wedi nek kecowes gundhule. Kepeksa Mat Pithi kurban 500 repes gae tuku kerokan brengos sak silete. Critane wis kaleksanan wong tuwek mau digundhulu klimis nganti gilap gundhule. Mat Pithi wis nyopot kain putih tadah rambut karepe atene dikibasna. Dumadakan ana angin teka. Ora let suwe wong tuwek mau alok : “Lhoh.. mas napa kebiasaan sampeyan nek bar nyukur terus nothok gundhul ?” Mat Pithi durung sempat njawab, wong tuwek mau wis morang bin moring malah ninggal dhak gak gelem mbayar. Mat Pithi mlenggong atene ngamuk rumangsa rugi wis tuku kerokan sak silete. Tapekna dhekne gak sida moring malah ngguyu kemekelen, ambek njupuk wong KLECO sing lembut berantakan isine…

Mat Pithi digosok trasi
Mat Pithi munggah kaji lungo nang Arab Saudi mbarek rombongane kiro 2 onok wong satus budhal teko Juanda. Saropah gak melok sebab isih nusoni Klowor sing isih bayi. Tapekno Saropah gak lali nyangoni senengane Mat Pithi koyok ta petis udang, sambel terasi instant lsp. Mat Pithi mbarek rombongane mari nglaksanakno ibadah haji balike nang Madinah pengin nrabas liwat padang pasir numpak onta. Ambek panitya kepenginan rombongan Mat Pithi dilulusno terus dipesenke onta satus. Rombongan mau dipimpin ambek penunjuk jalan wong Badui. Mat Pithi oleh onta lanang gedhe. Menene isuk 2 rombongane Mat Pithi budhal kabeh gak lali ngowo sangune dhewe 2. Mat Pithi gak kelalen nggowo senengane, petis udang, sambel terasi instant. Mergo sing mimpin rombongan wong Badui tur bekas pembalap ontane dibalapno. Onta 2 anggota rombongan melok mbalap. Ya mik sial ontane Mat Pithi tengahe mbalap moro 2 loyo. Mat Pithi bingung, ontane digitiki (dipecuti) ya tetep ae lempoh. Mikir 2 akhire ketemu akal, Mat Pithi ngetokno sambel terasine. Peline onta digosok nggae sambel terasi….. sak kal ontane ngadeg langsung mlayu. Mat Pithi ngoyak oyak ontane tapekno gak kecekel. Mat Pithi putus asa, akhire gak mikir maneh peline dhewe digosok nggae sambel terasine. Kroso kepanasen Mat Pithi mlayu cuepet sampek gak terkontrol maneh, malah isok ndhisiki ontane. Mlayune soyok suwe tambah banter sampek ndhisiki rombongane. Akhire Mat Pithi dhisik dhewe tekan Madinah. Tambah siale maneh saiki Mat Pithi gak isok ngoyoh mergo peline abuh.

Salad dan mie
Seorang pejabat Indonesia berkunjung ke Amerika tentu saja disertai sang permaisuri. Dalam perjamuan makan malam oleh tuan rumah terjadi dialog antara istri kedua pejabat. Mrs X : Do you like “Salad” ? Ny Y : Oh yes, five time a day. Mrs X : (woow) What kind of dress do you like for salad ? Ny Y : Mukena. Mrs X : ???? Esoknya gantian sang tamu mengadakan jamuan makan malam dan untuk mempromosikan masakan Indonesia, disiapkannya menu khas kesukaan sang nyonya, mie rebus (noodle) Ny Y : Mr X, you should try “Mie” Mr X : slowly please, dont ever my wive hear it. Ny Y : Oh never mind, she can try “mie” too, its still hot, very deliciouse. Mr X : (oh my god, shes maniac)

Marpuah nyambut gawe ndik pabrik sapu, katene metu
Ono arek wedok jenenge Marpuah areke lugu umure 13 tahun. Kerjo ndhik pabrik sapu. Mari setahun kerjo dheweke ngomong karo boss e sing jenenge Mat Pithi lek dheweke kate metu kerjo mulai minggu ngarep. Boss e gak nguwehi soale arek iku ayu, pinter tur sregep. M. Pithi : “Wuk … mbok yo ojok metu dhisik, Ngopo se ?” Marpuah : “Mboten nopo 2 kok Pak ?” M. Pithi : “Lek gak popo mbok yo tetep kerjo ae ndhik kene, mene gajimu tak tambahi wis.” Marpuah : “Mboten kok pak… Matur Kesuwun”. M. Pithi : “Lha trus ngopoo moro 2 peno njaluk metu ?” Mergo Boss s mekso pengin ngerti ngopoo si Marpuah iku metu kerjo arek iku nekat…. Dheweke mlorotno kathok njerone trus ngomong… Marpuah : “Pak, goro 2 kerjo ndhik kene aku trus duwe iki”. (Ambek nduduhno jembute). Maune aku gak duwe iki lho ? Iki wulu sapu duk sing tak gawe saben dina.” Boss e ngguyu mergo lucu. Trus melok mlorotno kathok jerone nduduhno jembute jugak. M. Pithi: “Dudu mergo kuwi Wuk….. Ki delengen… Aku yo duwe. Iku dudu mergo sapu dhuk kuwi. Marpuah kaget ndelok barange boss e. Marpuah :” Wuah…. aku gak isok nunggu seminggu maneh Pak. Aku atene metu saiki ae. Bapak wis kesuwen ndhik kene, dadi sing metu gak mik wulu Duk e thok, tapekno jugak wis metu sak gagange pisan”

Bolongane sak dom bundel ?
Mat Pithi girang atine bareng mulih saka rumah sakit. Bathine lego amergo wis bebas saka penjaga toilet sing rodo gak pepek iku mau. Bojone ning Saropah disopo mesra banget ambek di rangkul 2 hare. Tapi sak nalika mat Pithi berubah begitu weruh dapurane Saropah sing mrapak 2 abang wernane. “Bune, sampeyan iku loro tah ?” “Lha iyo cak mbok awak dhewe iki terno nang dokter se, koq tak rasak 2 no awakku iki tambah gak bener “Lha iku mau aku nang dokter njenengan gak gelem melok pisan “Tak kiro sampeyan iku nang dukun gak nang dokter. Nek ngerti nang dokter khan aku yo melok se, cak “Gak ngono ne opoo peno iku “Iki lho cak awak dhewe iki nek tak rasak 2 no nek aku nguyuh iku koq cuman mlipir cilik koyok kran banyune metu cilik banget ngono, opoo yo cak ?” “Anyang 2 en tah ?” “Yo gak i, cak. Normal 2l ae koq cuman yo mok mlipir ngono ae metune “Walah iki pasti peno kakehan ngombe jamune cak Dulatip yo. Jamu sari rapet oleh 2 saka meduro. Mulakno tah bune, sampeyan iku nek ngombe jamu ojok kemaruk. Ngene iki akibate. Wis peno iku olehe nguyuh mak mlipir, aku yo gak iso oleh jatah engko bengi. Lha yok opo katene dileboni lha wong bolongane sak dom bundel ngono… ”

Hasile Ngemis mbalik Ngemis…..
Nuhoni rencanane kawitan, sing arepe ngedekna BENGKEL SEPEDA, Mat Pithi olehe ngemis amben dina di irit 2. Luwih akeh sing dicelengi ketimbang ding dipangan utawa ditokna. Ya pancen hasile ora sithik. Wong saben dina mubeng sak kecamatan apese nganthongi 10000 repis. Iku lak wis ngalahna UMR buruh linting rokok cap Junck Krick U Paw tah ? Mula ora ndadak ngenteni setahun Mat Pithi wis bisa ngompliti perkakas keperluanne Bengkel Sepeda. Malah dheweke wis pesen kanggo PLANG utawa papan nama Usbeng da ne. Kathik sing dipilih jenenge mentereng

USAHA LUMAHING ASTA
AHLI BEDAH PIT HI
(anda puas beritakan kepada teman, anda kecewa hubungi saya)

Lho rak hebat tah polone Mat Pithi sing saka deso kluthuk iku. Mung merga mentas entuk suwekan Tiket Bus Malam Lorena ae langsung eling kata 2 sing nang jero kurung iku. Nadyan dhek e dhewe ya ora pati dhong, wong lulusan SR. Usaha awale dilakoni part timer. Esuk mulai jam 7:00 tekan jam 12:00 mbengkel, jam 13:00 tekan jam 15:00 ngemis, terus mbengkel maneh sedelut tekan magrib. Nek Mat Pithi iku wong keset, mesthine milih ngemis thok wong gampang tur akeh hasile. Ning dhasare wong satria iku asor nek terus 2 an ngemis. Senajan bangsane dhewe uga terus ngemis.. (Mat Pithi mbrebes mili nek ngelingi perngemisane bangsane iki) Mat Pithi pilih serius mbengkel. Wis ngono ana ae pokale. Nek ana arek 2 sing mampir nambalna sepeda tah mbenerna rante, trus diajari carane mbengkel. Akhire bengkele tambah rame. Ning kocapa bareng wis meh kabeh arek 2 enom bisa mbengkel dhewe, terus dha ngakali Mat Pithi. Arek 2 mau dha bukak bengkel gelap, kathik ngaku cabang perusahaanne “AHLI BEDAH PIT HI”. Sing nggarahi bangkrut Mat Pithi iku ya akale arek 2 sing nggak dlomok iku. Lha sering dha nambal nang ngomahe dhewe terus ban dipasang, sepeda dituntun nang Mat Pithi. Tekan kono mik nyilih pompa. Bolak balik wong teka mik nyilih pompa. Malah sing nggarahi Mat Pithi mutung mbengkel ana arek sing kenemenan. Bar nyilih pompa, malah mulihe nyangking jugil ban ambek kunci inggris. Ya pantes ae AHLI BEDAH PIT, Hi Collapsed, trerus Rushed… Akhire mbalik maneh nekuni PERNGEMISAN, Usaha Lumahing Asta lebih diseriusi… Hasile Ngemis mbalik Ngemis…..

Umurku piro mbah …
Mat Pithi wis cukupan umure. Pas ulang tahun dek e mutusno kate ndandani raine, facelift, dikencengno, cek ketok enom ngono lho. Mari raine dikencengno ndik salon, Mat Pithi kate nyobak, berubah ketok enom tah enggak. Mat Pithi mampir nang kios dodol koran. Mari tuku koran dek e takon mbarek arek wedok sing dodol koran Dik, kira 2 aku iki umure pira ? Arek wedok mau mangsuli 35 taun He, umurku 47 Bangga. Mat Pithi bangga. Berhasil wis operasine ngencengna rai mau. Mat Pithi njujug restoran Mc Donald. Mbarek embak sing ngladeni Mat Pithi ngetes maneh. Embak e kandha Kira 2 27 an He, aku sak iki umure 47 , Mat Pithi bangga. Mlaku maneh ndik halte bis. Ndik kono onok nenek 2. Mat Pithi takon Mbah, kinten 2 kulo niki umure pinten ? Si embah wedok mau kanda Nak. Embah mbiyen nek jik enom, isok tepak nek nebak umure arek 2 lanang Lha sak niki mbah ? Motone gak awas, cung. Cumak nek aku oleh ngrogoh clanamu, nyekel gandulmu aku jik isok nebak Wektu iku kahanan sepi. Dadi Mat Pithi kepengin ngetes siembah. Babah wis. Sabuk e dilonggari terus mbah wedok mau dikongkon ngobok obok gandule. Onok kira 2 limang menit mbah wedok mau kanda Wis. Eruh aku Pinten, mbah ? 47 Lho kok isok tepak, mbah ? Iyo, wong aku mau antri ndik mburimu tepak ndik Mc Donald Nganyeng ancene mbah wedok iki

Marpuah arek karaokean
Mat Pithi balik nang Suroboyo teko Lamongan. Pengalaman lek numpak bis wayahe awan sumuk Mat Pithi sengojo numpak bis malam. Ndilalah jejeran ambek arek wedok manis, sexy, rok e sampek ndukur dengkul, ketoke ngono isih single. Dasare Mat Pithi seneng wedokan kesempatan gak di siak 2 no. M. Pithi takok �Dik, kenalke jenenge sapa ?� �Marpuah� wangsulane ambek mesem. M. Pithi: �Balik Suroboyo ?� Marpuah : �Ya� M. Pithi: �Ijik kuliah tah wis kerjo ?� Marpuah : �Kerjo ndhik Hotel � M. Pithi : �Resepsionis ?� Marpuah : �Duduk, aku penyanyi KARAOKE� Mat Pithi ambek Marpuah ngobrol, ketoke tambah akrab. Ndadak lampune njero bis mati pisan, nggarahi Mat Pithi soyo tambah seneng. Tengahe ngobrol Marpuah sendenan ndhik pundake Mat Pithi batine �wuiik, agresif temenan arek wedok iki�, Mat Pithi malah keweden. Marpuah tambah agresif, tangane ngelus elus dhadhane Mat Pithi tambahan mlintir 2 penthile, Mat Pithi mik klogat kloget keri. Tambah bengi tambah agresif, saiki tangane Marpuah tambah mudhun thithik 2. Tangane Marpuah mandheg mergo nyandhak sesuatu terus di puntir 2, di remet 2 Mat Pithi tambah klejingan koyok wong anyang 2 en. Marpuah mbisiki Mat Pithi, jare �Cak, barangmu kok cuilik ngene se�. Mat Pithi nyentak �Husss sing peno cekeli iku duduk manukku tapekno BODONGKU �

Usum duren
Nek mbiyen usum duren ya cumak 2 3 wulan setahun, terus uwis. Sak iki, ketok e, sepanjang taun ketok duren ndik pinggir dalan. Nek pas liwat, ambune kari ndik njero montor. Montore wis adeh, ambune kaet sumlenget. Seje nek numpak montore Gigih, wong dobol kabeh. Kathik bodine blas gak onok sing nemplek chasis, kok. Bener bener natural. Liwat ndik panggonan opo ae, ambune mesti katut. Wong nek pas udan yo melek teles, kok. Crita perkoro duren. Mat Pithi wis suwi gak tau mangan duren. Wong nek pas mangan iku gak liyo mergo nrambul melok kancane, kok. Lha yok opo se, rek, cik larange duren mau. Opo maneh sing Bangkok, situk isok sampek petangpuluh ewu. Sing petruk, keluaran Pati, yo gak kurang saka selawe telungpuluh situk e. Mat Pithi yo cumak dlongop ae, mbarek ilere netes, nek ndelok wong pating klamut nglamuti ponggene. Kadang wong siji mbukak loro tah telu, dientekno dewe. Mat Pithi, wong ancen gak duwe duwik, yo yok opo maneh. Ngrasakno tah mangan duren, gawe sarapan ae gak tau klakon, jare. Suwe Mat Pithi ngrekadaya, mikir, yok opo iso ngrasakno duren. Dieling eling, jaman cilikane mbiyen, yok opo rasane duren iku. Mbayangno rodok suwe….. Hah, ngerti aku carane, batine Mat Pithi. Mat Pithi mlebu nang pawon, njukuk gulo abang sak neker. Terus mlebu kamar njukuk sarung. Clono dicoplok, cumak kancutan thok. Sarunge dikrukupno ndik endase, rapet, karo ndodok. Sarung nutup sampek lemah, brukut, gak onok sing bolong blas. Gulo diemut. Mari ngono Mat Pithi ngentut di dawak 2 no. Klakon wis Mat Pithi ngrasakno duren gak athik duwik. Rasane legi, ambune uleng 2 an. Lak koyok duren se, rek ? Tuwuk, mat ?

Gak mempan angin lesus, dik ….
Mat Pithi pancene mbedhigas. Onok ae pokale sing gawe cingak. Embuh piye mula bukane ing sak perangan wektune Mat Pithi mapan nang Parung, Bogor, Jawa Barat. Lagi enak 2 e urip ngguk karang pradesan pasundan sing akeh rambutan, duren ambek kemang, ndadak tahun 1995 keterak angin lesus. Nek wong jawa ngarani kesaut Cleret Tahun. Desane Mat Pithi bubar ketawuran. Porak poranda nek cara Mlayune. Anehe Omahe Mat Pithi sing dirakit nggae Gedheg Deling Wulung (Pring Wulung) malah menter ora apa 2. Kamangka wit 2 an sak kiwa tengene padha rungkat oyote. Pang 2 lan gegdhongan padha bosah baseh. Tangga tanggane pada cingak. Ana sing takon : Mas Jawa (sebutane Mat Pithi ambek tanggane), kunaon meni rompog Mas Jawa bageur nya?” Mat Pithi jawab cara surabaya an. “Koen iku lho mbok nyonto awakku. Lha mangan mik lalaban, segunung nasi, pucuke iwak jaer ambek lombok. Kaya saya ini rajin…” Tanggane : “Maksudnya rajin ngadoa kituh? Teras dibere kesaktian kituh?” Pithi : “Doa kok pakai rajin 2 an. Doa ya doa… Aku ini nggak sakti. Nggak minta kesaktian… Cuma sebelum sebelum ini aku sering masuk angin. Terus males ke dokter.. pilih minum JAMU TOLAK ANGIN SIDO MUNCUL…” Tangga tanggane : “Paingaaan….. bageur nya…. ” (iku uduk iklan jamu lho…)

Udan ae onok gludug e, cak …
Mat Pithi nguyuh nang toilet umum. Kebiasaane Mat Pithi, nek nguyuh, gak urung, mesti ngentut. Dadi, nek pas katene nguyuh kebarengan wong liyo, ya diempet disik. Ngentut, lak isin tah. Tapi, wong wis ngempet suwe, ya kepeksa diuyuhno. Gak urung, iku mau ngentut dek e. Padahal, ndik sebelahe, onok Dul Kimpong. Jancuk, Mat, ngentut ko en Enggak… mBujuk Sumpah Iku maeng suarane brot…brot…brot… Ambune iki opo ? Ko en iku Mat, gak isok tah nguyuh gak athik ngentut ? Cak…cak…Ngono ae digawe gede. Wong udan ae yo onok gluduk e ngono, lho… Dobol…

Habis buang air harap disiram ..
Kocapa, Mat Pithi nang jero toilet gak metu 2 malah sar sor mbuangi banyu. Suwe 2 malah swarane koyok lagi nawu jedhing. Ora let suwe Mat Pithi njedhul, nyangking cidhuk, mlebu nang jedhing situke. Nang kono ngono maneh. Cidhak chiduk, sar sor.. nawu jedhing. Jedhul maneh. Pindhah jedhing situke.. ngono maneh. Sing jaga jedhing dadi moring. Lha jedhing 10 ditawu kabeh. Terus pas jedhing terakhir, Penjaga toilet nemoni Mat Pithi barek morang 2. “Peno iku yok nopo se.. jedhing 9 ditawu kabeh. Atene ngajak duel tah ?” Pithi: “Lho sing ngawur niku lak sampeyan tah Cak? Aku lak mik nuruti sampeyan. Wong ngesing thok diakokna campur ngoyoh wis tak turuti. Nganti ke poyoh 2.” Penjaga: “Nuruti yok opo wong banyu 9 jedhing sampiyan entekna ngono” Pithi : “Pena iku tahu sekolah tah nggak. Cobak aku lak lagi maeng iku maca pengumuman sampeyan tah Cak?” (Mat Pithi nuduhna plang cilik ngguk balik pintu jedhing, Penjaga maca seruuu) Penjaga: “HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM, Lho apane sing salah se lak wis umum tah ?” Pithi : “Umum mbahne sampeyan degleng iku poo? Mang delok. Ethok 2 e aku bar ngoyoh… terus disiram… byurrrr….” Penjaga : “Lha iyo. Laopo banyu sak jedhing mang entekna ?” Pithi: “Sampeyan niku ancene gebleg dialap dhewek. Nek aku nyiram uyuh ku byurrr ngene iki artine sing tak buang nang njero jimbeng iku apa ?” Penjaga : “Ya banyu reek, mosok duduh rawon ?” Pithi : “Lha gene pinter sampiyan. Dadine aku gak salah. Soale pengumuman sampeyan HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM saking mbangkele, penjaga njupuk cidhuk, bar Mat Pithi mbuang banyu maneh, terus disiram… byuurrrrr…. Mat Pithi ganti sing ngamuk Pithi: “Gak maeeeen. Goblog temenan se sampiyan …. mosok aku disiram….” Penjaga: “Iki ngono lak nuruti sampeyan. HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM Lha sing buang air lak dhapur sampeyan… lha aku le nyiram… hehehee… byuuurrr… hahahaa… haep… glp…. (Akhire kabeh banyu jedhing gae siram siraman….. ) penonton: “hahahahahahaaaaa….”

Ndelok ndiko malih kebelet nguyuh, cak ..
Mat Pithi ancene tokoh terkenal. Sak wise dibengoki ambek penjaga toilet, Mat Pithi gak trima. Terus mbayar kuranganne 300, kathik ditambah maneh 300. Jare Mat Pithi barek mesam mesem: “Ooo ngaten tah… lha nek ngoten niki kula mbayar dhisik. Ajenge mangsuli buang air kecil. Nontok rupa sampeyan kok dadi kepengin ngoyoh ngene se?” Sing jaga toilet, seneng barek heran. Lagi iki onok wong ngoyoh bayar ngguk ngarep. Sak lagine “mbendhul” nang Dolly ae mbayar keri hare… Bune, iki lak koyok gothek an peno … Mat Pithi mara ndik rumah sakit Budi Mulia, jalan Raya Gubeng, tah endi, iku. Njujug nang nggone UGD. Matane loro karo biru kabeh, koyok mari diantemi. Raine, gulune, tangane koyok dicakar, beret kabeh. Dokter Dul Kimpong takon, Kok sampek koyok ngoten, se, gus. Ola nopo mawon niki wau Wangsulane Mat Pithi Niki wau asal asale kulo lak main golf kalih bojo kulo, tah Lha main golf mawon, lhe, kok saged koyok ngoten, se? Kenging bal, tah ? Mboten, gus Dokter Bojo kulo nyampluk bal digetaken mawon Mumbul dukur, terus ilang Lha hubungane kalih sakite gus niku nopo ? Bareng kulo delok, teng walik e grumbul 2 mriku onten sapi wedok Dislenthak sapi, tah, ndiko, gus ? Mboten, gus dokter Kulo milang miling sak ubenge sapi wau. Bek 2 tah keinjek kalih sapi, tah ngoten Tibak e ? Kula ilang iling, kok mboten onten. Lha pas ngoten niku kulo ketingal onten putih 2 mlebet teng empik e sapi Lha, lajenge, yok nopo Teng mriku salah kulo, gus dokter Salahe ? Buntut sapi kulo angkat, terus kulo bengok 2 Bu, bune. Iki lho ketok e koyok gonek an peno Terus peteng . Mboten eling

Ngising iku gandengane nguyuh..
Mat Pithi lego wis. Mulih saka rumah sakit Budi Mulia, mari nambakno larane sing mbuh mari diapakno ambek sapi iku mau. Ndadak bareng tutuk lobi rumah sakit mat Pithi loro weteng. Mules. Ujug 2 ae mat Pithi mlayu nang toilet. Sak marine rampung hajatane, rumongso wetenge wis penakan, mat Pithi metu soko toilet. Petugas toilet sing lungguh ndik kono iku langsung ae mbengoki mat Pithi : “Mbayar dhisik, Lik… ” Mat Pithi gayane yo rodok methakil mung ngelirik petugas iku mau ambek ndelok tulisan sing nempel nang tembok kono: Buang air besar Rp.500, ; Buang air kecil Rp.300, “Nyoh… “, mat Pithi ngekek i petugas toilet iku mau duwit limang atus repes. “Lho… kurang, Lik… Kurang tigang atus malih…” “Kurang ndasmu kono… ” “Lik, sampeyan wau lak ngeseng tah..?” “Iyo…, aku mok ngeseng thok koq… ” “Lha inggih… biasane nek tiyang ngeseng niku nggih kaliyan ngoyoh. Mosok sampeyan ngeseng mboten kaliyan ngoyoh..? Dados… sedoyo wolung atus, Lik… ”

Aku yo kere….. (terus nggeblag)
Mat Pithi iku pancene akeh pengalamanne. Sakdurunge dadi satpam, pasangan aplosanne Cak Kimpong, Mat Pithi iku biyene tahu frustasi. Budhal saka deso, nang kutha karepe golek penggaweyan. Keterak modal ijazah sing mung tamatan sekolah rakyat, kepeksa wira wiri ora entuk penggaweyan sing gumathok. Akhire akal 2 arepe dadi bengkel sepeda. Emane durung duwe modal, kanggo tuku jugil ban, pompa, kunci inggris, tang, lem, amril, lsp. Arep mulih nang desone, kebacut isin ambek tangga teparo. Akhire diniati lan di tatag 2 na arep nglakoni NGEMIS. Pancene ya lagi rekasa, mulane ora susah di gawe 2 pancen potongane wis ngere. Operasi dina pertama, banget nyenengake dheweke, wong mik mlaku 2 blok wis entuk 3000 repes. Operasi perngemisanne tambah ndadi lan saya jembar wilayahe. Akhire ana sing niteni. Malah apal nganti jam jame operasine Mat Pithi uga diapalne. Wong mau terus akal akal nek atene jam operasine Mat Pithi teka, terus ganti pakean “kere”, terus ndodok nang ngarep pintune dhewe api 2 kaya wong lagi ngemis jaman biyen. Bolak balik angger Mat Pithi atene ngemis nang ngomah kono mesthi kedhisikan. Suwe 2 Mat Pithi penasaran. Ing sak wijining dina, pas arepe mampir wis kedhisikan maneh, Mat Pithi terus ngglibet, ngicengi kere sing lagi ndhodhok. Ora let suwe ketok kere mau ngadek. nDadak Mat Pithi bisa ngenali raine. Raine sing duwe omah. Kemropok rasane atine, arep ngajar wong mau. Sesuke Mat Pithi tekan kono wis didhisiki maneh. Saiki Mat Pithi ora ngglibet, malah melu ndhodhok nang mburine wong mau. Kere gadhungan klejingan. Sebabe Mat Pithi gak lunga 2 tetep dhodhok “ngantri” nang pinggire. Wis entuk 2 jam Mat Pithi ngajar wong mau. Lha Mat Pithi sing wis kulina ngere hare ditandhingi ? Bojone sing duwe omah rumangsa mesakake ambek bojone. Akal 2 nemoni Mat Pithi barek alok : “Mas… mbok sanese nika lhe. Wong ngemis kok betah men ngantrii…” Mat Pithi mbales mangsuli: “Wah Den Putri, lha rak langkung betah sing teng ngajeng kula niki, wong kula antrine langkung wingking?” Sing duwe omah ora gelem ngalah: “Lha sami 2 kerene men kok Mas, mbok nek ngaten, sampeyan kabeh pindhah teng sanese…..” (biasane nek wong ngemis diwangsuli sanese terus pindhah) Mat Pithi : “Wah Bu sanese wau empun kabeh…. kantung ngriki sing dereng…. Lha napa Den Kakung mboten wonten ?” Sing duwe omah: “Aku yo KEREEEEE…. ” terus nggeblak kekeselen dodok.

Iku ngono jenenge linggis, cung
Mat Pithi duwe ponakan jenenge Markun sing ntes ae dijupuk teko ndesa. Jarene ngono atene digolekno gawean ndhik Suroboyo. Sakwijining dina Markun diajak Mat Pithi kondangan sunatan anake Dul Kimpong. Dasare Markun arek ndesit gak tau eruh panganan kutha, opo wae sing ndhik meja diincipi kabeh. Mari kondangan, tekan ngomah Markun takok Pak Lik e “Lik, roti sing cilik cilik wau namine roti nopo se ?” M. Pithi : “Roti cilik cilik sik endi se ?” Markun : “Niku lhe sing radi pethak, wujude kados dimik korek api, raose kados kayu” M. Pithi : “Huss, iku mau duduk roti cung. Iku linggis gae sogok untu ” Sopo sing ngentekno sabun mandiku cak ? Saropah moring 2 ambek Mat Pithi “Cak sampeyan iku lek adus opok wae se sing dikusuki?. Barangmu sing uireng iku ya gak bakalan kinclong masiyo dikusuki jam 2 an” M. Pithi : “Lha opoo se, gak onok udan tah angin, koen moro 2 morang 2 ngono iku” Saropah : “Lha mosok sabun mandi lagek wingi aku tuku, saiki wis tipis maneh. Lak ngene carane sampeyan kusukan nggawe watu ae” M. Pithi : “Lho ncene aku tah sing ngentekke sabun mandimu ? Ojok nuduh sing ora 2 dosa iku. Tak kandani ya, sing ngentekno sabun mandi iku pembantumu si Heti Koes Endang. Cobak takok o dheweke.” Saropah : “Gak mungkin cak wong si Heti wis tak tukokno sabun mandi dewe sing regone rodok murah. Iki sampeyan ya main tuduh ae” M. Pithi : “Percoyoo ae dik pancen si Heti iku sing ngentekno sabun mandimu” Saropah : “Lho cak sampeyan kok ngerti teko endi ?” M. Pithi: “Wingenane Heti tepak adus tak inceng kok. ”

Sopo sing ngentekno linggis ?
Mari mangan, mbarek bojone, Mat Pithi sliliten. Wong yo gak mangan daging. Sak jeg krismon iki pancen gak cukup bayarane cacak peno iki nek kathik daging 2 an barang. Iki mau sliliten tewel, sing pancen modele nyerat koyok daging. Endi linggise, buk Lha, ndik kono biasane Gak onok Lho entek antarane pak. Wong wadahe kothong ngono, kok. Gak ngonone, cik trapase se arek 2 iki. Digawe opo ae se tusuk gigi iki Ti…Ti…, Saropah mbengoki pembantune, asale Trenggalek, jenenge Heti Koes Endang. Dalem, buk… Koen sing ngentekno tusuk gigi, ya mBoten, buk… Koen mesti. Wong kapan iku ibuk tuku, kok wis gak onok. Mbok gawe opo ae, Ti. Paling mbok gawe nyumet kompor, ya ? mBoten, buk…, sumpah. Sanes kula sing nelasaken Wis talah ngaku ae. Koen to sing gawene nggawe tusuk gigi iki ? Sumpah sans kulo sing nelasaken, buk Lha sopo ? Kulo nggih ndamel, buk, nek tepak sliliten nika. Tapi nek kulo ndamel, mantun kulo damel nyukiti slilit, nggih kula wangsulaken malih, kok. Dados, nggih sanes kulo sing nelasaken… Lhe… bok balekno ndik njero wadahe iku maneh ? Lha enggih to, buk. Tirosipun kapurih ngirit…

Kakehan Viagra
Ngerti gandule Mat Pithi lemes gara gara dikudhang Saropah Mat Pithi gak trimo. Adik e Mat Pithi kudu iso tangi maneh. Mbuh yok opo corone. Ambek koncone sak kantor dikandani, ngombe Viagra ae, lak adikmu bakalan kluruk maneh. Mat Pithi tekade wis gedhe, duwik simpenan e ditokno kabeh, ditambahi utang rono rene, Mat Pithi iso tuku Viagra 5 iji. Saking pingine adike ndangak maneh, Viagra 5 iji diuntal kabeh. Langsung rong jam sakwise ngombe adike Mat Pithi tangi, ngerti tangi koyok ngono Saropah langsung diumek. Kuat tenan Mat Pithi 5 jam adhike greng terus. Saropah wis entek entekan, akhire nyerah. Wis wegah nandangi kluruke jagone Mat Pithi. Jagone Mat Pithi pancen kuat. Sakwise 10 jam jagone Mat Pithi tetep ndangak ae. Mat Pithi bangga temen, Viagra pancen hebat. Tapi sakwise sedina jagone gak lemes 2 Mat Pithi bingung, kathik kelaran pisan. Gawat dosis Viagrane kakean. Wedhi lek onok opo 2 Mat Pithi nyang dokter ndek cideke protelon Kapas Krampung Tambakrejo. Ambek dokter dikon ngombe obat penenang. Sakwise ngombe Mat Pithi rodok ayem. Tapi dienteni sedina tibakno adhike gak lemes 2 gawat iki. Mat Pithi bingung, mbalek nang Dokter maneh. Dokter yo bingung, cik kuwate se jagone Mat Pithi iku. Dikon ngombe obat penenang maneh. Tapi menene ijik pancet ae. Akhire doktere nyerah, langsung usul. Wis ngene ae pucuk e gandulmu tak taleni tali ae. Terus pucuk tali liyane tak talekno ndik dengkulmu supoyo gandulmu iso ndingkluk. Mat Pithi hooh ae. Wis embuhlah pokoke iso ndingkluk. Bareng ditaleni pucuk gandule, terus gandule ditarik mengisor, karo pucuk tali liyane ditalekno ndik dengkul Mat Pithi krasa enak. Wah enak dokter, Mat Pithi ngomong ngono karo ngguya ngguyu. Sakwise mbayar Mat Pithi molih. Lagek sedilut moro 2 pembantune dokter bengok 2. Dokter 2 pasien sing sik tas molih nggawe geger ndek protelon Kapas Krampung protelon nganti macet, cepet ditulungi dokter, wonge bengok 2 nyeluk jenenge dokter. Doktere langsung mlayu nang protelon. Ndek tengah protelon Mat Pithi lagi tibo nggletak. Ditulungi ambek dokter didhekno. Tapi saben didhekno Mat Pithi ambruk. Ngadhek maneh Mat Pithi isone ngadhek nggawe sikil siji. Sikil sijine ngangkat menduwur. Bareng dipriksa tibakno jagone Mat Pithi ndangak maneh, saking kuwate ndangak dengkule Mat Pithi sing gawe naleni gandule mau melok keangkat. Doktere isone mek gedhek gedhek thok. Ck…ck…ck…kakune rek…… Mat Pithi sak plok konangan kungkung ngguk jedhinge Cak Kimpong dadi stress. Nek atene “ngihik” bojone malah kebayang bek 2 e ana sing teka… pokoke wedi konangan. Akhire wis telung sasi GATHOTKACANE gak isok mabur maneh terus kepleh kaya roti regal dicelup susu. Saropah tambah uring uringan. Sebab, sak plok padha ngertine, Cak Kimpong dadi gak enakan nek atene nyablek tahu gimbale. Saking judhege, Mat Pithi golek dhukun tukang miberna Gathotkaca. Entuk, jenenge mBah Dhukun Mentelehet. Mik diusapi ambek banyu putih sing wis diidoni ambek mBah Ment, Gathotkacane Mat Pithi langsung ndangak…. Mat Pithi seneng buanget, terus takon, carane nglemesne piye. Dijawab ambek mBah Ment, “cukup di uneni “cek..cek…cek… kakuneee rek…” Krungu suarane mBah Ment. Gathotkacane langsung ndingkluk maneh. Diusap maneh ambek banyu campur idu, tangi maneh. Mat Pithi gak sranta, turahan banyu campur idu dujaluk, diadhahi plastik es mambo, terus brabat mulih. Saking senenge, gak ngati ati, pas tekan undhak 2 an omahe, ndadak banyune tiba, pecah, gak ngukup. Mat Pithi gak gela, wong isih ndangak. Langsung ae Mat Pithi mlebu kamar, copot celana ambek bengok 2 “Paah… pah…. deloken.. isok ngadek.. yuk ndang main ….” Saropah kaget terus alok “Cek…cek.. cek kakunee reeeek…..” Penonton: “hahahahaa……… ”

Peno iki yok opo, medeni arek cilik ae ..
Sakjane ngono wis suwe Mat Pithi sering nyambangi Saropah lek pas ditinggal bojone aplosan. Koyok biasane Mat Pithi langsung nyambangi Saropah durung sawetoro Dul Kimpong budhal ngaplosi Mat Pithi. Dasare Mat Pithi jago wedokan, tambahan maneh Saropah ya senengane tanduk 2 gak tuwuk 2. Teko kantor Dul Kimpong kepeksa moleh mergo penthungane satpam keri ndhik ngomah. Krungu lek Dul Kimpong mulih Mat Pithi kelabakan gak sempat klambenan mlayu metu terus dhelik ndhik kamar mandi. Pas Dul Kimpong mlebu kamar kaget eruh Saropah wudo mblejed ambek menggeh 2 keringeten maneh. “Opoo koen gak klambenan ngono, keringeten maneh /” Jare Saropah “Cak, aku iki keno serangan jantung, tulung cak celukno dokter”. Dul Kimpong rodok panik langsung telpon rumah sakit atene nyeluk ambulans. Durung nganti nyambung, anake sing umur 4 tahun ngomong “Pak, pak, aku wedi eruh Oom Pithi mlayu 2 gak klambenan mlebu ndhik kamar mandi” Dul Kimpong penasaran langsung mlebu kamar mandi eruh Mat Pithi njegur ndhik njedhing wudo mblejed. Jare Dul Kimpong “Mat, yoopo se peno iku. Ngerti lek bojoku keno serangan jantung ngono kok peno gak nulungi malah mlayu 2 gak klambenan, nggarahi anakku keweden. ”

Mat Pithi mulih saka aplosan
Mat Pithi tonggoan mbarek Dul Kimpong. Bedane cumak Dul kimpong uripe tentrem, ambek Saropah bojone ketoke harmonis banget. Mat pithi takok Dul Kimpong opo resepe supoyo isok harmonis, awit Mat Pithi saben dinane mik udur 2 an thok ambek Sulami bojone. Jare Dul Kimpong : “Wah iki se gampang cak. Ngene lho cak, peno pisan 2 gaweo kejutan ngono lho. Nek peno tepak moleh kantor cobak towelen opo cableken bokonge bojomu sing bahenol iku teko mburi “Ooo cumak sepele ngono iku ta ” jare Mat Pithi. Sak wijining dina Mat Pithi moleh kantor rodo gasik, Sulami agek masak ndhik dapur. Mat pithi mlaku alon 2 nyideki bojone terus nowel bokonge teko mburi. Tanpo noleh mburi Sulami mbengok “Aaahhh…cak Kimpong, jok ngganggu wong agek masak ah” Mat Pithi “Cak Kimpong ?????????”

Petani lugu
Krisis ekonomi sing mulai tahun 1997 gak mandeg mandeg sampek sak iki. Negara koyok diporoti entek entekan. Mat Pithi, petani, sumpeg temenan. gak onok maneh sing isok ditandangi lan kenek dijaluki tulung. Entek akale, mat Pithi kirim surat mbarek Gusti Allah. Isine koyok ngene : Duh Gusti. Kulo nyuwun gunging pangaksami ingkang kathah. Sak niki kulo mboten gadhah duwik babar blas. Padahal anak kulo kedah mbayar sekolah lan tumbas seragam sekolahe. Kulo betah duwik 100 ewu. Ingkang pitung doso ewu bade kulo damel mbayar sekolah, dene ingkang tigang doso ewu bade kangge tumbas seragam. Nek kangge neda saben dintenipun kula taksih onten, masiyo tah namung sekedik. Gusti kulo nyuwun bantuan. Surat mau diamplopi, ditulisi Katur Gusti Allah ingkang murbeng gesang” terus diposno. Jelas ae kantor pos sing diposi surat mau bingung, kate dikirim nang endi surat koyok ngono iku mau. Lha bingung bingung koyok ngono iku surate dikekno nang Polsek setempat. Kapolsek terus moco isine surat iku. Sak aken, batine. Kapolsek nduwe inisiatif, surat iku mau kate dibalesi. Pak kapolsek duwe duwik seket ewu. Saka anak buahe nglumpuk duwik telung puluh ewu. Total wolung puluh ewu. Pak kapolsek mrintahno salah sijine anak buahe kanggo ngeterno amplop sing onok isine duwik 80 ewu mau nang omahe Mat Pithi. Jelas ae Mat Pithi seneng banget. Surat lan dongane keturutan, oleh balesan saka Gusti Allah. Amplop ditrima, duwik e dietung, 80 ewu. Sak wise pulisi sing ngeterno surat mau mulih, Mat Pithi nulis maneh, surat kagem Gusti. Terus diposno maneh. Gak urung pihak kantor pos yo kepeksa nerusno surat iku maeng nang kantor polisi, polsek, setempat. Pak Kapolsek ngilang ngiling surat iku mau. Nek tak delok delok, sing nulis surat iki podo mbarek sing wingenane, wong tulisan pada. Pak Kapolsek penasaran, surat dibukak. isine surat mau ngene : “Gusti, kula sak kulawarga ngaturaken gunging panuwun dene Panjenengan kepareng midangetaken panuwun kula. Kula sk kulawarga remen sanget. Namung punika, mbenjang 2 malih, menawi badi maringi arta sampun dipun liwataken pulisi, mangke dipotong malih. Wong dalem lak nyuwun 100 ewu. Ingkang kula tampi namun 80 ewu”.

Sukunipun rumiyin sing mlebet suwargo
Mat Pithi, Dul Kimpong mbarek Saropah kocoan wiwit jamane sekolah SD sampek tamat SMA. Crita jamane jik SMP pas pelajaran agama, Bu Guru takok; Bu Guru : Cobak sebutno perangan awak sing endi sing paling dhisik mlebu suwarga. Saropah : Akalipun bu. Sebab ndamel akal menungsa saged ngertos Gusti. Bu Guru: Ya bener, aku percaya lek kowe pancene duwe akal budi. Dul Kimpong : Manahipun bu, sebab ndamel manah menungsa ugi saged ngertos Gusti. Bu Guru : Iki ya bener, sebab Gusti isok dirasa nggawe ati. Mat Pithi : Lek miturut kulo anu bu, perangan menungsa sing sepindahan mlebet suwarga niku sukune. Bu Guru : Iya iki ya bener sebab Sorga ada ditelapak kaki ibu, tapi cobak terangno. Mat Pithi : Wau dalu kulo kebelet pipis. Pas liwat ngajenge kamare ibu kula semerep ibu ngangkat sikile kalian sambat �aduh pak….SUWARGA tenan iki pak…uenake……terus pak terus, terus, terus…..ihik….�

Mat Pithi pensiunan marinir
Tepak Mat Pithi dadi marinir mbiyen, tau dines nang Kalimantan Utara. Operasi Dwikora, eling gak peno peno kabeh ? Pas mlebu 2 alas, wong mungsuhe yo gak main 2, pasukan Gurkha, jare, Mat Pithi kepeksa ngorban no sikile sing ngidhek ranjau darat. Yo ambyar, rek, sikil sing sebelah tengen. Untung kanca kancane cepet nggawa Mat Pithi nang barak, dadi jik isok ketulungan nyawane. Perkara sikile sing tengen, yok opo maneh, wong ancur mulai ngisore pupu thithik sampek ngisor. Cobak rodok munggah thithik, isok kantong menyan sing gondal gandul iku katut bablas. Begitu tekan barak, langsung diupokoro mbarek dokter dokter bedah sing ahli. Sikile sing karek thithik jik isok ditulung, tapi disambung mbarek sikil liya, sing wonge wis mati. Kanibal, ngono, lah… Cumak, wong situasi darurat, yo oleh sikil sak kecandake. Dawane rodok kacek kira 2 2 cm. Wis gak opo 2. Rodok pincang thithik lak malah tambah gaya, tah, wong tentara mulih saka perang. Isok digawe crita. Jugak kelire kulite sing rodok gak patek podo. Mat Pithi ireng, sikil gajulane rodok putih. Wis, yo gak opo 2. Wong yo nek dines kan nggawe clono. Nek ndik omah, ya sarungan. Sing penting sikilan, gak nggawe kruk. Mat Pithi onok meh sewulan ndik rumah sakit (wis diusung saka barak sing ndik garis depan). Durung isok mudhun, ngenteni sambungan sikile waras. Mat Pithi ya wis lumayan marem, gak perlu nggawe kruk engkuk e. Bareng wis waras, Mat Pithi wis mulai dines maneh. Mlakune tambah gagah, masiyo rodok pincang thithik. Tapi jik tetep tegap. Marinir, rek…. Cumak, onok sing aneh mbarek Mat Pithi sak iki. Nek katene nguyuh mesti tiba, nggluntung. Mak glundung…. Wis pirang 2 dina iki Mat Pithi nek nguyuh mesti golek nggen sing rodok sepi. Lha lak isin, se. Wong angger nguyuh mesti ngglundhung, kok… Gak kuat nandhang wirang koyok ngono, Mat Pithi njaluk ketemu mbarek dokter sing ngoperasi sikile mbiyen. Wong wis suwi, ya rodok kanglena ketemune. Bareng ketemu, Mat Pithi nyritakno nasibe sing dialami sak iki. Doktere terus mbukak arsipe. Ndeleki data 2 sing tau dinggo ngoperasi Mat Pithi mbiyen. Ketemu, wis …. Tibak e critane ngene. Sikil sing dinggo nggajuli sikile Mat Pithi sing ancur mbiyen iku sikile arek wedok. Lha nek pas katene nguyuh, sikil tengen sing sikile arek wedok iku njaluk ndodok….

Lara mata maneh
Mat Pithi akhire ketemu ambek Doktere mata. Jare pak Dokter, matane Mat Pithi lara mergo kelenjar air matane gak berproduksi maneh. Pak Dokter mata duwe akal, matane Mat Pithi dioperasi, saluran air mata disambungno ambek kelenjar air liur. Mari dioperasi Mat Pithi kerasa enak, matane gak pedhes maneh. Tapekno Mat Pithi tambah soro. Yoopo gak soro lha nek eruh panganan dudu cangkeme sing ngiler tapi matane sing mbrebes mili. Ndah niyo matenge .. Saropah ditangkep pulisi, ditahan. Lha yok opo, mosok manuk e bojone, Dul Kimpong, dikethok mbarek peso. Puthul, wis. Gak kelojotan tah bojone koyok ngono. Kedadeyane pas isuk 2 enak e mancal sarung. Dul Kimpong ya heran. Padahal, sorene, Saropah karo dek e main enak temen. Nganti tanduk 2 barang. Gak Saropah sing ngejak maneh, ya Dul Kimpong. Pokok bener bener nikmat tenan (tenin?). Lha kok isuk e duwe polah sing koyok ngono. Gak urung saropah yo ditarap mbarek pulisi. Ola nopo sampeyan ngethok manuk bojo sampeyan. Wis gak doyan, tah cemburu ? Duwe wedokan maneh tah bojo sampeyan ? Yok opo nek kate nguyuh ? Akeh pitakonane pulisi mbarek Saropah. Saropah yo sedih wong ngakune khilap. Rencana ndika niko nopo, ning? Ajeng kula goreng, jarene Saropah kalem. Lho, damel nopo ? Adane manuk doro ae, rek, digoreng. Karep ndika niku lho nopo ? Mboten ngoten pak pulisi. Sorene kula lak main kalih bapak e arek 2 niku. Wah, maine hebat, kula sampak klenger ping sekawan Lha, terus kok tambah dipotong? Kula mbatin. Mentahe ae enake koyok ngono. Ndahniyo nek mateng Iyo nek pitik, yu…

Mat Pithi lara untu
Mat Pithi, arek mbethik, hobbyne nontok bioskop. Paling seneng filem India. gak ilok. Pokok bioskop Golden Gate, cidek jembatan Pethekan, Ujung, main filem India, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah, yo digawe. Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene digawe nambakno untune sing lara. Bioskop mbayare sewu. Digawani bapake rong ewu, pas kanggo mbayar dokter gigi. Ndik jalan Sasak, onok dokter gigi sing omahe gak patek adoh. Sing siji dokter gigi Nursalim, sijine Awad Dahdah. Mat Pithi marani dokter gigi Nursalim. Pas tekan njero dek e takon, pak dokter, cabut gigi mbayar pinten ? Dokter Nursalim kanda Rong ewu, cung Oleh gak sewu? Dokter Nursalim kanda mbarekl mbanyol Oleh ae, pokok gak kathik dibius. Batine Nursalim, endi onok wong sing kuat dicabut untune gak kathik dibius. Mari takon Mat Pithi metu saka ruangane dokter Nursalim. Doktere nerusno ngladeni pasien liya. Mat Pithi, mari saka dokter Nursalim, mara nang dokter Awad. Ndaftar, njaluk dicabut. Gak suwe Mat Pithi dipanggil, terus dikongkon lungguh nang kursi pasien. Sak wise dipriksa, terus dijupukna suntikan bius. Mat Pithi disuntik. Pipine krasa abuh, kandel. Bar disuntik, Mat Pithi kongkon metu ruangan, ngenteni dipanggil maneh, kate dicabut untune. Mat Pithi metu. Tapi gak ngenteni ndik ruang tunggu, malah mlayu nang dokter Nursalim, kanda nek siap dicabut. Dokter Nursalim wis kadhung kemakan omongane dewe, yo kepeksa gelem ngladeni Mat Pithi. Dicabut nggak gawe bius. Nursalim ya bingung, arek iki cik kuate dicabut gak dibius kok meneng ae. Mari dicabut, Mat Pithi mbayar sewu, terus lunga nontok bioskop. Nursalim gedheg gedheg. Bareng wis dirasa wayahe, dokter Awad metu ruangan, kate njabut untune Mat Pithi. Didelok ndik ruang tunggu, endi arek iki. Ya, uwis…. Kapan 2 Nursalim mbarek Awad ketemu, wong pancen sak tonngoan ae. Sering ketemu. Awad crita, nek dek e tahu ngopeni pasien sing kuat banget. Tak cabut untune padahal gak tak bius iku, lho, Wad, gak ketok lara. Awad kaget, Arek e ireng, klambi kotak kotak? Iya Lha, iku lak pasienku. Mari tak suntik bius, dadak gak balik.

Mat Pithi lara mata
Mat Pithi lara mata, matane kepeksa diperban loro lorone. Lunga nang dokter mata dituntun anake mergo gak eruh dalan. Teko ndhik dokter mata langsung lingguh ndhik ruang tunggu, anake dikongkon mulih “Wis kono muliho, koen ngrewangi ibumu. Mari ditambani mengko aku isok mulih dhewe”, anake langsung nggeblas mulih. Bojone ndhik omah nunggu suwe Mat Pithi gak balik 2. Akhire bojone nyusul nang dokter mata. Teko kono bojone eruh Mat Pithi ndhik ruang tunggu lungguh dhewekan. Mbasan eruh tulisan ndhik lawange ruang praktek dokter mata, bojone kaget, Mat Pithi disengeni “Ealah Pak, pak..lha koen nunggoni sampek jam 2 an ya gak bakal dipriksa. Lha iku ndhik lawang onok tulisane HARI INI TIDAK PRAKTEK”. Mat Pithi kancane cak Prabowo, rek .. Gak dinyono jaman berubah begitu cepat. Mat Pithi sing biasa urip ugal 2 an lan sak enak udele, dadakan melok berubah. Mahasiswa lan rakyat rame 2 mudun ndek embong kanggo nuntut badak tuwo Suharto lan gerombolane. Wehhh….Mat Pithi tiba 2 sadar mbarek kabeh iki. Deke gak gelem ketinggalan sepur, melok dadi ngaktipis. Gak blaen 2 rek. Wong jenenge Mat Pithi..nek gak isok melok arus, yo dudu Mat Pithi. Lha wong mat Pithi hare Saben ndino mat Pithi nggae seragam ireng 2 mbarek udeng nganggo tulisan reformasi. Wislah…pokoke gagahe ngalah 2 i Anglingdarmo kakehan arak. Gayane ngalah ngalahi Patih Logender sing lagi kesurupan arwahe jenate Arkan macan Serbia. Mat Pithi hare Mat Pithi gak mikir bojo gak mikir opo, langsung budal nunggang sepur lungo Jakarta, bergabung mbarek mahasiswa sing podo demonstrasi ndek Balai Sidang. Ngaku sebagai anggota senat mahasiswa ITS jurusan Locologi. Jarene iku fakultas anyar sing nembe dibukak ndok ITS. (wis..jan nemen mat Pithi iki. Gurung nate diantemi arek 2 ITS, tah ??) Maju ndok barisan paling ngarep. Gak blaen blaen, mat Pithi gandengan tangan mbarek Ngamin Rais ambek bengok 2 ; Turunkan Suharto Suharto turunan Sarkai Lhoh? Lha kok isok mat Pithi gandengan tangan ambek Ngamin Rais iki yak opo? Lha wong mat Pithi hare Yo iku mau, ngaku sebagai anggota senat Fakultas Locologi ITS. Dadakan Ngamin Rais yo percoyo ae. Gak nganggo takon maneh, iki tambahan pendukung, pikire Ngamin Rais. Wis…tepak nemen iki. Sesuke photone mat Pithi gandengan tangan ambek Ngamin Rais ndok embong bersama sama mahasiswa onok ndok koran Pos Kota. Wuahhh…tambah ndadi gayane mat Pithi. Iki sing nggarahi Jendral Prabowo sing saben esuk uthuk 2 moco Pos Kota langsung mendelik ndelok gambare Mat Pithi. Langsung perintah anak buah kanggo nggoleki mat Pithi. Yapto, Yorris lan sak panunggale dadi sibuk tenan nggoleki ndok ngendi nginepe mat Pithi. Opo gak ciloko iki mat Pithi?? Singkat cerita, akhire mung rong ndino Mat Pithi kecekel, dieret eret ndok Cijantung ambek sak pasukan Kopasus. Diantemi nganti bonyok, nanging mat Pithi gak nangis gak opo. Malah nantangi sing nggebugi. Jarene ; Mana Jendral Prabowo ?? Jendral Prabowopun datanglah dengan muka merah padam, rumongso ditantang Mat Pithi. Tanpo akeh ngomong, langsung wae mat Pithi disuwing nganti nggeblag. Eh…dadakan mat Pithi gak ketok kelaran babar blas. Malah jarene ; Ngkok disik tah cak Wowok. Opo sampeyan iki gak eling ambek aku cak?? Prabowo langsung kaget diceluk nganggo jeneng cak Wowok ngono. Lho iku lak celukanku mbiyen. Sopo iki mat Pithi , pikire. Sopo koen ? Pitakone, Jendral Prabowo. Lhoh aku iki lak Oom Hartono. Eling tah ? Sampeyan mbiyen sering ninggal KTP ndek Darmo Raya, mari santai mbarek Anita anak buahku sing keturunan menado. Wuah…langsung wae Jendral Prabowo alias cak Wowok genti lenger 2. Lha wong Mat Pithi hare

Isok ngrokok ?
Mat Pithi, mbarek bapak e, Dul Gepuk, podo ndlodog e. Gak bapak, gak anak, podo ae. Kompak. Kompak gendheng kabeh. Antarane wong loro iki, sing tuwek mbarek sing enom, gak onok bedane. Suatu ketika Mat Pithi rabi. Dianakno pesta, mbukak terop, nyeluk tandhak. Wong yo arek 2 Suroboyo kabeh, nek gak jago omben 2 main wedok an, ojok ngaku Arek Suroboyo wis. Pestane rame, sampek bengi. Bareng tamu wis mulih kabeh, Mat Pithi mlebu kamar mbarek bojone, Sulami. Dasar arek loro iki ya podo ndableg e, wis gak kathik takon takonan barang, langsung ucul klambi, udo, main, wis…. Dasar Mat Pithi yo pengalamane wis sak abreg, kathik Sulami jarene yo bekas hostes, yo nek cumak main mainan adu kuntul ngono iku yo wis gak aneh. Kate njaluk gaya opo sampeyan… Mari main, yo wis gak karu karuwan. Wong sing duel loro lorone pendekar kabeh. Mat Pithi klambenan, metu, soale arek arek jik akeh sing melek an, main karambol mbarek nge dring. Bapak e takon: Yok opo bojomu, cung. Pinter tah nggak maine Mat Pithi: Hebat, pak. Sampek pirang ronde iki mau gak bar 2 njaluk tanduk terus Bapak : Se, tak paranane. Kate ngucapno selamet Dul Gepuk mara nang kamare manten. Gak kathik totok 2 langsung lawange dibukak. Ndik njero Sulami jik udo blejet. Mari kerja keras, kesel, kemringet, lungguh ndik pinggirane tempat tidur, mbarek rokok an. Ketok onok wong lanang sing duduk bojone mlebu kamar, kaget, tangane loro karo nutupi empik e. Dul Gepuk kaget mbalik nutup lawang. Marani Mat Pithi. Jarene : Hebat temen bojomu, cung. Mosok ngonokane isok digawe ngrokok ? Ha ?

Onok iwak ?
Mat Pithi kerja nang bar. Dodolane, ya mesti bangsane inuman keras. Dawet ya gak onok. Opo maneh es cao. Onok arek teko, Wonokerun. Njujug mejane Mat Pithi, karo takon : Onok lele, cak ? Jare Mat Pithi : Gak onok, dik Wonokerun metu. Mene sorene maneh teka, njujug mejane Mat Pithi. Takon: Onok lele, cak ? Jare Mat Pithi : Gak onok, dik Wonokerun metu. Mene sore ngono maneh. Wonokerun teka maneh. takonane podo. Mat Pithi mulai morang moring. Dik, ndik kene iki bar, duduk warunge cak Dirun. Ndik kene iki dodolane omben omben, sing larang larang. Nek peno katene golek lele, ika lho, ndik iringane bar iki rodok etan, mbarek getem getem. Dobol ancene Wonokerun iki, wong ndik bar kok takok lele. Jancuk. Mene sore ngono maneh. Wonokerun teka maneh. takonane podo. Mat Pithi tambah morang moring. Gak dik, peno iku cik goblog e see. Pisan maneh peno takok lele ndik kene tak paku peno. Metu Mene sore Wonokerun teka maneh. Mbukak lawang, nyidek nang mejane Mat Pithi. Mat Pithi wis siap siap kate morang moring. Wonokerun takok : Cak, onok paku? Mat Pithi : Gak onok Wonokerun takok maneh : Cak, duwe palu ? Mat Pithi : Gak onok. Ola opo se peno takok paku, palu, barang iku? Wonokerun, njawab, polos, tanpa dosa : Enggak, cak. Nek ancen gak onok, aku kate takok Mat Pithi : Takok opo? Wonokerun : Onok lele ?

Saropah di temp
Saropah ancen arek nganyeng pol. Cumak kroso gak enak awak sithik wis bingung katene nang dokter Mat Pithi, sing ancen rodok nggantheng iku. Saropah ngotot nek awake lara. Dikandani dokter Mat Pithi, gak percoyo ae. Ambik dokter Mat Pithi diukur panase nggawe termometer, dikongkon ngemut. Lho, ning. Delok en, wong panase normal ngene, kok. Dikandani gak lara iku ya gak lara. Mosok se dokter kate mbujuki awak peno, ning Saropah pancet gak gelem dikandani nek gak lara. Ambik dokter Mat Pithi diukur maneh panase. Sak iki termometer dikongkon ngempit ndik kelek e. Bareng didelok maneh mbarek dokter Mat Pithi, ya koyok mau, gak onok tanda tanda lara. Tapi, Saropah ancen arek nambeng. Ngotot njaluk dipriksa maneh. Sak iki Saropah dikongkon njengking nang pinggirane amben. Katok e dilorot. Dirasak rasakno, Saropah terus takon : Gak kliru, tah dokter. Koyok e sing sampeyan leboni iku dudu bolongane silit Jare dokter Mat Pithi : Gak opo opo, kok, ning. Wongs sing tak lebokno iki ya dudu termometer, kok

Lha bokonge megal megol, pak hakim
Mat Pithi nekad njaluk hakim pengadilan agomo supaya isok megat bojone, ning Saropah. Mat Pithi ngaku jik cinta, tapi tetep ae ngotot supaya isok megat bojone mau. Apa a ? Mat Pithi gawe alesan, nek nalika omahe dirampok ndisik, onok rampok sing memerkosa bojone. Lho lak sak aken, tah Mat bojomu iku? Wis diperkosa mbarek rampok, kok malah kate peno pegat. Kudune lak disakno, tah. Ngono jarene hakim. Nggih pak hakim. Sak jane ngoten kula nggih sak aken kalih piyambake. Nopo malih kiyambake diperkosa kalih rampok. Lha iya, wis ngerti ngono, kok. Opo o koen gak nulung ? Yok nopo kulo saged nulung, pak Hakim. Wong kulo ditaleni seret. Kula dipeksa ningali bojo kulo diperkosa. Lha terus ? Waune kula nggih sak aken, pak Hakim. Wong piyambake nggih bengak bengok, kalih meronta ronta. Tapi suwe ne suwe, lha kok pun mboten bengak bengok malih, malah ngeses ngeses. Lha ? Lha nggih niku, bokonge dadakan megal megol.
Kadale kok malik, dik ?
Mat Pithi, pekerjaane pelaut. Nek wis kadung layar wulanan suwene. Kapan iku kaet pirang dina ndik omah, merga kapale mlebu dok, rodok isok suwe ngeloni bojone, Saropah. Tapi ya ngono, begitu kapale mari, ya kudu budal. Kuatir bojone ditinggal layar nyeleweng, Mat Pithi duwe gagasan. Saropah dikongkon udo, terus digambari kadal gede nggae supidol. Kadal mau ketok merayap nang dada sampek wetenge Saropah. Buntute ngluwer nang gulu, sikile sing mburoi loro karo koyok ngremet susu, terus endase ketok onok ilate melet ndilat jembarkidut. Pikire Mat Pithi, nek sampek gambar iku ilang, berarti Saropah nyeleweng. Wong Saropah, hare. Arek iki lak pancen rodok ndlodog se nek perkara lanangan. Gatel, wis, nek ketok onok arek lanang sing brengose ketel, kathik tangane dempal. Durung durung Saropah wis mbayangno, yok apa enak e nek tangan tangan iku mau ngremet susune. Dadi ya dikapak kapakno, tetap ae selingkuh lebih maju, iku semboyane. Gak suwe Mat Pithi budhal, arek kos sebelah wis dijak mlebu kamare. Lha opo maneh se sing kate digarap, nek gak ya iku iku thok. Main gak eruh tanggere, kathik sampek kemringet ndrodos, gak wurung gambar kadal mau ya ilang. Wis babahno, pikire Saropah. Sing penting enak, ca…. Oleh pirang pirang wulan Mat Pithi mulih. sak durunge wis nilpun nek kate teka. Jare wis tekan pelabuhan. Padahal Saropah jik main mbarek arek kos (sing sijine maneh). Krungu nek bojone kate teka, Saropah njaluk tulung arek kos mau nggambar kadal nang awake sing wektu iku uda blejet. Wong gambar sing lawas ya wis suwe ilang, arek kos mau ya gak isok niru gambar sing uwis. Dadi ya kepeksa nggambar maneh. Gambar wis dadi, beres, wis. Batine Saropah. Mat Pithi teka. Sing dijujug gak onok maneh pengin eruh gambar kadal sing ditinggali mbiyen. Gak srantan Saropah langsung diudani ngono ae. Mat Pithi mendelik. Gambar kadal pancen jik onok, cumak kok madepe berubah. Sak iki endase kadal justru nok gulu. Padahal mbiyen ndik cidek konokane bojone. Dik, gambar kadal iki peno ganti, ya? Endak iku cak. Iki ya kadal sing mbiyen Saropah pancen gak titen mnarek gambar kadal tinggalane bojone mbiyen. Batine, pokok gambar kadal. Kadal sing tak gambar mbiyen cangkeme ndik ngisor, kok. Lha sing iki kok ngadep ndukur? Saropah ya rodok bingung, wong polahe mbiyen ya gak niteni gambar iku. Tapi Saropah gak kurang akal, wong pancene arek wedok tukang slintutan. Jawabe ngene : Iya cak, sing mbiyen pancen ngadep ngisor. Lha rupane kok cidek mbarek anuku. Lha antarane mambu mambu sarden bek e. Dadi sak iki kadale mbalik arah O… ngono, tah… Mat Pithi percaya. Kathik maneh ya rodok kepingin nuk manukan, hare…

Serabi telu, loro nggawe sosis …
Kapok dadi pelaut sering ninggalno bojone akhire Mat Pithi ngedekno perusahaan pelayaran. Dadi direktur duwe sekretaris ayu tur sexy, jenenge Markonah. Suwe suwe Mat Pithi kepencut jugak sampek akhire si Markonah meteng mergo sering dikeloni Mat Pithi. Wedi nek konangan Saropah, Mat Pithi nguwehi duwik Markonah jarene “Nyoh tak wehi duwik, tapi koen lungoo nang Itali, koen nglahirno ndhuk Itali kono. Engko lek bayine wis lahir koen kirimo kartu pos. Ojok lali tulisen SPAGHETTI ndhuk walike”. Let pirang wulan sakwise Markonah budhal nang Itali, pas awan awan Saropah teko omah telpon Mat Pithi nang kantor “cak, iki sampeyan oleh kiriman kartu pos teko Itali, tapi aku gak ngerti karepe”. Jare Mat Pithi “yo wis simpenen sik” Mari kantoran, tekan ngomah Mat Pithi wis gak srantan maneh pengin age age moco katu pose. Tapekno Mat Pithi langsung semaput eruh tulisan ndhik kartu pos kirimane Markonah. Yoopo gak semaput lha wong tulisane “SPAGHETI, SPAGHETI, SPAGHETI, SPAGHETI. Loro nggae sosis mbarek bakso, loro nggae serabi mbarek kacang” (nang Itali ono serabi tah?)

Titip uyuh, dik …
Mat Pithi, tau kuliah nang IPB, ndik Kehutanan. Dek e praktek nang alas Kalimantan. Berhubung mahasiswa, status sing cukup terhormat sampek nang pedalaman kono, ya dihormati rek. Turune ae nang omahe kepala suku. Ndilalah kok ya duwe anak wedok sing huayu (maklum, arek wedok ndayak lan ancene putih mrusuh, tah rek…). Ben bengi Mat Pithi niteni, nek anake kepala suku iki mudun saka omahe (omah panggung), nguyuh nang sendhang cidek omah. Ngerti ngono Mat Pithi oleh akal. Bengi bengi, pas arek mau tangi, Mat Pithi jugak tangi. Ditakoni mbarek arek mau, kate nang endi, mas. Kate nguyuh, tapi gak wani Mbarek aku tah, aku jugak kebelet nguyuh Emoh, wedi aku. Gak biasa mlaku peteng peteng ndik tengah alas. Terus Mat Pithi usul Yok opo nek aku titip ae, ning ? Mat Pithi nduduhi carane titip uyuh mau nang arek wedok sing jik lugu. Pirang pirang minggu, meh saben dina, Mat Pithi titip uyuh. Kira kira sangang wulan sak wise iku, arek wedok mau nglairna. Rupane persis Mat Pithi jancukan mau.

Kapten Mat Pithi kelangan jip tentarane
Kapten Mat Pithi kelangan jip Mat Pithi, sak iki pensiunan jenderal. Tepak jik Kapten mbiyen tau kelangan jip. Critane koyok ngene : Kapten Mat Pithi terkenal tukang sobo nang lokalisasi nggene balon balon. Sak wijinine dina, Mat Pithi dolan nang Dolly. Mlebu nang wisma Srikandi, ngombe ngombe. Rodok suwe thithik dek e metu, clilang clineng nggoleki jip e. Lho gak ketok? Wah dicolong maling montor iki. Mbarek getam getem Mat Pithi mlebu maneh nang njerone Wisma Srikandi mau, mbarek ngetokno pistule. Mbarek nembak nembak nang ndukur Kapten Mat Pithi mau bengak bengok. Jancuk, sapa bajingan bajingan sing wani nyolong montorku. Gak ngaku tak tembak slangkangane Gak ono swara cemuwit. Kapten Mat Pithi terkenal gak kenekan. Tersinggung thithik ngono ae wis ngetokno pistul. Tau kok onok sing ditembak slangkangane mbleset, malah kenek bapak e thole. Lak kojur, se? Ngerti nek gak onok sing nyauti, Kapten Mat Pithi tambah morang moring digetna ae. Bir situk maneh. Tak enteni mbarek ngombe. Ojok sampek bir ndik gelasku iki entek durung onok sing ngaku, ya. Sido tak gawe koyok ndik Bangunrejo mbiyen Kapten Mat Pithi terus ngombe, dimat mat no. Kira kira karek seprapat gelas dek e metu nang dalan. Didelok, lha jip e wis onok maneh ndik kono. Keweden bek e sing nyolong. Mbarek mlaku gagah kapten Mat Pithi mlebu maneh nang Wisma Srikandi, katene nerusno ngombene. Bisak bisik sing ngladeni ngombe takon Yok opo critane sing ndik Bangunrejo mbiyen cak? Ya jip ku gak mbalik. Ilang Lha kedadeyan opo sing sampeyan tindakno ngerti nek jip peno mau gak mbalik? Koyok sing peno ancamno mau? Aku ? La opo ? Iyo Pas jipku pancet ilang Iyo, iyo cak… Yo molih mlaku aku cak…. E…alah….. Mat Pithi dobol…. Tiwas wong sak wisma pucet kabeh…

Mat Pithi kesantap bal golf
Mat Pithi agek mlaku mlaku ndhuk pinggir lapangan golf. Moro moro onok bal golf ngenani, Mat Pithi langsung klintingan gulung gulung ndhuk suket ambek nyekeli tangane loro lorone ndhuk kathoke. Tibakno sing main golf cewek loro, langsung marani Mat Pithi “Cak, cak, wah njaluk sepurane yo. Gak sengojo soale awak awak iki lagek ajaran”. Salah sijine cewek ngomong “Kene tak tambanane cak, wong aku ahli therapy phisik”. “Gak usah ning, engkok yo mari dhewe” jare Mat Pithi ambek tangane loro lorone pancet nutupi kathoke. Tapekno cewek mau pancet mekso kate nambani, lha wong ahli therapy phisik hare. Akhire Mat Pithi setuju. Cewek mau terus nglebokno tangane ndhuk kathoke Mat Pithi, wiwit mijet mijet gandhule. Let sauntoro ceweke nakoki “Piye cak, wis kroso enak gurung?” Jare mat Pithi “Ya, wis, wah uenak tenan. Tapekno JEMPOL TANGANKU SING KENEK BAL GOLFMU JIK KUEMENG hare”

Beo ne pendeta
Klasifikasi : Guyon rada SARA Syarat : Bar maca gak oleh nesu. Pak Pendeta mari mulih saka lunga. Omahe ditekani truk ngangkut pasir jumlahe telu, saka toko bahan bangunan. Pak pendeta bingung, wong gak rumangsa pesen pasir, lhah diage apa ? Tapi sopir truk pasir tetp ngeyel, wong pancen onok pesenan pasir telung truk saka omah iki melalui telepon. Wah, padahal sedina iki maeng ndik omahe gak onok uwong, kok… Suarane yok opo, se? pendeta mau takon. Radak cilik, mlengking, jare pak sopir. Diamput, batine pendeta. Gak urung iki si beo. Cik lancange. Pasir dibayar. ya lumayan, telung truk jare… Mlebu nang omah, mari ndekek barang barange, pendeta mara nang kandang beo. Beo nyapa selamat sore… selamat sore… gak direken babar blas. Kandhang dibukak, beo dicekel…cek… Beo mau dipentheng swiwine, terus dipaku nang tembok. Cek kapok. Gak kakehan omong blas. Beo kelop kelop, ngrumangsani salahe. Swiwine njepaplak, wong dipaku nang tembok. Gatel gatel nang manuke gak isok ngukur (maksudku awake manuk mau). Tolah toleh, lho… Beo ndelok onok salib dipajang nok tembok. Beo ndelok onok uwong sing juga dipaku, ndhaplang tangane. Beo bisik bisik, wedi krungu ndarane. Jarene ngene : Cak, cak. Sampeyan pesen pasir pirang truk?

Bodrexin kenek digawe pil KB, lho..
Tibak e, carane nggunakno Bodrexin kanggo anti hamil iku dikempit nang pupune arek wedok e. Kudu dikempit terus, gak oleh ceblok, sampek buyar main. Dene sampek pupune mbenggang, ceblok, yo gak tanggung nek sampek meteng. Lha nek ngono teorine, gak usak Bodrexin. Masiyo kacang ijo yo isok, rek. Opo nggawe silet ae? Cek arek lanange mlungker…ker…ker…

Di Jakarta turunnya di Gambir, lho ibu 2 ����..
Ibu ibu desa nDiwek duwe acara kate nang Jakarta, tapi dudu katene melok bengak bengok nang bunderan HI. Pancen onok rencana katene kia kia. Sakdurunge budal onok upacara cilik cilikan kanggo nguntapno para ibu ibu mau. Pak Kades jugak kebagian menehi wejangan. Lan ndik pungkasan wejangane pak Kades kondo : Jangan lupa ibu ibu sekalian, nanti kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Ibu ibu, wis selak kepengin budhal, yo akeh gak ngrungokna tinimbang krungune. Cumak slentang slenting krungu pesenne pak Kades sing terakhir mau, nek kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Budal, wis. Numpak sepur. Munggah saka Jombang. Sewengi natas, nganti isuk. Meh tekan Jakarta, kira kira tekan Cikampek, ketua rombongan aba aba supaya ibu ibu siap siap. Sampun meh dugi Jakarta ibu ibu. Siap siap Siji mbaka siji ibu ibu pamit nang toilet. Metu saka tolitel bisik bisik kancane kare ngguyu jegedisan. Ihik ihik. Mbakyu, ojo lali ikune digambir. Lho ? Jarene pak Kades wingi iku lho, kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Oalah, bude bude, turun, dudu liyane. Digambir, wuik, menger menger lak an.

Jembute ireng tah putih …
Dul Kemproh iku ancene kemproh proh Sabane nek nggak neng Dolly, nJarak yo kermil utowo kreto miring Tapi ngono ngo o pas ndek Lombok ndelok wong bule wedhok udo ya rodok bingung deweke. Lha buktine ngajak koncone taruhan. “Ayo jembute wong bule iku warnane opo ?” Langsung ae di santrap koncone jare “Ireng ayo bayar”, nek nggak percoyo deloken iku. Dasar kemproh yo nggak percoyo. Di lerek ireng, dimatke yo ireng tapi tetep ae nggak percoyo. e sangkeng nggak percoyone katene dicekel, barang tangane nyedek wer lalere miber kabeh Lho kethok to warna asline…. Setan Gundul

Sopo eruh bolongan mau jik onok tawone?
Iki duduk critane Mat Pithi, tapi Tarzan. Eling to peno, tarzan iku lak mulai cilik ndik alas gung lewang lewung, diopeni mbarek gorilla. Eling jugak to peno, nek mari ngono onok wong wong peneliti sing kesasar ndik alas, sing salah sijine jenenge Jane, ayu, putih (lha ancene wong barat, guk ) Sak wijine dina, sak wise Jane ditulung mbarek Tarzan saka serangan macan, Jane kagum setengah matek mbarek Tarzan. Masiyo wong alasan, tapi perkara ngganthenge gak kalah mbarek wong wong London sing biasane nguber uber Jane iku. Kathik otot e pating pethokol, cumak nggawe swempak kulit macan, ndah niyo anune, rek…. Jane ngobrol ngalor ngidul mbarek Tarzan, sing jugak mulai kesengsem mbarek arek wedok, sing wektu iku yo wis gak genah kabeh klambine. Gak nggawe kutang, maneh. dadi susune yo ketok nek pating genteyong. Ngobrol ngobrol ngobrol, sampek suwe, suwe suwe nyandak tekan soal hubungan seks barang. “Koen yo onok rasa kepingin ngesex enggak, cak Zan?” “Sex, opo iku ?” Jane terus nerangno mbarek Tarzan soal hubungan sex mau, sampek detil. tarzan akhire yo ngerti soal sex iku mau. Ngono iku tah? “Yo onok ae, ning. Jenenge menungso. Wong kewan ae yo duwe napsu, kok” “Lha gak onok wedokan ndik alas kene, caramu yok opo kanggu muasno napsumu sing wis tekan mbun mbunan?” “Aku biasane nggawe bolongane wit witan iku, ning” “Nggawe bolongane wit?” “Iyo. Opo o?” “Cak Zan, peno iku salah. Kene tak kandani sing bener iku yok opo. Disamping iku juga dijamin enak”. KOndo ngono iku mau Jane terus nggelar kloso, udo, lumah lumah, mekangkang. “iki lho bolongan sing bener, cak. Kene, lebokno pelimu ndik bolongan selah selahe selangkangan iki. Ayo gek ndang dicobak”. Tarzan terus cucul cucul katok e. Peline wis ndangak pol. Tarzan mundur rodok adoh, kira kira limang meter. Mari ngono mlayu banter, sikile diayun, empik e Jane ditendang sak get get e…. Apane Jane gak gulung koming setengah mati. Mlintar mlintir mbarek aduh aduhan nyekeli empik e. Sak wise rodok suwe, ambek nahan larane, napase ngos ngosan, Jane takon “Ola opo empik ku peno tendang, cak? Lak lara, se…” “Lho, aku biasane yo ngono, ning” “Gunane opo ?” “Sopo eruh bolongan mau jik onok tawone?”

Tak kek i duwik, tukuo silet, cukuren …
Kuncung anake mat Pithi (re duwe anak kapan? bojo ae gak duwe) senengane udan udan mbarek wudo mblejed. Pas sore sore udan deres si Kuncung udan udan dolan nang kelurahan. Ndilalahe pak lurah eruh terus si Kuncung diceluk “Cung, opoo koen udan udan gak kathokan pisan?” Kuncung mangsuli “Bapak gak duwe duwit gae nukokno kathok” “Nyoh iki, sepuluh ewu gae en tuku kathok kono” jare pak Lurah. Kuncung mulih teko omah pamer bapake lek diwehi duwit ambek pak lurah gae tuku kathok. Ngerti ngono mat Pithi mikir “Anakku Kuncung ae diwehi sepuluh ewu. Lek aku sing gak kathokan mesti paling thithik diwehi seket ewu”. Pas sore sore udan, mat Pithi udan udan nang kelurahan gak kathokan. Teko kono pak Lurah eruh terus mat Pithi diceluk “Lho mat Pithi, opoo sampiyan wis kewut ngono udan udan gak kathokan pisan?” Jare mat Pithi “Gak duwe duwit gae tuku kathok pak” “Nyoh iki tak wehi sewu” jare pak Lurah Mat Pithi gak trimo “Wualah, sewu…. gae tuku opo iki pak?” “Koen tukuo silet, gae ngerok jembutmu” jare pak Lurah.

Oom… tulung dolekno wedusku pisan
Wijono kerjone angon wedhus, lek mangkat esuk molih sore. Pas nggiring wedhuse mlebu kandang kok kurang siji. Wijono nggoleki muter muter gak ketemu ketemu. Akhire Wijono menek uwit beke wedhuse ketok teko ndukur, tapekno gak ketok jugak. Pas arep mudhun (mudhuk) Wijono kaget, gak sido mudhun soale ndhok ngisor uwit onok mat Pithi mbarek Sarpokah lagi pacaran. “Dik, bukaken rokmu age, aku mung kate ndelok ae kok” jare mat Pithi “Ojok ah cak, aku wedi engkok onok setan liwat” jare Sarpokah. “Sumpah dik, aku mung pengin eruh ae kok, ayo ta bukaken…sumpah tenan dik, wis ta percoyo o” mat Pithi wis gak sabar. Krungu sumpahe mat Pithi, Sarpokah langsung ngangkat rok e (tibakno gak nggae kathok). “Wuik….. apike rek….. sak ndonya ketok kabeh” jare mat Pithi. Wijono krungu ngono langsung mbengok “Om, om, tulung delokno wedhusku ndhelik ndhok kono gak?” Turene mas sopir mboten ngoten … Mat Pithi pancen nggladrah. Gak trimo cumak diladeni jaran jaranan mbarek Saropah, bojone. Lha wong pembantune, Dessy Ratnasari, sing mari pegatan, yo dicengklak. Dasar Mat Pithi, gak cumak nafsune sing gak isok dilereni, lha wong gandule ae gak mekakat gedine. Nek wis bengi, ketok bojone, si Saropah, sing setulegi (setengah tuwa lemu ginuk ginuk) senggor senggor, Mat Pithi wis siap siap marani kamare Dessy, pembantu. Dasar Dessy yo rodok nganyeng, rondo wis onok telung tahun, ya gatel terus selangkangane. Diparani ndarane, yo ho oh ae. Malah ketok nek wis rutin. Nek wis jam sepuluhan ngono iku awak e disemprot de klonyo, cek wangi. Kate main, rek…. Mari main, ambik jik klemahan, rangkulan rapet, udo blejet, Dessy takon mbarek rodok ngalem “Pak, enak pundi numpak kulo nopo numpak ibu?”. Ngono iku tangane karo uwak uwik gandule Mat Pithi sing wis rodok ngulet, lemes. E…, bek e tah tangi maneh? Ambik rodok rodok merem melek, mari kenak an, Mat Pithi nyauti “Yo enak koen seru, Des. Koen jik enom, kabehanmu jik kenceng”, mat Pithi tangane yo melok sraweyan, ngglintiri pentile Dessy. “Yak, ndak enggih, pak. Nopo leres eco kulo kalih ibuk. Nopo mboten eco ibu, tah. Niku lak bapak cek kulo seneng mawon, tah”. “Sumpah, Des. Gak mbujuk bapak iki. gak ngono ola opo ben bengi aku mara ndik kamarmu iki”, tangane jik terus operasi sepeda, sekitar pentil dan dada. “Opo o, se ?”, Mat Pithi takon. “Soale, criyose cak Dul, sopir, eco an ibuk ketimbang kulo”

Bojoku ae…
Mat Pithi nontok sulap. Gumun, wis. Yok opo kate gak gumun, wong kok isok metu endog e sak arat arat. Sak umpama tah endog endog mau wis disiapno, lha disimpen ndik endi? Durung maneh pas dilebokno peti, ditaleni singset sak akeh akehe. Petine dikunci saka njaba. Ngono iku lho, bareng petine dibukak sing metu kok dadi wong liya. Sopo wonge gak cingak ? Keplok membahana. Kabeh surak surak. Tukang sulap pancen hebat, gawe pangeram eram. Dibantu jin antarane. Tapi kok jarene cumak kecepatan tangan lan ilusi? Lak bingung tah. Kabeh keplok. Plok plok plok….. Kabeh mbengok. Ngok ngok ngok….. Kabeh gumun. Mun mun mun….. Mat Pithi ngadeg. “Hidup Hidup ” Mat Pithi nyidek i tukang sulap, takon “Opo rahasiane, cak? Uruk ono opo o aku” Tukang Sulap njawab: “Iki rahasia. Iki rahasiaku kanggo golek sandang pangan. Nek kebongkar, aku matek gak isok mangan. Peno gelem tak kandani, mari ngono nek wis ngerti peno tak pateni?” Mat Pithi mikir mikir. Mari ngono dek kondo: “Yok opo nek bojoku ae sampeyan kandani rahasia mau…”

Iwak Gathul kenak en, anget…..
Iwak gathul sing siji iki, anggep ae jenenge Macan Nusantara, sak awan gak ketemu mbarek kancane (sebut ae jenenge ZulFan). Sore sore ketemu ndik kali. Fan, nang endi ae sedina gak ketok Iku lo Can, aku mau isuk lak dulinan ndik kali iki, ta. Terus bojone pak lurah sing anyar, Tamara Blez mak blezz, adus nang kali iki. Arek e lak udo, tah. terus aku moro nyidek i. Wik… mulus, cak. Aku ngglibet ae nang selangkangane. Jembut e (bukan nama sebenarnya) rodok arang arang, kathik semu semu merah muda. Aku ketok onok bolongan modele koyok guo. Tak leboni ae. Wah, cak, anget ndok njero kono iku mau. Athik empuk tur mumpluk, wangi maneh. Sedina aku krasan temen, cak. Iki mau kaet metu. Lha iku arek e jik adus Dasar Macan Nusantara, krungu koyok ngono iku mau, melok melok. Tamara Blez mak blez diparani, terus gak kathik kesuwen, onok tempik (bukan nama sebenarnya) dileboni, ngono ae. Lha selak peteng, je… Isuk e, Macan Nusantara (iwak gathul, bukan nama sebenarnya) ketemu Zulfan. Ditakoni mbarek Zulfan. Yok opo, enak, yo? Apane sing enak. maune yo enak koyok sing mbok omongno wingi. Tapi pas wis rodok bengi, dadak onok barang kaku rodok empuk, gundul, mlebu metu. Aku didesek desek sampek mepet. Tambah suwe tambah blas blus mlebu metu, aku tambah kepepet…. dadak aku diidoni. jancuk temen. Iwak opo iku kok melok melok mlebu?

Cobak nek eruh …
Mbah Surti, embahe Mat Pithi, lungguh lesu ndik kursi sing wis jebol kabeh. Nelangsa mikiri awak e sing wis tuwo, rumangsa wis gak onok sing nggape, gak kanggo. Ujug ujug onok widodari muncul. Jarene “Mbah, sampeyan ojok sedih koyok ngono. Sing semringah”. “yok nopo mboten sedih, putri, wong kulo niki lak wis tuwo, karek mati thok. Kulit pun pating njekithut koyok ngeten. Enggih putri jik enom, ayu, kathah sing ngrubung. Cobak kulo jik enom kados sampeyan ngoten nggih mboten sedih, putri. Nopo malih kulo niki nggih mlarat, mboten gadhah nopo nopo”, sambate mbah Surti. “Wis mbah. Ndiko kulo wenehi telung panjalukan. Nopo mawon, pun, mesti keturutan” Mbah Surti kaget, diwenehi telung penjalukan sing mesti dituruti koyok ngono iku mau. Temen tah iki ? gak ngimpi tah aku iki ? “Leres tah omongan ndika wau putri ?” “Lha enggih tah mbah. Kulo niki lak widodari?” “Kulo nedi sugih “, penjaluke mbah Surti. BYAR Ujug ujug ruang tamu sing mak clekuthit iku berubah dadi bawera. Lampune padhang njingglang. Kursi tuwo sing dilungguhi mbah Surti mau dadi kursi emas Bukan main “Sing nomer loro ?”, jare widodari. “Kulo pengin mbalik enom malih, terus ayu ” BYAR Mbah Surti berubah dadi putri ayuu……uuu Umur umurane kira kira 19 an. Kinyis kinyis Klambine koyok putri Cinderela Sofia Lacuba ae kalah adoh rek…… “Karek situk ” jare widodari maneh. Sore iku asune mbah Surti, sing jenenge Gombloh, ngancani mbah wedok mau. Glibat glibet ndik sikile mbah Surti, wong yo karek situk iku ndarane. Mbah Surti njaluk “Asu iki dadekno pangeran sing ngganteng, gagah”. BYARR…. Asu ilang, muncul pangeran sing ngganteng banget. Rupane persis Tom Cruise Bayangno. Putri sing asline mbah Surti mau dicidek i mbarek pangeran Tom. Terus dirangkul, diambung, dipondhong, dijak ndik kamar sing suasanane koyok kamar kamar kerajaan. Wong loro mau terus pating gluntung, ambung ambungan sak kayange. Putri (mbah) mau diambungi gulune, pipine, dadane, kelek e….. Putri (mbah) mau mbatin “Sumunggok o koen eruh aku iki asale, pangeran….”

Nek wis yakin ketularan rabies
Mat Pithi biyayakan diuber asu. Terus dicokot. Apane gak bingung, wong jarene asu iku isok nulari penyakit rabies, je. Mat Pithi mara ndik dokter Dul Kamdi, berobat. Sak wise dipriksa, doktere kanda mbarek Mat Pithi: “Peno wis onok tanda tanda ketularan rabies, Mat. Cumak gak usah kuatir. Onok kok obate. Kono mledhing, tak suntik” Mat Pithi manut, disuntik. “Nek sido ketularan apa sing peno lakokno?” “Gak repot repot, dok. Wong aku sak iki wis nggawe daftare wong wong sing katene tak cokot, nek wis genah aku ketularan engko”

Sampeyan gawekno roti ?
Rek.., rek deloken monitor iki, sampeyan tak wenehi banyolan surobayan. CERiTaNE ngene rek..: Nggok Dinaya iku rak akeh pabrik roti, tapi saiki wis kalah ambek HOLAN BAKERI. Sore sore ana wong wedok sing tukaran barek bojone, margo bojone nontok TV ae. Sing wedok kanda, Cak… Cak iki lho lampune pedhot gak murup maneh. Sampayen iku dadi wong lanang aja nontok TV ae, dandanono nek iso murup maneh lak padhang. Sampeyan aja ndhodhok ae, kesenengen tah urip nggok petengan? Sing lanang rupane mangkel rek, langsung nyauti ambek kethus, lha aku iki apa PLN? Sing wedok njawab, ya wis.. nek ngono. Oalah.. Cak tibake ledhenge rusak. Banyune gak iso jalan, lha aku adus ambek apa? Cepet Cak, tulungono Sing lanang tambah ngrasa terganggu, langsung njawab maneh, Lha aku iki apa PAM, apa sampeyan gak ngerti? Sing wedok moring moring, sampeyan iku arep dadi apa, dijaluki tolong ngono ae gak gelem. Aja alasan maneh Iki lho kompore wis entek lengo gase. Tukokno rono dilut nyang Yu Tinah. Nek sampeyan gak gelem tuku, gak mangan engkok bengi. Sing lanang langsung mesoh, jiaancuk aku iki apa PERTAMINA? Ambek ngluyur metu teko omahe lunga nyang tanggane sing duwe TV. ACARANYA lagi Asyiik, sang suami tak mau diganggu. Daripada diganggu terus sama istrinya yaa lebih baik menonton TV di rumah tetangganya. Ngroso gak direken barek sing lanang, dheke nangis nggoglok ndek ngarepe omah. Kebaacuut duwe bojo koyok sampeyan Caak, tangise. Eee ndilalah ana arek lanang enom mlaku ndek ngarepe deke. Arek lanange mbojok supaya gak nangis maneh, “Ana apa seh ning sampeyan surup surup ngene nangis? Jawabane, “Lha iya dhik….dhik, duwe wong lanang sitok gak ngreti blaaass barek bojone. Omah peteng, banyu gak mili, lenga gas kentekan gak iso masak kanggo bengi iki, apa gak sedih dadi wong wedok nek ngene”. Menengo Ning, aku gelem nulungi sampeyan, tapi aku njalok buruhan nyang sampeyan. Buruhane piro seh dhik, aja larang larang? Buruhane tah ning, sampeyan kudu nggawekno aku roti sing uenaak utawa turu kompol barek aku. Jam sepoloh bengi sing lanang moleh, dheke kaget ndelok omahe dadi padhang, luweh kaget maneh panganane wis cumepak. Terus sing lanang nyang jeding, kaget maneh lha kok banyune iso mili. Penasaran rupane, dheke takon nyang bojone, “Dhik…dhik (ambek moring moring), sapa sing ndandani kabeh iki maeng”. Sing wedok crito sampek tekan buruhan nggawe roti sing enak apa turu kompol. Sing lanang nyauti, lha sampeyan gawekno roti? SING WEDOK NJAWAB, “CAAK….CAK, AKU IKI RAK DUDUK HOLAN BAKERI.
Saropah katene matek …
Mat Pithi nunggoki Saropah sing wis megap megap kate dead, polahe keracunan. Saropah mbrebes mili, raine pucet, awake lemes. �Mat, aku kate ngomong� jare Saropah mbarek gak patek jelas. �Ojok ngomong sik ta laah, awakmu durung kuat� �Gak Cak, aku kudu ngomong, cik nek aku mati gak nggowo dosa�� �Wis ta laah, gak perlu, tenangno pikiranmu. Nyebut, Paaah� .. �Gak Cak, iki penting. Waktu koen luar kota Minggu wingi, aku nyeleweng mbarek Mat Kodir. Aku njaluk sepuramu ya Caak� jare Saropah mbarek
napase ngos ngosan. Mat Pithi ngelus rambute Saropah �Wis tah, gak usah mbok pikir. Aku wis weruh kok. Dapak gak ngono mosok koen tak racun dik�.�

Pitik homo, diamput….
Ceritane tentang sebuah peternakan ayam. Iki crita pitik pitik ndik peternakane Mat Pithi. Ndik kono onok 25 pitik babon karo situk pitik jago, tapi wis ngurak, tuwo. Ndelok pitik jagone wis tuwo koyok ngono iku mau, sing mestine wis gak isok diarepno isok nglakeni babon sing sak mono akehe, Mat Pithi mutusno tuku jago situk maneh, sing jik enom. Ndelok onok jago anyar, kathik jik enom, kabluk ane mesti yo jik get, jago tuwo mau rumangsa kalah saingan. Biasane isok numpak i babon selawe, hare… Iki kok onok arek nom. gak urung, babaon babon yo ngrubung jago enom mau, kepengin ngrasakno dilakeni. Jago tuwo yo cemburu berat, guk Sopo gak mangkel, ndelok jago enom mau bolak balik nyengklak babon babon nganyeng mau iku. Jago tuwo nyidek i jago enom. “Dik, masiyo awakmu jik gagah, yo ojok serakah opo o. Mosok babon selawe dipek kabeh, rek….” Jago enom, sumbung, ngomong “Sak karepku tah, lik. Kate tak tumpak i kabeh tah enggak, lak opo jare aku, tah. Opo maneh sing cidek cidek aku yo pitik pitik wedok iku dewe. Maeng mulo, tah, peno iku ojok loyo ngono. Pitik jago kok nyekuthuk koyok ngono, lik…”, sinis. “Iyo ae awak awak iki wis umur akeh, cung. Biyen opo o jik enom. Wedok an selawe iku sopo sing numpak i. Yok opo nek koen 15 aku sepuluh?” “Gak isok, cak…..” “Wis, peno 20 aku limo ae”, penjaluk e jago tuwo memelas. Timbang enggak. “Gak isok. Selawe iku aku kabeh…”, pitik enom jumawa. “Wis, aku 2 ae, peno sing 23”, pitik tuwo tambah memelas. “Gak isok Titik ” Pitik tuwo nelongso. Biasa numpak pitik selawe, sak iki siji sijio ae gak kumanan babar blas. Kabeh dipek jago enom. “Wis ngene ae”, jare jago tuwo. “Yok opo nek nganakno pertandingan. Sing menang oleh numpak i pitik 25 kabeh, sing kalah ngaplo. Yok opo”. Pitik jago tuwo nantang. Nantang ? Batine jago enom. Pitik wis loyo karek matek e ae kathik ngejak pertandingan ? Gak salah tah iki ? “Ayo. Kate pertandingan opo, lik, tak ladeni” “Mlayu “, jare pitik tuwo. Mlayu ? Pitik tuwo koyok ngono iku ngejak balapan mlayu ? Wong mlaku ae wis srentengan ? “Ayo ” “Tapi aku njaluk syarat”, jare jago tuwo. “Opo syarate ?” “Aku lak wis tuwo, tah. Aku tak mlayu disik. Nek wis kacek 10 meter, kaet koen mulai mlayu”. Cumak 10 meter ? Lha masiyo seket meter, tah, pasti isok tak uber. Ngono batine jago enom. “Ya wis. Ayo “. Pitik loro mau mulai ancang ancang. Pitik tuwo mulai mlayu ndisik i. Begitu kacek 10 meter, pitik enom baru mulai mlayu. Tambah suwe jarak e tambah cidhek. Pitik tuwo ambegane wis senen kemis, mlayu, tapi yo gak isok banter. Tambah suwe jarak antarane pitik tuwo mbarek jago enom tambah cidhek. Bareng karek sak meter maneh, ujug ujug onok suwara bedhil “DER “. Pitik enom njengkang kenek bedhil manuk mau. Endase meh pecah keterjang timah pelurune bedhil manuk mau. Kejet kejet sedhela, terus mati. Kukut wis Sing nembak mau Mat Pithi. Lho, ola opo ? Mat Pithi nyidek i bangke ne pitik jago enom sing wis mati mau. Gak tambah ditulungi tah yok opo, malah ditendang tendang, mbarek misuh misuh. “Pitik jancukan. Wis ping sepuluh sak wulan iki aku mateni pitik. Angger angger tuku mesti kliru pitik homo. Gak gelem numpak i babon, malah nguber uber pitik jago tuwo thok Dobol ”

Ning Istimah anak e koyok bedes
Mbak Is(timah) lungo nyang Tunjungan ambek nggendhong bayine numpak bus kota. Pas munggah bus ndadak sopire ngelokno “wah anak sampeyan kok uelek, paling elek sing aku tau eruh”. Mbak Is nesu mbanting duwit ongkose ngguk kotak terus nggolek lungguhan ndhuk mburi. Ndilalahe lungguh sandhinge mat Pithi. Eruh mbak Is mbesungut, mat Pithi takok “opoo kok sampeyan ketok nesu ngono”. Jare mbak Is “sopire kurang ajar, menghina banget”. Jare mat Pithi “Lek aku sing dihina, wis tak kaplok sopire”. “Iyo sampeyan bener, kate tak kaplok tenan sopire” jare mbak Is. Jare mat Pithi “Yo wis age kaploken sopire, kene bedhesmu tak gendhonge sik” Nek selawe entukmu yo sing koyok ngono iku Cak Habibiha nerusno kebiasaan nduk Jerman, jogging bengi, polahe nek awan sibuk terus. Mulai tutuk Patra Kuningan muter nang Jalan Kuningan. Tekan seberange Ebony onok arek wedok ness nduk halte bus. “Ketoke isok iki..” pikire. “Hey, piro rek?” deke mandek ambek takok. “Satus seket” “Satus seket ewu?” “Iyo” “Wok kelarangen iku” “Lha piro lho?” “Selawe ae yo?” “Enakmu. Satus seket iki”.

Wurung
Menene bengi Hbb jogging maneh. Sekali iki bojone melok. Bareng ndelok arek iku onok nduk kono maneh, Hbb kaget, terus ngajak Anun mbalik. Kuatir ketemon. Dadakno arek wedok iku moro mbengok : “Nek selawe entukmu yo sing koyok ngono iku Cak….” Mat Pithi totohan nguyuh sak nggen nggen Malem Minggu mat Pithi mampir nduk warunge cak Drokim sing mulai minggu wingi disulap dadi Cafe Semlohe. Sakjane duwit yo gak gablek, tapi dasar Mat Pithi lak onok ae tah akale. Melbu cafe gak langsung lungguh tah pesen opo, tapi muter nang mejane tamu tamu kabeh karo bisik bisik. Terakhir yo nyang cak Drokim sing nunggu nduk Kassa. Mat Pithi (MP): Cak, ayo totohan. Cak Drokim (CD): Opo maneh Mat? MP : Ngene lho Cak. Aku mari meguru nduk Gunung Kawi. Entuk kesaktian. CD : Opo iku? (Penasaran nih yeeee) MP : Nek aku wis moco rapale, uyuhku isok muncrat adoh, Cak. Misale kon ndekek ember nduk mburi kono, masiyo aku nguyuh nduk endi ae, uyuhe iso langsung melbu nduk ember iku. CD : Wuik, lak koyok peluru kendali Mat. Wok, kon iku gak masuk akal. MP : Totohan tah. Gak titik cak, 500.000. Dekeken ember nduk endi ae. Aku tak nguyuh sembarang nduk endi, sak karepmu. Nek gak isok melbu ember kon tak keki 500.000, , tapi nek isok koen mbayaro. Cak Drakim mikir mikir. Gendeng beke arek iki. Tapi lumayan rek, 500.000. “Yo wis Mat, awas atik mbujuk. Iku embere wis onok nduk kono”. “Lha lak ngono a, sekalian atraksi malam mingguan yo Cak”. Mat Pithi ngekeki isyarat nyang tamu kabeh, gak suwe kabeh metu situk situk, nggrombol nduk pintu masuk. Onok sing ngintip nduk jendelo. Mat Pithi langsung action. Kabeh mejo diuyuhi sak enake, sambil mondar mandir gak karuan. Cak Drokim mlongo, lha wong uyuhe yo cumak ngotori ruangan Cafe, gak onok sing muncrat nduk ember. Uyuhe blakrakan, onok sing nduk mejo, onok sing nduk karpet, lengkap. “Wis, wis, wis, gendeng kon Mat. Ayo kene 500.000. ” “Sik talah Cak, tak jupuke duwikku” Mari ngono Mat Pithi marani tamu tamu sing nunggu nduk njobo, njaluki duwik. Entuk akeh, terus sing limang atus ewu dikekno Cak Drakim sing jik mlongo. “Yok opo sih Mat critane?” “Biasa cak. Mau aku totohan mbarek tamu tamu iku nek aku isok nguyuh sak enake nduk Cafe mu iki atik koen gak mungkin ngamuk. Wong wong gak percoyo. Yo tak jak totohan 200 ewuan. Gelem. Lha wong patlikur, lak aku entuk meh limang juta. Sing tak kekno koen paling lak cumak 10% gae mberseni Cafemu.” “Dancuk, dobol, asu, gendeng, wong edan koen Mat …….” Cak Drakim berok berok. “Melok a Cak” Mat Pithi kalem ae ngesaki duwike terus nyeluk taksi nyang Dolly maneh.

Saropah rabi oleh Mat Pithi, pemain basket
Keturutan cita citane Saropah, rabi oleh Mat Pithi, jagoan olahraga basket kota Suroboyo. Sopo se sing gak kenal Mat Pithi arek basketan iku. Arek e gede dukur, awak e dempal, bintange Suryanaga jurusan basket. Nek nglebokno bal wis gak athik ndelok babar blas. Akeh arek wedok sing kebimbang. Ngono iku, Mat Pithi cumak milih ning Saropah, arek Kedondong mburine bioskop Ria. Sopo sing gak mongkog atine? Mari mantenan lungguh ndik puade buyar, arek loro mau mesra gandengan kenceng mlebu kamar. Kate nggawe acar opo, wis gak usah dibedek maneh, lak yo mesti kuwa kuwi ae tah? Ndelok pawakane bojone, Saropah wis ketok kebelet dikeloni ae. Ndah niyo, rek, awak sing keker, dempal, sterek, kathik arek e dukur, nek ngekep aku, terus aku ditindik i, ditekuk tekuk, diwalik, dilumahno, diangkat bangkek an ku, terus diambung, disosor sruput sruput…., ngono bayangane Saropah, wis… Mat Pithi nyuculi klambine. Dadane sing ombo ketok blegah blegah, sehat. Ndik dadane mau ono tatoo ne. Diwaca mbarek saropah. “Rebook…”. Saropah takon, opo karepe tulisan iku mau. Iki lak tepak mbiyen pabrik sepatu Rebook dadi sponsore pertandingan, tah dik. Terus ndik dadaku iki ditatoo tulisan iku mau…” “O……” Mat Pithi terus mbukak clanane. Ndik pupune onok maneh tatoo an. Tulisane “Nike”. “Iku yo pabrik sepatu, cak ?” “Iyo, dik. Yo koyok sing maeng iku. Sponsor. Biasah…. ” Saropah jugak mulai cucul cucul. Kebayak e dicopot, setagene diudari. Beha ne dikendori… Mat Pithi nyoplok kancute. Mak tlolor ketok manuk e. Saropah ndelok onok tulisane “Aids”. Lho ? Saropah keweden. gak urung, ketularan Aids aku iki rek. Gak ngiro nek Mat Pithi kenek lara sing berbahaya koyok ngono iku… Mat Pithi eruh bojone keweden. “Ojok kuatir, dik. Entenono”. Gak suwe, Mat Pithi wis mulai kelon karo bojone. Saropah diambungi gulune, mripate, irunge, lambene, terus dadane barang. Saropah lumah lumah mbarek aduh aduhan… Saropah nglirik manuk e Mat Pithi, sing wis mulai kenceng, nlolor. Saropah ndelok tulisan mau. sak iki unine “Adidas” “Cak….” “Opo dik….” “Iku yo merek sepatu ?” Mat Pithi wis gak isok njawab maneh. Tulisan mau ilang. Ambles…..

Belajar nguyuh
Cilikane Mat Pithi, wis ketok nek calon arek mbeling. Kira kira umur 5, durung sunat. Nek nguyuh, wong pancen kupluk e manuk e jik durung disunat, iyo ae nek nguyuh mesti pating plencar gak karu karuwan. Kathik nek nguyuh sak enggon enggon, dadi yo nggarahi pesing kabeh. Man Dul, bapak e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu karuwan. Tembok tembok pesing kabeh, tah, wis. Sore sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak, cek gak njibrat kono kene. “Cung, koen nek nguyuh ojok terus mak cur ngono ae. Delok en iku tembok e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh, tah, nek ngono iku” “Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut urutane.
1. Kathok diplorotno.
2. Kulit sing ndik pucuk e pelimu iku pliwek en
3. Nguyuh
4. Ojok lali diwisuhi
5. Kulit sing mliwek mau dikulupno maneh
6. Kathok e digawe.
Yo. Ojok lali lho mbarek urut urutane mau. Cobak, nek nguyuh urut urutane mau diunekno sing banter. Mbengok, cek bapak eruh nek wis bener caramu nguyuh” Mulai dina iku Mat Pithi cilik nek nguyuh wis bener. saben nguyuh bengok bengok nyebutno nomor urut prosedur sing diwuruk i bapak ne mau. “1. 2. 3. 4. 5, 6”, ngono terus ben dina. Sak wijining dina, man Dul kaget krungu Mat Pithi nguyuh, ambek mbengok ngene “1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5……… 2, 5, 2, 5, 2, 5… ” “Le… ola opo ae koen iku kok cumak 2 5, 2 5, 2 5 terus ?”

Cumak 6 cm
Sore sore Mat Pithi goncengan mbarek Hetty Kus Endang, arek Jombang sing nyambutgawe ndik pabrik panci, Kedurus, lunga nyang Kenjeran. Babh adoh gak dadi soal. Yok opo, rek, wong jik lagek kedanan satu dengan yang liyanya. Arek loro iki pancen jik lagek sir siran, dadi yo nek goncengan yo ngetapel, nemplek plek. Tekan Kenjeran, terus golek nggon sing rumbuk rumbuk, pinggir pantai, sing wis mulai awan mau banyune mulai dukur. Angin laut semribit, nggarahi tambah memel olehe roman romanan. Ning Hetty nyekeli lengeni Mat Pithi, kagum. Dasar Mat Pithi kerjoane ndik pelabuhan, nek perkoro otot lengen yo gak isok dilawan. Keker, wis. Ning Hetty, mbarek kagum, ngomong: “Wiik…, lengen peno, cak. Cik dempale. Pira iki ukurane” Jare Mat Pithi: “Ah, wong kuru ngene, lho, dik. Isin aku. Wingi tak ukur nggawe meterane cak Dul penjahit, onok nek 35 centimeter”, karo isin isin seneng. Ning Hetty: “ck…ck…ck… ” Ning Hetty: “Lha nek dada peno, cak. Ketok ombo ngene, rek” Mat Pithi: “Alah Ndang, piro se gedene dadaku iki. Yo jik gede dadane Ade Rai, tah” Ning Hetty: “Tapi tau tah peno ukur ?” Mat Pithi: “Iyo, dik. Wingi tak ukur mbarek meterane cak Dul onok nek 90 centimeter” Ning Hetty: “Wuik ….ck…ck…ck… ” Ning Hetty: “Anu cak, nek… iku lho, anu….opo yo… ah iku lho cak… hm… isin aku cak ngomonge…” Mat Pithi: “Opo se dik sing katene peno takokno?” Ning Hetty: “Iku lho cak.. opo se… ah, siin aku…” Mat Pithi langsung ngerti karepe Hetty Koes Endang mau. Jarene: “Iki tah dik”. Ngono iku karo nyekel tangane Hetty Koes Endang, ditepakno ndik bongkote pupune Mat Pithi, sing wis kaet mau krembuk krembuk katene tangi. Ning Hetty, mbarek rodok isin isin: “Iyo, cak….” Jare Mat Pithi: “Alah piro se dik. Wong wingi tepak nglembreh, tak ukur cumak 6 centimeter ae, kok…” Ning Hetty: “Iku sampeyan ukur nggawe meterane cak Dul jugak ? Karep peno iku nem centimeter mau lingkarane tah dawane ?” Mat Pithi: ” Yo dawane, dik…” Ning Hetty: “Lha kok gundek, cak ? Sing nem centimeter iku apane?” Mat Pithi: “Jarake saka lemah dik, nek pas aku ngadeg ” Ning Hetty mendelik, mbayangno: “Cik enak e, rek….”

4 Suster ngaku dosa
Sore sore sak durunge misa, onok suster papat, sing podho takon takonan, opo ae sing kira kira katene dikandakno pas pengakuan dosane engko. Suster I : “Aku rumongso dosa banget, lho mbak. Wingi aku gak sengojo iduku muncrat ndik baskom sing isine banyu suci” Suster II : “Ah, itu lak biasa, se. Aku wingi malah klalen ndekek Al Kitab ndik kursine pastur, pas dewek e ngadeg. Bareng lungguh, pastur mau rumangsa kedosan, merga nglungguhi Al Kitab mau” Suster III: “Aku wingi mlebu nang kamare pastur enom sing nggantheng iku, lho, rek. Ndik kamare pastur anyaran iku akeh buku buku porno, playboy, gambar gambar udo pating blesah. Malah ndik lacine aku nemu kondom. Wah langsung ae tak gunting pucuk e cek bolong. Mosok pastur koki nyimpen kondom” Suster sing nomer papat ujug ujug misuh ” Oh, shit Sido meteng aku rek ”

La Pome
Mat Pithi pas oleh rejeki, hadiah liburan nang Spanyol. Terang ae, pertandingan adu banteng lawan matador yo gak dilewatno, rek. Opo maneh nek isok foto foto mbarek seniorita, lak ngono, tah. Mari ndelok pertandingan, gak lali Mat Pithi saba nang nggone restoran sing nok cidek e stadion iku mau. Sopo eruh isok ketemu arek arek wedok Spanyol sing terkenal bangkek ane koyok gitar iaku. Bingung ndelok jenenge panganan sing ditulis ndik daftar menu, Mat Pithi takon karo pelayane, sing gak liya yo arek arek wedok Spanyol mau. Wis bangkek ane cilik, kathik susune gede. Opo maneh klambine mbledeh, kancinge mbukak, susune ngintip. Opo menu istimewane restoran iki, mbak…? Pelayan: “La Pome, Sinor ” Mat Pithi: “Apa iku ?” Pelayan: “La Pome iku sejenis steak daging sing bentuk e lonjong kecoklatan, empuk dan enak”. Mat Pithi: “OK aku njaluk situk, dik ” Bareng panganan mau didekek mejo, gak srantan Mat Pithi moro nyarap ae, wong ancene wis luwe nemen. Entek gusis, pokok e. Sesuk e maneh Mat Pithi saba nang restoran sing wingi. Yo kangen mbarek panganan sing uenak wing iku, karo kepengin ngintip susune seniorita sing wing ngladeni dewek e. Dengan yakin si Udinpun pesen: “La Pome situk ” Bareng La Pome sing dipesen mau teko ndik mejane, Mat Pithi kaget. Sing sak iki cilik, ireng, pait, kathi alot. Mat Pithi protes: “Lho, dik. Iki kok seje mbarek sing tak pangan wingi ? Sing wingi iku dagine gede, empuk, tur enak” Jare pelayan kalem: Sing wing iku La Pome ne Banteng, sinor. Nek sing sak iki La Pome ne matador. Merga, sing wingi sing mati lak banteng e, tah. Nek pertandingan iki mau sing mati matador e Lha, La Pome iku opo? Pelayan, ambek rodok klecam klecem, Yo iku, sir, anu ne Gandule? Enggih….

Arek 2 wis biasa kok nganggo jaranku
Mat Pithi dikirim kerjo ndhuk freeport Irian, kepekso ninggalno bojone. Seminggu ndhuk kono hasrat lanange mulai bangkit. Tapine ndhuk kono gak ono wedokan sing iso digae nglampiasno. Mat Pithi lapor boss e ngandakno opo masalahe. Ambek boss e diwangsuli “Iku lho,…nggaeo jaranku wedok”. Batine mat Pithi “dancuk…..uwong kok dikongkon main ambek jaran”. Wis sewulan hasrate mat pithi soyo tambah gedhe, mbaleni lapor boss e maneh. Jare boss e “wis to, gak usah isin. Gae en ae jaranku. Arek arek kene wis biasa nggae jaranku” Pikir pikir konco koncone kerep nggae jarane boss, akhire mat Pithi nglampiasno hasrate ambek jarane boss. Mari main ambek jaran dheweke lapor boss e “matur nuwun boss, wah aku puas banget”. Jare boss e “Koen gak usah matur nuwun, wong arek arek kene biasa numpak jaranku gae golek balon ndhuk ndeso sebrang kono”. Dadi ? Cumak numpak ? Gak digitik ?

Rungokno bune…. wedokane sepuluh….
Mat Pithi mbarek bojone lagi dolan dolan nang peternakan jaran duweke koncone… Ambek ngancani Mat Pithi mubeng 2, koncone nyritakne siji 2 jarane sing dibanggakno ambek dheweke…. “Delengen jaran lanang sing iko Mat, sedino iso kawin sampek ping limo…” Krungu koyo ngono bojone Mat Pithi langsung bisik bisik… “Rungokno pakne… sedino ping limo…” Mat Pithi cumak iso meneng ae… “Lha… nek jaran lanang sing putih iko, sedino iso kawin sampek ping sepuluh…” teruse kancane Bojone Mat Pithi luwih semangat lek mbisiki Mat Pithi…. “Rungokno maneh pakne… ping sepuluh sedino…” Mat Pithi tambah mbingkem thok…. ara let suwe dheweke takok ambek kancane sing duwe peternakan iku…. “Lha sedino ping sepuluh iku ambek jaran wedok siji tah sepuluh?????” “Yo mesthi ae ambek jaran wedok sepuluh Mat ” ….. ….. ….. ….. ….. “Rungokno bue…. wedokane sepuluh…. ” “?????? …..”

Mat Pithi kangen ambek Suroboyo
Mat Pithi asal Indonesia sing lagi sekolah nduk Jepun moro nang nggone dokter. Pirang 2 dino iki awak kroso kesel, weteng mules, mripat mbrebes terus ditambahi sirah ngelu. Pokoke rasane gak enak kae lho… Dokter sing mrikso nggak iso nemokno penyakite Mat Pithi malah tambah gak mudeng… opoo pasien siji iki kok koyok ngono. Akhire dokter iku nawarno terapi nggo ngobati penyakite Mat Pithi, jare doktere sih iku terapi alamiah… lek boso konone Naturotherapy. Jare doktere terapi iki wis terbukti iso berhasil sak durunge. Terapine yoiku Mat Pithi mesti ngoyoh ambek ngising, disimpen ndhuk tas trus didokok ndhuk basement seminggu…. Terang ae Mat Pithi shock… dhewe misuh 2 gak gelem…. Tapi bareng dibujuk ambek doktere… ambek diomongi lek wis tau berhasil diterapno nang wong Indonesia liyane… akhire Mat Pithi gelem. Akhire Mat Pithi moleh… tekan omah terus cepet2 ngoyoh ambek ngising…. gak lali diwadahi tas trus didokok ndhuk basement… koyok jare doktere… Selang seminggu… penyakite Mat Pithi sik pancet ae…. malah tambah nemen… dheweke nelpon doktere ambek misuh2… (terang ae doktere sing Jepang yo bingung dipisuhi Mat Pithi…). Jare doktere “moroo nang ngisor… dolekono tasmu trus bukaken… mari ngono trus ambuen njerone tas iku mau sampek ping telu” “Gendheng are….” jare Mat Pithi…. tapi yo terpaksa dilakoni, lha wong pengin waras are…. Mari telpon Mat Pithi langsung nguncluk mudhun… ndoleki tase sing disimpen seminggu kepungkur ndhuk basement… bareng ketemu langsung ae dibuka… mak…. ambue….. gak ilok temen pokoke… lha yo opo sak gurunge dheweke mangane sembukan ambek pete…. Tapi aneh jare Mat Pithi… awakku kok kroso enak bareng ngambu isine tas iki…. dibaleni maneh sampek ping telu… blas… jablas… langsung ilang rek penyakite sing wis rong minggu…. Langsung ae Mat Pithi telpon nang doktere… “Dok… suwun aku wis waras… berkat terapi soko sampeyan dok..” “Nah khan… aku lak wis ngomong lek terapi iku wis tak praktekno nang wong Indonesia liyane… lan ternyata berhasil… sakjane ngono sampeyan iku cuma home sick ae….”

Kontes dowo 2 an gandul
Ngguk Hotel Westin jalan Embong Malang dianakno kontes dowo 2 an peli. Akeh sing melok. Mat Pithi, arek Suroboyo, gak gelem kalah jugak melok. Peserta nomer 1, saka India. Munggah nok panggung, bungkak bungkuk, ngekek i hormat. Gak suwe klambine dibukak kancinge bagian ndukur. Ampun, pucuk e peli ketok mecungul ngguk cidek e kerah. Plok…plok…plok… Suit…suit…suit… Wah, iki bek e juarane Peserta nomer loro metu soko Arab. Munggah panggung, bungkak bungkuk, hormat nang penonton. Pira dawane peline ? Klambine dibukak. Ampun peline digubetno ngguk awake, muter 2 koyok stagen wah…. Plok…plok…plok… Suit…suit…suit… Iki bek e juarane Mat Pithi arek Suroboyo kebagian nomer buncit. Munggah nok panggung, bungkak bungkuk ngekek i hormat. Mari ngono klambine dibukak. Lho gak ketok opo opo ? Endi peline sing jare dowo ? Wah kalah iki Gak untara suwe, bek e sak menit dadak Mat Pithi nggeblak semaput. Wah… Gempar.. Onok opo Onok opo Tibak e peline kelindes sepur ngguk stasiun Gubeng Gak macet tah sing jenenge Embong Malang iku ? Terus Gubernur nek katene nang Grahadi lak ketok peline Mat Pithi tloloran ? Hore, kabeh nang Malang Hore Hore

Mat Pithi, arek Suroboyo manten anyar
Sing wedhok jenenge Saropah arek Maspati, mBubutan kono. Arek loro iki pancen cocok, wis tah. Gak kenek an. Podho ndableg e, jugak podho kosrone. Gak oleh ketok nganggur. Kejawil thithik ngono ae wis nggeblag cucul klambi. Biasa ya terus main. Gak Mat Pithi yo gak ning Saropah. Ketok Saropah rodok njenthit thithik ngono ae wis diglandhang mlebu kamar. Malah kadang durung tekan kamar ae wis gak srantan maneh, Sak liyane manten anyar, wong ndik omah iku yo cumak wong loro mau thok. Engko pas Saropah nguleg sambel, sing mesti tangane yo obah mbarek awak e yo goyang 2. Ndelok susune bojone sing ketok mentul 2 gandule Mat Pithi wis gak tahan. Ayuk dik Masiyo saropah jugak gak kalah gendenge. Ndelok risliting celonone Mat Pithi durung ganep nutup e wis disrobot sik. Tangane cepet ae nggrogoh. Lha nek wis ngono iki terusane ya gampang dibedek. Main maneh. Sedina nek gak ping papat utawa lima, durung mari. Iku nek awan. Durung bengine. Durung isok turu nek durung ihik ihik ngono iku mau. Ing sak wijining dino wong loro iku katene lunga nang Malang, kate marani morotuwane sing omahe nang Kendalpayak wong tuwane Saropah. Wong loro iku numpak bis saka Bungurasih pas oleh lungguhan ndik mburi. Lha pancen dina libur bis e ya penuh. Gak urung cumak onok kursi situk thok ndil. “Peno tak pangku ae, dik”, jare Mat Pithi. Lha isok tak sampeyan bayangno yok opo akibate nek Mat Pithi mangku Saropah ngono iku mau. Wong kesenggol ambune lenga wangine Saropah ae Mat Pithi wis kudu ngejak nggeblag, jare. Opo maneh iki kathik mangku barang. Opo gak dongkrak e terus mulai bergerak. “Dik aku gak kuwat”, jare Mat Pithi. “Cak aku yo kepengin ngrasakno dongkrak sampeyan wis ndudul 2” “Yok opo nek resliting rok peno dibukak ae, dik” “Iya wis, sampeyan bukak. Wong aku yo gak kathok an, kok” Gak athik ngenteni kondektur maneh, reslitinge rok e Saropah dibukak. Jugak resliting e Mat Pithi. Begitu bis budhal langsung ae di encep no, ngono ae. Bis mlaku rodok lenggut 2 wong aspalane terminal rodok gak patek alus, ya dirasa enak mbarek wong loro iku. “Enak cak ?” “Lumayan dik” Tapi nek njagakno lenggut 2 e bis sing liwat dalan aspal gak roto, yo gak enak. Mlebu metune lak cumak thithik. Opo maneh bis metu dalan tol, lak alus se. Endi onok lenggat lenggut bis e. Kanggo ngakali supaya mlebu metune perkakas mau rodok akeh, Saropah duwe akal. Dek e rodok ngangkat bokonge, karo nyablek penumpang sing lungguh nok ngarepe. Mbarek takon, “Sampeyan bade tindak Malang?”. Sing dijawil nyauri “Enggih”. “O….”, ngono mau mbarek ngudukno bokonge. Lumayan sak cublesan, batine Mat Pithi. Maneh, njawil liyane, “Sampeyan bade tindak Malang?”. Sing dijawil nyauri “Enggih”. “O….”, ngono mau mbarek ngudukno bokonge. Lumayan sak cublesan maneh. Terus ngono ae. tapi tambah suwe tambah rodok cepet, wong pancen wis podho gemetere lan napsune tambah nemen. Bareng wis onok wong enem ditakoni, nafsune tambah memuncak. Saropah lunjak 2 mbarek keplok 2 “Hore, kabeh kate nang Malang. Hore… Hore… “. Wis, blas blus ae. Terakhir Saropah ngudukno bokonge rodok banter terus gak obah, cumak bokonge diegal egolno tho. Mat Pithi lungguhe ndlosor. Lemes……..

Perlombaan mateni genine lilin mbarek entut
Tapekno, memang mat pithi iku sembaranganne juara. lha sakdurunge lomba dowo dowoan lak dheke melok lomba niup lilin. tapi gak ngai cuangkem utawa abab.. tapi gae entut. Pesertane yo meh podho.. tapi ketambahan saka china sing ahli silat, tenaga dalam, sumo jepang, koboi amerika barek petinju negro. wis pokoke awake nek gak atletis, yo gothot.. paling gak gembrot, wetenge gedhe kabeh. lha mat pithi iku lak pucet tah… pucet nyekukruk koyo cecek eruh kucing… (tapi soglekane reek….) Ancene mat pithi iku kepengine dadi gong. mangkane nomere pancet buncit. Nah, lombane katik gae aturan, jarak antarae tilis ambek lilin iku paling cidek 3 meter. Nomer siji, eserta dari amerika… pegulat lemu ginak ginuk… ancang 2 mlorotno cancut barek mledhingi lilin. terus ngeden…. Pantes ae cak unine entut amerika yo koyok band heavy metal temenan…. bruuuuat…. liline mik mobat mabit….. terus baru mati Nomer loro, peserta dari china wah gayane khas koyo chen lung… (halo ning ayu chen). Sendakep, matek tenaga dalam, gak atik mleding…. ngerti 2 keprung .. thiiiiiiiiitt. Lilin mobat mabit sedelit…. mati…. Nomer telu, sumo jepang… meh podo gayane ambek pegulat amerika…. wong senenge lak niru amerika tah, jepang iki…. mlenthus sedelok, ambek mendelik… terus dhuuuuuuut duawaa banget.. Lilin gak atik mobat mabit… langsung menggok… koit. Wis pokoke aneh aneh…. tepuk tangan tambah rame. Eeee ndadak nomer terakhir mat pithi sing keceng barek cengar cengir, nyekeli weteng munggang panggung…. Gak atik hormat 2 an, gak atik pak buk… langsung njenthiit… nepakno arahe bokong ndok nggone genine lilin. Kancut diplorotno barek njengking….. ngerti 2 ……ssssssssscreeeet….. cret…. lilin gak athik obah barang langsung matek…. tambah gak metu beluke… wong ketutup barek jenang katule mat pithi sing ancene kakehan rujak petis…. sing nambahi dadi juara…. ambune reeek… koyo pabrik petis……….. prucut.. wah lepas maneh….

Jancuk… jaranku wedok
Mat Pithi pancen bethike gak ketulungan. Masih bapakne kaji, Mo Limo wis dilakoni. Korak, balon, germo, tukang parkir sak Kermil kenal kabe karo arek Dinoyo Gang Limo iki. Tapi sejak Suharto ngelundung, kelakoane rodok apik. Mat Pithi gak tau ugal ugalan maneh. Lek ditakoni koncone, “Mat raimu sik mbalonan?”. “Mathek ketubruk montor, tanganku kithing aku wis tobat cuuk… “, Mat Pithi ngotot. Modele morale arek iki melu reformasi pisan. Saiki kesibukane Mat Pithi meguron nang Kaji Kholil, guru ngaji soko Ampel. Segala ilmu disinaui. Mulai ilmu kebal sampe ilmu gendhing wedhokan wis dikuasani. Jangkep limang wulan meguru, Mat Pithi diwekasi gurune ” Mat…, ilmu sing mbok sinaui wis jangkep. Tapi lek koen kepingin ningkatno mane, koen topo wae ning Gunung Batok.” Ngeroso ilmune sik kurang, Mat Pithi berangkat topo ning Gunung Batok. Arek iki bener bener nuekat. Deweke topo terus gak atik turu nang guwo gumbul karo jerangkong, sundel bolong, tuyul, wis pokoke sembarang kalir. Pas dino ke pitu, dalu pisan, ono wong tuwo muncul ning guwo mau iku. Wong tuwo iki langsung wae ngomong “Mat..mat.. , gak ono wong sing sanggup topo koyok koen ning guwo iki”. Mat Pithi cuek wae karo nguyu nang jero ati (gendeng arek iki…). “Wis koen lungo wae…”, si Mbah rodhok nyentak. Gak kalah banter Mat Pithi njawab “Mooh… “. “lho ojo ngonoo..rek… “, si Mbah mulai kalem kalah gertak. “Aku gelem ninggalno guwo iki tapi ono sarate…, kabeh penjalukanku kudu mbok kabulno”, Mat Pithi negesno. Gak atik mikir dowo dowo, si Mbah langsung ngomong “wis ngene wae, koen iso njaluk opo wae tak kabulno, tapi mek ping telu thok”. Karo mikir gak sepiro suwih, Mat Pithi njawab “O.K… ” “Mbah.., rupoku iki lak gak sepiro elek, eeh… gak sepiro ganteng, aku kepingin duwe rupo koyok bintang pilem Bary Prima bekas bojone Eva Arnaz”, Mat Pithi njaluk. Si Mbah njawab “Le..le..saiki koen muleh wae, tekan omah rupomu wis gak koyok meduro mane.. . Langsung wae Mat Pithi nginclik moleh numpak jaran sewoan. Tekan omah langsung ngoco. “Wiik…guanteng men aku saiki rek… “, Mat Pithi kaget ndelok dapurane gak koyok biyen mane. Tapi Mat Pithi jik gak puas. Pikire mosok rai koyok Barry Prima tapi awak koyok Timbul Srimulat. Sisuk bengine, Mat Pithi balik maneh nang Gunung Batok nemoni Mbak daden daden iku. “Mbah..mbah.., raiku wis guanteng koyok bintang pilem ning tipi tipi iku. Tapi awak ku jek kuru lan tepos. Dadekno awakku koyok Barry Prima, ojok mek rai thok”, Mat Pithi nerangno penjalukane sing ke 2. Komat kamit diluk si Mbah langsung ngongkon Mat Pithi moleh karo njamin lek awake mesti dadi dempal koyok Barry Prima. Tekan omah Mat Pithi langsung kocoan. Ndelok awake sing dadi dempal iku Mat Pithi seneng banget. Pikire cewek sak suroboyo mesti kepincut karo awake. Urung suwih senenge, Mat Pithi moro moro mecucu wae sak wise metu teko jeding. Rupane “manuke” gak melu dempal. Gamblese Mat Pithi jik podo karo biyen cilik lan bungkring. Mat Pithi dadine kepikiran terus. Njaluk nang Mbah maneh…, eman polahe jatahe wis kari pisan. Tapi timbangane urip duwe manuk sak upit, Mat Pithi nekat ngenthekno jatah penjalukane. “Mbah..mbah..mbah…” Mat Pithi jerit 2 nang guwo Gunung Batok. Dienteni sampek elek gak muncul 2 Si Mbah iku. Tapi persis sepuluh menit sak gurungi magrib, Si Mbah muncul. “Mat..Mat.., jatah penjalukanmu ojo dientekno. Eman 2 en kanggo mbesuk 2” Si Mbah nguwei nasehat. “Mooh..mooh… “, Mat Pithi njawab karo matane rodhok mbrebes mili. “Mbah tolong Mbah…, awakku lan raiku wis persis koyok Barry Prima, tapi “barang” ku sak umprit koyok slilit” Mat Pithi melas. “Tolong mbah dadekno “barangku” koyok jaranku sing tak sewo iki”, Mat Pithi tambah melas. Modele arek sing biasa nekat iki “putus asa”. “Aku isin Mbah… “, ambek suoro sing rodok serak gara 2 kudu nangis. Gak tego lan meksake si Mbah akhire ngabulno permintaane Mat Pithi. “Mat…gak suwih maneh barangmu koyok barange jaranmu iku”. “Suwun..suwun..suwun Mbah…, iki sing terakhir koq”, Mat Pithi girang. Sampek gak sempet pamit, Mat Pithi moleh plenciiing… . Tapi gurung tekan omah Mat Pithi mikir, kaget…, moto mbrebes mili…, cangkep mewek…, Mat Pithi nangis karo jerit 2 “JUANCUUUK JARANKU WEDHOOK Mat…, nasibmu elek masio rupamu ganteng, awakmu dempal lek duwe “kimpet” yoo ngilani…hi..hi..hi. (sumbangane salah sijine anggota milis)

Ngimpi wong matek
Enak 2 turu tengah wengi, anake Mat Pithi nuangis koyok wong kewedhen. “Aku ngimpi mbah lanang mati …” jare anake. “Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi” jare Mat Pithi. Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake bojone Mat Pithi kenek serangan jantung, dud Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi. “Aku ngimpi mbah wedok mati….” jare anake. “Wis tha percoyo aku, iku ngono mek ngimpi, age ndhang turuo maneh” jare Mat Pithi. Menene onok interlokal maneh lek embok e bojone Mat Pithi tibo kepleset ndhik jedhing, dud pisan. Mari pitung dhinone ibuke, anake nangis maneh tengah wengi. “Aku mimpi bapak ku mati… ” jare anake. “Koen ojok percoyo ambek ngimpi, wis kono turuo maneh” jare Mat Pithi. Mari anake turu maneh, genti Mat Pithi sing gak isok turu. Ketap ketip pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire. Isuke bojone Mat Pithi Saropah, ganti sing nangis berok 2. “Opoko koen iku isuk 2 wis mbrebes mili ?” jare Mat Pithi. “Iku lho Cak…. bakul bakwan langgananku mati….”

Ojok cidek 2 arek wedok sing susune gedhe
Klowor anak e Mat Pithi nyidek i embok e, ning Saropah. Mbarek nyidek mau arek iki ngomong, “mak, onok arek wedhok susune guedi nemen mak”. Ning Saropah nuturi anak e, “Ojok cidek 2 arek wedok sing susune gedi, cung. Arek wedok koyok iku mono pikirane gak onok liya kecuali perkoro susune thok. Arek wedok sing susune gedi iku arek wedok goblok. Klowor manthuk 2. Koyok arek sing ngerti ae. Mari ngono Klowor takon maneh, “Nek onok uwong sing gandule gedi, mak” Jare mak e, “Yo podho ae, cung. Setali tiga uang jenenge. Wong lanang sing gandule gedi iku pikirane yo rusuhan thok. Sing dipikir gak liyo maneh ya cumak yok opo enak e numpak i wong wedhok thok. Endi tau mikir sekolah, tah nyambut gawe. Wong lanang sing gandule gedi iku yo termasuk wong goblog. Mene maneh nek onok wong lanang sing gandule gedi ojok mbok cidek i, ya, cung. Ben dina sing dipikiri ya yok opo manfaatno gandule mau thok, cung Klowor manthuk 2 maneh. Koyok arek sing paham ae. “Ola opo se cung, kok awakmu kathik takon emak perkoro arek wedok sing susune gedi, ambek wong lanang sing gandule gedi barang iku ?” “Ngene lho, mak. Mau tepak mak lunga nang pasar, onok arek wedok ayu mak, teka nang omah iki “Susune gedi tah cung” “Iyo, mak dapak ngono ola opo aku takon mak barang” “Ya iku mau, cung ojok cidek 2 arek wedok sing ngono iku. Arek goblog ngono iku, cung” “Mari ngono dek e ketemu mbarek bapak, mak. Dadak wong loro iku mlebu kamar udo karo 2 mak” Mak e Klowor mendelik. “Tak dingkik mak. Bapak maune gak goblog lho mak. Tapi suwe 2 tak delok bapak iki kok tambah goblog se”. Mak e Klowor tambah mendelik. “Wong loro iku ketok podho goblog e mak. Embuh tah ola opo dadak gelut. Bek e mari onok sing ngelokno goblog antarane, yo mak yo” Mak e Klowor tambah mendelik mbarek mrecing. “Tapi tak delok bapak kok rodok isin, kuatir nek ketok gobloge, mak” “Lho ko en kok isok ngarani ngono, se cung?” “Anu mak, cek bapak gak ketok nek goblog, gandule mau disingitno” “Lho kathik disingitno barang, se cung. Disingitno nang endi gandule bapakmu iku mau ?” “Dislempitno ndik selangkangane arek wedok mau mak. Terus diencepno cek gak ketok” “Oalah cung. Untung lho bapakmu iku eruh isin. Dadi gandule disingitno ngono mau. Iku mono cek gak ketok, cung” (batine mak e Klowor mbarek getem 2).

Gandule Mat Pithi katut ilang …
Mat Pithi ambek bojone moro nang nggone dukun sing kondang sektine, njaluk sarat supoyo biso cepet sugih. Karo dukune Mat Pithi diwehi kerikil cacahe telu, jare pak dukun “Mengko yen wis tekan ngomah opo penjalukmu sambi mbanting kerikil kuwi bakal dikabulno”. Tekan ngomah Mat Pithi njupuk kerikil siji sambi siap mbanting kerikil ngomong karo bojone “Aku pengin montor bene gampang nek katene lunga. ”
Bojone ngalang alangi “Ojo montor njaluko omah ae, wong omahe iki wis katene rubuh”. Akhire Mat Pithi udreg 2 an karo bojone, Saropah “montor”, “omah”, “montor”, “omah”…….. Sangking mangkele Mat Pithi mbanting kerikile karo misuh “anu….”. Bener temenan sak awake Mat Pithi metu anune. Mat Pithi bingung terus njupuk kerikil siji maneh terus dibanting sambi ngucap “Anune ilango kabeh”. Sak naliko anune pancen ilang… nanging jebule anune Mat Pithi sing asli yo melu ilang. Akhire kerikil sing gari siji di nggo mbalekno anune Mat Pithi sing asli dadi Mat Pithi gak sido sugih.

Baru iki aku dipendeliki ….
Mat Pithi, arek Suroboyo iku pancen mbethik mulai cilik. Dadi nek sak iki sabane nggone Pusat Perdagangan Barang Empuk dan enak iku yo wis gak aneh maneh. Cilik e mbiyen tau ngintip manten anyar sing kamare saka gedheg. Pas ngintip wong main mau onok sing eruh, ya mantene iku dewe. Gedheg e digablok Mat Pithi klilipen. Ya iku sebabe Mat Pithi matane sing situk diganti mbarek neker, sing digambar koyok moto. Akibat klilipen gedheg mau terus dadi lan infeksine mborok, abuh terus kudu dicopot. dadi nek klirak klirik ya cumak moto sing situk e maneh. Sing neker endi isok ? Nuruti kandane Dul Kimpong kancane, ben bengi mata sing digawe saka beling mau dicopot terus dikum nang gelas. Isuk 2 tangi turu, banyu sing digae ngekum moto mau diombe. Mat Pithi percaya ae mbarek usule kancane mau. Jarene pasti iku goroh, suwe 2 isok metu motone maneh. Wuik endi isok, cak ? Ngono iku lho, ya percaya ae Mat Pithi iki. Saben bengi Mat Pithi gak lali ngrendem matane sing beling mau nok gelas. Ben dina yo gak lali ngombe banyu rendemane mata mau pas tangi turu isuk e. Nek wis ngono buru adus, terus budal nyambut gawe. Sak wijine dina Mat Pithi dolin mbarek Dul Kimpong nang Jarak. Ketepakan oleh wedokan sing lumayan mulihe ya sampek bengi. “Aku tanduk ping loro, cak”, jare Mat Pithi. Mulih kebengen tapi tetep gak lali ngekum matane mau. Merga bengine mari kerja keras, kathik wis bengi pisan pas isuk e tangine ya gedandapan gak karuan. Lha wong tangine kawanen. Ambek setengah melek gelas diangkat, terus diombe. Cumak e Mat Pithi ya kaget. Lha yok opo katene gak kaget, wong mata belinge mau durung dijupuk malah katut dilek, mlebu nang wetenge. Wis malih Mat Pithi iki rodok gak iso gaya. Lha yok opo matane malih cumak siji thok. Sing sijine mendelep lha wong gak onok ganjele. Cumak onok perubahan sing dialami mbarek Mat Pithi. Onok nek wis limang dina iki gak isok ngising. Sedina rong dina jik gak dirasakno. Tapi bareng wis meh seminggu, wah ya gak tepak iki, rek. Batine Mat Pithi. Mat Pithi mutusno kate nekani dokter Gandul langganane. Iki dokter wis tuwa, lan pengalamane akeh. Mat Pithi wis bolak balik berobat nang dokter iki. Sing sering ya merga kepatil. Cumak sing sak iki ya merga pirang 2 dina gak isok ngising mau. Katene konsultasi lah. Teka nang doktere mau, Mat Pithi dikongkon mlebu kamar. Mari ngono doktere mlebu. Mat Pithi dikongkon mbukak cawete, terus dikongkon njengking. Tepak dokter Gandul mau mriksa silit e Mat Pithi, dokter sing wis cukup umur iku mara kaget raine pucet, ambegane ngos 2 an karo lungguh kursi. Sak wise ngombe banyu, dokter mau ditakoni Mat Pithi. “Enten nopo pak dokter. Kok ketingalane sampeyan kaget” Dokter mau jik durung isok ditakoni Dek e jik lenger 2. Rodok suwe matane merem mbarek noto ambegane lan ngelus elus dada. “Enten nopo, pak dokter ?” “Ngene lho Mat. Awak iki lak wis tuwo. Dadi dokter wis onok nek telung puluh tahun. Sak lawase aku praktek dokter mau, yo buru iki aku DIPENDILIKI SILIT ” Dadi, rupane mata gelase Mat Pithi mau ngganjel ndik bolongane silite Mat Pithi

Bener omongan peno, cak Enak bojo sampeyan
Onok wong loro kanca raket banget. Sing siji jenenge Mat Pithi, sijine Dul Kimpong. Mbok…, wong loro iki pancen sobat kenthel buanget, nget, nget. Isok dipastekno nduk endi ae onok Mat Pithi mesti onok Dul Kimpong. Mancing bareng, tandakan bareng, mbalon, sobo Bangunrejo ya bareng. Pokok e wis gak onok rahasia sing salah sijine gak eruh. Lha yok opo cak, pancen wis kuenthel thel Wingenane dowo wong loro iki rasan 2 jare ndik Wisma Gelisah (geli 2 basah) onok balon anyar. Balon iki terkenal banget. Servise ciamik soro. Jenenge sebut ae Melati arek Banyuwangi. Pancen wis akeh wong 2 sing nyritakno Melati iki. Disamping pancen arek anyar, jugak ayu lan awak e koyok Sofia Lacuba sing lagek dadi perkoro soal pornografi iku. Sopo sing gak kepengin ngeloni nek rupane koyok ngono iku mau ? Melati pancen akeh dadi omongan. Gak cumak ayu lan awak e sing nggitar thok, tapi jarene jugak ngetan, punel koyok ketan. Durung servis 2 liyane sing nggarahi wong 2 lanang bajul buntung iku tambah kesengsem, bolak balik tanduk. Pokok e Melati pancen bener 2 terkenal. “Guk”, jare Dul Kimpong nyeluk Mat Pithi. “Jare wong 2 Melati iku istimewa” “Iyo, cak. Aku yo krungu 2 ngono. Wingi Sarmidi mari nyobak wah, komentare bukan main. Ciamik soro”, jare Mat Pithi. “Yok opo nek dicobak”, jare Dul Kimpong. “Kathik wis rong minggu iki awak e dewe gak saba Bangunrejo. Timbang ndas ngelu, Guk”. “Yo kenek. Ayuk tah berangkat” Wong loro iku mau berangkat budal mbalon. Pamite mbarek bojone ning Slukah, onok borongan kerjo. Embuh kate kerjo opo. Ngukur dalan antarane. Tujuane wis pasti, nang Wisma Gelisah (geli 2 basah) mau. Yo rodok suwe wong loro iku ngenteni. Lha yok opo wong Melati lagek nrimo tamu. Sak wise sak jam ngenteni, tamune metu. Melati jugak melok metu. Ndelok rupane Melati mau, wong loro mau wis gak sabar. Temen tah servise hebat. Nek ndelok prejengane yo termasuk lumayan. Tapi kan durung mesti nek servise bagus. Opo maneh wong loro iku jagoane wedokan. Sopo ae ndik Bangunrejo kono iku wis tau dijajal kabeh. Lha Melati iki sing durung. “Aku sik, yo”, jare Dul Kimpong. “Gantian engko awakmu” “Yo wis talah sampeyan disik. Aku keri 2 gak opo o”, jare Mat Pithi. Suwe Dul Kimpong ngamar mbarek Melati mau. “Wah ojok 2 pancen hebat servise Melati iki”, batine Mat Pithi. Gak suwe Dul Kimpong metu. Mat pithi bisik 2 “Temenan tah cak, hebat temen servise Melati iki”, takone. Ambek lambene njebik Dul Kimpong komentar. “Apane sing hebat, Gak onok amput 2 e mbarek bojoko, Guk. Temen jik enak bojoku. Nek gak percoyo mlebu o ta”. “Yo wis. Aku tak mlebu yo cak”, jare Mat Pithi. Ganti sak iki Dul Kimpong sing ngenteni ndik njaba. Onok sak jam setengah Mat Pithi ngeloni Melati, kaet metu. Dipapag mbarek Dul Kimpong. “Yok opo, Guk. Gak enak, to?” “Iyo. cak. Bener omongan peno. Jik enakan bojo peno”.

Mo Limo
Mari dikelamuti pedhet Togog dilapurno nang polisi ambek bapake Romlah. Ambek polisine Togog terus dilebokno penjara. Tibake penjarane wonge sangar 2, brewokan, dempal 2 akeh tatone. Isine kiro 2 satus onok preman, jagal, bromocorah, korak lan sak panunggalane. Togog malih wedhi, opo maneh durung tau mlebu penjara. Pas wayahe antri mangan Togog mulai oleh konco. “Awakmu wong anyar yo ?” jare konco anyar iku. “Iyo . . .” jare Togog. “Wis gak usah pusing ndhik penjara iku malah enak. Mangan ditanggung, klambi dijatah, turu gak mbayar. Opo maneh ndhik penjara iki awakmu isok nglakoni sing jenenge Mo Limo sak tuwukmu.” jare koncone Togog. “Lho cik enake. Opo ae acarane ndhik kene ? takon Togog. “Bengi iki malem Senen acarane maling. Kabeh Napi ndhik kene saling copet 2 an. Lha dhuwike bakal digawe main malem Seloso sisuk. Awakmu arek anyar kudhu isok nyopet dhuwik sing akeh mergone biasane arek anyar sing dikongkon dhadhi bandare “, jare koncone Togog. “Oo gak masalah iku ndhik kampung aku tau dhadhi bandar buntutan. Tapi lek digerebeg polisi yok opo ?” jare Togog. “Katene digerebeg yok opo maneh wong awakmu wis ndhik penjara. Lha malem Rebone iku acarane minum. Biasane arek anyar koyok awakmu dikongkon ngentekno bir limang botol”, jare koncone Togog. “Oo gak masalah iku sepuluh botol ae sik kuat aku” jare Togog. “Mari ngono malem Kemise iku acarane madhat. Pokoke sembarang onok, ganja, sabu 2, heroin, sak tuwukmu”, jare koncone Togog. “Wah tepak wis lek aku senenge sabu 2. Tapi lek kecekel polisi yok opo ?”, jare Togog. “Lek awakmu nyabu ndhik hotel pasti digerebeg terus dilebokno penjara. Lha wong awakmu wis ndhik penjara katene dilebokno endhi maneh. Wis tah pokoke aman.” jare koncone Togog. “Wah sip lek ngono. Lha malem Jumat acarane opo ? jare Togog. “Awakmu homo tah dhudhuk ?” takon koncone Togog. “Ngawur ae aku iki normal rek ” jare Togog. “Wah berat iki cak “, jare koncone Togog. “Lho opoko masalae ? ” takon Togog. “Soale malem Jumat, malem Sabtu ambek malem minggu iku acarane madhon. Lha biasane arek anyar iku sing dhadhi wedhoke “.

Mulih gasik
Munawar, Sapari ambek Kelik kerjo ndhik pabrik paralon. Arek telu iki wis sui koncoan apik cumak sayang Kelik wonge rodhok ndlahom sitik. Arek telu iki niteni, ben dino bosse mesti mulih ndhisiki jam loro awan ngono wis amblas. Sui 2 arek telu iki mangkel kate melok 2. “Wis ngene ae rek, mene lek boss moleh awan kene yo melok mulih awan pisan” jare Munawar. Menene temenan jam loro awan bosse wis mulih. Langsung ae arek telu iku melok amblas. Munawar gak moleh tapi langsung nang bengkel mbenakno sekok sepeda montore. Lek Sapari mek salin thok terus budhal mancing. Kelik thok sing mulih omah langsung njujug kamar. Lawang kamare dibukak alon 2 karepe kate ngageti bojone. Dhadhak malah Kelik dhewe sing kaget. Masalae pas lawange dibukak Kelik ndhelok bojone lagi turu ambek bosse. Mari ndhelok ngono Kelik nutup lawange maneh alon 2 terus minggat. Menene Sapari ngejak mulih gasik maneh, “Lumayan rek aku wingi oleh tombro gedhe 2. ” “Ayok wis aku tak melok kon mancing ae” jare Munawar. Kelik thok sing gak gelem “Gak wis gathik . Kapok aku”. “Lho opoko kon iku.?” takok konco 2 ne. “Soale wingi aku meh konangan..”

Haram
Paijo takon karo pak Ustadz
Paijo : “Pak Ustadz, daging babi niku haram boten ?”
Pak Ustadz : “Haram Jo ”
Paijo : “Nek kagem tamba pripun ?”
Pak Ustadz : “Nek kanggo tamba yo ora opo 2”
Paijo : “Ooo…”
Esuke Paijo teko maneh …
Paijo : “Pak Ustadz, nek daging kirik haram boten ?”
Pak Ustadz : “Yo haram .. ”
Paijo : “Lha niki nggih kangge tamba niku ?”
Pak Ustadz : “Kuwi dorurot … ora opo 2”
Esuke Paijo teko maneh …
Paijo : “Lha nek minum arak haram boten ?”
Pak Ustadz :”Haram ”
Paijo : “Kangge tamba niku Pak …”
Pak Ustadz : (Gumun)”Jan 2 e kanggo tamba apa to Jo ?”
Paijo : “Anu… kagem tamba PENGIN”…
Pak UStadz : “Astaghfirullaaaaahhh ….”
Cah kos nyolowadi
G: W�, lha dalah… Iki ono wanodyo ayun� koyo Bethari Komoratih
R: Enggih, kulo Ratih, rondho en�m
G: Ono opo, ono opo..?
R: Badh� konsultasi
G: Yoh, maturo k�n�
R: Dinten Senen kulo kerawuhan Direktur Bank, terus yang�an ngantos kelonan.
G: W�, lhaaaa…
R: Mbokmenawi bopo direktur marem lajeng badh� maringi yotro kathah…
G: Tok tompo ?
R: Mboten. Kulo lajeng matur n�k kulo tr�sno, mboten perlu diparingi nopo 2
G: Wah, …
R: Enjing� kulo nampi nawolo saking Bank.
G: Isin� ?
R: Sertipikat Deposito, nami kulo
G: Wadhuh, piro isin� ?
R: Satus s�ket yuto
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Seloso kulo kerawuhan Direktur Isuzu, terus yang 2 an ngantos kelonan.
G: W�, lhaaaa…
R: Mbokmenawi bopo direktur marem lajeng badh� maringi yotro kathah…
G: Tok tompo ?
R: Mboten. Kulo lajeng matur n�k kulo tr�sno, mboten perlu diparingi nopo 2
G: Wah, ….
R: Enjing� kulo nampi nawolo saking Isuzu.
G: Isin� ?.
R: Kunci lan STNK Isuzu, nami kulo
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Rebo kulo kerawuhan Direktur Kondominium, …
G: Terus yang 2 an nganti kelonan ?
R: Enggih
G: Njuk arep maringi duit ?
R: Enggih
G: Ning kow� kondho n�k tr�sno, ora perlu diparing opo 2 ?
R: Enggih
G: Njuk �suk 2 nompo nawolo ?
R: Enggih
G: Isin� ?
R: Kunci lan Sertipikat Kondominium, nami kulo
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Kemis kulo kerawuhan Direktur Diklat PLN…
G: Wuadhuh
R: Kok wadhuh ?
G: Ten�h �suk� kowe dikirimi setrum satus yuto volt.
R: Wo, mboten. Bopo Zain naming mampir thok, kok.
G: Wo, yo uwis. Tak arani n�k…
R: Dinten Jemuwah onten lar� kost nggantheng mampir, …
G: Terus yang 2 an nganti kelonan?
R: Enggih
G: Njuk arep m�n�hi duit ?
R: Enggih
G: Ning kow� kondho n�k tr�sno ora njaluk opo 2 ?
R: Mboten
G: Lha opo ?
R: Kulo remen kalih cah kost, ngoten.
G: Njuk �suk 2 nompo sertipikat omah kost ?
R: Mboten.
G: Buku 2 pasinaon ?
R: Mboten.
G: Lha �ntuk opo ?
R: Angsal lar� 2 kost cacahipun kalih losin
G: Podho ngopo ?
R: Antri.

Jawa dan sunda
Ada 2 orang bersahabat sangat kental yang 1 orang jawa dan yang 1 orang sunda. Pasa suatu waktu si sunda berkunjung kerumah si jawa. Istri si jawa segera menyiapkan hidangan untuk makan siang, ada sayuran, ada ayam sayur dan ada sambal serta nasi. ” Mas ini nasi, ini sambel dan ini jangan 2 dimakan” , kata si istri mempersilakan. “Oh nuhun 2 atuh”, jawab si sunda. Segera mereka makan bersama dengan lahapnya. Si jawa heran karena si sunda cuma makan sama sambel. “Mas ini jangan dimakan ” kata si jawa sambil menunjuk ayam sayur yang nikmat. ” Henteu 2 (tidak tidak) ” kata si sunda. Sampai bibirnya jontor si sunda cuma makan dengan sambel karena dia kira semua jangan dimakan.

Alon Cak
Pada suatu ketika Aris yang orang Madura pergi ke Malang. Dia naik bus dari Surabaya ke Malang, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam sampai di Singosari Malang dan dia hendak turun. Aris segera mendekat kepintu, setelah bus mengurangi kecepatan sang kenek berteriak ” alon cak ” tanpa basa basi Aris meloncat dan kakinyapun patah, bus segera berhenti serta memberi pertolongan. Setelah ditanya mengapa meloncat saat bus masih berjalan, Aris menjawab kalau di Madura “alon cak ” itu berarti meloncat. Sedangkan Aris tidak mengerti bahasa Jawa.
Humor suroboyoan jilid 2

Kamus popular suroboyo � inggris
1. Yo mbok ojo ngono�. = yes mother dont do that
2. EnDas mu.. = your head
3. NDhasmu mambu menyan = your head smell gum benzoin
4. Tak kletak ndasmu = wanna eat your head
5. Gundul MU = your bald head
6. Ndasmu njeblug = your head was blown
7. Matamu… = your eyes
8. Matamu picak = your eyes blind
9. Dengkulmu anjlog = your knees falling down
10. Udelmu bodong = your bellybutton turn up
11. Duwite mBahmu = your grandmother money
12. Duwite mbokdemu tah ? = your aunties money
13. Mbokdemu sing ngajari yoo ?? = your auntie teach you about that ?
14. Mbokne ancuk = his mother fuck…
15. Makmu kiper … = your mother goalkeeper
16. Ngono yo ngono ning ojo ngono = like that yes like that but dont be like that
17. Awakku lagi gak enak dino iki = my body is not delicious today
18. Raimu adoh = your face far away
19. Lambemu = your lips
20. Jangkrik / diancuk = cricket

Lha wong Monas kok dibilang lemas
Ternyata si batak ini memang galak dan beringas. Jotosan barangnyapun memang menakjubkan. Ini membuat perempuan Solo tadi semakin ketagihan. Dengan logat Jawanya yang medok si perempuan jawa itu nagih ke Tomas (nama si batak itu) �…. maleh mas (lagi mas) ….. maleh mas. Apa ?? geram si Tomas. “Maleh mas.. maleh mas… maleh mas..” ulang si perempuan kian keenakan.. Tapi.. dasar si Tomas yang nggak pernah ngerti sama sekali bahasa Jawa malah menjawab dengan penuh emosi.. Lemas.. Lemas.. kau bilang ? Apa lemas 2 Ini lihat ..(sambil menunjuk kebarangnya) ��. Buka matamu �.. Tidak kau lihat ini tegak seperti monas ???

Mat Pithi sales sabun deterjen
Pengalamane Mat Pithi blusukan nang rumah tangga ndik kampung 2 merga dadi sales sabun deterjen, isok
nggandeng Saropah arek kemayu Kaliasin gang Pompa. Gak urung sing jenenge pacarane arek sak iki, gak
cumak dulat dulit, tapi yo dulak dulek. Kathik milih enggon ae yo ndik losmen barang. Cobak opo maneh sing didulek i nek wis ndik kamar arek loro. Pisanan kedadeyan abuk 2 an sampek lali, ngantek wong loro uda bareng terus dulinan mama 2 an, papa 2 an. Jenenge wong lali, yok opo se…., kedadeyan wis. Bareng wis mari Saropah kaet eling nek wis melakukan perbuatan sing kudune durung oleh. Saropah nangis ngguguk. Onok opo dik kok awakmu nangis ?, pitakone Mat Pithi. Yok opo katene gak nangis cak awakku iki sak iki wis gak suci, wis kenek noda, kanda ngono ambek tambah banter nangise. Mat Pithi langsung nyaut : Perkara noda ojok kuatir dik. Aku duwe produk sing jenenge deterjen anti noda. Bahkan noda bandel sekalipun Saropah yo tambah get olehe nangis, rek…..

Rambutmu wangi lho dik
Onok wong lanang kantoran jenenge Banu. Amben dina dheweke mlebu kantor liwat cidhek bangku pegawai wedok jenenge Siti. Dheke amben dino nyidheki meja cewek mau. Nek pas pegawai cewek mau ngadek dheke terus unjal ambegan jeru terus ngetokna maneh kanthi lega ambek ngomong ” wah ambune rambut sampeyan wangi lho dhik ” Ngono terus amben dina. Akhire pegawe cewek gak tahan, lapor nang bosse nek jare entuk perlakuan pelecehan seksual ambek pegawe cowok iku. Bosse mlenggong ambek bingung : ” Lho opo salahe si Banu ngomong nek ambune rambutmu wangi….? ” ” Pak Boss masalahe Si Banu niku CEBOL, gak sampek sak pinggang kula dhukure…. ngoten ” Boss : ” Wooooo.. kurang ajar… yo ancene bener ding.. ” Siti : ” Sami mawon Paaaak….. semprul kabeh…”(diculik saka situs saru….)

Zaenal manuke gedhe
Klowor anake Mat Pithi mbethike ncen gak ketulungan maneh. Koyok bapake hobine mbanyol gak onok bedane ambek bapake mbanyole yo mik masalah persusuan ambek permanukan.. Nang njero kelas senenge nggodani kancane gak luput gurune juga terutama guru wedok. Sing paling sering digodani bu guru Istimah sing ngajar bahasa Indonesia. Bu guru Istimah wis niteni, mulo lek pas pelajaran nyusun kalimat (ukoro) Klowor gak tau dikongkon soale Klowor mesti nggawe ukoro sing saru. Sawijining ndino Bu Isti ngakon muride nyusun ukoro sing diawali tembung (kata) sing diwiwiti nggae aksara (huruf) ” Z ” Anto : ” Zat cair kalau dipanaskan akan menguap ” Ani : ” Zebra adalah binatang sejenis kuda ” Bondot : ” Ziarah kemakam keluarga banyak dilakukan menjelang lebaran ” Bu Is ngerti lek Klowor bakalan kangelan nyusun ukoro saru mulo terus ngakon Klowor ” Ayo saiki giliranmu, Klowor ” Klowor : ” ZAENAL MANUKE GEDZE ”

Blundhussss kabeh
Pas nekani acara keluarga menjelang bersih desa Kliwir ketemu ambek dulur 2 e. Ndilalah kopyah dulur 2 e Kliwir iku tibake dha malik alim 2 kabeh. Crita 2 kemproh blas gak tau metu maneh. Pokokmen aliiiim poll. Lha tapekna Kliwir (terutama ambek bapakne sing pancet jenenge Mat Pithi) pancet ae kemproh. Jarene sing penting kena digeguyu.. Iku artine janjane wong 2 eh…. dulur 2 e sing ketok alim 2 iku mik ethok 2. Padhahal sak jane ya seneng.. buktine dha melu ngguyu. Sebaliknye.. weleh… apa sih bahasa sing pas saka suwalike iku… Klowor, mendukung sing sok alim 2 mau. Lha sapa seh sing gak kenal Klowor alumni serangan Ngawi iku…. Mat Pithi sing sebel mulai wis miwiti crita.. ” He Wir iki lho nang e maile paklikmu Mat Jolombos iki kok onok bagian crita saka vagina monolog barang… Apa sih Wir artine Vagina Monolog iku….? ” ” Wuuu mulakno tah Bes, melok 2 maca koran masiya tukang becak nek wacanane Koran lak sip tah. Artine nek nganggo basa jawa barat iku memek ngucap sorangan hahahaaa.. nek basane Sampeyan sing Joss.. Tembaruk Ngomong Dhewek… ” (dulur 2 e Kliwir sing alim 2 mulai mesam mesem.. kepengin ngguyu ning diempet.. paling 2 raine malik abang sajak preweeeeee ngono lho.). Klowor mendelik Ndadakna Pithi iku ya nggudhani bojone… Hoo tah Pah.. nekmu bisa ngomong dhewek…. pecuca pecucu barang tah…. Nek gak salah paling 2 ngowoh tah ? Lali aku.. wis gak tak sambangi ya… heheheeee….. Lho.. njiwit ae milih sing tukang sambang….Husssy ” Mangkel atine Saropah…. malah melok kumat : ” Gak ngono Cak… wingi ana SMS nang Ponsel Sagem (salah genggam…) isine ngene hare : [FYI, suatu perusahaan eksportir bulu unggas kelabakan karena diklaim harus memenuhi janji yang tertulis didokumennya… (SMS pertama…)]” “Terus SMS kedua : [perusahaan itu mengirim satu kontainer berisi 2 ton bulu bebek (itik). Sial yang ngetik dokumen salah bulu itik tertulis bulu itil ….] Kliwir : Huahahahaaaaa….. bayangna ae Cak Klowor…. nggolek seons ae susah.. kudu ngumpolna 2 ton…. heheheee….” Gak kuwat sidane Klowor ke pingkel 2…. bayangna arek 2 kodew, ibuk 2, nenek 2… mahasiswi sing diwawancarai jarene 97 % blong… sampek arek 2 SMP an kelas 3…..harta karune BLUNDHUUUUUSSSS KABEH…. (Husssy… iki tulisane wong liya lho duduk aku….)

WC ne Mat Pithi
Mat Pithi lagek pisan 2 iki numpak montor mabur katene budal nang New York oleh undangan saka kancane. Antara stres amergo bingung durung tau numpak montor mabur ketambahan stress mikiri bahasa inggrise sing gak patek gablek sidane wetenge munek 2… mules wis Pas transit rodok suwe nang Changi, Mat Pithi mlayu nang WC ndilala nepaki WC ne rodok sepi Durung ae sak menit Mat Pithi olehe lungguh wis onok suoro saka WC sebelah sing dempet 2 an ” Piye dik ? Apik 2 ae tah ? ” Mat Pithi rodok nggumun bathine: ” Lho wong iki koq weruh nek aku saka Indonesia yo ? ” Sidane Mat Pithi njawab ambek setengah gelagapan: “Eh… apik… apik” Gak let suwe, wong sebelah ngomong maneh : ” Wis krasa lega during ? ” ” Lumayan ” jarene Mat Pithi ambek garuk 2 dengkule ” Wah podo.. cuma aku saiki onok masalah titik…” ” Masalah opo yo pak ? ” jawab Mat Pithi ” Iki lho.. onok wong gendeng ndik sebelah WC ku sing melok 2 njawab omonganku.. yok opo nek engkok diluk engkas peno tak telpon maneh ? ” “….??? ”

Anak e Kamidi salah sambung
Kamidi duwe anak jenenge Kaminten. Arek jik mekrok 2 e, ndelok donya iku mek ndik raine dewe. Kemayu, endel kecentel. Nek ambek arek lanang ngethek pol. Kaminten nek tilpun 2 an masak alah, gak lumbrah suwene. gak ilok temen. Biasa sampek 2 jam dewe. Embuh opo sing diomongno. Kupinge ganti kiwa tengen kiwa tengen nek wis krasa teles kringeten. Tepak mangan bengi sak keluarga dadak tilpune muni. Kaminten langsung mak jrantal mlayu, panganane ditinggal. Tapi sing sak iki mek setengah jam olehe tilpun 2 an mau. Kamidi yo rodok heran, dengaren Kaminten gak rong jam koyok biasae tapi mik setengah jam. Dengaren nduk mek setengah jam Wangsulane Kaminten : endak kok pak iku mau dudu koncoku Lha sopo ? Salah sambung (sing iki pasti lucu. Lucu babah )

Tumane ustadz Salam
Hehehee… baca tulisan ustadz UT, Ngalliq ini bener 2 membuat pantas kalau beliau pantas mendapat Dr. HC. Ngaluuuiq Muuegelna, MMTmn. (Magister Megelno Temenan) dan kaya si Kliwir yang suka saja ngisengin Kakaknya, Klowor yang ketahuan ketangkep jadi simpatisan NII. Untung ndak begitu nemen 2 pelanggaran Klowor soalnya bukan pelaku langsung. Klowor cuman ndak sadar saja kalau tanda tangannya sebagai Lurah NII dimanfaatkan oleh anak buahnya untuk kegiatan spanyolan (sebagian pakai nyolong). Suatu ketika Kliwir ngajak Klowor (yang mulai goyah keyakinan radikal �fundamentalisnya akibat dicerca sana sini gara 2 jadi Lurah NII) menghadap ke Ustadz Salam (betulnya dikampung Kliwir dulu dia dipanggilnya Ki atau Kyai Salam, malah ada yang manggil dengan mBah Salam, gara 2 Klowor juga memperkenalkan kata 2 Ustadz…. lho malah kepanjangan keterangannya ya ?). Pokoknya diajak diskusi tentang kisah perjalanan seekor Tumo (kutu kepala) yang katanya bisa mencapai jarak sangat spektakuler. Bayangkan seekor tuma yang nggremet diatas meja kena lampu saja teler kok kata Kliwir mampu menempuh jarak dari Gedung Grahadi di Surabaya mencapai Ruang Sidang di Senayan, mampir ke Gedung Nusantara I tempat ngantornya Amien Rais di MPR / DPR. Kontan saja Klowor mendelik dan menghardik : ” Kliwir… jangan macem 2 kau. Mana mungkin Tumo itu menempuh jarak sejauh itu. Kecuali kekuasaan Tuhan…. ” (bolak balik dalam pikiran Klowor masih saja Tuhan, Tuhan dan Tuhan. mungkin menuruti anjuran dalam Kitab nya yang Ingatlah akan Tuhan kapan saja dimana saja dan bagaimana saja.. maksudnya dalem jumeneng, lungguh, kelawan (arep) nendra, ing kramen lawan kasepen.. maaf.. basa jawanya kumat.. maksudnya ingatlah akan Tuhan dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam keadaan ramai maupun kesepian)…lho kepanjangan keterangannya lagi.. Kliwir celelak celelek malah ngajak membuktikannya dirumah Kyai eh… Ustadz Salam tokoh PKB BTSL (PKB Betulan Tidak Salah Lagi) yang menjadi anggota MPR merangkap DPR merangkap ulama kondang dan teman dekat mantan ketua umum PBNU ATTT (PBNU Asli Tulen Tanpa Tiruan). Dirumah Kyai eh.. Ustadz Salam, Kliwir langsung saja nuwun sewu sebentar saja kemudian mencomot Kopyah eh.. kethu ding.. Ustadz Salam. Kontan saja Ustadz Salam yang apal dengan Kliwir maklum dan cengar cengir me nebak 2 maksud Kliwir. Kloworlah yang muarah bukan main menyaksikan tingkah Adiknya. ” Heee.. Kliwir kurang ajar kamu. Mencompot Kethu Haji sembarangan itu melecehkan hakekat kehajian Ustadz al Mukarom Salam tahu ” ” Halaaaah… wong yang punya kethu saja ridha kok Kang.. tuh malah klecam klecem senyum 2. Kan tadi aku sudah mohon maaf. Ini nih Kang buktinya. Cuman memang bukan Tumo tapi Bangsat / Kutu busuk kang… Ah, makaciiih ya Bangsat… ente ngendon di Kethunya Eyang Salam….” “Bukti 2 dengkulmu mlotrok itu. Mana buktinya kalau Bangsat itu sampai ke mana 2….” ” Punten ndalem sewu Yang Salam… Kemarin Panjenengan dari mana, Yang ? ” ” Lho kok takon aku dari mana. ya jelas pulang dari Jakarta to Wir, wong diundang oleh kolega disana. Sebelumnya aku mampir dulu di Balai Sidang Senayan nyambangi tokoh disana, terus sebelum ke Jakarta kemarinnya dulu mampir Ke Grahadi Surabaya… sambang kolega partai juga… lha baru kemarin itu naik Argo Gemilang.. lha wong tanpa kaca kok sepurnya telat sampai stasiun Purwosari Solo itu…” ” Apa kopyah / kethu ini yang dipakai Eyang Salam ? ” ” Wooo jelas lha itu kan ibaratnya perlengkapan saya to Wir. Kenapa to ? ” ” Ini lho Yang, Kang Klowor ndak percaya bahwa ada tumo (sayang Kyai ndak tumoan, tetapi dikopyahnya malah ada bangsat) yang mampu menempuh perjalanan dari Gedung Grahadi sampai Ke Gedung MPR / DPR. Lha buktinya kan tumo eh.. bangsat ini ikut Kyai Salam ke mana 2 kan….” “Ooooo… itu tadi bangsat dikethu ku tah ? Pantas bikin gatal kepala melulu…” ” Lha iya to Yang, katanya mempercayai Isra Miraj Nabi… kok yang faktual bisa terjadi atas jasa manusia tidak dapat dipercayai oleh Kang Klowor..” ” Eemmm iya 2. Yang atas jasa manusia saja bisa terjadi kemustahilan apalagi atas kehendak Tuhan, ya Wir… Lho ngono lho Wor, Klowor…. jangan suka mengungkung terlalu banyak dengan akal sehatlah. Malah jadi kurang sehat akibatnya….” “Matur nuwun Ustadz Salam…. ” (Klowor menjawab sekenanya dengan tetap mendeliki Kliwir… merasa kalah pamor )

Ngene lho carane �….
Markonah, arek ayu, lencir, bodine nggitar, teko nang dokter Mat Pithi karo nangis 2. Sambate karo dokter Mat Pithi gak liya, merga wis rabi mbarek Mat Jikan onok nek sekitar limang taun, blas gak tau diuthik. Lho iyo nek Markonah iku elek tah yok opo (utowo ambune koyok jangan asem). Wong iki yo gak. Dipakehi thithik ngono ae, gak kalah nek mbarek Titi Qadarsih. Dokter Mat Pithi yo heran ngrungokno sambate Markonah koyok ngono iku mau. Mat Pithi mbatin semunggok o Markonah iku dadi bojone, dijamin gak kober kathokan tah wis. Wis ngene ae ning mene Selasa bojo peno ajaken mrene. Konsultasi wong loro bareng 2 lak enak tah. Dadi podo eruhe. Karo maneh aku yo kepengin eruh bojomu iku yok opo, wong arek ayu 2 koyok peno ngene kok dianggurno Markonah mesem… Dina Selasa, Markonah karo Mat Jikan nekani kamar prakteke dokter Mat Pithi. Suwe dokter Mat Pithi nerangno mengenai perlune hubungan suami istri nang Mat Jikan mau. Malah gak kurang Markonah diudani blejed diturokno ndik dipan, dalam rangka menunjukkan betapa menariknya Markonah iku, supaya Mat Jikan tambah ngerti soal anatomi bojone sing huayyuu iku mau. Masiyo wis telung jam konsultasine Mat Jikan tetep ae angel ngerti mengenai opo sing dimaksud mbarek dokter Mat Pithi mau. Gak srantan Mat Pithi terus cucul klambi, uda. Mat Pithi memperagakan yok opo permainan seks karo Markonah itu dilangsungkan kanggo nyontoni yok opo carane memesrai bojone Markonah. Oleh sak ronde Mat Pithi mbarek nganggo klambine maneh, kanda mbarek Mat Jikan. Lho ngono iku mau lho dik opo sak benere sing dikarepno mbarek setiap istri terhadap suamine. Ojok mik dinggurno. Paling enggak seminggu iku ping pindo Mat Jikan manggut 2. Ngerti ketok e. Batine oh… ngono iku tah sing selama iki dikarepno bojoku. Gene kok gampang Yok opo, dik. Paham ?, jare Mat Pithi. Enggih… Sing kudu dilakokno terhadap bojomu mau wis paham ? Enggih… Mari ngono Mat Jikan kanda : Nek ngoten, Jemuah ngajeng kula kalih bojo kula niki tak teng mriki melih. Niki wau lak sampun ping senunggil tah. Lha Jemuah melih sing ping kalih kangge minggu niki… Lho ? Gigih (Nek ngono yok opo nek gak ping pindo seminggu, Mat. Ngene iki terapine sedina ping telu….., batine Mat Pithi)

Wedhus
Mat Pithi ketemu arek angon wedhus uakeh jumlahe. Arek mau leyeh 2 ndik ngisor papringan, wedhuse bebas wira wiri. Iseng 2 Mat Pithi takon karo arek angon mau. Wedusmu akehe, cung… Enggih, lik Pira kabehe? Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis Selangkung Wik, cik akehe. Lha sing ireng? Sami… Kanda ngono mau mbarek gka ngereken, sambi nyisili suket. Sedina iki maeng yo mbok jak kliling terus ? Enggih, lik.. Pirang kilo wedus 2 mau mbok jak wira wiri Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis Onten nek gangsal kilo mawon, lik Wik, Lha sing ireng ? Sami… Mat Pithi takon maneh. Mangan sukete yo akeh, cung… Enggih, lik.. Pirang kilo wedus 2 mau olehe mangan Sing pethak nopo sing cemeng Sing putih, wis kinten 2 nggih sak kiloan ngoten, lik… Lha sing ireng? Sami… Mat Pithi bingung olah opo arek iki nek ditakoni kok kudu mbedakno sing putih tah ireng, wong jawabane ya pada ae. Gak ngono se cung. Angger tak takoni perkara wedusmu awakmu mesti leren takon sing putih tah ireng barang. Padahal masiyo putih utawa ireng, jawabanmu sami terus. Sak jan jane ngono onok opo ? Lho, sing pethak niku lak gadahan kulo, lik… Lha sing ireng ? Sami… Arek mau ngluyur lunga. Mat Pithi mbokne ancuk mbokne ancuk….

Muslikah nilpun embok e
Muslikah arek mBlitar, wis suwe kerjo mbabu. Onok pirang dina iki atine rodok gak enak, ketok 2 en embok sing ditinggal ijen ndik mBlitar. Katene mulih gurung isok. Gak duwe duwik. Tapi atine pancet ae gak enak. Yok opo carane… Muslikah nemu cara yaiku melalui tilpun. Biasane kanca 2 ne sak desa pancen ngono, nilpun nang omahe bu carik cek diterusno nang emboke. Wong pancen cidek ae. Muslikah nekani wartel cidek nggone kerja. Ketok rodok wedi 2 koyok wong sing gurung tau, Mat Pithi sing duwe wartel, nyapa. Kate opo, ning Ajenge nilpun embok kula, pak… Endi omahe ? MBlitar, pak… Wah, interlokal nek ngono iku Awis, tah ? Lha yo jelas larang ning. Opoo ? Kula namung gadhah arto namung Rp. 1.500, Mat Pithi ngguyu ngakak, jarene Gak cukup, ning. Interlokal ngono paling thithik yo 10 ewu Muslikah tambah bingung. Yok opo nek gak isok nilpun, merga duwik e mek sak mono iku mau. Lha 10 ewu lak akeh iku. Kula perlu sanget, pak… Yo tetep gak isok ning. lha mek Rp. 1.500, kaet mulai ngomong hallo ngono ae, wis entek Muslikah bingung gak karuwan. Ketok saka praupane sing memelas. Mat Pithi ndelok koyok ngono iku mau nemu ide. Biasa rodok sableng pancen wong iki. Ambek rodok mesam mesem mesti onok tujuane iki, Mat Pithi kanda Yo wis, tak bantu. Tapi peno kudu nurut mbarek opo sing tak kongkon engko, ya… Ngerti kate ditulung Muslikah gak kathik mikir maneh, kate dikongkon opo ae kate dituruti. Nggih…… Mat Pithi langsung ngejak Muslikah nang ruang tamu. Mat Pithi lungguh ndik sofa dawa, Muslikah dikongkon lungguh ndik ubin ngadep Mat Pithi sing lungguhe mekangkang. Mulai wis, resleting celanane Mat Pithi dibukak. Gak lali, beo ne sing wis mulai krembuk 2 ditokno. Muslikah bingung. Tapi tujuane cek isok nilpon bu carik wis gak isok ditahan masiyo tah ndelok M16 wis mulai dikokang mau. Dicekel, kongkonane Mat Pithi. Muslikah rodok wedi 2. Sepisan durung tau nilpun, ping pindone yo durung tau ndelok M16 sing wis kokangan ngono iku mau. Durung wani nyekel. Ayo… dicekel. Jarene katene nilpun Kanda ngono mau iku karo narik tangane Muslikah cek nggegem laras senjatane mau. Karo endase Muslikah dicandak cangkeme dicidekno nang pucukan laras M16 mau. Ayo.. gak usah wedi 2. Gak onok uwong ndik omah iki. Mulai wis…, jarene kate nilpun. Endase Muslikah dicandak, cangkeme dicidekno nang pucukan laras M16 mau. Rodok di penet 2 cek tambah cidek cangkeme Muslikah mbarek gegaraning tirta kamandanu mau. Mbarek wedi 2 Muslikah nyekel rodok rapet benda ne Mat Pithi mau, terus mbarek bokonge beringsut maju, pusaka sing dikantili mbarek hiasan tetigan sakloron mau dicidekno ndik cangkeme. Ketok lambene Muslikah wis mulai mangap…. Hallo…bu…bu… carik…. Hallo…bu…bu… carik….

Mat Pithi dokter anak
Sore iku dokter Mat Pithi dokter spesialis anak oleh pasien rodok akeh. Ndelok lumayan akeh pasien sing diterno embok e ndik ruang tunggu, Mat Pithi mesam mesem. Pasien telu langsung diceluk mlebu. Jenenge dokter anak ya kudu blater, cek arek 2 iku gak wedi. Sopo iki arek ayu jenenge. Wis kelas pira… Dona, pak dokter… Wik, jenenge cik apik e. Tak bedhek ibuk e iki senengane donat, kandha ngono mau ambek nglirik ibuk e Dona mau. Ibuk e Dona ya ngguyu ae, diguyoni mbarek dokter Mat Pithi mau. Lha iki, sopo cah bagus jenengmu, rek… Kulo Duwi, pak lik… Hiss … pak lik yok opo, se, jarene ibuk e Duwi ng aruh 2 i anak e. Mboten nopo 2. Duwi…., ah iki mesti ibuk e seneng mbarek duwit Mat Pithi ngguyoni. Krungu ngono iku mau, ibuk e pasien sing sijine maneh mara ngadeg anak e diglandang metu, molih. Titi ayok molih. Doktere gendheng …

Salad
Mat Pithi wis rodok suwe gak main mbarek bojone Saropah. Wong bojo semok kathik bokonge njentit, jelas ae sing jenenge Mat Pithi yo rodok gemes, kepengin ndang nyengklak. Yok opo se wong pancen onok telung wulan iki Mat Pithi nguli batu ndik Jakarta. Ndilalah ponakane, Perot kok yo teka saka ndesa. Lha yok opo, pancen pas liburan sekolah, jare. Jenenge urip ndik kutha gede oleh kontrakan sak kamar iku wis pira 2. Sembarang iku lak dicocokna mbarek penghasilane tah. Oleh akeh yo isok oleh kontrakan gede. Lha nek mik sak ithik ya kepeksa untel 2 an ndik kontrakan sak kamar ngono iku mau. Kepeksane si Perot yo turu ndik ngisor nggelar klasa. Mat Pithi mbarek Saropah yo wis gak tahan. Cek Perot gak eruh wong loro iki kanda nek kate nggawe salad masiyo wis rodok bengi. Kanggo aba 2 manuver persebadanan mau kepeksa nggunakno istilah. Tomat kanggo ngrobah posisi, slada kanggo nyepetno gerakan. Gak wurung umek wis arek loro iki mau. Tomat… tomat., slada, slada, slada, tomat, slada, tomat, slada…. Perot suwe 2 yo gak tahan. Wis…wis… lik, wis…. Nggawe salad kaet maeng gak mari 2. Iki lho sause muncrat kabeh nang raiku….. (Widy pasti mesem…)

Donor
Mat Pithi kapan ika ketemu mbarek ning Sulikah yo jik tonggoan ndik Kaliasin gang Pompa, ndik rumah sakit Karangmenjangan. Jenenge tonggo yo gak onok salahe tah nek uluk salam, takon tinakon. Lak ngono tah kudune urip ndik alam donya iki, cak, ning, kabeh… Onten damele nopo ning Niki lho dik kajenge donor darah. Biasah tah… telung wulan sepindah angsale donor niki Pun ping pinten, ning Enten nek ping sedoso. Lha lumayan jare dik. Masiyo saben donor kedah tigang wulan sepindah, nanging ngeten niki angsa arta gangsal welas ewu. Sukuran damel tambah 2 blanjane bapak e arek 2 niki sing sak niki sepi damelan. Lha sampeyan onten perlune nopo ? Nggih ajenge donor Lha donor darah tah? Mboten Lha donor nopo ? Niki… ambik isin 2 nduding kuntulnya. Bade donor sperma Wah ning Sulikah mulai ketarik wong kathik nyandhak gituan. Pun ping pinten Sami pun ping sedoso niki. Cumak mboten dibatesi telung wulan sepindah. Masiyo sedinten ping tiga nggih mboten napa 2 Nopo mboten lemes Lha nggih lemes, ning. Cumak nggih seneng mawon, wis radi 2 eco nek pas mendhet spermanipun wau, kathik angsal arta seket ewu persetoran niki Lhuuuukk… Ning Sulikah kemecer ndelok bonus sing seket ewu mau. Lha dewek e donor darah dibatesi 3 wulan sepisan cumak oleh 15 ewu. Ning Sulikah tambah tertarik….. Tapi, yok opo ? Pas telung wulan maneh Mat Pithi ketemu maneh mbarek ning Sulikah mau. Ndilalah (tah pancen karangane gigih ae…) Donor ning? Mat Pithi ndisiki nyapa tanggane mau. Ning Sulikah cumak mesem, manthuk 2 cangkeme mingkem, katik rodok molo 2 koyok wong kemu. Uh… uh… uh…, ngono thok. Donor darah melih ? Sulikah pancet koyok ngono mau. Lho kok rodok aneh sampeyan ning ? Onten nopo ? Sulikah njupuk kertas cilik, di orek 2. Tulisan mau dikek no Mat Pithi mbarek nduding cangkeme. Mat Pithi maca kate donor sperma melok 2 sampeyan, cek oleh duwik akeh Alah… rekkk….. mari ngoral tah iki mau.

Kapan peno dadi pulisi, Wi ?
Mat Pithi ancene ngawur. Wis ngerti tah nek SIM sing duweni iku mik SIM Becak eee ndadak ngawur nyelang motore Dul Kimpong, gae ngojek. Wong Dul Kimponge lagi umyek melok latihan perang 2 an bagian pencarian dana. (Untung ae dheke nggak melok numpak mobil sing mbledak wingenane). Sedina rong dina Mat Pithi seneng. Lha yok opo le gak seneng, wong akeh akale. Ngojek milih jam budhal kantoran ambek aplosan pelayan toko. Lho apane gak kesenengen saben 2 entuk penumpang ayu 2 tur semerbak kebak parfum. Durung olehe kurang ajaran sering ngerem. Alesanne…”Ah dalan kok akeh lobange ngene se… “. Padune mik kepengin kegencet dari belakang iku opo. Tapi sial esuk iku Mat Pithi mblusuk nang dalan satu arah katik saka arah sebaliknya. Padhahal Sabara Wiyono wis ndhepipis api 2 ngeyup nang ngisor Johar pinggir embong. Weruh Mat Pithi mblusuk terus ae sempritan diemplok, nuli disembul mak Priiiiiiiit… Mat Pithi kaget, “Wah matek aku…. disemprit pulisi rek…” Tapekna dhasar jujur, tenang 2 ae Mat Pithi belok mak kluweeerr.. mbalik marani sing nyemprit. Wis cidhek motor dijagrak gak dipateni mesine, buru 2 Mat Pithi mudhun marani Sabara Wiyono. Ndelok sedilut klambine Wiyono, terus ae Mat Pithi ngguyu ngakak barek ngulungna tangan ngajak salaman. Mat Pithi : “Lho pena tah, Cak Wi ? layak nyemprit aku.. Wah ketok gagah ngono lho, dadi polisi tah?” Wiyono : “Mana SIM ambek STNK ne?” Mat Pithi: “Lho, pangling tah Cak Sampeyan ambek kanca sak bangku jaman SD biyen..? Ojok ngono lah…. wong nyemprit diparani kathik pangling ?” Wiyono dadi bingung terus nampani tangane Mat Pithi, malah melok ngguyu 2 pas Mat Pithi nggablog gegere, jare Mat Pithi : “Wis yo Cak… suwun Pena jik eling ambek Aku.. sorry cepet 2 an iki aku mburu nyeluk dokter kanggo mbah wedok sing lagi kumat pikune….. salam ae gae ojob sampeyan” Saking bingunge, Sabara Wiyono malah menyampaikan lambaian perpisahan…. Mat Pithi nerusna ngebut bablas liwat jalan satu arah dari arah sebaliknya…. preeng.. preeennnnng…. (yo ngene iki gayane arek suroboyo iku… penting penampilan meyakinkan…. polisi mik kenal gara 2 maca “jeneng nggok kesake langsung diajak salaman tambah digablog gegere barang… ngono 2 polisine nganti lali nek lagi nilang…. hopo tumoooooooooonnn?)

Glocoran getih …
Ambulan me raung 2 nggowo Mat Pithi mbarek Saropah diusung saka restoran pinggir pantai ndik Kenjeran nuju nang UGD rumah sakit Dr. Sutomo. Arek loro iku podo 2 ngawe pakeyan pesta wong lagek ngrayakno ulang taun perkawinane. Arek loro iku diusung mbarek gledekan, glocoran getih mblambang, sak akeh 2 e. Mat Pithi dibungkus nggawe anduk e toilet restoran ndik sak ubenge bangkekane. Dene Saropah di ubel 2 anduk ndik endase. Loro karo wis rodok gak sadar, wong getihe akeh sing metu. Yok opo critane sampek isok kedadeyan koyok ngono iku, se ? Critane ngene : Arek loro iku katene ngrayakno ulang taun perkawinane sing kesiji. Klowor durung lair. Sepakat arek loro mau kate nganakno mangan 2 ndik restoran pinggir laut ndik Kenjeran. Pokok e sebuah makan malam sing kudu romantis. Budal, wis…. Tekan kana pesen meja sing cidek laut, sing rodok ketutup saka liyane. Wong iki pancen restoran khusus kanggo rempon, dadi yo desain ruangane isok digawe rodok haha hihi hoho. makan malam nganggo lilin, lampune temaram, sing krungu cumak musik lamat 2 karo jlegar jlegure suara ombak. Tangane cekelan, remet 2 an, romantis, pokok e. Suasana sing romantis koyok ngono mau nimbulno ide ndik Mat Pithi, dik.. dik… yok opo nek ngoral seks ? Dasar Saropah ancen arek wedok gatelan, krungu usul koyok ngono mau yo ho oh ho oh ae. Saropah mudun saka kursi mbrobos ndik ngisore meja. Mat Pithi wis nyiapno perabotane. Wah yo tambah syur… arek loro iku. Mat Pithi menikmati acara mau mbarek mangan steak, ambek rodok ndlosor 2 saka kursine. Musik lamat 2 isik berlanjut. Ombak ricik 2 jik berlangsung. saropah sing nyambut gawe yo jik lenggat lenggut. Ndilalah penyakit ayane Saropah kumat. Gedang kluthuk e Mat Pithi kegeget lambene Saropah sing kejang 2. Bayangno. Gak cumak digeget thok tapi yo rodok mobat mabit. Ndah iyo rasane Mat Pithi dikonokno ngono iku mau. Kelaran, kaget, gak karu 2 wan. Tangane Mat Pithi sing kiwa sing nggawa garpu, moro di encep 2 no ndik endase Saropah, sampek Sropah kelaran cangkeme mangap, nguculno gedang kluthuk sing digeget mau. Ngono tah critane …

Drakula cangkeme getih thok
Mat Pithi dadi drakula. Nek lunga operasi malih dadi lawa. Mak bleber, mabur rana rene. Bengi iku onok lawa mabur, mingslep nang kuburan, kate turu ndik dangkane, mulih saka operasi nyucup getih para korban. Cengkeme kebak getih seger. Lawa iku mau malihane drakula Mat Pithi. Lawa 2 liyane sak sore iki gurung oleh korban. Blebere lawa Mat Pithi nggawa ambune getih seger. Drakula endi sing gak cleguken ? Kabeh mara nang kuburane Mat Pithi kate takon, ndik endi oleh getih mau ? Mat Pithi drakula sing lagek turu digugah. Oleh getih saka endi Mat ? Maune Mat Pithi gak gelem tangi. Kate turu, kok. Tapi berhubung akeh drakula sing nggugah kepeksa drakula Mat Pithi tangi. Ayuk, wis. Tak duduhno Lawa, malihane drakula Mat Pithi mabur ditututi mbarek puluhan lawa drakula liyane, nuju suatu tempat. Terus mandeg kabeh. Drakula Mat Pithi takon peno kabeh ketok wit gedi iku ? Iya, iya, iya. Ketok, ketok, ketok jare lawa 2 kancane mau. Ndik kono iku Lho kok isok onok wit 2 an onok getihe? Masalahe aku mau pas mabur, gak ketok wit iku Oh…. peno tubruk, tah ? Pisan iki onok drakula nyonyor…

Jayabaya mukswa
Kapanane Ki dalang Soeloyo Gemblung Carita wis njelasake nek Prabu Jayabaya saka Mamenang Kedhiri iku sakti mandraguna. Saking sektine malah bludrekan. Dilapori anake wedok nek diusir saka bojone Gendrayana saka Jawastina dituduh jare mbobot tanpo diboboti, terus muntap. Jawastina dilebur kelem nang laut, kari mik pulau cilik 2 sing kremun 2 nek didelok saka tanah Jawa. Mula diarani Karimunjawa…. hehe lak ngunnuuu tah. Jayabaya disengeni ambek rajaning dewa merga nglebur praja ora cecala (kasih berita pendahuluan utawa peringatan). Mulane jabatanne sebagai titising Wisnu dijabel. Jayabaya uga kudu ndang bali nang kayangan sakwise bayi sing dikandut ambek anake (Pramesthi) sing jare mbobot gara 2 mangku keris (mulane tah wong wedok ojok seneng mangku keris tah lading.. bisa mbobot lho… sing duwe keris sakti jugak ojok sembarangan namakna keris tah ndelek keris. sida mlungKER gak kena gae ngeRIS kapok koen ) lahir umur 10 tahun wis ketemu ambek pasangan sejati kanggo nggulawenthah jagad, Jayabaya kudu balik nang kayangan alias GAME OVER at the level 9. Kaleksanan putune Jayabaya lahir dinehi jeneng Anglingdarma. Barengan ambek putune patih Kedhiri sing lagi diusir dijenengi Bathik Madrim. Pas bar ulang tahun 10 tahun wektu iku ancene Patih Kediri wis dipanggil mulih dijak rembugan sing apik 2, mulane Anglingdarma ketemu ambek Bathik Madrim lan dadi kanca dolanan neker tah benthik. Lucune Jayabaya ijik urip. Mulane sak jroning atine seneng banget. Weee dewa ora pecus ngukum jalma manungsa. Lha nyatane aku ora sida matek…. Mikir ngono karo seneng 2 metu nang taman wanci surup. Nang taman lagi rame swara jangkrik ambek walang kecek lan tonggeret nong. Jayabaya sing uga duwe aji Gineng (bisa ngerti artine swara kewan apa wae kaya Nabi Sulaiman Si Pengendara Angin), ketarik ambek swarane walang kekek (belalang sembah). Walang mau lagi nyanyi 2. Nitik swarane ya walang wedok. Dicidheki kok ayu (jarene Jayabaya sing nganggo mripat walang). Kepincut terus delikan sakuntara cucul pakaian ningkatna aji gineng nganti malik dadi Walang Kekek Lanang.. clek… ngono ae. Lha saka uwong dadi sakwalang ? Walang Jayabaya nyidheki Walang Wedok sing lagi nyanyi. Walang wedok kaget onok walang lanang kok masiya tuwek ndadak nganggo KULUK.. mulane bareng dirayu ya terus ae ketut. Dadi perang tanding ora karuwan antarane Walang Jayabaya ambek Walang Wedok. Perang tanding andon asmara ing plataran taman Kraton Mamenang. Sak wise tuwuk lan kari kesele, Walang Wedok nyidheki Walang Jayabaya ambek ngomong : “Mas Walang sampeyan lali kewajibane walang lanang ya ? Kanggo uripe anak 2 sampeyan sing nang endogku mengko, sampeyan kudu ngurbanake awak sampeyan dhewe… tak klethak sirah sampeyan..” Jayabaya keweden arep alok ora bisa keprungu saka kraton.. wong sing metu bahasa Walang.. ecek ecek ecek…. ngono thok. Isuke kraton geger mik nemu sandhanganne Jayabaya nang taman ambek kuluke ketemu nang ngisor wit dadap, ndadak malik dadi sak upil…. wong tilas dianggo walang… Patih Haryamurti enggal paring pawara nek panjenenganne Sang Maharaja Jayabaya wus kasil Mukswa balik nang kayangan…..kaya sing dijanjekake duk nalika entuk paukuman saka rajadewa, kudu bali nang kayangan nek putune wis umur 10 tahun mekaten para sedherek lelampahan Jayabaya Mukswa sing ditulis ambek kanca ne mbah soeloyo sing ahli serangga…. sepisan maneh gak lucu babah… wong ancene ora lagi nglucu…

Kliwir, Klowor, opoo ?
Wis suwe ora ana kabare Mat Pithi sak plok ditolak budhal jihad biyen. Ngerti 2i bojone, Yu Saropah, wis ngandhut tuwek. Jare umure wis 8 mlaku utawa 9 mlethek… (iki istilah e umure kandutan kok aneh 2 ya?) Lha sak wise nyedaki lahir Yu Saropah ndadak duwe pitakonan nang Mat Pithi : ” Kakang Mas Pithi…. muga dadiya renaning penggalih.Apa wis duwe calon jenenge calon anak iki ? ” (karo nggebuk 2 wetenge kang mblendhug) Mat Pithi : “Walaaah… koen iku lho Pah.. koyok kethoprak ae.. Kakang Mas ? hehehe…. ya talah Di Ajeng Saropaaah…. paran kersamu, Yayi…? hahaha, ayo ndang matura.. nek gak cepet tak beleh koen.. hahaha… ayo matura Yayi…” Saropah : ” Woooo, dhasar kang becak…. diajeni bojo ora gelem.. Ngene lho Cak…. eh.. Pak.. Aku gela biyen kok anakku sing gedhe sampeyan nehi jeneng KLOWOR… ya arepa mburine Koesoemo kae, ngarepe iku lho. Wong bocah jaman saiki tur pinte ngono kok jenenge KLOWOR ? ” Mat Pithi : ” Woooo lha koen iku Dik gak ngerti karepe wong tuwa. Masiya Klowor 2 ngono ning lak Kusuma… ngunuuu lhuuuuu… ” Saropah : Lha masiya Kusuma lak jelukanne tetep wae Klowor to Pak ? ” Mat Pithi: ” Lho kumat… munyer thok.. masiya Kolor lak Kusumo… hahaa wis karepmu yok opo ? ” Saropah : ” Karepku ya jenenge sing moncer ngono lho… ya contone anake Cak Kimpong kae rak Mardiyu. lho gagah to ? mbok mengko nek anake dhewe iki metu lanang dijenengna sing gagah ngono lho.. ” Mat Pithi : ” Lha nek wedok ? ” Saropah : ” Apa maneh nek wedok, Pak… kudu aku sing ngenehi jeneng. nek metu wedok arep tak jenengna ” Dyah Perwita Sari ” ben apik.. ” Mat Pithi : ” Hahahaaa…. kok abot temen jenenge, Dik… engko nekgak kuwat malah kuwalat lho.. lha yok opo, misale ana sing alok.. ooooosi Sari binti Pithi anake Ropah kae ? hahaha… lak lucu tah… bedanek kok jenengna MARPUWA tah SULANI ngono…” Saropah : “Pokoke ora kena sampeyan jenengi nek metu wedok. Saiki nek metu lanang arep sampeyan jenengi sapa ? ” Mat Pithi : ” Walah… nek aku kok gampang ae, Pah.. gandheng kakange wis Klowor, nek tak jenengna EDI tah ADI apa meneh Jhonson, lak gawe meri. Mengko Klowor nutuh maneh nang aku… mulane nek adhike Klowor iki metu lanang arep tak jenengi KLIWIR KOENCORO… lho opogaa…. ” (durung tutuk omongane Mat Pithi, dumadakan Saropah ambruk, krasa nek arep nglairna anak… mulane buru 2 dipondhong ambek Mat Pithi, ditumpakna becak, terus nggeblas nang omahe Bu Bidan…) Temenan adhike Klowor lahir lanang maneh…. terus wae Mat Pithi ngomong…. wah anakku mak Kliwir wis lahir.. hahahaa.. mesthi luwih pinter ketimbang Klowor iki…. lha jik nang jero weteng ae ngerti nek cocok ambek calon jenenge hare… wong terus njaluk lahir sak kal …hahaha Kliwir Koencoro….. Kliwir Koencoro masiya mik Mak Kliwir tetep ae Koencoro koen Cung ….. ngono mau Mat Pithi mulih mancal becak ambek ngguyu 2 dhewe…mulih njupuk salinan kanggo Saropah…

Pak, emak mati …
Sawijining ndina Saropah ngajak Klowor adus bareng. Bareng eruh susune ibune si Klowor takok ” Bu sing nggandhul ndhik dadane ibu iku opo se ? ” Saropah mangsuli ” Engko takok o bapakmu ae”, pikire Saropah bek e anake lali ngono. Bengi 2 pas nonotok TV, Klowor takok bapake ” Pak, sing nggandhul ndhik dadane ibu iku opo se?” Mat Pithi mangsuli ” Ooo iku plendhungan. Engko lek ibumu mati disebul, ben e ibumu munggah suwargo ” Liya dina pas Mat Pithi molih kantor eruh Klowor mimbik 2 Mat Pithi takok ” Lho opoo koen kok mimbik 2 ngono ? ” Klowor mangsuli ” Ibu mati Pak ” Mat Pithi kaget ” Husss, matek piye tah, wong ibumu sehat 2 ae hare ” Klowor nerusno ” Iyo pak, soale aku mau eruh pakde Dul Kimpong nyebul plendhungane ibu ”

Kate dadi mantune dewe bu..
Dul Kimpong duwe anak wedok jenenge Mei Kim Yun. Kamangka jenenge bapake wis ganti Dul, anake tetep ae dijenengi model leluhure sing seka Korea. Mik ben gak ngetarani terus celukane dadi Nunung…. (iki mik ngarang lho makane gak onok hubunganne..) Ing sak wijining dino Dul Kimpong mangan kacang bawang ambek nontok TV. Manganne dadak gaya, kacang diumbulna terus ditadahi cangkem… plung.. kriyek…kriyek… ngono. Pas lagi ngumbulna kacang, katene arep ngemplok maneh, bojone takok ” Pah…. ngombene apa ? ” Karepe ngono Dul Kimpong njawab, ning ndadak noleh terus kacang gak sida nyemplung cangkem, dadak mlebu ngguk kuping. Karo njawab : ” Kopi ae Mah… ” ngono, Dul Kimpong usaha njupuk kacang kurang ajare. Kacang didudul gak kenek, malah sansaya mlebu. Suwe 2 Dul Kimpong judheg terus njaluk tulung bojone. Bojone yo ngono, malah njupuk “cotton bud”, kacang disogrok. Mesthi ae tambah mlebu terus alok ” Wis nang dokter ae Pah… bahaya engko nek bosok….” Dumadakan pas Dul Kimpong salin, siap 2 atene nang Dokter Si Nunung mulih ngejak wong lanang enom tur nggantheng. Nunung dinehi eruh ambek mamahe, nek papahe kelebon kacang kupinge. Nunung ngguyu kemekelen mbayangna solahe bapake sing gaya main sirkus ngemplok kacang…… Ning arek lanang mau malah nyedhaki Dul Kimpong ambek ngomong : ” Mboten sah teng dokter poo Lek…. Pun ngriki nuwun sewu, irung sampeyan pundi… ” Dul Kimpong : ” Wah… arek jaman saiki iki gublug tah. Sing kelebon kacang iku kuping Cung… uduk irung…. sik asmane sapa tah sampeyan Nak ? ” Arek Lanang : ” Septu Suharno Lek… pundi talah… Jenengan lak dereng eruh carane ngetokna kacang saking irung tah ? ” Dul Kimpong nurut ae.. terus Si Septu nglebokna drijine loro nang irunge Dul Kimpong nganti rapet. Terus diabani kongkon nyembul kuat 2 lewat irung… Dumadakan, klotek… kacang mencolot teka kuping nibani meja. Wong telu : ” Wuuuikk… hebat… pintereee reek…” Septu : ” Walah wong mik biasa ngoten lhe…. lha nek cangkep ditutup, irung ditutup, hawa metune king pundi malih nek mboten kuping…. untung kupinge Lek Kim niki sehat gak…. hehe….” Bareng Septu ambek Nunung metu maneh atene klenceran bojone Kimpong rasan 2 : ” Pah.. Nak Septu iku lho wong kok pintere…. suk nek tuwek dadi opo yo ? ” Dul Kimpong : ” Nek niteni ambune driji tengahe, Mah.. paling 2 Septu iku CALON MANTUNE dhewe….” Bu Kimpong : ??? (hayo kenapa Dul Kimpong ngomong ngono?)

Kutilang kau …
Mat Pithi pancen gebleg. Mari ngglembusi Sabhara Wijono atine bungah banget pikire : ” Gampaang ae ngakali pulisi … arek Suroboyo, kok … ” Mikir ngono iku sepeda motor ojekanne dienggokno nyang dalan satu arah sing nentang arus maneh. Gak let suwe anggone cengengesan mikiri Sabhara Wijono, dhewekne kaget merga ndhik sebelahe wis ana polisi njejeri karo muring 2 : ” Hee, minggiiir … berhenti kau ” Kaget merga dikon minggir ora ngurangi playune motore malah Mat Pithi balik takon : ” Lho, ada apa pak ???? Saya lagi kesusu ini ….” Polisine mangkel terus nyauri : ” Kemana mata kau hah ? apa kau tidak lihat itu tanda dilarang belok ? ” ” Whaduuh kerenge pulisi iki wong Batak sajake ” pikire Mat Pithi. Semana uga Mat Pithi isih berusaha nge les, terus ngomong : ” Lha, bapak kok juga lewat sini ??? ” Ini gara 2 aku musti kejar kau, bodoh …. ” bentake polisine ” Minggiir, berhenti kau …. ” Mat Pithi tetep ae nggenjot motore, polisi sing ngomel 2 ndhik pinggire ora direken. ” Hee, berhentiiiii …… KU TILANG, kau ” polisine wis gak kuat ngempet mangkele. ” Oooh, nggih sampeyan niku EMPRIT ” sahute Mat Pithi kalem.

Temen tah peno duwe asu ?
Saropah lagi blonjo ndhik minimarket cedhak omahe. Sing dituku tibake daging kalengan gawe pakane kucing. Pas katene mbayar, Saropah ditakoni kasire. “Mbak, lek sampeyan katene tuku pakan kucing iki, sampeyan kudhu mbuktekno lek sampeyan iku ndhuwe kucing. Aku khawatir lek tibake pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe. ” jare MatPithi, kasire. Saropah gak protes, mulih diluk, mbalike nggendhong kucing Dipamerno ndhik MatPithi. “Iki kucingku ” jare Saropah ambek mbayar daging kalengan gawe
kucinge. Sisuke Saropah teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit pakane asu. Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Mat Pithi. “Mbak, sampeyan ndhuwe asu tah ?. Aku khawatir lek tibake pakan asu iki . sampeyan emplok dhewe. ” jare MatPithi kasire. Saropah gak protes, mulih diluk, mbalike nuntun asu dipamerno ndhik MatPithi. “Iki asuku ” jare Saropah ambek mbayar biskuit gawe asune. Sisuke Saropah teko maneh ndhik minimarket, saiki nenteng kardus bekase indomi sing pinggire dibolongi sak driji. “Mbak, sampeyan katene tuku pakane ulo tah ?” jare MatPithi. “Iki isine dhudhuk ulo. Cobaken tanganmu lebokno kene lek pingin ngerasakno. Wis tah tak jamin gak bakal nyatek. ” jare Saropah. Pertama MatPithi rodhok wedhi tapi mari dibujuk Saropah akhire MatPithi kendhel. Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus. Tibake njerone onok gembuk 2 e. Pas drijine ditarik maneh ambune malih gak whuenak. MatPithi misuh 2 gak karuan, ” Diamput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan kongkon ndhemok tembelek.”
“Saiki, oleh tah aku tuku TISU kamar mandi ? ”

Melok……
Mat Pithi pekerjaane pelaut. Nek wis kadung layar wulanan suwene. Kapan iku kaet pirang dina ndik omah merga kapale mlebu dok, rodok isok suwe ngeloni bojone Saropah. Tapi ya ngono begitu kapale mari, ya kudu budal. Masio wis nduwe anak sing jenenge Klowor Mat Pithi jek pancet ae ngelaut. Tapekno awake Saropah wis gak digambari kadal maneh lha wong wis ono Klowor sing njogo makne. Untunge maneh Saropah sakjae nduwe momongan Klowor wis gak macem 2 maneh isin rek nek ketemon anake dewe. Lha barang wis meh petang wulan Mat Pithi lagek ono kesempatan ngampiri omah, kapale mepet nang Perak ngisi bahan bakar sekalian servis. Mat Pithi langsung ae cepet cepetan mulih wis ngempet petang wulan hare. Bareng tekan ngomah, sakjane wis arep nungkul Saropah sing yo podho kebelet sisan. Tapi ono si Klowor sing sinau. Lha wong omah kontrakan yo onone mek sak ruangan kanggo ruang tamu, ruang tengah, merangkap ruang tidur. Mat Pithi nunggoki Klowor sing sik sinau karo ngremes 2
tangan bojone. Ketokane nontok Tipi tapi pikirane gak nang Tipi blas. Bareng berita jam songo wis bar, ditontok kok Klowor isih mentelengi bukune, Mat Pithi langsung ngadek (Sing ngadek iki Mat Pithine lho duduk opo opone). Sak jane dhewee bangga nduwe anak sing sregep sinau, gak koyo ciliane biyen sing gawene mbolos sekolah nyolongi tebu, tapi iki acara inti wis kudu dimulai. ” Wor wis bengi, ndang turu kono ” Jarene Mat Pithi. ” Mengko dhisik Pak, aku durung mari sinau biologi bab alat reproduksi ” Oalaaah, mangkane kok suwi lha sing dipelajari konoan ngono. Tibakno gak adoh karo bapakne. ” Turuo sik sesuk iso dipelajari maneh ” Mat Pithi ngotot. ” Sik talah Pak Iki penting pelajarane, ….. ” Klowor ngotot sisan, lha wong anake Mat Pithi hare. Mat Pithi sing wis kaet sore mau ngempet manue sing wis kudu mencolot gak srantan maneh, kupinge Klowor dijewer sampek abang. Klowor yo langsung jerat � jerit terus ngalah akhire gelem turu. Mat Pithi langsung nyengklak bojone (Sepedha bekne) Sesue pak Murtaji gurune Klowor heran nontok kuping murid kesayangane abang koyo urang dipanggang. Dheweke takon “Wor, opoo kupingmu iku ? ” ” Kuping kulo wingi dijewer Bapak wau dalu ” jawab Klowor. Arek saiki lak ngono tah karo gurune boso, karo bapakne dhewe ngoko. ” Lho salah opo awakmu kok dijewer karo Bapakmu ? ” ” Kulo diken turu mboten purun ” ” Terus awakmu gelem turu ? ” ” Inggih ” Pak Murtaji kroso sakno ambek klowor, dhewee terus ngekei nasehat : ” Ngene ae Le mengko bengi, nek dikon turu, awakmu langsung epok 2 turu ae cekno nggak dijewer maneh ” ” Nggeh pak guru ” Bengine Berita jam songo durung mari Mat Pithi wis kebelet kudu nyengklak lha wong sedinoan mau dheweke turu tok kekeselen mulih soko kapal langsung dilanjut nggarap bojone. Iki babak kedua arep dimulai. ” Wor, wis bengi turuo kono ” Jare Mat Pithi. Klowor langsung budal nang kasure. Mat Pithi mateni Tipi terus niliki anake, ditontok wis merem karo ngeloni gulinge. ” Klowor wis turu Pae ? ” Saropah takon. ” Wis ndang patenono lampune ” Lampu dipateni lha ketepaan lampu cilike pedhot, omahe langsung peteng ndedet. Klowor kewedhen tapi aree eling nasehat gurune nek dikon epok 2 turu. Klowor ngrangkul gulinge luwih rapet ambek mekso turu. Lha Mat Pithi karo Saropah langsung gelut. Rodok suwe ngono Mat Pithi karo ngos 2 an ngomong nang bojone, ” Bue aku wis arep metu ” Bojone nyauti ” Aku iyo Pakne nek iso metu bareng ae ” Krungu ngono Klowor sing durung iso turu lang kewedhen karo petengan langsung nyauti : ” Aku meluuuuu ” Sesue Kupinge Klowor abang maneh.

Wiwik jenggoten
Seminggu maneh pasien wedok mau balik priksa nang dokter Mat pithi. Ndhik njero bilik priksa pasien mau dikongkon nyopot kancut e. Mari ngono terus dikongkon jengking sing dhukur. Pasien protes ” Lho pak dokter, nopo hubungane penyakit kulo kalih jengking ngeten ” Mat Pithi mangsuli ” Sampeyan kate mantun nopo mboten, sampeyan mboten sah ngengkel ” Akhire pasien mau nuruti printahe Mat Pithi terus jengking nganti dhukur. Mat Pithi teko suwalike nempelno janggute ndhik empik e pasien mau. Kiro 2 limang menit Mat Pithi nempelno janggute ambek mesam mesem namatke dapure dhewe nang pengilon ndhik bilik periksa. Mari ngono pasien mau dikongkon klambenan maneh. Pasien takok ” Lho pak dokter wau nempelaken janggute maksude nopo ? ” Jare Mat Pithi ” Aku mik mbayangno lek aku duwe JENGGOT ngono kiro 2 koyok opo”

Tak bedek sampeyan Wiwik, se..
Onok pasien wedok mlebu ndik kamar priksane dokter Mat Pithi. Ditakoni opo larane, terus dikongkon mlebu ndik bilik periksa, dikongkon turu. Gak let suwe Mat Pithi dokter rek…, mlebu. Pasien mau disingkap rok e terus kancut e dilorot. Mbarek mesem dokter Mat Pithi ngomong, sampeyan mesti jenenge Wiwik Lho kok ngoten dok ? Lha niku teng pupu sampeyan onten tatoo ne w , kiwa tengen ditambah sing njlirit niku, lak wiw , tah. Kulo bedhek mawon, pasti niku wiwik Lak nggih to ? Keminter batine arek wedok mau. Cobi sampeyan tingali malih dok , ngongkon. Sikile ditekuk. Wow…. jarene Mat Pithi.

Saropah dadi perawat
Meh podho ambek critane cak Gigih tapekno iki sing dadi lakon Saropah. Critane Saropah dadi jururawat ndhik rumah sakit, mari ngono ono pasien kecelakaan kapal anggep ae jenenge tigun (ojo nesu lho cak gun) mlebu sajakane gawat lha wong kabeh perawat lan mantrine pas nggowo mlebu arek iku athik mlayu mlayu …. Sakwise rampung dipriksa lan diobat terus digowo nyang kamar cekne istirahat cukup. Sorene wayahe adus Saropah oleh tugas ngedusi si tigun kuwi, mbarek ngobrol ” Sampeyan ki kerjo opo se cak” “Aku pelaut ning” ” Wah lak enak sampeyan nglencer nang luar negri gratisan terus” “Yo iyo … mulane tak nggo kenang kenangan saben aku berlabuh ndik pelabuhan, jeneng kuthane tak tato ndhik awakku ngomong ngono ambek nduduhno tatoane sing pancene uuaaakihh tenan ono hamburg, new york, wis tah pokoke akeh tenan, Saropah terus ae ngedusi disambi ngobor alon alon awake tigun dilap lap mulai teko raine terus mudun nyang dodone, wetenge terus mengisor terus … bareng tekan ngonoane Saropah ndelok ono tulisan ADAM. Dasar Saropah areke crigis … moco tulisan athik ditato ndhik wilayah sing sensitif gak athik lingsem ndheke takok” Cak, opoo iku peno ono tato tulisane ADAM … prasaku gak ono kutho jenenge ADAM ” ” Lhek arep moco komplit rodo repot ning … kudu ngenteni barangku dalam posisi siap ” jare tigun nyoba njelasno, Saropah tambah penasaran “Yo coba tah sampeyan degno ndhisik barang sampeyan” Wis gak maen Saropah sitok iku, nek wis duwe karep mesti nguber nganti keturutan. Dipekso ngono kuwi akhire Tigun ngalah ” Sampeyan rewangi tah ning cekne cepet tangi…. ” Gak let suwe berkat bantuan teko Saropah berdirilah tugu monas dengan gagahnya lengkap dengan tulisan AMSTERDAM ” nglingkeri ….. Wuih

Mat Pithi peno meteng, cak…
Mat Pithi moleh teko Jepun mlakune rengkeng 2 mergo kagunganipun manuk ijik aboh kenok ongotan potlot robot e Dul Manan. Sumelang nek tambah parah, Mat Pithi priksa nang RSU sing mriksa dokter Drokim. Ambek cak Drokim Mat Pithi dikongkon priksa uyuh nang Lab medis. Mat Pithi sempat protes ” Lho nopo hubungane uyuh kulo kalih gedang kluthuk kulo sing aboh niki pak dokter. ” Jare dokter e ” Peno pengin cepet mari nggak. Sopo ngerti uyuh peno iku onok baksile sing nggarahi gedang kluthuk peno gak mari 2 aboh e. Mari diwehi botol wadah uyuh Mat Pithi langsung nggeblas nang toilet ngadahi uyuhe masiyo pas nguyuh kepekso ngampet lara. Balik teko toilet Mat Pithi katene langsung nang Lab tapekno mergo wetenge luwe mampir ndhik kantin RSU, tuku sego liwet SOLO. Sing dodolan yu Senik wonge semleho tambah kenes pisan. Pas mgladeni Mat Pithi ndadak tangane yu Senik nyenggol botol adah uyuh e Mat Pithi. Botol ngglundung uyuhe Mat Pithi wutah kabyeh. Mat Pithi moring 2 lha apane gak nesu, nek ngoyoh ae mesti pringas pringis nahan lara hare, ” Yu, botol niki isine uyuh kulo kate diprikso teng Lab. Padahal kulopun mboten belet ngoyoh pripun niki ? ” Yu Senik keweden disengeni Mat Pithi terus ng erih 2. ” Nggihpun mas sepurane wong kulo nggih mboten sengojo kok. Mboten sah duko mas, sakniki kulo ijoli ” Yu Senik ngapek botol e terus digowo nang mburi langsung diisi uyuhe, ndilalahe pancen kaet mau wis nahan belet nguyuh. Mari teko kantin Mat Pithi langsung nang Lab nggowo botol sing isine uyuhe yu Senik. Menene Mat Pithi balik nang dokter Drokim ambek nggowo hasil pemeriksaan uyuhe. Dokter Drokim kaget eruh hasile jarene ” Lho Mat, peno iku lanang tah wedok se ? ” Mat Pithi : ” Lho nggih jelas lanang to pak. Lha kulo priksa niki lak mriksaaken gedang kluthuk kulo sing aboh niki ” Drokim : ” Lha tapi hasile Lab uyuh peno iki ngandakno lek peno POSITIF HAMIL” (gak bobot tur nggilani, babah)

Mat Pithi sanja ndik Jepang
Dul Manan konco rakete Mat Pithi wis suwe ndik Jepang. Sekolah nyambi kerja ndik kana. Buru 2 iki kirim surat nang Mat Pithi isine koyok ngene : Mat, koen iku ojok cumak uplek ndik Jowo thok ngono. Wawasanmu kudu mbok jembarno, cek gak cumak isok e adu doro thok ngono. Masiyo dadi arek Suroboyo sing kendel utang mbarek gak wedi ngemplang, kelakuan koyok ngono iku yo rodok kurangono, opo o. Tiruen tah awak 2 iki sing sak kantor mbarek Drajad sing wis internasional ngene iki. Nek peno gak onok alangan budalo nang Jepang, dolan 2. Perkoro duik sangu karo nginep tak tanggung wis. Tak kenalno awakmu iku mbarek kehidupan internasional sing maju. Temen iki, cak. Oleh surat koyok ngono mau, Mat Pithi mara terus budhal ae. Duik kirimane Dul Manan cukup gae ngurus surat 2 karo tiket kapal mabur nang Jepang. Masiyo durung tau lungo 2 adoh opo maneh nang luar negeri, wong arek Suroboyo jare … Kocapa Mat Pithi wis tekan Jepang. Sak wijineing dina Mat Pithi dijak Dul Manan dolan nang kantore. Lha Jepang iki lak opo 2 didadekno robot, tah. Onok robot iwak sing isok nglangi ndik akuarium, sampek gak isok dibedakno mbarek asline. Onok kewan 2 piaraan barang, kabeh yo robot. Wis talah ndik Jepang iki kabeh yo robot. Mat Pithi dikenalno mbarek sekretarise Dul Manan. Wuik arek iki cik ayune gak kalah mbarek mbarek gambar 2 wedokan udo sing biasa didelok Mat Pithi ndik Internet karo VCD iku. Kathik kemayu maneh. Esem e, alah..maak….. tulung, tulung…. Dul Manan karo ngenalno mau kathik nyekel susune sekretaris sing sebelah kiwa. Kimiko jenenge sekretaris mau, terus moco surat 2 dirungokno mbarek Dul Manan. Gak suwe Dul Manan nyekel salah sijine surat mau terus ngomong mbarek sekretarise, Balesana , terus susune sing tengen dicekel. Kimiko terus lungguh ngadep komputer, ngetik surat. Dul Manan iki cik kurang ajare, batine Mat Pithi. Gak sungkan blas ndik ngarepe tamu koyok ngono iku kelakuane. Elek 2 awak 2 iki lak tamu, tah.. Ndik kemar kerjane Dul Manan, dek e eruh nek Mat Pithi bingung mbarek kelakuane sing mak mek susune Kimiko mau. Dul Manan kondo. Ojok disangkakno awak 2 iki mesum, Mat. Yo ngono iku mau carane ngongkon Kimiko. Nek dicekel susune sing kiwa dek e maca. Nek sing tengen dek e nulis Wik lak enak peno Dul. Kok koyok ngono, se ? Eruho, Mat. Kimiko iku duduk uwong sak benere. Kimiko iku robot masiyo tah gak isok mbok bedakno mbarek uwong asli. Kebeneran ae programe tak gawe ngono, kenek digae hiburan Mat Pithi mlenggong, eruh robot cik seksine, kathik gak beda mbarek wong urip temenan. Gak eruho ngono disangkakno uwong temenan. Dul Manan eruh, nek Mat Pithi jik heran. Kimiko iku yo isok dijak main, cak. Sip. Wong program sing dilebokno iku kelas berat kanggo urusan nuk manukan ngono iku. Kathik gak tau nolak. Di mana saja, dan kapan saja. Nek peno kepengin, siok ae peno silih. Wuik… tepak wis. Masiyo robot, rek… Wong Kimiko gak kalah mbarek bintang pilem, jare. Gak srantan maneh gak kathik ngenteni dina becik barang, Kimiko langsung dijak Mat Pithi kia 2. Dijak nontok bioskop kenek. Dijawili kenek (ojok kliru nyekel susune, Mat). Terus ae dijak mulih nang apartemene Dul Manan dimana Mat Pithi nginep. Dul Manan yo wis mulih saka kantor turu ndik kamare. Mat Pithi terus mesra 2 an mbarek Kimiko. Diudani robot wedok iki. Diambungi sampek leko… Dul Manan yo eruh nek Mat Pithi abuk 2 an koyok ngono iku mau. Babah, wis timbang golek balon Jepang, pikire. Gak suwe krungu suarane Mat Pithi njerit aduh 2 an kelaran. Mlayu mrana mrene, bengak bengok. Dul Manan tangi. Mbukak lawang eruh Mat Pithi sing wis udo blejet mlayu mrana mrene karo nyekeli konok ane. Waduh, ciloko batine Dul Manan Aku lak lali ngandani, nek bolongan ngisor udel iku digawe ngongoti potlod.

Anak pitik
Iki babah nek gak nyangkut tokoh Mat Pithis link. Tapekna isih nyritakna dokter Gigih sing nate nemoni Klowor ika. Dokter Jiwa sing kalah engkel 2 an ambek Klowor, arek SD Inpres kelas 6 sing lagi lulus ujian. Dokter Gigih lagi leyeh 2 sak wise esuke nangani pasien Sakit Jiwa ngguk Rumah Sakit Jiwa (bener tah sakit jiwa iku rumah sakite, rumah sakit jiwa tah ?), terus sorene bukak konsultasi kejiwaan utawa Psikoterapi. (Dokter iki jan 2 e kepengin sinau Pengobatan Alternatif tapekna ketepakan guru degleng, jare sarate kudu pasa ngebleng 3 dina, terus diterusna pasa mutih 10 tahun.. Pikir 2 yaa nek nyandhak umurku engkok… tiwas pasa nek gak ngukup ? ) Dokter Gigih mesthi ae kuessele poll, mula bengine leyeh 2. Dumadakan ana wong thothok 2. Dibukakna lawang langsung mlebu ngono ae. Terus ngaku jenenge Sawung Galing (SG). Dokter Gigih kaget kaet iki wong jaman pasca orde baru ijik nganggo jeneng model kebo ijoan. SG ngaku kena gangguan jiwa, merga akeh tangga 2 ne ngarani nek dheke iku keturunan PITIK. DG : ” Lho lha sampeyan niku jeneng kok ya Sawung Galing, mesthi ae akeh sing ngarane sampeyan niku cilikane Kuthuk Ngeye l ” SG : ” Nggih niku Dok, salah setunggale alesan, kanca 2 lan tangga 2 ngarani kula niki anak Pitik DG : ” Sampeyanpun gadhah bojo, Pak SG ? ” SG : ” Empun malah anake bojo kula niku wolu je.. mandar niku sering dipoyoki tanggi… ngangge lagu, Kruk 2 piyek 2, kruk 2 piyek 2 bu sawung ngendhok wolu, saiki netes kabeh.. ireng karo putih.. wah Dok lak ngesakaken bojo kula ta ? ” DG : ” Lha sampeyan niku lenggahe teng pundi, kok tegel tegel ngaten kanca tah tangga Sampeyan ? ” SG : ” Ah, mik ler ngriku kok.. daerah Kemusu ngriku kok ” DG : ” Oh… ngaten.. lha Sampeyan eling mboten, wiwit kapan Sampeyan diarani anak pitik niku, Pak Sawung ? ” SG : ” Waah nggih pun dangu Dok… kaet kula NETES riyin kok. ” DG : ” Jangkrikkkk… siluman pitik katik nggudha ae…. hussy… hussyyy kana mety…. tak undangna kirik koen yook… ” (uduk turune pitik lho…. betok.. betoook.. )

Kucing di Rinso
Mat Pithi lungo nyang warunge cak tonny arepe tuku rinso. ” Mat kok dengaren sampeyan umbah 2 dhewe ? ” takok cak tonny. ” Aku katene ngumbah kucing ” jare Mat Pithi ” Gak salah tah cak. ” Cak tonny takok mbarek rodo bingung. ” Iyo soale kucingku akeh tumane. ” Jare Mat Pithi kalem (ndingareni …) ” Wah yo isok mati kucing sampeyan ngko ” Cak tonny ngilingno. ” Lho koncoku wingi ngono, yo gak opo 2 ” jare WMat Pithi methentheng. Mari mbayar Mat Pithi mulih katene ngumbah kucinge. Menene, Mat Pithi teko maneh ndhik tokone Cak tonny kate tuku rokok. ” Yok opo kucing sampeyan Mbah ? ” takok Cak tonny. ” Kucingku mati ” jare Mat Pithi ambek nyumet rokok. ” Lho lak temen tah. Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Laopo kucing atik diumbah ambek rinso, wong onok obat tumo” jare Cak tonny karepe ngono nyeneni. ” Kucingku mati gak mergo rinso ” jare Mat Pithi njelasno. ” Opoko lho ?? ” Cak tonny mulai gak sabar. “Tak peres . . ”

Impene Mat Pithi
Babah iki klebu critane Mat Pithi tah uduk gak eroh. Cumak iki nyritakna impene Mat Pithi. Ing sak wijining bengi… (gak umum maneh babah), Mat Pithi mimpi. Mimpine hebat. Sebab mentas dipenggak ambek Saropah, gak oleh melok budhal JIHAD ika. Kamangka wis kebacut, Mat Pithi iki duwe angen 2 nek Jihad, terus gugur bakal nyemplung suwargo. (suwargo kok nyemplung, mbah ? lho ya bener tah.. wong jarene nek mati merga maju perang mbela agama iku gak atene didihisab maneh… ya kaya wong dicemplungna ngono ae… mak blung ) Mulane wengine langsung tom 2 en ngimpi. Ning gandheng mik mimpi malah isine geseh. Lha witikna wong Mat Pithi (nang kanane) malah bisa nontok wong sing dicegat nang pintu suwargo ambek malaikat sing kejibah njaga pintu suwargo mau. Critane Mat Pithi weruh ana wong telu sing mati bareng merga kecelakaan KRL ngguk Bintaro biyen. Lho kok bisa bareng mik wong telu ? Jarene miturut informasi sing kasil diwaca ambek Mat Pithi, wong telu mau pas kecelakaan lungguh sak bangku, jejer telu. Wong telu mau situk Guru, situke Tukang Sampah, lha situke maneh Hakim. Lho lak hebat tah nek numpak KRL iku, guru, tukang sampah ambek hakim bisa lungguh jejer, ijol 2 an ambuning kringet, prengusing klambi hehehe.. beda ambek nang gedhung DPR reeek… masiya sak partai utawa sak agama… iso ae bengkerengan. Opo maneh sak miling list… sak bangsa sak negara sak opo maneh ya ? bisa ae rame eker 2 an gak rampung 2. Wong telu mau gandheng matine merga kecelakaan, mulane pas arep mlebu nang suwargane dhewe 2 dicegat ambek malaikat ditest nganggo pitakonan masing 2 1 soal, lisan pisan, ngenani kecelakaan pisan. Malaikat : ” Hee ki sanak sing tilas guru, sampeyan ngerti jenenge kapal sing kecelakaan merga numbuk karang sing akeh kurbanne ika, cerita kecelakaan kapal iki mbesuk bakal difilemna lho ? ” Gur u : ” Titanic, Om ” Malaikat : ” Weh… bener.. kamangka sampeyan mik guru SD inpres lho wis mangga mlebet. Kapling sampeyan nomer 300028938939, ojok lali… ya Mas ” (arwah guru mau mlebu terus bingung ya sapa sing langsung apal ambek nomer kapling sing sak arat 2 iku gek gak ono kertas ambek pulpen… lha yo dunia arwah ambek malaikat, mangkane arwah mau muuuteeeeeer ae nganti mbesuk tekan ing titi mangsa ketemu ambek kaplinge).. iki Mat Pithi iki wong mimpi kok juelllasss buangeth se ? Malaikat : ” Neruske pitakonku kanggo Ki Sanak Guru mau, Mas Tukang Sampah, sampeyan ngerti jumlah korban kacilakan kapal Titanic mau ? ” T. Sampah : ” Wah untung sak durunge kecelakaan nika kula nemu bungkus kacang, Om Mal. Turene jumlah korban kecelakaan kapal titanic nika sedayanipun wonten 1.228 jiwa, nggih Malaikat : ” Lho sampeyan niku njawab napa malah takon ? ” T. Sampah : ” Lho, lha niki lak njawab gayane tukang sampah, ngaten ” Malaikat : ” Wah…. Sampeyan lulus… lho ing ngatase tukang sampah ae kok perhatianne nemen ambek sampah 2 sing ditemu. Kok beda ambek para anggota parlemen se. Sing jare utusan utawa wakil rakyat kok malah mikir BRAYAT ? Selamat nggih pun mangga mang mlebet, nomor kapling sampeyan meh pada kalih nomere Ki Sanak Guru wau, kacek kalih angka… ” (Tukang sampah iki tambah bingung. Di nehi nomer kapling ae kok mik ngono, jare kacek rong angka ambek nomere pak guru. lha pas mlebu nggoleki arwah Guru mau ae wis susah. Lha tibake kabeh terus dadi seragam sak wise ngliwati pintu gerbang mau, kathik kabeh yo mumet nggoleki nomer kaplinge dhewe 2…) Malaikat : ” Mas Hakim, sampeyan ngertos ” jeneng 2 e ” korban sing 1228 tiyang wau ? ” Hakim : ” 1403909894jj() )”) ==/// alias bingung… ” (kepeksa hakim mau tetep nang njaba ngenteni titi mangsane. eeee Mat Pithi arepe ngancani antri nang ngarep pintu gerbang, ndadak pas mlaku nyandung watu, tiba krungkep ngambung padhas, dadi lan tangine…).

Mesin anyar
Mat Pithi dikandani Saropah. Cak aku wis kroso kate nglairno. Mat Pithi gedandapan. Budal ngeterno Saropah nang RKZ jalan Diponegoro. Wong katene nduwe anak mbarep lak yo jik durung duwe pengalaman tah. Onok wedi 2 ne barang. Mbayangno bojone engkok yok opo kelaran tah gak. Bingung wis. Mat Pithi bingung ngenteni laire ponang jabang bayi. Koyok ndik komik tah sinetron iko. Mlaku 2, wira wiri. saben kamar bersalin mbukak, diparani. Onok dokter takon nang dokter. Onok jururawat takon jururawat. Pas kemriyet, lawang mbukak, cepet 2 moro, sing metu kucing. Dobol Ndelok Mat Pithi bingung, onok perawar moro. Cak, peno ketok bingung opo o ? Yok opo gak bingung, dik. Iki anakku sing mbarep Peno sak aken mbarek bojo peno nek nglairno tah ? Iyo, dik Iki onok mesin anyar cak isok mindahno larane bojo peno pas wayahe nglairno. Engko sing lara duduk embok e, tapi bapak e. Nek peno gelem nyobak tak pasangno ndik bojo peno Sangking cintah mbarek bojone Mat Pithi setuju ae bareng saropah wis ketok mulai kate nglairno, mesin mau dipasang. Disetel pirang persen larane sing dipindah, cak ? Cobak disik 10 persen , jare Mat Pithi sing senden ndik dingklik dawa ndik ngarepe kamar bersalin. Mesin iku pancen hebat. saropah gak kelaran babar blas. Tapi Mat Pithi yo durung kelaran. Cobak unjukno dik, dadekno 30 persen Saropah ngeden tapi yo gak kelaran. Mesin hebat ? Mat Pithi blas durung krasa. Cobak sampek 70 persen dik Saropah pancet gak kelaran. Malah ketok ngguya ngguyu. Mat Pithi ? Jugak durung krasa. Wis pol no ae, 100 persen, dik Mesin diencepno sampek 100 persen. Saropah berhasil melahirkan dengan selamat bayine gede, tapi Saropah blas gak kelaran. Mesin hebat. Mat Pithi ? Pancet, gak kelaran…… Anak e Mat Pithi lair pas jam 10 isuk. Mat Pithi marani Saropah. Anak lanang rek. Tak jenengno Klowor dik , jare Mat Pithi kondo bojone. Mari diresiki urusan ari 2 beres, Mat Pithi mulih. Tekan omah ndik omahe onok rame 2. Onok opo ? Dul Manan dirubung wong akeh dadi layatan. Durung eling saka semaput e Dul Manan, tangga tunggal gedeg mbarek Mat Pithi isuk mau dikongkon ndandani genteng, wong pancen langganan. Nek onok kerjoan dandan 2 mesti Dul Manan sing dikongkon. Mau kira 2 jam 9 an Dul Manan pas ndik ndukure omahe Mat Pithi, kroso loro wetenge. Tambah suwe tambah get larane. Pas jam 10 Dul Manan mbengok kelaran nemen, njengkang saka genteng, ceblok ndik tritisan.

Gelem tak kek i sepatu ?
Gak nyongko Mat Pithi isok dadi KKO AL.( Sak iki marinir ) Ketemon maneh ambek Dulmanan tukang becak sing limang tahun pancet dadi tukang becak cap “Bimas” sing artine bisa mati di atas sadel. Suwe gak ketemu ambek jancukan Dulmanan, ketemon maneh nduk Tanjung Perak. “Buk abuk….Cik ngguantenge sampiyan niki, Mat.” “Yo ngene iki aku, Dul.” Jare Mat Pithi gembagus. “Kopral KKO AL aku sak iki, Dul. Ngerti koen opo KKO AL iku?” “oooo…nek KKO AL kabeh ngerti, Mat. Artine lak, kapan kawin oom…agak lama,” jawab e Dulmanan ambek cengengesan. “Jancukan pol koen iku, Dul Dasar tukang becak gak nate sekolah, koen ” Mat Pithi mulai bludreg. Maklum…militer…post syndrome. “Lha nek kulo sekolah, mestine nggih pun dadi Sersan, Mat. Sampiyan anak buah kulo ” Dulmanan gak gelem kalah. “Gayamu dadi Sersan Moco tulis gak enthos, arep dadi sersan. Sersan duengkulmu amblegh ” Mat Pithi gak kuat nahan bludreg e maneh. “Buk abuk…ngamuk, sampiyan. Nek dengkul kulo ambleg, gak isok mancal becak kulo, Mat.” Jawab e Dulmanan kalem. “Oalahhhh…pancen koen iki gurung nate diweneh i sepatu boot, koen Dul ” Mat Pithi abang ireng raine. “Buk…..nek disukani sepatu, nggih purun kulo, Mat. Wong sak umur 2 mboten nate nduwe sepatu.” Dulmanan seneng krungu katene diwenehi sepatu. Sepatu boot pisan. Mat Pithi ngamuk. Dikiro, Dulmanan nantang carok. Sepatu boot gawean Pindad nggajul dengkul e Dulmanan.Dulmanan njuerit kelakaran nduk embong. ” Buk…nek niki jenenge mboten nyukani sepatu, Mat. Niki jeneng e jul nggajul ngangge sepatu, Mat. Cik tegone sampiyan kalih tukang becak.” Klamutono cagak ting iku … Mari disentak ambek wong dodol sandal, Mat Pithi nerusno mlaku mlaku. Gak adoh teko sing dodolan sandal mau ono wong dodolan tebu. Dasar Mat Pithi masiyo wis wareg lek eruh panganan anyar yo pengine ngicipi. Mat Pithi langsung takok “Cak, tebu piro regane?” Sing dodol ndilalah wong Duro, mangsuli “Tergantung dawane cak. Lek sing telung ros regane sewu, lek sing enem ros sewu limangatus” Mat Pithi ndadak nyrekal “Wuik luarange rek, tebu ros e cindhek cindhek ngono ae didol” Sing dodol langsung ngapek pesone ambek nuthuk nuthukno pesone ngguk cagak listrik “Cak, lek sampiyan pengin dowo gak ono ros e, iki lho brakotono cagak listrik iki” (gak lucu babah, sing penting gak kemproh).

Mat Pithi tuku sandal
Pas prei an wingi Mat Pithi mlaku mlaku nang Malang, ben ndino ublek 2 ae, lha yok opo pancen kuto kelahirane ndik kono..masio wis lungo adoh nang endi 2 , gak srek ae atine, nek gak mulih nang Malang. Kaet isuk Mat Pithi wis metu, wis kemput ngicipi sembarang panganan, sampek wetenge wareg. Pas mlaku kate molih ndadak eruh wong dodolan sandal sing digawe teko bekas ban mobil tah traktor. Batine Mat Pithi “Wuik sandal bekas ban mobil ngene iki mesti awet”, Mat Pithi langsung ndhodhok milih sandal. Suwe milih sandal gak ono sing cocok ambek sikile, lha apane gak cocok, wong sikile Mat Pithi iki ukurane gak umum, no. 44, kamongko sing didol paling gedhe ukuran 42. Mat Pithi tetep penasaran, dagangan sandal dibrengkali, sampek mawut mawut. Sing dodol ngawasi terus, curiga ojo 2 sing tuku iki katene ngutil. Suwe 2 sing dodol nesu, ndilalahe sing dodol yo wong Duro. Mat Pithi disentak ambek sing dodol “Cak, sampiyan iku kate milih sandal sing koyo opo? Danganganku sampiyan orak arik ngono” Mat Pithi kalem ae mangsuli “Ake kate golek sing ukuran 44” Sing dodol mangsuli “Sampiyan kate tuku sandal opo tuku NOMER ????” (wong Duro hare, gak tau gelem kalah omongan)

Salak… salak….
Mat Pithi ancene kapok temenan sak wise ketatalan ngguk nggone New York. Atene ngumbah mata malah diumbah umbahi temenan. Akhire jaluk mulih ae ambek sing ngajak (ning Lily, sopo se sing ngajak Pithi klayaban tekan NY iku?), jare atene mbecak maneh ae. (Cak Gigih ancene ngawur, mosok Pithi didadekna bencong, wong Saropah iku senenge ambek Pithi merga kuat olehe ngonthel Becak kok, ketambah rem tanganne iku lho sing huebat…. cek pakeme, ngunnuu lhuuu). Kelakon Mat Pithi disangoni mulih, ndadak tangisan barang waktu pisahan ngguk JK Air Poret. Wah yo lumayan sangune tuebel. Tujuane Mat Pithi miber gak mik NY JKT, tapi langsung NY KSR. Ning ya kepeksa seka JKT nang KSR ganti pesawat EMPRIT AIRWAE…. hahahaa.. alias nitih GARUDA BUS. Sopo sing gak eruh nek GARUDA BUS iku cuepete gak ilok. malah sok sok bus liyane lagi tekan Cirebon, Bus Garuda iki wis tekan SOLO bertitane, nek nabrak gunung… (husssy ). Mulane tekan daerah Magelang yo isik umum umun peteng. Dumadakan tekan pasar MERTOJOEDAN kok bus iku rewel. Kamangka uangel nek atene ganti bus wong sik suepiii. Sopir bus atene ngubungi juraganne nang YGY yo gak isok, wong gak duwe fasilitas komunikasi blas. Kepeksa kernete utheeek ndandani bus. Lha penumpange ya gak nesu gak protes, malah ana sing seneng merga bisa mampir mesdjid menisan subuhan, mung jan jane kepengin adus gratis thok… Mat Pithi malah klinang klinong blusukan nang njero pasar, sing wis rada rame wong dodolan sayur ambek keperluan sarapan. Ndadak onok wong nawarna salak 3 karung. Jarene Salak Pondoh sing muanisss buangeth. Mat Pithi diweneni 3 salak gae icip icip. yo ancene legi wong asli salak pondoh. Gak pikir panjang wong duite tebel, langsung dituku kabeh 3 karung goni wadah ketan ika. Sing dodol salak seneng malah ngewangi ngunggahna karung karung nang jero bus. Bareng wis numpak…. Mat Pithi lagi bingung dhewe. Lha katene diapakna salak 3 karung kok diborong. pikir 2 ah didol maneh ae digolekna bathi lak siip. Akhire temenan, Mat Pithi gak langsung mulih nang nguter malah mampir ngguk pasar Kartosuro dodolan Salak. Koyo sing dodolan maeng isuk, Mat Pithi uga nyediani salak gae icip 2. Saben dibukak, sethithik diicipi dhewe, kok manis kabeh. Wis bukak dasar wis… Gak antara suwe onok ibu ibu ketoke bojon pejabat daerah. Ketarik ambek daganganne Mat Pithi, nyidhek atene tuku. Ngicipi secuwil kok enak. Mulane langsung tuku 50 iji salak. Mat Pithi seneng. Beresss.. panglaris…. Eeee let 2 jam ibu 2 mau mbalik ambek morang 2 : “Mas… wong dagang salak ae lho ngapusi. Jarene salak pondoh kok kuecutee gak ilok ngene iki salak opo ? ” Mat Pithi bingung : “Nopo enggih ta bu? Cobak se.. tak icipane…” Ibu 2 iku ngelungna situk salakke. Mat Pithi terus ae njeber barek merem.. wong ancene sueppet keccuut rasane. Penasaran, njupuk salak anyar saka karung, diicipi… pancet gak onok legine…. Setengahe bingung ndadak ibu 2 mau morang moring njaluk bali duwike…. Mat Pithi muntap terus mbales. “Ooo alaaaah Buuu Bu.. sampeyan niku lak piyayi bojon pejabat se? Pantes nek negarane iki gak maju 2 lha ibuk 2 pejabate gak kreatif blas.. Sampeyan mik kapusan 50 iji salak ae pun morang moring…. lha awak 2 kapusan 3 karung, malah ngapusi….. hahahaaa pun niku nek purun salake mang pek kabeh tesih 1 .5 karung…. ” (Mat Pithi langsung ninggal prung salak 2 e terus nggeblas molih nang nguter, ambek etung 2 bathene dodolan salak kecut ditambah turahan sangune tuan sinyo saka NY wingenane…)

Satus njaluk slamet
Eling eling Mat Pithi dadi tukang becak, aku eling Dulmanan tukang becak nduk Suroboyo. Suwe Mat Pithi dadi tukang becak nduk Jakarta. Lebaran mulih Suroboyo tilik bojo gayane bedo rek. Mudun soko sepur langsung ngenyang becak. “Embong Malang piro, cak ?” “Telung atus mawon, Pak,” jare Dulmanan. Mat Pithi moring 2. “Yak opo koen iku. Mbong Malang ketuk soko kene, peno muni telung atus.” “Murah niku, Pak,” jare Dulmanan kalem. “Satus seket wae, wong ketuk soko kene kok.” ” Buk abuk, sampiyan niku pripun se. Mbulan jugak ketuk saking mriki, mboten entuk telung atus mbayar e,Pak.” Dulmanan arek duro gak gelem kalah. “Gelem gak? Gak gelem yo wis.” Mat Pithi mangkel. “Nggih pun ngriki.” Dulamanan tukang becak ngalah. Mat Pithi cengar cengir kroso menang. Becak mblandang buanter koyo mercon sos dor. Apollo kalah banter. Mat Pithi ketar ketir. “Koen iku yak opo se ? Mancal becak cik buanter e Lon alon opo o ” ” Buk abuk, sampiyan niki kakehan cangkem. Wong numpak becak satus seket kok njaluk slamet. Nek mbayar satus seket, rem e nggih ngangge tembok, Pak. Lha nek tambah satus, rem e ngangge rem pancal.” Dulmanan ngomong kalem. Mat Pithi raine abang ireng.

Si Panjul ancene arek ndregil, senengane nontok wayang kulit koyok wong tuwek
Nek gak ndok ngarep layar pas tengah pener gak pernah lego. malem minggu iku la opo panjul iku nontok wayang ndok ngarepdhewe kathik sangune salak banjar sing gedhi gedhi, tur isinegilap nek bardimut. lagi asik asike adegan raden gathotkaca tantang tantanganambek bomanarakasura dumadakan salake panjul rutuh…. kathik ngglundung mlebu ndok cedhak dhalang. Si panjul lali ambek acara senengane, perang antarane gathotkaca vs boma, malah ketungka asyik nggoleki biji salake sing rutuh saka mut mutane.. Suwe si panjul nggoleki biji salak maeng. padhahal adegan lagi seru, wong gathot kaca miberoyak oyakan ambek boma sing jugak bisa miber, koyo cak suparman.. tapi nggak nyautwonder woman. sebabe jaman iku durung ono istilah wonder wonderan.. opomaneh woman womanan … lho malah atene nang endi … ? Suwe 2 panjul nggoleki biji salake kathik mbukak kain bathik penutup dhalang dibiyak kain maeng, eruh onok barang gilap mencirit…. Gak sranta sranta maneh barang mencirit mau diranggeh, terus ditarik… dumadakan raden gathotkaca lagi satengahe miber…. mbengok : “adhuuuuh.. tobhaaaat….. isi salakku reeeek….. ” gathotkaca gugur mbarengi ambek klengeri ki dhalang. gara gara merga senjoto pusakane panjul “KYAHI ISI SALAKBANJAR” Nerusno critane mat Pithi ndhik Malang. Gak suwe anggone mat Pithi blangkemen, wis kudu mengo maneh cangkeme mergo duro sing mbecak wis kaliwat liwat anggone akrobat. Ora mek perkoro nyelip kendaraan sing liyane, trotoar lan pembatas dalan pun wis dipadhakno ae karo embong aspalan. Kadang iso munggah nganti cedhak pagere omah pinggir dalan sing diliwati mergo becake kudu mencolot nyang trotoar ngindari dalan sing aspale bolong kabeh. “Cak, ojok grusah grusuh sampeyan iku … lek nubruk wit utawa pager lak iso gawat, tah …. ” “Wis talah sampeyan iku menega ae, Cak … gelem teka cepet nggak, sih??? ….” bantahe. “Lho lek ngguling barang lak iso ciloko se … sampeyan iku mabuk, ta?? “Wah, sampeyan iku jan pancen rewel tenan, kok … ngono lek diarani crewet gak gelem ” “Engkok lek ngguling yok opo??? … angel tenan sih kandhanane sampeyan iku …” mat Pithi wis mulai nggak sabar lan uring 2 an “Wong edan iku” batine …. Gak let suwe opo sing dikhawatirno tenan kedadeyan, becak sing ngepot mrana mrene, mencolot ngono ngene iku mlebu nang bolongan dalan, nyanthol terus …. GUUBBRAAAKKK Mat Pithi karo duro becak pating pecothot ngglundung mencelat nyang endi 2. Klambi karo clanane mat Pithi gupak ledhog nang kana kene malah sebagian suwek barang. Gak trima ngalami kedadeyan sing kaya kene mat Pithi ngamuk mendelik 2 karo tuding 2 “Jiaancuuk pancene koen iku nang endi matamu, hah ??? Bolongan sak mono gedhene mbok sosor ae …. gak duwe mata ta koen ???. Durone gak kelar tangi (remek ketoke) terus njawab kalem .. “Wadhuh, mas … sampeyan sing dhik ngarep ae gak eruh nik onok bolongan ….. opo maneh aku sing ndhik mburi ……” Lho, jancukan tenan toh duro becak iku ….

Sikat Sepatu = Cangkir
Wis nate dicritakake nek anake Mat Pithi ambek Yu Saropah iku pinter, mbethik tur ngengkelan. Jenenge wae Klowor Koesoemo. Ning eleke duwe saratan nggawa Muk (cangkir kaleng) ambek Spidol. Wiwit bisa playon (bar disapih mboke) nganti sekolah SD inpres Morat marit, tetep ae saratan nyangking muk ambek spidol iku dilestarekna ambek Klowor. Mat Pithi judheg. Yu Saropah tambah kebingungan. Mengko gek 2 arek nggantheng sing lagi situk iku “gendheng”. Lho lak ngisin 2 i, ing atase sekolahe pinter kok gendheng. Kepiye olehe ora khawatir. Wong angger dipamiti mak utawa bapake, “Wor, Simak arep lunga nang kutha, kowe ora diajak. Wis mengko jaluk oleh 2 apa, tak tukok ke” Jawabanne manteb, “tukokne cangkir ambek spidol, Mak ” semono uga nek dipamiti bapake arep dinas luar… mesthi njaluk oleh 2 cangkir ambek spidol. Ing sak wijining sore (gak umum babah…. biasane lak sak wijining dina.. sikancil kecolongan timun.. hehe) Mat Pithi ambek Saropah lagi nuturi Klowor. Saropah: “Anakku, le, cah ngguantheng, mbok kebiasaan nggawa cangkir ambek spidol iku dimareni.” Mat Pithi: “Iyo, Cung.. ngisin isinake Bapak.. wong arek puinter kok saratanne nyangking CANGKIR” Klowor: (ambek cengengas cengenges)”Salahe Simak ambek Bapak, aku dadi seneng banget ambek Cangkir, iki.” Saropah/Mat Pithi: “Haah?… salahku sing endi, kapan, apa ?” (kaget temenan pasangan mudha iku…) Klowor: “Lha aku jik eling jare, Mak. Biyen dek aku disapih, sak wise di jebles 2 na wit gedhang Kepok, lak terus gak oleh mimik cucu… ta?” Saropah: “Lha ya wis mesthi, wong wis umur 2.5 tahun ki wis gak oleh ngempeng maneh, Le… mbok takon kanca kancamu liyane… malah si Mardiyu kae ora ngempeng blas.. mik mimik susu botolan” Mat Pithi: “Iya bener, Cung. Arek lanang apa maneh…. hehehee” Saropah: “Sampeyan, kuwi lho Pakne, ngandhani anak kok cengengesan, lha apa bedane arek lanang ambek wedok nek perkara sapih 2 an iki?” Mat Pithi: “Yaak.. koyo gak ngalami ae… hahahaa… lha sing ngganteni Klowor iku lho sopooo sak iki? hahaa…” Saropah mbabrak raine terus njiwiti ambek nggablogi gegere bojone ambek ora sengaja kewetu omongane: “Bener Wor.. sing salah iki ancene byangane iki.. wis gerang hare…. hihihihiik…hiiiih kowe… tak juiwit tenan… hayooh… ijik cengengesan ?” Klowor: “Lho hoo to? Salahe Bapak ambek Emak… lha kenapa biyen pas aku njaluk mimik, Bapak ngelungi cangkir ambek ngomong saiki emakmu iki… cangkir… gilo wis tak tulisi nang ngisor EMAK….? Hayyoh… wong salahe dhewe kok aku sing ditutuh ?” Saropah: “Oalaaah… Paaak… yo bener, kacang mangsa ninggala lanjaran.. bener bener iki anake byanganne Pithi… hehehehee..” Mat Pithi: “Turun aku..? turun sing endi.. ojok ngawur lho Pah?” Saropah: “walaaah…. lha opo gunane saben sampeyan atene dines luar, nginep njaluk sangu SIKAT SEPATU iku ?” Mat Pithi: “Lho yo wis mesthi to… wong lelungan ben necis, sepatu kudu rajin di sikat ambek di semir..?” Saropah: “Hahahahaaa… wong pikun Wong sampeyan nek lelungan mik nganggo sandal jepit thok ngono lho… hehehee….” Klowor: “Horeeee… Bapak senengane sangu sikat sepatu… hahahaa.. aku tiru Bapak.. hahahaa…..” Mat Pithi mik bisa klejingan dhewe ambek cengar cengir….. nganti nyruput teh ora pener lambe, malah kutah nelesi dadane… kamangka wedange ijik kebul 2…

Mat Pithi Prei an
Pas prei an wingi Mat Pithi mlaku 2 nang Malang ben ndino ublek 2 ae.lha yok opo pancen kuto kelahirane ndik kono.. masio wis lungo adoh nang endi 2 , gak srek ae atine, nek gak mulih nang Malang.. Kaet isuk Mat Pithi wis metu.wis kemput ngicipi sembarang panganan, sampek wetenge wareg lan sikile keju kabeh.wis wis gak kuat mlaku nek ngene iki lha pas mikir ngono iku mau.onok tukang becak nganggur ngenteni penumpang ambek ngrungokno ndang ndutan.bareng dililang liling. tukang becak mau nawari. becak tha .cak Gak mikir pindo langsung takon..piro cak nang jalan welirang. ” Sewu limang atus” jarene tukang becake..” Cik larange..limang atus ae. ” Yo wis ayo..( kaet isuk dorong onok penumpang, lumayan limang atus timbang enggak) pikire.Gak suwi.Mat Pithi aruh 2.. ” Sing genah . ati 2 cak, nek nyetir. ojok mbok zig zagno ngene, yok opo se awakmu iku.. gregeten temen Mat Pithi . wong numpak becak kok dienggok enggokno, nyalib kiwo tengen.. opo ati iki gak deg 2an tha. Ngono iku tukang becake ndableg ae. pancet digetno pancalane. Jenenge Mat Pithi ilang wis sabare. Ambek mencureng ngomong maneh ambek tukang becak iku mau. “Cak sing nggenah lho yo.. ojok aneh 2.. ” Sing nggenah yok opo. Sampeyan iku menengo ae, gak usah kakean omong ” Gak ndelok tha akeh kendaraan ngene iki.. nek awak riko dewekan sakkarepmu.. ” Sampeyan iku sing aneh. Wong mek limang atus ae kok njaluk slamet. Mat Pithi blangkemen. Ambek ngurut dodo. Repot pancene nek musuh wong duro endi tau gelem kalah omongan..lak mesti onok ae jawabane.

Den Bagus Klowor anake Mat Pithi iku pancene blater akeh kancane.
Den Bagus Klowor anake Mat Pithi iku pancene blater, akeh kancane. Tapi mergo akeh kancane iku saben dinane mik kluyuran. Mulih sekolah langsung ngluyur dolan nanggone kancane ganti 2 an, lha wong kancane akeh banget hare. Mulih wis bengi gak sempat belajar. Budal sekolah gasik mik njagakno kancane sing pinter kate nirun PR. Lungguhe mesti njejeri kancane sing pinter mik atene nirun lek ulangan. Sawijining ndino bu guru Sri Lumintowati ngundang Mat Pithi nang sekolah mergo si Klowor ketemon lek ulangan gaweane njiplak si Adi sing lungguh jejere. Bu Guru : “Pak Pithi, niki anak sampiyan remene njiplak Adi, sing lungguh jejere.” M. Pithi : “Ah nopo enggih se? Wong si Klowor niku nek sinau teng nggene koncone ngantos dalu kok.” Bu Guru : “Lha buktine niki ulangan geografi, pertanyaan { Ibu kota Inggris }, Adi njawab { London }, Klowor nggih sami { London }”. M. Pithi : “Lho lha tonggo kulo wingenane ntes wangsul seeking Inggris, nyritani Klowor lek ndheknene nginep teng London ngoten.” Bu Guru : “Lha niki pertanyaan berikutnya { Ibu kota Belanda }, Adi njawab { Amsterdam }, lha Klowor nggih sami { Amsterdam }”. M. Pithi : “Nah nek niku tonggo kula situke ntes wangsul seking Belanda oleh 2 keju, criyose tumbase teng Amsterdam”. Bu Guru : “Lha saniki sampiyan mboten saged ngengkel, pertanyaan { Ibu kota Swedia }, Adi njawab { GAK NGERTI }, lha si Klowor mangsuli { KOEN AE GAK NGERTI, OPO MANEH AKU }”

Mat Pithi, Saropah, Jamu Gendul…
Mungkin dha gak dong nek biyen 2 e Mat Pithi iso ketemu terus ngrabeni Saropah iku mik merga lelagon langgam jawa E jamu (karangannge Anjar Ani). Udakara tahun 70 an awal lak ngetop tah lagu iku. Rajin diputer nang radio 2 pemerintah daerah tah RRI. Opo maneh nang RRI Surakarta, wong sing nyanyi mBak Waldjinah sing (ngakune) asli Solo. Lha critane Mat Pithi anggone usaha Lumahing Asta, pancen berkembang, disambi mBecak. Suwe 2 gak krasan manggon nang Jawa Timur, pindah ngulon nang daerah Kartosaru.. eh. salah… Kartosuro, kab. Sukohardjo. Critane Kartosaru eh salah maneh, Kartosuro iki kecamatan ning lebih rame dibanding kabupatene, sebab dadi persimpangan bus jurusan Yogya � Solo � Semarang � Suroboyo � Boyolali � Wonogiri �Karanganyar Sukoharjo… hehehee… terus apa hubunganne? Ing sak wijine dina Mat Pithi leyeh 2 nang becake, merga kesel mentas narik tekan Kleco… (mbuh pirang KM iku) tur ya marem wong entuk upah Rp. 1.000, (jaman sak mono reeek entuk opah narik becak Rp 1000, .. sida gak narik 5 dina temenan.. hahaa.) Lha pinuju liyer 2 dadak ana bakul jamu, sing jenenge Saropah nawakna jamu. Sing tuku akeh.. malah sok 2 antri ambek pijar pijer njawili ” pabrik SGM e ” sing ancene FAMILY SIZE tur isih njrongat (opo iki njrongat ?). Saropah mik mesam mesem. Sing nggarahi nggemesna atine sing atene tuku, mergane Saropah olehe tawa Jamu ndadak nganggo nyanyi, tur suwarane percis Waldjinah. Malah luwih kenes.. yo mik nangsib, gak isok mlebu rekaman, mik trima ider jamu gendong. Cidek becake Mat Pithi Saropah mulai tawa : ” E jamuu jamune… jamu Becak dadi kuwat nek diombe…” (dibolan baleni, mergane Mat Pithi acuh tak acuh… ). Suwe 2 Mat Pithi mangkel terus nyambut tawarane Saropah… “Mbakyu 2 kula tumbas kalih “nggendul”… hahahaa..” Saropah emoh kalah, diledhek…. sebab bareng mak brus nyawang raine Mat Pithi kok dadi kemranyas rasa atine.. hehehe (cerita roman wojosetanan yo ngene iki reeeek…) terus manas 2 i…. ” Monggo 2 “nggendul” ngarep napa mburi….hihihihiik” Mak clekut.. Mat Pithi melok kemesar jantunge nyawang eseme Saropah, sing rodok dekik pipine tur untune gingsul situk iku. Terus mangsuli…..”Ngarep wae wong mburi akeh PANUNEeeee…. heheheee…. ” Saropah morang moring : “ooo kurang ajuuar kang becak ae olehe kementhus.ss… ngarani kulite prawan mrusuh bakul jamu, amben dina ngombe galian kabel ambek lulur singo mengleng ngene jare dipanok 2 ke…durung ngerti panuku yook ? “…. ” Yo durung Dik.. wong aku iki lagi eruh sampeyan saiki iki… lha apa entuk aku ndelok ? ” “Husssy…. pun niki jamu Becake… (eh… mas… engko nek gendule eh salah…. jamune pun entek mbok kula diterna mulih ngangge becak sampeyan… ajenge ngerti ” genjotane ” kok… hihihiiik..”) (penonton : pada ndlongop eruh bakul jamu Kembang Kartosuro sarimbit ambek Kang Becak Suroboyoan… ngingglik mulih nang Nguter…. (padahal onok nek 20 kilo)…. sinambi gendal gendul. Ah dasar nasibe Mat Pithi pancene apik temenan ya ?)

Sak aken, yo Mat….
Mat Pithi sak iki dadi sopir taksi. Kapan iku oleh penumpang saka Jakarta. Njaluk diputer 2 no ndik Suroboyo. Wong ancen mbiyen asale Suroboyo, wis suwi gak tahu mulih, yo akeh sing digumuni. Liwat ndik pabrik guedii…… Pabrik opo, iku cak Mat? O… niku pabrik panci, pak Dul. paling ageng niku sak Suroboyo mriki Duwek e sopo, cak…. Kirangan, den…., Mat Pithi mosok eruh, tah… Wong mau, Dul Kimpng, manthuk 2…. O……. Liwat ndik kawasan Dharmahusada, onok omah gede, tur apik… Cik apik e omah iku cak… Enggih den… Rumaos kulo lho niki griyo sing paling sae sak Suroboyo. Kulo niki lak empun mider, tah Iyo, apik banget cak. Duwek e sopo ? Kirangan, den…, wong yo cumak niteni thok, kok. Wong mau manthuk 2… O….. Liwat ndik kawasan Tunjungan, onok Dept Store gede, tur apik… Cik apik e Plaza iku cak… Enggih den… Rumaos kulo lho niki plaza sing paling ageng sak Suroboyo. Kathik sadeyane nggih sing larang 2 Duwek e sopo ? Kirangan, den…, endi eruh Mat Pithi. Wong mau manthuk 2… O…. Gak suwe onok iring 2 an wong mati. Ndik ngarep onok voorijder nggae sirene, nguing…. nguing… nguing … Sing ngiring montor, sepedah montor, akeh banget. Gak pedot 2. Penumpange Mat Pithi takon maneh. Sopo sing mati iku cak. Cik akehe sing ngiring Kirangan, den…, wong ancen gak eruh. Wong mau manthuk 2. Suwe wong mau meneng. Gak suwe metu omongane. Sak aken, yo cak Mat Sinten, den… Yo wong iku maeng…. Sogih 2, duwe pabrik, omah apik, plaza, dadak mati… Lho sinten, den ? Wong iku maeng Sinten? Yo si Kirangan iku maeng. Wong endi se…? Mat Pithi bingung. Njawab kalem. Kirangan, den……

Kopi panas telung atus …
Mat Pithi mari lunga kloyongan, wong ancen tukang becak, rek, yo genjot sana genjot ini. dasar hawane Suroboyo akhir 2 iki puanas sekaleee (wong wit 2, masiyo wis umure puluhan tahun, kudu dikethok ddi mik 2 meter, ben ora nyundul kabel listrik. Lho disik endi se wong sing narik i kabel mau mbarek wit 2 mau?). Mat Pithi mampir ndik warung cidek Kembang kuning (sing nek bengi akeh balon e, lan podo pating kleler lan klekaran ndik bong cino), takon. “Kopine sing adem pinten, yu Is? (wong kenal, kok). Adem limang atus (karep e ngono sih ambek es batu) Nek sing panas ? Sing panas telung atus Duwik e Mat Pithi cumak patang atus. Kate tuku sing adem cek seger kok kurang. Diputusno ae tuku kopi sing panas ae. Babah wis, pokok isok ngombe, pikire. Sing panas mawon, yu… Yu Is ngedoli kopi panas kanggo Mat Pithi. Banyu panas mongah 2 saka ceret sing ndik kompor disokno ndik cangkir. legi tah cak Mat .. takone rodok lembeng. Sing legi yu… Manis koyok sing dodol… Kopi jik panas 2, mongah 2 digogolok ae mbarek Mat Pithi. Yu Is, ndelok koyok ngono iku mau aruh 2 cak Mat… yok nopo se sampeyan niku. Wong kopi jik panas kok disantap ae. Mbok ngenteni adem opo o… Jare Mat Pithi Lhe…. peno kate mbujuk i aku to ? Mbujuk i yok opo, se, cak… Lha engkok nek kopiku wis adem kaet tak ombe, lak mbayar limang atus aku…

Lima ditambah lima
Klowor jik kelas 2 SD. Nek dikongkon etung mesti gak lali nggunakno driji 2 ne. Mangkakno, nek sekolah mesti sepatune dicopot, lha digawe ngitung, jare… Bu Guru Lily (weton Milan) ngaruh aruhi Klowor Wor, wis gede ora pareng nganggo driji nek etung, nggih…. Klowor dibedek i karo bu Lily mau Lima ditambah lima ono pira, Wor.. Klowor, wong arek mbethik, yo tetep ae nggawe drijine. Bu guru weruh, Klowor diatuh aruhi Hayo, nganggo driji, to… Klowor kisinan. tapi gak kurang akal. tangane dilebokno ndik sak e kathok e, mbarek nerusno ngitunge lima ditambah lima, pira ya… Driji 2 tangane Klowor ketok ngethuwel ndik sak njerone sak e kathok e mau. Suwi, umek, ngetuwel. Di etung 2 drijine, terus mbengok SEWELAS Lha, kok katutan ka etung ?

Dislenthak sapi
Mat Pithi lungguh ndhok ngisor uwit ambek songgo uwang ketoke lagi sedih. Gak let suwe Dul Kimpong lewat, takok “Lho Mat Pithi, opoo peno ketok sedih ngono. Opo masalahe?” M. Pithi : “Masalahe yo sapiku iku lho. Mari tak perah susune oleh saember ndadak dislenthak nggae sikile, susu saember utah kabeh. Kepekso sikile tak talekno ndhok uwit.” D. Kimpong : “Lho lak yo wis beres to masalahe” M. Pithi: “Yo gurung cak. Mari ngono tak perah maneh. Oleh saember, ndadak sikil situke nylenthak embere maneh. Yo sikil situke tak taleni jugak ndhok uwit sebelahe.” D. Kimpong : “Lha sikil loro lorone wis ditaleni, terus opo maneh masalahe?” M. Pithi : “Tak perah oleh saember maneh, ndadak buntute nyabet embere, lha susune utah kabeh. Wis gak duwe tali maneh, akhire buntute tak taleni ndhok uwit nggae sabukku”. D.Kimpong: “Lha mestine wis entek masalahe” M. Pithi : “Entek apane, lha pas naleni buntut nggae sabuk ndadak clonoku mlorot, manukku lagek ngadeg pisan” D. Kimpong : “Lha terus opo maneh masalahe?” M. Pithi: “Masalahe…lha pas clonoku mlorot, Saropah tepak lewat, yo mesti ae alok…..[Oooalah cak, cak, dasar wis nyandu gembus, koen iku opo jik gurung tuwuk se ambek tempe gembusku. Eruh anune sapi ae kok atene ndudul]”

Gundul 2 pacul…cul…
Mat Pithi ambek Saropah, koyo sing wis sering dicritakake, urip nang pradesan. Anake lagi situk nggak nambah nambah, jenenge Klowor. Ing pradesan, nek ngajari anake ura ura yo pancene wasis. Ning jamane wis ngancik jaman modern, kepeksa Mat Pithi kudu bisa ngajari nyanyi anake sing wis mlebu nang SD Inpres. Kamangka Mat Pithi iki kaet cilik pancen ora tau nyanyi. Mik loro lagu dolanan basa jawa sing dielingi, yo iku Gundhul Gundhul Pacul ambek Menthok menthok. Gandheng lagu Menthok 2 iku iramane nglemer, mulane Mat Pithi milih Gundhul 2 Pacul kanggo mbekali Klowor sekolah SD. Nganti Si Klowor iku apal banget lagu Gundhul 2 pacul iku. Mulane angger didhawuhi gurune nyanyi nang ngarep kelas mesthi lagu GGP iku sing dinyanyekna. Kanca kancane uga nganti apal. Angger Klowor maju dikongkon nyanyi, wis terus ono sing alok “Gundul 2 pacul… Gundhul 2 dipacul…. gundhule klowor pacul… pacule klowor…gundhul 2..” wis pokoke pating creblung. Ning nek Klowor wis beraksi nyanyi ambek lunjak lunjak, kanca 2 ne dadi melu 2 nyanyi.. sok sok malah ora mandhek 2. Nganti Klowor wis mundur, lungguh barang, nyanyian GGP tetep “berkumandang”….. Bu Guru Ayu Rusmini… (iki guru anyar antarane) suwe suwe mangkel. Lha mosok angger maju nyanyi, si Klowor iku langsung nyebut GGP. Ndadak kanca 2 ne ya mendhukung blas. Melu nyanyi barang. Kawitane sih, Bu Guru AR iki seneng, ning suwe suwe bosen tur jengkel. Sebab nek Klowor ditunjuk dhisik, kancane padha ora gelem, wong wis melu nyanyi Klowor, jarene. Nek ditunjuk paling keri, malah ora rampung 2. Akhire, Bu Guru AR nemu akal. Ing sak wijining dina meneri jam pelajaran terakhir, diganti pelajaran menyanyi (seni suara). Bu AR ngenalna lagu perjuangan Halo 2 Bandung utawa lagu Bandung Lautan Api. Bocah 2 seneng wong Bu AR olehe ngajari ambek cerita jaman perjuangan. Bocah 2 cepet apale, kecuali si Klowor. Angeeel banget kanggone Klowor si penyanyi GGP iku. Bar njelasna lagu, murid 2 mulai dites apalanne. Siji 2 Maju, terus nyanyi Halo Halo Bandung. Terakhir Klowor. Klowor bingung wong ora apal. Arep ngaku nek ora apal isin wong kanca 2 ne padha apal. Opo maneh Klowor iku wis terkenal pinter. Mosok wong pinter kok kalah apal ambek wong bodho, lak isin. Kepeksa di wanek 2 ake Klowor nyanyi. Bu AR wis ngabani : “Ambil suaraa… Haaaa…..” Klowor: “Hahahahhhhaaaaa…” Bu AR: “Yak mulai satu… dua Ti…” Klowor: “Halo Halo Bandung dung… gembelengan….Nyunggi 2 Bandung dung…Gembelengan……” Bu AR: “?L~=”)( +W hihihiiiiii… hehehe….. haaaaaa…. ” Bocah bocah, terus wae nyaut nyanyianne Klowor, dadi lagu GGP maneh, ambek siji 2 metu saka kelas wong bel tandha mulih wis muni.. Theng theng theng….

Onok manuk kotak 2
Ancene anake Mat Pithi si Bagus Klowor Koesomo iku pinter tur ndregile gak ilok. Onok ae tingkahe sing isine mik nggarapi kancane thok. Onok lakan kancane sing jeneng SALIMIN iku bocahe apikan. Nek ketemu ambek kancane mesthi nyapa, “piye kabare?” “Atene nang endi cak?” lsp. Ing sak wijining dina, Klowor metu teka omah ketok kesusu, malah setengah mlayu. Salimin eruh terus takok : “Wor arepe nang ngendi, kok kesusu?” Klowor : “Nonton manuk ” jawabe setengah mlayu Salimin nututi: “Nang ngendi?” Klowor : “Nggone Wa Setra… anake sing mbarep mulih nggowo manuk apik” Salimin : “Rupane?” terus ae ngetutna Klowor sing sansaya cepet mlakune. Klowor : “Kothak 2 ” (lho lak ngawur tah, mosok onok manuk kothak 2) Dhasar Salimin areke apikan, percoyo ae.. gak mikir langsung kepengin eruh manuke anake Wo Setro mbarep sing kothak 2 iku. Malah Klowor mlayu, Salimin mbarengi melok mlayu. Salimin: “Jenenge manuk opo Wor” (wis tekan cidhek omahe Wo Setro sing nang pinggir kali cilik pinggir desa) Klowor: “Entenana kene dhisik ya aku tak nang kali dhisik, ngebom ” (Klowor mudhuk nang kali, golek nggon rungkut, terus mlorotna kathok, ngebom sak moh 2 e.. wong wis wiwit omah maeh ngempete… ning barek mesam mesem…) Salimin : “Jenenge manuke opo to Wor? gek endi aku maeng wis nang omahe Wo Setro kok gak onok?” Klowor : “Haahahaha… saiki manuke ngguk kene, jenenge Manuk Tersing… hahaa.. yo koen iku sing dadi manuk, ngeterna aku ngising… trims ta Min… hahahaaaa duuuuh poleh belet ngising maneh reek….. melok tah?

Janji, ojok ngguyu, yo…
Pulus nemui dokter spesialis kelamin. Jarene “dok, aku ono masalah, tapi sampeyan mesti janji gak ngguyu yo.” “Tenang. Aku janji gak ngguyu. Iku kan melanggar sumpah kedokteranku.” Jawab doktere. Pulus langsung mlorotno celonone. Manuke ternyata cuilik, mik sa pensil staedler 2B. Kethok barang samono, doktere gak kuat nahan ngguyu. Dhee ngguyu nganti ke pingkel 2 gulung koming nang ngisor. Kira 2 limang menit, baru dhee iso ngendalino emosine. “Sorry cak. Aku kelepasan. Aku janji gak bakal koyok ngono maneh. Nah, masalah sampeyan opo ?” Pulus omong dengan nada sedih: “Manukku wis telung dino iki abuh koyok ngene…..”

Klowor cik pintere arek iki
Lha sing jenenge Klowor anake Mat Pithi, patutan saka Saropah iku lak nemen tah ngganthenge. Wis nggantheng kathik sekolahe puintereeee gak ilok. Lha biyen lahire lak hasil percobaanne Saropah ngramu jamu. Jare jamu Becak Super, ngono. Ramuane, sakliyane cabe puyang, bratawali, temu giring, temu ireng, temu lawak, godhong kates.. kathik ditambah ginseng tinggalane mbahe Dul Kimpong ketambahan oyot Purwoceng, teka pucuk Semeru, kampunge Mat Pithi. Bar ngombe, jare gak mari 2 “BALADEWANE” Mat Pithi terus ndengagak, minta tandhing. Lha Saropah mumet, gak sempat dodolan suwe suwe, kepeksa nangani si Baladewa iku. Mat Pithi ya kepeksa gak narik becak, wong tahu atene ngerem becak, malah kleru nyandhak BALADEWANE dhewe hare… Hasile, ya si Klowor cah nggantheng tur pinter, merga kakeyan bahan, kurang ukuran iku… kabeh mlayune nang rai ambek utek. Mung eleke Klowor iki duwe saratan nang endi 2 nggowo MUK (Cingkir kaleng ika lho) ambek Spidol. Ngono wiwit cilik tekanne gedhe ijik ae… mbuh gae opo iku ? Buktine nek Klowor iku uteke encer, ngene lho. Pas sekolah SD INPRES Morat marit, meneri kelas lima ana pelajaran PSPB tah (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsat). Lha wektu iku Bu Guru Sri Lumintuwati, lagi nerangna Hari Kebangkitan Nasional terus disambung tekanne Soempah Pemoeda, karepe. Sak wise nerangna lahire BOEDI OETOMO ambek peristiwa SOEMPAH, Koen PEMOEDA sing jare nganggo ngik ngokane mBah Wage Soepratman ika, Bu Guru Sri Lumintuwati takok nang Klowor sing lagi liyer liyer, mergane bengine mentas nonton Dagelan Kethoprak nang RCTI jare… “Klowor, ndhek tahun 1908 tanggal 20 Mei Boedi Oetomo lahir, mulane disebut hari kebangkitan nasional. Terus tanggal 28 Oktober tahun 1928, ana apa nang Jakarta, Gus?” Klowor mumet. Blas nggak nyandhak. Ning gandheng Klowor, onok ae akale, terus etung etung, terus mesem ambek njawab, “Anu Buk.. Niku mBah Boedi sampun umur 20 tahun…. ” Bu Guru : “kana raup dhisik koen…. sontoloyo ki….) Murid liyane : “Hahahaaaaaa…. bener.. bener…. mBah Boedi umure 20 tahun….. heheheeee… ” (lho lak puintere nemen tah arek situk iku?)

Ketemune Mat Pithi mbarek Saropah
Ndek wingenane wis dicritakna ketemune Mat Pithi barek Saropah. Dina iki atene ditlesih ketemune kanca rakete Mat Pithi, Dul Kimpong barek Sulami, bojone. Ya pancene pasangan loro iki wis suwe banget anggone tetepungan, malah kaya 2 padha paseduluran, nganti kebablas dadi hubungan sandal.. eh salah… skandal pisan ngono hare. Dul Kimpong iku jan 2 e lak uduk wong Jawa sli, tapekna keturunan Cino. Disebut Cino ya gak tepak, wong engkonge Dul Kimpong iku asale teka Korea (uduk Kroya lho..). Jenenge asli keluargane rak Kim Hong (buku emas). Ning gandheng uripe manongan ugal ugalan, amor campur bawur barek wong jawa asli, mangkane terus nganggo jeneng njawani, ngarepe dikeki Abdul, Abdul Kim Hong. Ning bareng mbahe eh salah, papahe ngalami penjajahan Jepang, kudu belajar bahasa Jepang, lafal Kim Hong kurang luwes, diganti dadi Kimpong. Terus ganti maneh ben gampang celukanne, dadi Dul Kimpong. Papahe Dul Kimpong sing jenenge Lek Dul Kimpong, usahane dodolan bakso warungan. Ben ketok njawani, warunge mau jenenge Warung Bakso Miroso Kimpong. Ing sak wijining dina, ana wong wedok loro, tibake si Saropah bakul jamu pacare Mat Pithi Becak ambek kancane dolin, Sulami (bakul jamu pisan). Wong loro mau lagi diajak sambang nang kampunge Mat Pithi nang Lereng Semeru, Desa Widara Kandang (nek ono tenan babah…). Ing kota kecamatanne, Lek Dul Kimpong bukak warung Bakso Miroso Kimpong. Warunge laris temen. Saropah ambek Sulami, lungguh ambek maca daftar Menu nang dinding sing tulisanne : Warung Bakso Miroso, terus ngisore jenis bakso sing didol. kathik ngsor dewe ditulis maneh nganggo aksara tebel kaya judul warunge, “Bakso Kimpong”. Dul Kimpong sing kaet maeng incang inceng nang arek wedok loro terus ae ngrangsek takok “Ngersakne napa mBak?”. Saropah pesen “Kula pesen bakso nomer kalih, Bakso Urat isi Telor puyuh” Sulami bingung, gurung nate eruh Menu Tukang Bakso sing macem macem ngono iku. Saking Bingunge, terus ae pesen “Kula sing ngisor dhewe, Bakso Kimpong eeeh.. Bakso Kimpong niku isine napa ta Mas? eh.. Koh?” Dul Kimpong trataban gak karuwan, krungu “baksone” ana sing mesen kathik arek wedok semok pisan. Terus cengengas cengenges “Lha… Kimpong niku kula hare mBak. Sampeyan purun tah Bakso kula? hahahaa….. kepeneran pun suwe gak payu payu…. ” Sulami mbabrak raine kisinan, tapi seneng, lha Dul Kimpong iku ancene nggantheng… arepa darah cino korea. mBuh yok opa polahe, ngerti 2 Dul Kimpong ninggal kampunge ngetutna Sulami, ngancani Mat Pithi, katut ambek bakul Jamu Gendhong….

Mat Pithi oleh bojo maniak seks
Lha yok opo katene gak maniak seks, cak, lha si Butet, arek Medan sing dirabi Mat Pithi iku mbiyen pancen bekas pramupijat ndik Dusit Thani, hare. Kathik Butet, wis arek e dukur, dedeg e apik, bangkekane mbangkik, ayu maneh. Setengah indo setengah Batak, gak kalah mbarek Nadia Hutagalung. apane gak paling laris ndik Dusit Thani mau. Sedino, nek cumak tamu wolu ae jarene jik termasuk sepi… Sing ngrabi Mat Pithi, maneh. Wong kerjoane cumak dadi sopir angkot, piro kuwat. Ben dino mulai isuk umun umun sampek bar surup, kerjone cumak mancal gas mbarek rem thok. Sedino lungguh ndik ndukure jok, kathik montore Suzuki, sing mesine ndik ngisore jok. Opo gak semlenget endog e ? Mesti ae, saben dino sing disambat mbarek Mat Pithi yo lara boyok. Kesele ajubilah setan, wis. Kepengine angger teka saka mergawe ngono yo langsung ndlosor. Tapi yok opo, lha bojone mesti wis nyegat. Dasar maniak seks, nymphomania, yo kepengine ngajak Mat Pithi dulinan papi papian, mami mamian… Ngono iku saben dino, pembaca. Wong biasa ditumpaki wong paling sithik wolu sedino, dadak cumak dikongkon ngladeni wong siji. Kathik Mat Pithi sing tenagane wis entek ndik dalan iku. Tapi yok opo kate gak dituruti. Pertimbangane Mat Pithi, arek ayu koyok Butet iki gak diramut, sido melok uwong temen. Wong nek budhal nang pasar sing nglirik akeh arek arek embongan iku, jare. Ping pindone, lak enak tah numpaki arek ayu iki. Gak mbayar, maneh. Cobak mbiyen, nalika Butet jik dadi pramupijat, saben numpak apane gak entek satus seket ewu? Masiyo enak, gratis, tapi nek dititir saben dino yo legrek, to. Opo maneh Mat Pithi wis kesel banget. Suwi suwi yo sambat, bo… Gak kuwat ngladeni bojone, sing nymphomania mau, Mat Pithi kepeksa ngejak bojone nang dokter, psikiatri. Weruh kondisine Mat Pithi, lan penjalukane Butet sing kenemenen ngono iku mau (ben dina, kathik saben 2 mesti tanduk ?), doktere yo gedeg 2. Wong loro mau terus dituturi, yok opo nek frekuensi tumpak 2 an mau masiyo enak dikurangi. Gak ben dina. Misale dipasno dina 2 sing onok huruf U ne. Kayata Minggu, Rabu lan Sabtu. Arek loro mau setuju. Sak wijine dina, Mat Pithi mulih saka narik angkot. Dadak sing wedok wis nyegat ndik ngarep lawang, ngguya ngguyu. Mat Pithi wis mengkeret. Gak urung, rek…. Temenan. Gak lidok. Butet ngajak nuk manukan. “Lho dik. Iki dina opo ? Jarene dokter lak dina 2 sing onok huruf U ne tah ? Sak iki dina opo ?” ” Sekkarrang kapan harri Sulasa, bang….” ” Seloso, tah dik ?” “Iyyaa… lah bang… Di batak sana, orang bilang hari ini hari Sulasa, bang. Ada U nya, kan ? Ayo lah bang. Setusuk dua tusuk saja..lah… ” Gelem gak gelem, Mat Pithi yo langsung coplok kathok. Tumpak 2 an, wis. “ben dino maneh, wis……” batin ne Mat Pithi. Gak kuwat maneh, Mat Pithi ngejak bojone nang dokter maneh. Sak iki doktere ngekek i resep anyar, yaiku “yok opo nek diatur nggawe bayar 2 an ae. Sopo sing ngejak disik iku sing mbayar. Tarip e diatur. Nek main ndik ubin mbayare 5 ewu. Nek ndik sofa, rodok nekuk 2 thithik taripe 10 ewu. Tapi nek ndik kasur, empuk, mendut 2 opah e 20 ewu”. Dicara ngono iku cek isok nahan, cumak nek pas onok duwik tho. Setuju, wis. Sak wijine dina, Mat Pithi molih saka narik angkot. Dina iku, wis gak akeh wong numpak, yo panas banget udarane. Kesele lahir batin. Yo gak oleh duwik, yo kesel njejeg pedal gas. Mat Pithi wis ancang 2 tekan omah langsung ngglunthung, turu, ngono ae, wis. Dadak, pas mlebu omah, Butet wis ketok ayu. Kathik nggawe klambi sing seksi. Mat Pithi wis nduga, nek bojone iki kate ngejak nuk manukan. Gak urung. Opo maneh kathik ndik tangane onok duwik 20 ewu…. Babah, wis. Lumayan leh duwik 20 ewu, batine Mat Pithi. Opo maneh kan yo enak, tah…. Bojone terus diglandhang nang njero kamar, kate njujug tempat tidur. ” Lho ngapain bang kita ke tempat tidur ?” “gak eling tak peno mbarek tuture dokter, dik ? Nek main ndik jobin mbayare 5 ewu. Nek ndik sofa mbayare 10 ewu. Lha iku peno lak nggawa duwik 20 ewu tah. Jare dokter lak isok main ndik tempat tidur ?” “Tapi bang… Tak enaklah kalau main ditempat tidur itu. Aku mau main di lantai saja… Bisa empat kali ?” Mat Pithi nggeblag, gak obah.

Gak kaget, wong bar disambangi ..
Mat Pithi ngeterno Saropah nang RS Bersalin kate nglahirno. Nunggu ndhik kamar tunggu cidhek ruang bersalin, Mat Pithi mik mloka mlaku wis gak srantan pengin eruh dapure anake. Gak sawetoro suwe krungu tangise bayi lahir, Mat Pithi kroso lego atine “Wuik kae mesti tangise anakku, lek lanang kate tak jenengno Klowor” Let sedhilut doktere nyeluk Mat Pithi kongkon ndelok bayine sing mari lahir, kebeneran lanang koyo sing dipengini. Mat Pithi mlebu ruang bersalin langsung nggendhong bayine sing ijik nangis. Mbasan digendhong bapakke si bayi langsung meneng, malah mesem mesem koyo wis tau ketemu ae. Pak dokter nggumun, jare “Biasane bayi lahir, nek eruh bapake terus nangise tambah kejer. Lha iki kok bayine malah mesam mesem ngono”. Pak dokter takok : “Cak Pithi, opo bayimu wektu ndhik njero weteng gak tau disambangi to?” M. Pithi : “Weh, nek masalah ngotenan niku hobi kulo pak. Wingenanane kate budhal teng RS Bersalin men sempat kulo dudul riyin kok pak” Dokter : “Lha iyo, biasane bayi lahir ki nek eruh bapake nangise tambah kejer hare. Soale pangling ambek bapake sing sering nyambangi ndhik njero weteng. Lha iki bayimu kok malah mesam mesem ngono” Pak dokter ngguyu mbasan merhatekno dapure Mat Pithi, batine “Pantes bayine malah mesam mesem lha wong bapake ndhase gundhul dapure koyo GANDHUL ngono.”

Sampeyan mesti Rano Karno, nggih
Mat Pithi numpak sepur, Jakarta Surabaya, Gayabaru. Golek sing murah, kok. Bayangno, cumak 12.500 isok numpak sepur kliwat 17 jam, opo gak enak iku. Timbangane numpak Argo argoan, sing meh 250 ewu, cumak oleh 9 jam. Ndik ngarepe lungguh wong wedok, embah emabh, wis tuwo. Kaet budal saka Jakarta ndelok ae mbarek Mat Pithi. Koyok koyok gak percaya. Kacamatane dicoplok, digawe, dicoplok, ngono terus. Ketok onok sing kate diomongno mbarek Mat Pithi. Ketok e wis gak kenek diempet maneh. Ditelad tekadno ngomong mbarek Mat Pithi. Jarene : “Sampeyan niku nopo Rano Karno ?” Mat Pithi : “Sanes, mbah” Mbah : “Lha sinten ?” Mat Pithi : “Kulo Mat Pithi mbah, lare Kapaskrampung” Mbah : “Wik. Sampun mbujuki. Wong kulo ben Senen mesti ningali sinetron sampeyan, kok. Niku lho, Si Dul Arek Sekolahan. Lak enggih ta? Sampeyan lak Rano Karno, to ?” Mat Pithi : “Sanes mbah. Sumpah. Kulo niki Mat Pithi, loper koran. Sanes Rano Karno”. Mbah wedok mau terus ae gak percaya. Pokok e Mat Pithi iku mesti Rano Karno. Ngono iku gak mari 2. Mulai teko Cikampek sampek Lamongan. Sak durunge mudun ndik Lamongan, si mbah mau ngomong. Jarene : “Pun talah, mboten usah mbujuki. Wong kula niki pengagum sampeyan. Sampeyan mesti Rano Karno. Nopo o se, kok mboten purun ngaku?. Isin tah ?” Mat Pithi mangkel. Dikandani dudu Rano Karno gak percaya ae. Mangkel 2 Mat Pithi nyauti : “Nggih mbah. Kula niki Rano Karno. Pun tah, puas ?” Mbah wedok mau terus meneng. Suwe milang miling ndeloki Mat Pithi. Jarene mbah mau “Tapi….” “tapi nopo, mbah ?” “Kok mboten memper, nggih ?” Dobol

Kriting… Lurus … Kriting …
Saropah, Marpuah ambek Sulami jamane ijik bujangan kumpul dadi situk sak pondhokan cidhek tempat kerjone. Nek budhal kerjo arek telu trio SMS mau mlaku bareng lha wong nggon kerjone cidhek. Saben saben ngliwati salah situke omah sing ngingu manuk beo, si beo iki mesti alok telung tembung. Sawijing dino, tepak trio SMS lewat nggon beo, si beo alok “koning, biru, potih”. Sulami krungu aloke beo dheknene sadar lek sing dialokno beo iku warna kathok njerone sing koning. Sulami takok koncone : Sulami : ” Ning, ning, kathok njeromu warna opo ae?” Saropah: “Biru” Marpuah: “kathokku putih” Sulami : “Lah temenan beo iku isok nebak warna kathok awak 2 iki. Lek ngono mene kita nggawe kathok sing warnane podho ya” Menene pas arek telu iku lewat, si beo alok “jambon, jambon, jambon”. Arek telu mau tambah bingung. Opoo si beo isok ngerti warna kathoke. Arek telu mau sepakat mene gak usah nggawe kathok njero. Menene pas trio SMS lewat kono, si beo kleperan ndhik njero kandhange. Arek telu mau mandheg merhatekno si beo sing kleperan, batine “Sokur, rasakno saiki gak isok mbedhek koen”. Let sedhilut mari kleperan, si beo terus alok “KRITING, LURUS, KRITING”

Gak ngiro cak, peno iku pinter ndonga ..
Sawijining dino Mat Pithi ditelpon Marpuah pacare. Marpuah: “Cak, engkok bengi peno tekoo mrene yo. Bapak mbarek Ibuku kate lungo luar kota nginep. Peno sanguo klambi opo ae lah, pokoke peno nginep kene.” M.Pithi (suenenge gak karuan): “OK Marp. Engkok jam pitu aku teko” Mat Pithi buru buru nang apotik kate tuku kondom. M.Pithi : “Pak, aku tuku iki pak” (ambek ngacungke tangane mergo isin) P. Aptk: “Tuku opo nak ??? Inhaler tah???” M.Pithi: “Dudu, tapi iki lho…..” P. Aptk: “Opo ? Balsem tah ?” M.Pithi: “Aduuhh pak iku lho (ambek bisik bisik) kondom” P. Aptk: “Ooh iku ta, kate pilih sing endi? Sing short time, long time opo glow in the dark?” M.Pithi: “Ah embuh pak aku gak ngerti, opo ae lah” P. Aptk: “Kate gawe sedhilut opo sewengi?” M. Pithi: “Wah yo sewengi pak” P. Apotik: “Ha ha ha, nek ngono iki sing long time ae” M. Pithi: “Yo wis, tuku situk ae” Mari mbayar Mat Pithi buru 2 lungo. Penjaga apotik sempat ngomong “Sukses yo nak”. Batine Mat Pithi “Wuik sueneng aku didongakno sukses”. Bengine pas Mat Pithi tekan omahe Marpuah, ndhik ruang tamu Marpuah ngomong “Cak wah sorry ya, Bapak Ibuku gurung budhal je” M. Pithi : “Gak popo, paling 2 dhilut engkas podho budhal” Gak sawetoro suwe teko njero ngomah Marpuah diceluk ibune : “Mar, ayo mangan bengi sik, iku koncomu dijak pisan”. Marpuah ngajak Mat pithi mangan, sakjane M.Pithi ya rodok sungkan. Ndhik meja makan kumpul Marpuah, Mat pithi, Bapak ambek Ibune Marpuah. Bapak: “Wis koyok biasane, sadurunge mangan kita mesti berdoa. Cobak saiki sing mimpin doa tamune Marpuah, ayo nak.” Mat Pithi langsung moco doa ndermimil, sak menit, rong menit…sampek seprapat jam lagek rampung. Marpuah (mbisiki Mat Pithi): “Wah gak nyongko cak lek peno pinter ndonga” M. Pithi (balik mbisiki Marpuah) : “Aku yo gak nyongko lek bapakmu iku tibakno PENJAGA APOTIK”

Crito 2 anak wedok
Mat Pithi, Dul Kimpong mbarek Markun senengane lek sore 2 pada cangkruk. Koyok biasane lek pas cangkruk wong telu mau mik nyritakno keluargane dhewe 2. Wingenane wong telu mau crito bab anake wedok. Markun: “Wah, wingenane aku resik 2 kamare anakku aku nemu rokok. Gak nyongko anakku wedok iki tibakno ngrokokan” Dul Kimpong : “Iku gak sepiroo cak. Wingenane aku pas ngresiki kamare anakku wedok aku nemu botol bir. Wah, wah, tibakno anakku wedok iki tukang mabok 2 an” Mat Pithi : “Walah, iku kabeh durung sepiroo nek dibandingno anakku wedok. Lha wingenane aku nemu kondom ndhik kamare anakku wedok. Aku sampek shock. Tibakno anakku wedok iki duwe GANDHUL.”

Mat Pithi ceramah kesehatan
Mat Pithi akhire kapok dadi tukang ngemis, wong kerjaan kok mik njaluk 2 terus. Nyobak nglamar kerjo ndhik PUSKEMAS masiyo mik tukang sapu yo luwung mbangane nganggur. Bejane Mat Pithi malah diangkat dadi pembantu Dokter, iku lho sing diarani mantri ngono. Kerjaane ngewangi Pak Dokter nyiapno suntikan, malah kadang 2 Mat Pithi sing dikongkon nyontik. Sawijining dina Pak Dokter mendadak gak isok teko mergo ono urusan keluwarga, padahal dino iku Pak Dokter kudu nguwehi ceramah nang ibu 2 mengenai Makanan Sehat untuk balita. Mat Pithi kebingungan piye olehe ngandani utawa mbatalno ceramah soale ibu ibu wis kumpul teko isuk. Akhire Mat Pithi ngrai gedheg, antem kromo dheknene sing nguwehi ceramah. Mat Pithi wiwit ngomong “Ibu 2 nek ibu duwe bayi dibawah lima tahun disebut baalii….taaa…… Ojok lali diombeni air susuuu ibu” (ngomong ngono Mat Pithi ambek nyekeli susune salah sijine ibu peserta). “Air susu ibu sing disebut ASI iku termasuk makanan sing paling sehat gawe bayi” (maneh Mat Pithi nyekeli susune ibu liyane). Salah sijine ibu rumongso jengkel ambek ulahe Mat Pithi terus maju nang ngarep langsung mlorotno kathoke Mat Pithe ambek ngomong “Aku yo gak lali nguwehi anaku GEDAAANNGGG, SALAAAKKKK ambek RAMBUTANNNN”. Tangane ibu mau langsung nyengkerem gandhule Mat Pithi, gak lali njambak jembute pisan. Mat Pithi langsung semaput.

Mari cukur terus dithothok ?
Mat Pithi pancene gak isoan nek mik nglaras 2 thok. Pengalaman ngedekna bengkel sepeda cap AHLI BEDHAH USAHA LUMAHING ASTA sing gagal babar blas gak gae bosene Mat Pithi usaha seriusi sasi perngemisan sing tambah dadi. Iku ngono gara 2 ne Mat Pithi kenalan ambek wong Duro mendalungan asal Asem Bagus sing jenenge Brodin. Cak Brodin iku ngguk kutha bisa urip kepenak mergane jugak bukak usaha double decker pisan. Nek esuk sampak tengah hari Cak Brodin bukak Tukang CUKUR. Nek mulai lebar Magrib tekane jam sepuluh bengi Cak Brodin iku dadi pilot ngendhalekna becak. Nganti dhekne diangkat dadi ketua paguyuban RUKUN PANIGAS RIKMA ngrangkep sekretaris Paguyuban OSAKA (Obahing Sikil Agawe Kuwating Anak.. lho..?) Mat Pithi ketarik ambek usaha Tukang Cukur. Mulane ndhekne terus ningkatna mutu pengemisanne perlu kanggo tuku peralatan Cukur. Kaya jamane arep ngedekna Bengkel ora suwe, Mat Pithi wis duwe peralatan Cukur, terus kursus singkat nang Cak Brodin, dikongkon nyukur SUREN JARAN nang Koplakan….. Entuk seminggu Mat Pithi wis mahir nyukur jaran sak kosir 2 e. Mulane terus wani bukak Tukang Cukur nang pinggir embongngisor wit kleco. Lagi bukakan anyar ancene gak onok sing nyukurna gundule situk 2 a. Lakar 3 dina uga gak ana gundhul mara. Untunge Mat Pithi ijik ngemis. Pas entuk seminggu ing wanci ngantuk 2 e jeles, ana wong setengah tuwek mara jare arep cukur. Mat Pithi seneng. Ditakoni model cukuranne wong mau malah nembung “ajenge gundhul mawon mas.. wong lagi usum sumuk” Pas arepe dikerik wong mau emoh, jare wedi nek kecowes gundhule. Kepeksa Mat Pithi kurban 500 repes gae tuku kerokan brengos sak silete. Critane wis kaleksanan wong tuwek mau digundhulu klimis nganti gilap gundhule. Mat Pithi wis nyopot kain putih tadah rambut karepe atene dikibasna. Dumadakan ana angin teka. Ora let suwe wong tuwek mau alok : “Lhoh.. mas napa kebiasaan sampeyan nek bar nyukur terus nothok gundhul ?” Mat Pithi durung sempat njawab, wong tuwek mau wis morang bin moring malah ninggal dhak gak gelem mbayar. Mat Pithi mlenggong atene ngamuk rumangsa rugi wis tuku kerokan sak silete. Tapekna dhekne gak sida moring malah ngguyu kemekelen, ambek njupuk wong KLECO sing lembut berantakan isine…

Mat Pithi digosok trasi
Mat Pithi munggah kaji lungo nang Arab Saudi mbarek rombongane kiro 2 onok wong satus budhal teko Juanda. Saropah gak melok sebab isih nusoni Klowor sing isih bayi. Tapekno Saropah gak lali nyangoni senengane Mat Pithi koyok ta petis udang, sambel terasi instant lsp. Mat Pithi mbarek rombongane mari nglaksanakno ibadah haji balike nang Madinah pengin nrabas liwat padang pasir numpak onta. Ambek panitya kepenginan rombongan Mat Pithi dilulusno terus dipesenke onta satus. Rombongan mau dipimpin ambek penunjuk jalan wong Badui. Mat Pithi oleh onta lanang gedhe. Menene isuk 2 rombongane Mat Pithi budhal kabeh gak lali ngowo sangune dhewe 2. Mat Pithi gak kelalen nggowo senengane, petis udang, sambel terasi instant. Mergo sing mimpin rombongan wong Badui tur bekas pembalap ontane dibalapno. Onta 2 anggota rombongan melok mbalap. Ya mik sial ontane Mat Pithi tengahe mbalap moro 2 loyo. Mat Pithi bingung, ontane digitiki (dipecuti) ya tetep ae lempoh. Mikir 2 akhire ketemu akal, Mat Pithi ngetokno sambel terasine. Peline onta digosok nggae sambel terasi….. sak kal ontane ngadeg langsung mlayu. Mat Pithi ngoyak oyak ontane tapekno gak kecekel. Mat Pithi putus asa, akhire gak mikir maneh peline dhewe digosok nggae sambel terasine. Kroso kepanasen Mat Pithi mlayu cuepet sampek gak terkontrol maneh, malah isok ndhisiki ontane. Mlayune soyok suwe tambah banter sampek ndhisiki rombongane. Akhire Mat Pithi dhisik dhewe tekan Madinah. Tambah siale maneh saiki Mat Pithi gak isok ngoyoh mergo peline abuh.

Salad dan mie
Seorang pejabat Indonesia berkunjung ke Amerika tentu saja disertai sang permaisuri. Dalam perjamuan makan malam oleh tuan rumah terjadi dialog antara istri kedua pejabat. Mrs X : Do you like “Salad” ? Ny Y : Oh yes, five time a day. Mrs X : (woow) What kind of dress do you like for salad ? Ny Y : Mukena. Mrs X : ???? Esoknya gantian sang tamu mengadakan jamuan makan malam dan untuk mempromosikan masakan Indonesia, disiapkannya menu khas kesukaan sang nyonya, mie rebus (noodle) Ny Y : Mr X, you should try “Mie” Mr X : slowly please, dont ever my wive hear it. Ny Y : Oh never mind, she can try “mie” too, its still hot, very deliciouse. Mr X : (oh my god, shes maniac)

Marpuah nyambut gawe ndik pabrik sapu, katene metu
Ono arek wedok jenenge Marpuah areke lugu umure 13 tahun. Kerjo ndhik pabrik sapu. Mari setahun kerjo dheweke ngomong karo boss e sing jenenge Mat Pithi lek dheweke kate metu kerjo mulai minggu ngarep. Boss e gak nguwehi soale arek iku ayu, pinter tur sregep. M. Pithi : “Wuk … mbok yo ojok metu dhisik, Ngopo se ?” Marpuah : “Mboten nopo 2 kok Pak ?” M. Pithi : “Lek gak popo mbok yo tetep kerjo ae ndhik kene, mene gajimu tak tambahi wis.” Marpuah : “Mboten kok pak… Matur Kesuwun”. M. Pithi : “Lha trus ngopoo moro 2 peno njaluk metu ?” Mergo Boss s mekso pengin ngerti ngopoo si Marpuah iku metu kerjo arek iku nekat…. Dheweke mlorotno kathok njerone trus ngomong… Marpuah : “Pak, goro 2 kerjo ndhik kene aku trus duwe iki”. (Ambek nduduhno jembute). Maune aku gak duwe iki lho ? Iki wulu sapu duk sing tak gawe saben dina.” Boss e ngguyu mergo lucu. Trus melok mlorotno kathok jerone nduduhno jembute jugak. M. Pithi: “Dudu mergo kuwi Wuk….. Ki delengen… Aku yo duwe. Iku dudu mergo sapu dhuk kuwi. Marpuah kaget ndelok barange boss e. Marpuah :” Wuah…. aku gak isok nunggu seminggu maneh Pak. Aku atene metu saiki ae. Bapak wis kesuwen ndhik kene, dadi sing metu gak mik wulu Duk e thok, tapekno jugak wis metu sak gagange pisan”

Bolongane sak dom bundel ?
Mat Pithi girang atine bareng mulih saka rumah sakit. Bathine lego amergo wis bebas saka penjaga toilet sing rodo gak pepek iku mau. Bojone ning Saropah disopo mesra banget ambek di rangkul 2 hare. Tapi sak nalika mat Pithi berubah begitu weruh dapurane Saropah sing mrapak 2 abang wernane. “Bune, sampeyan iku loro tah ?” “Lha iyo cak mbok awak dhewe iki terno nang dokter se, koq tak rasak 2 no awakku iki tambah gak bener “Lha iku mau aku nang dokter njenengan gak gelem melok pisan “Tak kiro sampeyan iku nang dukun gak nang dokter. Nek ngerti nang dokter khan aku yo melok se, cak “Gak ngono ne opoo peno iku “Iki lho cak awak dhewe iki nek tak rasak 2 no nek aku nguyuh iku koq cuman mlipir cilik koyok kran banyune metu cilik banget ngono, opoo yo cak ?” “Anyang 2 en tah ?” “Yo gak i, cak. Normal 2l ae koq cuman yo mok mlipir ngono ae metune “Walah iki pasti peno kakehan ngombe jamune cak Dulatip yo. Jamu sari rapet oleh 2 saka meduro. Mulakno tah bune, sampeyan iku nek ngombe jamu ojok kemaruk. Ngene iki akibate. Wis peno iku olehe nguyuh mak mlipir, aku yo gak iso oleh jatah engko bengi. Lha yok opo katene dileboni lha wong bolongane sak dom bundel ngono… ”

Hasile Ngemis mbalik Ngemis…..
Nuhoni rencanane kawitan, sing arepe ngedekna BENGKEL SEPEDA, Mat Pithi olehe ngemis amben dina di irit 2. Luwih akeh sing dicelengi ketimbang ding dipangan utawa ditokna. Ya pancen hasile ora sithik. Wong saben dina mubeng sak kecamatan apese nganthongi 10000 repis. Iku lak wis ngalahna UMR buruh linting rokok cap Junck Krick U Paw tah ? Mula ora ndadak ngenteni setahun Mat Pithi wis bisa ngompliti perkakas keperluanne Bengkel Sepeda. Malah dheweke wis pesen kanggo PLANG utawa papan nama Usbeng da ne. Kathik sing dipilih jenenge mentereng

USAHA LUMAHING ASTA
AHLI BEDAH PIT HI
(anda puas beritakan kepada teman, anda kecewa hubungi saya)

Lho rak hebat tah polone Mat Pithi sing saka deso kluthuk iku. Mung merga mentas entuk suwekan Tiket Bus Malam Lorena ae langsung eling kata 2 sing nang jero kurung iku. Nadyan dhek e dhewe ya ora pati dhong, wong lulusan SR. Usaha awale dilakoni part timer. Esuk mulai jam 7:00 tekan jam 12:00 mbengkel, jam 13:00 tekan jam 15:00 ngemis, terus mbengkel maneh sedelut tekan magrib. Nek Mat Pithi iku wong keset, mesthine milih ngemis thok wong gampang tur akeh hasile. Ning dhasare wong satria iku asor nek terus 2 an ngemis. Senajan bangsane dhewe uga terus ngemis.. (Mat Pithi mbrebes mili nek ngelingi perngemisane bangsane iki) Mat Pithi pilih serius mbengkel. Wis ngono ana ae pokale. Nek ana arek 2 sing mampir nambalna sepeda tah mbenerna rante, trus diajari carane mbengkel. Akhire bengkele tambah rame. Ning kocapa bareng wis meh kabeh arek 2 enom bisa mbengkel dhewe, terus dha ngakali Mat Pithi. Arek 2 mau dha bukak bengkel gelap, kathik ngaku cabang perusahaanne “AHLI BEDAH PIT HI”. Sing nggarahi bangkrut Mat Pithi iku ya akale arek 2 sing nggak dlomok iku. Lha sering dha nambal nang ngomahe dhewe terus ban dipasang, sepeda dituntun nang Mat Pithi. Tekan kono mik nyilih pompa. Bolak balik wong teka mik nyilih pompa. Malah sing nggarahi Mat Pithi mutung mbengkel ana arek sing kenemenan. Bar nyilih pompa, malah mulihe nyangking jugil ban ambek kunci inggris. Ya pantes ae AHLI BEDAH PIT, Hi Collapsed, trerus Rushed… Akhire mbalik maneh nekuni PERNGEMISAN, Usaha Lumahing Asta lebih diseriusi… Hasile Ngemis mbalik Ngemis…..

Umurku piro mbah …
Mat Pithi wis cukupan umure. Pas ulang tahun dek e mutusno kate ndandani raine, facelift, dikencengno, cek ketok enom ngono lho. Mari raine dikencengno ndik salon, Mat Pithi kate nyobak, berubah ketok enom tah enggak. Mat Pithi mampir nang kios dodol koran. Mari tuku koran dek e takon mbarek arek wedok sing dodol koran Dik, kira 2 aku iki umure pira ? Arek wedok mau mangsuli 35 taun He, umurku 47 Bangga. Mat Pithi bangga. Berhasil wis operasine ngencengna rai mau. Mat Pithi njujug restoran Mc Donald. Mbarek embak sing ngladeni Mat Pithi ngetes maneh. Embak e kandha Kira 2 27 an He, aku sak iki umure 47 , Mat Pithi bangga. Mlaku maneh ndik halte bis. Ndik kono onok nenek 2. Mat Pithi takon Mbah, kinten 2 kulo niki umure pinten ? Si embah wedok mau kanda Nak. Embah mbiyen nek jik enom, isok tepak nek nebak umure arek 2 lanang Lha sak niki mbah ? Motone gak awas, cung. Cumak nek aku oleh ngrogoh clanamu, nyekel gandulmu aku jik isok nebak Wektu iku kahanan sepi. Dadi Mat Pithi kepengin ngetes siembah. Babah wis. Sabuk e dilonggari terus mbah wedok mau dikongkon ngobok obok gandule. Onok kira 2 limang menit mbah wedok mau kanda Wis. Eruh aku Pinten, mbah ? 47 Lho kok isok tepak, mbah ? Iyo, wong aku mau antri ndik mburimu tepak ndik Mc Donald Nganyeng ancene mbah wedok iki

Marpuah arek karaokean
Mat Pithi balik nang Suroboyo teko Lamongan. Pengalaman lek numpak bis wayahe awan sumuk Mat Pithi sengojo numpak bis malam. Ndilalah jejeran ambek arek wedok manis, sexy, rok e sampek ndukur dengkul, ketoke ngono isih single. Dasare Mat Pithi seneng wedokan kesempatan gak di siak 2 no. M. Pithi takok �Dik, kenalke jenenge sapa ?� �Marpuah� wangsulane ambek mesem. M. Pithi: �Balik Suroboyo ?� Marpuah : �Ya� M. Pithi: �Ijik kuliah tah wis kerjo ?� Marpuah : �Kerjo ndhik Hotel � M. Pithi : �Resepsionis ?� Marpuah : �Duduk, aku penyanyi KARAOKE� Mat Pithi ambek Marpuah ngobrol, ketoke tambah akrab. Ndadak lampune njero bis mati pisan, nggarahi Mat Pithi soyo tambah seneng. Tengahe ngobrol Marpuah sendenan ndhik pundake Mat Pithi batine �wuiik, agresif temenan arek wedok iki�, Mat Pithi malah keweden. Marpuah tambah agresif, tangane ngelus elus dhadhane Mat Pithi tambahan mlintir 2 penthile, Mat Pithi mik klogat kloget keri. Tambah bengi tambah agresif, saiki tangane Marpuah tambah mudhun thithik 2. Tangane Marpuah mandheg mergo nyandhak sesuatu terus di puntir 2, di remet 2 Mat Pithi tambah klejingan koyok wong anyang 2 en. Marpuah mbisiki Mat Pithi, jare �Cak, barangmu kok cuilik ngene se�. Mat Pithi nyentak �Husss sing peno cekeli iku duduk manukku tapekno BODONGKU �

Usum duren
Nek mbiyen usum duren ya cumak 2 3 wulan setahun, terus uwis. Sak iki, ketok e, sepanjang taun ketok duren ndik pinggir dalan. Nek pas liwat, ambune kari ndik njero montor. Montore wis adeh, ambune kaet sumlenget. Seje nek numpak montore Gigih, wong dobol kabeh. Kathik bodine blas gak onok sing nemplek chasis, kok. Bener bener natural. Liwat ndik panggonan opo ae, ambune mesti katut. Wong nek pas udan yo melek teles, kok. Crita perkoro duren. Mat Pithi wis suwi gak tau mangan duren. Wong nek pas mangan iku gak liyo mergo nrambul melok kancane, kok. Lha yok opo se, rek, cik larange duren mau. Opo maneh sing Bangkok, situk isok sampek petangpuluh ewu. Sing petruk, keluaran Pati, yo gak kurang saka selawe telungpuluh situk e. Mat Pithi yo cumak dlongop ae, mbarek ilere netes, nek ndelok wong pating klamut nglamuti ponggene. Kadang wong siji mbukak loro tah telu, dientekno dewe. Mat Pithi, wong ancen gak duwe duwik, yo yok opo maneh. Ngrasakno tah mangan duren, gawe sarapan ae gak tau klakon, jare. Suwe Mat Pithi ngrekadaya, mikir, yok opo iso ngrasakno duren. Dieling eling, jaman cilikane mbiyen, yok opo rasane duren iku. Mbayangno rodok suwe….. Hah, ngerti aku carane, batine Mat Pithi. Mat Pithi mlebu nang pawon, njukuk gulo abang sak neker. Terus mlebu kamar njukuk sarung. Clono dicoplok, cumak kancutan thok. Sarunge dikrukupno ndik endase, rapet, karo ndodok. Sarung nutup sampek lemah, brukut, gak onok sing bolong blas. Gulo diemut. Mari ngono Mat Pithi ngentut di dawak 2 no. Klakon wis Mat Pithi ngrasakno duren gak athik duwik. Rasane legi, ambune uleng 2 an. Lak koyok duren se, rek ? Tuwuk, mat ?

Gak mempan angin lesus, dik ….
Mat Pithi pancene mbedhigas. Onok ae pokale sing gawe cingak. Embuh piye mula bukane ing sak perangan wektune Mat Pithi mapan nang Parung, Bogor, Jawa Barat. Lagi enak 2 e urip ngguk karang pradesan pasundan sing akeh rambutan, duren ambek kemang, ndadak tahun 1995 keterak angin lesus. Nek wong jawa ngarani kesaut Cleret Tahun. Desane Mat Pithi bubar ketawuran. Porak poranda nek cara Mlayune. Anehe Omahe Mat Pithi sing dirakit nggae Gedheg Deling Wulung (Pring Wulung) malah menter ora apa 2. Kamangka wit 2 an sak kiwa tengene padha rungkat oyote. Pang 2 lan gegdhongan padha bosah baseh. Tangga tanggane pada cingak. Ana sing takon : Mas Jawa (sebutane Mat Pithi ambek tanggane), kunaon meni rompog Mas Jawa bageur nya?” Mat Pithi jawab cara surabaya an. “Koen iku lho mbok nyonto awakku. Lha mangan mik lalaban, segunung nasi, pucuke iwak jaer ambek lombok. Kaya saya ini rajin…” Tanggane : “Maksudnya rajin ngadoa kituh? Teras dibere kesaktian kituh?” Pithi : “Doa kok pakai rajin 2 an. Doa ya doa… Aku ini nggak sakti. Nggak minta kesaktian… Cuma sebelum sebelum ini aku sering masuk angin. Terus males ke dokter.. pilih minum JAMU TOLAK ANGIN SIDO MUNCUL…” Tangga tanggane : “Paingaaan….. bageur nya…. ” (iku uduk iklan jamu lho…)

Udan ae onok gludug e, cak …
Mat Pithi nguyuh nang toilet umum. Kebiasaane Mat Pithi, nek nguyuh, gak urung, mesti ngentut. Dadi, nek pas katene nguyuh kebarengan wong liyo, ya diempet disik. Ngentut, lak isin tah. Tapi, wong wis ngempet suwe, ya kepeksa diuyuhno. Gak urung, iku mau ngentut dek e. Padahal, ndik sebelahe, onok Dul Kimpong. Jancuk, Mat, ngentut ko en Enggak… mBujuk Sumpah Iku maeng suarane brot…brot…brot… Ambune iki opo ? Ko en iku Mat, gak isok tah nguyuh gak athik ngentut ? Cak…cak…Ngono ae digawe gede. Wong udan ae yo onok gluduk e ngono, lho… Dobol…

Habis buang air harap disiram ..
Kocapa, Mat Pithi nang jero toilet gak metu 2 malah sar sor mbuangi banyu. Suwe 2 malah swarane koyok lagi nawu jedhing. Ora let suwe Mat Pithi njedhul, nyangking cidhuk, mlebu nang jedhing situke. Nang kono ngono maneh. Cidhak chiduk, sar sor.. nawu jedhing. Jedhul maneh. Pindhah jedhing situke.. ngono maneh. Sing jaga jedhing dadi moring. Lha jedhing 10 ditawu kabeh. Terus pas jedhing terakhir, Penjaga toilet nemoni Mat Pithi barek morang 2. “Peno iku yok nopo se.. jedhing 9 ditawu kabeh. Atene ngajak duel tah ?” Pithi: “Lho sing ngawur niku lak sampeyan tah Cak? Aku lak mik nuruti sampeyan. Wong ngesing thok diakokna campur ngoyoh wis tak turuti. Nganti ke poyoh 2.” Penjaga: “Nuruti yok opo wong banyu 9 jedhing sampiyan entekna ngono” Pithi : “Pena iku tahu sekolah tah nggak. Cobak aku lak lagi maeng iku maca pengumuman sampeyan tah Cak?” (Mat Pithi nuduhna plang cilik ngguk balik pintu jedhing, Penjaga maca seruuu) Penjaga: “HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM, Lho apane sing salah se lak wis umum tah ?” Pithi : “Umum mbahne sampeyan degleng iku poo? Mang delok. Ethok 2 e aku bar ngoyoh… terus disiram… byurrrr….” Penjaga : “Lha iyo. Laopo banyu sak jedhing mang entekna ?” Pithi: “Sampeyan niku ancene gebleg dialap dhewek. Nek aku nyiram uyuh ku byurrr ngene iki artine sing tak buang nang njero jimbeng iku apa ?” Penjaga : “Ya banyu reek, mosok duduh rawon ?” Pithi : “Lha gene pinter sampiyan. Dadine aku gak salah. Soale pengumuman sampeyan HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM saking mbangkele, penjaga njupuk cidhuk, bar Mat Pithi mbuang banyu maneh, terus disiram… byuurrrrr…. Mat Pithi ganti sing ngamuk Pithi: “Gak maeeeen. Goblog temenan se sampiyan …. mosok aku disiram….” Penjaga: “Iki ngono lak nuruti sampeyan. HABIS BUANG AIR HARAP DISIRAM Lha sing buang air lak dhapur sampeyan… lha aku le nyiram… hehehee… byuuurrr… hahahaa… haep… glp…. (Akhire kabeh banyu jedhing gae siram siraman….. ) penonton: “hahahahahahaaaaa….”

Ndelok ndiko malih kebelet nguyuh, cak ..
Mat Pithi ancene tokoh terkenal. Sak wise dibengoki ambek penjaga toilet, Mat Pithi gak trima. Terus mbayar kuranganne 300, kathik ditambah maneh 300. Jare Mat Pithi barek mesam mesem: “Ooo ngaten tah… lha nek ngoten niki kula mbayar dhisik. Ajenge mangsuli buang air kecil. Nontok rupa sampeyan kok dadi kepengin ngoyoh ngene se?” Sing jaga toilet, seneng barek heran. Lagi iki onok wong ngoyoh bayar ngguk ngarep. Sak lagine “mbendhul” nang Dolly ae mbayar keri hare… Bune, iki lak koyok gothek an peno … Mat Pithi mara ndik rumah sakit Budi Mulia, jalan Raya Gubeng, tah endi, iku. Njujug nang nggone UGD. Matane loro karo biru kabeh, koyok mari diantemi. Raine, gulune, tangane koyok dicakar, beret kabeh. Dokter Dul Kimpong takon, Kok sampek koyok ngoten, se, gus. Ola nopo mawon niki wau Wangsulane Mat Pithi Niki wau asal asale kulo lak main golf kalih bojo kulo, tah Lha main golf mawon, lhe, kok saged koyok ngoten, se? Kenging bal, tah ? Mboten, gus Dokter Bojo kulo nyampluk bal digetaken mawon Mumbul dukur, terus ilang Lha hubungane kalih sakite gus niku nopo ? Bareng kulo delok, teng walik e grumbul 2 mriku onten sapi wedok Dislenthak sapi, tah, ndiko, gus ? Mboten, gus dokter Kulo milang miling sak ubenge sapi wau. Bek 2 tah keinjek kalih sapi, tah ngoten Tibak e ? Kula ilang iling, kok mboten onten. Lha pas ngoten niku kulo ketingal onten putih 2 mlebet teng empik e sapi Lha, lajenge, yok nopo Teng mriku salah kulo, gus dokter Salahe ? Buntut sapi kulo angkat, terus kulo bengok 2 Bu, bune. Iki lho ketok e koyok gonek an peno Terus peteng . Mboten eling

Ngising iku gandengane nguyuh..
Mat Pithi lego wis. Mulih saka rumah sakit Budi Mulia, mari nambakno larane sing mbuh mari diapakno ambek sapi iku mau. Ndadak bareng tutuk lobi rumah sakit mat Pithi loro weteng. Mules. Ujug 2 ae mat Pithi mlayu nang toilet. Sak marine rampung hajatane, rumongso wetenge wis penakan, mat Pithi metu soko toilet. Petugas toilet sing lungguh ndik kono iku langsung ae mbengoki mat Pithi : “Mbayar dhisik, Lik… ” Mat Pithi gayane yo rodok methakil mung ngelirik petugas iku mau ambek ndelok tulisan sing nempel nang tembok kono: Buang air besar Rp.500, ; Buang air kecil Rp.300, “Nyoh… “, mat Pithi ngekek i petugas toilet iku mau duwit limang atus repes. “Lho… kurang, Lik… Kurang tigang atus malih…” “Kurang ndasmu kono… ” “Lik, sampeyan wau lak ngeseng tah..?” “Iyo…, aku mok ngeseng thok koq… ” “Lha inggih… biasane nek tiyang ngeseng niku nggih kaliyan ngoyoh. Mosok sampeyan ngeseng mboten kaliyan ngoyoh..? Dados… sedoyo wolung atus, Lik… ”

Aku yo kere….. (terus nggeblag)
Mat Pithi iku pancene akeh pengalamanne. Sakdurunge dadi satpam, pasangan aplosanne Cak Kimpong, Mat Pithi iku biyene tahu frustasi. Budhal saka deso, nang kutha karepe golek penggaweyan. Keterak modal ijazah sing mung tamatan sekolah rakyat, kepeksa wira wiri ora entuk penggaweyan sing gumathok. Akhire akal 2 arepe dadi bengkel sepeda. Emane durung duwe modal, kanggo tuku jugil ban, pompa, kunci inggris, tang, lem, amril, lsp. Arep mulih nang desone, kebacut isin ambek tangga teparo. Akhire diniati lan di tatag 2 na arep nglakoni NGEMIS. Pancene ya lagi rekasa, mulane ora susah di gawe 2 pancen potongane wis ngere. Operasi dina pertama, banget nyenengake dheweke, wong mik mlaku 2 blok wis entuk 3000 repes. Operasi perngemisanne tambah ndadi lan saya jembar wilayahe. Akhire ana sing niteni. Malah apal nganti jam jame operasine Mat Pithi uga diapalne. Wong mau terus akal akal nek atene jam operasine Mat Pithi teka, terus ganti pakean “kere”, terus ndodok nang ngarep pintune dhewe api 2 kaya wong lagi ngemis jaman biyen. Bolak balik angger Mat Pithi atene ngemis nang ngomah kono mesthi kedhisikan. Suwe 2 Mat Pithi penasaran. Ing sak wijining dina, pas arepe mampir wis kedhisikan maneh, Mat Pithi terus ngglibet, ngicengi kere sing lagi ndhodhok. Ora let suwe ketok kere mau ngadek. nDadak Mat Pithi bisa ngenali raine. Raine sing duwe omah. Kemropok rasane atine, arep ngajar wong mau. Sesuke Mat Pithi tekan kono wis didhisiki maneh. Saiki Mat Pithi ora ngglibet, malah melu ndhodhok nang mburine wong mau. Kere gadhungan klejingan. Sebabe Mat Pithi gak lunga 2 tetep dhodhok “ngantri” nang pinggire. Wis entuk 2 jam Mat Pithi ngajar wong mau. Lha Mat Pithi sing wis kulina ngere hare ditandhingi ? Bojone sing duwe omah rumangsa mesakake ambek bojone. Akal 2 nemoni Mat Pithi barek alok : “Mas… mbok sanese nika lhe. Wong ngemis kok betah men ngantrii…” Mat Pithi mbales mangsuli: “Wah Den Putri, lha rak langkung betah sing teng ngajeng kula niki, wong kula antrine langkung wingking?” Sing duwe omah ora gelem ngalah: “Lha sami 2 kerene men kok Mas, mbok nek ngaten, sampeyan kabeh pindhah teng sanese…..” (biasane nek wong ngemis diwangsuli sanese terus pindhah) Mat Pithi : “Wah Bu sanese wau empun kabeh…. kantung ngriki sing dereng…. Lha napa Den Kakung mboten wonten ?” Sing duwe omah: “Aku yo KEREEEEE…. ” terus nggeblak kekeselen dodok.

Iku ngono jenenge linggis, cung
Mat Pithi duwe ponakan jenenge Markun sing ntes ae dijupuk teko ndesa. Jarene ngono atene digolekno gawean ndhik Suroboyo. Sakwijining dina Markun diajak Mat Pithi kondangan sunatan anake Dul Kimpong. Dasare Markun arek ndesit gak tau eruh panganan kutha, opo wae sing ndhik meja diincipi kabeh. Mari kondangan, tekan ngomah Markun takok Pak Lik e “Lik, roti sing cilik cilik wau namine roti nopo se ?” M. Pithi : “Roti cilik cilik sik endi se ?” Markun : “Niku lhe sing radi pethak, wujude kados dimik korek api, raose kados kayu” M. Pithi : “Huss, iku mau duduk roti cung. Iku linggis gae sogok untu ” Sopo sing ngentekno sabun mandiku cak ? Saropah moring 2 ambek Mat Pithi “Cak sampeyan iku lek adus opok wae se sing dikusuki?. Barangmu sing uireng iku ya gak bakalan kinclong masiyo dikusuki jam 2 an” M. Pithi : “Lha opoo se, gak onok udan tah angin, koen moro 2 morang 2 ngono iku” Saropah : “Lha mosok sabun mandi lagek wingi aku tuku, saiki wis tipis maneh. Lak ngene carane sampeyan kusukan nggawe watu ae” M. Pithi : “Lho ncene aku tah sing ngentekke sabun mandimu ? Ojok nuduh sing ora 2 dosa iku. Tak kandani ya, sing ngentekno sabun mandi iku pembantumu si Heti Koes Endang. Cobak takok o dheweke.” Saropah : “Gak mungkin cak wong si Heti wis tak tukokno sabun mandi dewe sing regone rodok murah. Iki sampeyan ya main tuduh ae” M. Pithi : “Percoyoo ae dik pancen si Heti iku sing ngentekno sabun mandimu” Saropah : “Lho cak sampeyan kok ngerti teko endi ?” M. Pithi: “Wingenane Heti tepak adus tak inceng kok. ”

Sopo sing ngentekno linggis ?
Mari mangan, mbarek bojone, Mat Pithi sliliten. Wong yo gak mangan daging. Sak jeg krismon iki pancen gak cukup bayarane cacak peno iki nek kathik daging 2 an barang. Iki mau sliliten tewel, sing pancen modele nyerat koyok daging. Endi linggise, buk Lha, ndik kono biasane Gak onok Lho entek antarane pak. Wong wadahe kothong ngono, kok. Gak ngonone, cik trapase se arek 2 iki. Digawe opo ae se tusuk gigi iki Ti…Ti…, Saropah mbengoki pembantune, asale Trenggalek, jenenge Heti Koes Endang. Dalem, buk… Koen sing ngentekno tusuk gigi, ya mBoten, buk… Koen mesti. Wong kapan iku ibuk tuku, kok wis gak onok. Mbok gawe opo ae, Ti. Paling mbok gawe nyumet kompor, ya ? mBoten, buk…, sumpah. Sanes kula sing nelasaken Wis talah ngaku ae. Koen to sing gawene nggawe tusuk gigi iki ? Sumpah sans kulo sing nelasaken, buk Lha sopo ? Kulo nggih ndamel, buk, nek tepak sliliten nika. Tapi nek kulo ndamel, mantun kulo damel nyukiti slilit, nggih kula wangsulaken malih, kok. Dados, nggih sanes kulo sing nelasaken… Lhe… bok balekno ndik njero wadahe iku maneh ? Lha enggih to, buk. Tirosipun kapurih ngirit…

Kakehan Viagra
Ngerti gandule Mat Pithi lemes gara gara dikudhang Saropah Mat Pithi gak trimo. Adik e Mat Pithi kudu iso tangi maneh. Mbuh yok opo corone. Ambek koncone sak kantor dikandani, ngombe Viagra ae, lak adikmu bakalan kluruk maneh. Mat Pithi tekade wis gedhe, duwik simpenan e ditokno kabeh, ditambahi utang rono rene, Mat Pithi iso tuku Viagra 5 iji. Saking pingine adike ndangak maneh, Viagra 5 iji diuntal kabeh. Langsung rong jam sakwise ngombe adike Mat Pithi tangi, ngerti tangi koyok ngono Saropah langsung diumek. Kuat tenan Mat Pithi 5 jam adhike greng terus. Saropah wis entek entekan, akhire nyerah. Wis wegah nandangi kluruke jagone Mat Pithi. Jagone Mat Pithi pancen kuat. Sakwise 10 jam jagone Mat Pithi tetep ndangak ae. Mat Pithi bangga temen, Viagra pancen hebat. Tapi sakwise sedina jagone gak lemes 2 Mat Pithi bingung, kathik kelaran pisan. Gawat dosis Viagrane kakean. Wedhi lek onok opo 2 Mat Pithi nyang dokter ndek cideke protelon Kapas Krampung Tambakrejo. Ambek dokter dikon ngombe obat penenang. Sakwise ngombe Mat Pithi rodok ayem. Tapi dienteni sedina tibakno adhike gak lemes 2 gawat iki. Mat Pithi bingung, mbalek nang Dokter maneh. Dokter yo bingung, cik kuwate se jagone Mat Pithi iku. Dikon ngombe obat penenang maneh. Tapi menene ijik pancet ae. Akhire doktere nyerah, langsung usul. Wis ngene ae pucuk e gandulmu tak taleni tali ae. Terus pucuk tali liyane tak talekno ndik dengkulmu supoyo gandulmu iso ndingkluk. Mat Pithi hooh ae. Wis embuhlah pokoke iso ndingkluk. Bareng ditaleni pucuk gandule, terus gandule ditarik mengisor, karo pucuk tali liyane ditalekno ndik dengkul Mat Pithi krasa enak. Wah enak dokter, Mat Pithi ngomong ngono karo ngguya ngguyu. Sakwise mbayar Mat Pithi molih. Lagek sedilut moro 2 pembantune dokter bengok 2. Dokter 2 pasien sing sik tas molih nggawe geger ndek protelon Kapas Krampung protelon nganti macet, cepet ditulungi dokter, wonge bengok 2 nyeluk jenenge dokter. Doktere langsung mlayu nang protelon. Ndek tengah protelon Mat Pithi lagi tibo nggletak. Ditulungi ambek dokter didhekno. Tapi saben didhekno Mat Pithi ambruk. Ngadhek maneh Mat Pithi isone ngadhek nggawe sikil siji. Sikil sijine ngangkat menduwur. Bareng dipriksa tibakno jagone Mat Pithi ndangak maneh, saking kuwate ndangak dengkule Mat Pithi sing gawe naleni gandule mau melok keangkat. Doktere isone mek gedhek gedhek thok. Ck…ck…ck…kakune rek…… Mat Pithi sak plok konangan kungkung ngguk jedhinge Cak Kimpong dadi stress. Nek atene “ngihik” bojone malah kebayang bek 2 e ana sing teka… pokoke wedi konangan. Akhire wis telung sasi GATHOTKACANE gak isok mabur maneh terus kepleh kaya roti regal dicelup susu. Saropah tambah uring uringan. Sebab, sak plok padha ngertine, Cak Kimpong dadi gak enakan nek atene nyablek tahu gimbale. Saking judhege, Mat Pithi golek dhukun tukang miberna Gathotkaca. Entuk, jenenge mBah Dhukun Mentelehet. Mik diusapi ambek banyu putih sing wis diidoni ambek mBah Ment, Gathotkacane Mat Pithi langsung ndangak…. Mat Pithi seneng buanget, terus takon, carane nglemesne piye. Dijawab ambek mBah Ment, “cukup di uneni “cek..cek…cek… kakuneee rek…” Krungu suarane mBah Ment. Gathotkacane langsung ndingkluk maneh. Diusap maneh ambek banyu campur idu, tangi maneh. Mat Pithi gak sranta, turahan banyu campur idu dujaluk, diadhahi plastik es mambo, terus brabat mulih. Saking senenge, gak ngati ati, pas tekan undhak 2 an omahe, ndadak banyune tiba, pecah, gak ngukup. Mat Pithi gak gela, wong isih ndangak. Langsung ae Mat Pithi mlebu kamar, copot celana ambek bengok 2 “Paah… pah…. deloken.. isok ngadek.. yuk ndang main ….” Saropah kaget terus alok “Cek…cek.. cek kakunee reeeek…..” Penonton: “hahahahaa……… ”

Peno iki yok opo, medeni arek cilik ae ..
Sakjane ngono wis suwe Mat Pithi sering nyambangi Saropah lek pas ditinggal bojone aplosan. Koyok biasane Mat Pithi langsung nyambangi Saropah durung sawetoro Dul Kimpong budhal ngaplosi Mat Pithi. Dasare Mat Pithi jago wedokan, tambahan maneh Saropah ya senengane tanduk 2 gak tuwuk 2. Teko kantor Dul Kimpong kepeksa moleh mergo penthungane satpam keri ndhik ngomah. Krungu lek Dul Kimpong mulih Mat Pithi kelabakan gak sempat klambenan mlayu metu terus dhelik ndhik kamar mandi. Pas Dul Kimpong mlebu kamar kaget eruh Saropah wudo mblejed ambek menggeh 2 keringeten maneh. “Opoo koen gak klambenan ngono, keringeten maneh /” Jare Saropah “Cak, aku iki keno serangan jantung, tulung cak celukno dokter”. Dul Kimpong rodok panik langsung telpon rumah sakit atene nyeluk ambulans. Durung nganti nyambung, anake sing umur 4 tahun ngomong “Pak, pak, aku wedi eruh Oom Pithi mlayu 2 gak klambenan mlebu ndhik kamar mandi” Dul Kimpong penasaran langsung mlebu kamar mandi eruh Mat Pithi njegur ndhik njedhing wudo mblejed. Jare Dul Kimpong “Mat, yoopo se peno iku. Ngerti lek bojoku keno serangan jantung ngono kok peno gak nulungi malah mlayu 2 gak klambenan, nggarahi anakku keweden. ”

Mat Pithi mulih saka aplosan
Mat Pithi tonggoan mbarek Dul Kimpong. Bedane cumak Dul kimpong uripe tentrem, ambek Saropah bojone ketoke harmonis banget. Mat pithi takok Dul Kimpong opo resepe supoyo isok harmonis, awit Mat Pithi saben dinane mik udur 2 an thok ambek Sulami bojone. Jare Dul Kimpong : “Wah iki se gampang cak. Ngene lho cak, peno pisan 2 gaweo kejutan ngono lho. Nek peno tepak moleh kantor cobak towelen opo cableken bokonge bojomu sing bahenol iku teko mburi “Ooo cumak sepele ngono iku ta ” jare Mat Pithi. Sak wijining dina Mat Pithi moleh kantor rodo gasik, Sulami agek masak ndhik dapur. Mat pithi mlaku alon 2 nyideki bojone terus nowel bokonge teko mburi. Tanpo noleh mburi Sulami mbengok “Aaahhh…cak Kimpong, jok ngganggu wong agek masak ah” Mat Pithi “Cak Kimpong ?????????”

Petani lugu
Krisis ekonomi sing mulai tahun 1997 gak mandeg mandeg sampek sak iki. Negara koyok diporoti entek entekan. Mat Pithi, petani, sumpeg temenan. gak onok maneh sing isok ditandangi lan kenek dijaluki tulung. Entek akale, mat Pithi kirim surat mbarek Gusti Allah. Isine koyok ngene : Duh Gusti. Kulo nyuwun gunging pangaksami ingkang kathah. Sak niki kulo mboten gadhah duwik babar blas. Padahal anak kulo kedah mbayar sekolah lan tumbas seragam sekolahe. Kulo betah duwik 100 ewu. Ingkang pitung doso ewu bade kulo damel mbayar sekolah, dene ingkang tigang doso ewu bade kangge tumbas seragam. Nek kangge neda saben dintenipun kula taksih onten, masiyo tah namung sekedik. Gusti kulo nyuwun bantuan. Surat mau diamplopi, ditulisi Katur Gusti Allah ingkang murbeng gesang” terus diposno. Jelas ae kantor pos sing diposi surat mau bingung, kate dikirim nang endi surat koyok ngono iku mau. Lha bingung bingung koyok ngono iku surate dikekno nang Polsek setempat. Kapolsek terus moco isine surat iku. Sak aken, batine. Kapolsek nduwe inisiatif, surat iku mau kate dibalesi. Pak kapolsek duwe duwik seket ewu. Saka anak buahe nglumpuk duwik telung puluh ewu. Total wolung puluh ewu. Pak kapolsek mrintahno salah sijine anak buahe kanggo ngeterno amplop sing onok isine duwik 80 ewu mau nang omahe Mat Pithi. Jelas ae Mat Pithi seneng banget. Surat lan dongane keturutan, oleh balesan saka Gusti Allah. Amplop ditrima, duwik e dietung, 80 ewu. Sak wise pulisi sing ngeterno surat mau mulih, Mat Pithi nulis maneh, surat kagem Gusti. Terus diposno maneh. Gak urung pihak kantor pos yo kepeksa nerusno surat iku maeng nang kantor polisi, polsek, setempat. Pak Kapolsek ngilang ngiling surat iku mau. Nek tak delok delok, sing nulis surat iki podo mbarek sing wingenane, wong tulisan pada. Pak Kapolsek penasaran, surat dibukak. isine surat mau ngene : “Gusti, kula sak kulawarga ngaturaken gunging panuwun dene Panjenengan kepareng midangetaken panuwun kula. Kula sk kulawarga remen sanget. Namung punika, mbenjang 2 malih, menawi badi maringi arta sampun dipun liwataken pulisi, mangke dipotong malih. Wong dalem lak nyuwun 100 ewu. Ingkang kula tampi namun 80 ewu”.

Sukunipun rumiyin sing mlebet suwargo
Mat Pithi, Dul Kimpong mbarek Saropah kocoan wiwit jamane sekolah SD sampek tamat SMA. Crita jamane jik SMP pas pelajaran agama, Bu Guru takok; Bu Guru : Cobak sebutno perangan awak sing endi sing paling dhisik mlebu suwarga. Saropah : Akalipun bu. Sebab ndamel akal menungsa saged ngertos Gusti. Bu Guru: Ya bener, aku percaya lek kowe pancene duwe akal budi. Dul Kimpong : Manahipun bu, sebab ndamel manah menungsa ugi saged ngertos Gusti. Bu Guru : Iki ya bener, sebab Gusti isok dirasa nggawe ati. Mat Pithi : Lek miturut kulo anu bu, perangan menungsa sing sepindahan mlebet suwarga niku sukune. Bu Guru : Iya iki ya bener sebab Sorga ada ditelapak kaki ibu, tapi cobak terangno. Mat Pithi : Wau dalu kulo kebelet pipis. Pas liwat ngajenge kamare ibu kula semerep ibu ngangkat sikile kalian sambat �aduh pak….SUWARGA tenan iki pak…uenake……terus pak terus, terus, terus…..ihik….�

Mat Pithi pensiunan marinir
Tepak Mat Pithi dadi marinir mbiyen, tau dines nang Kalimantan Utara. Operasi Dwikora, eling gak peno peno kabeh ? Pas mlebu 2 alas, wong mungsuhe yo gak main 2, pasukan Gurkha, jare, Mat Pithi kepeksa ngorban no sikile sing ngidhek ranjau darat. Yo ambyar, rek, sikil sing sebelah tengen. Untung kanca kancane cepet nggawa Mat Pithi nang barak, dadi jik isok ketulungan nyawane. Perkara sikile sing tengen, yok opo maneh, wong ancur mulai ngisore pupu thithik sampek ngisor. Cobak rodok munggah thithik, isok kantong menyan sing gondal gandul iku katut bablas. Begitu tekan barak, langsung diupokoro mbarek dokter dokter bedah sing ahli. Sikile sing karek thithik jik isok ditulung, tapi disambung mbarek sikil liya, sing wonge wis mati. Kanibal, ngono, lah… Cumak, wong situasi darurat, yo oleh sikil sak kecandake. Dawane rodok kacek kira 2 2 cm. Wis gak opo 2. Rodok pincang thithik lak malah tambah gaya, tah, wong tentara mulih saka perang. Isok digawe crita. Jugak kelire kulite sing rodok gak patek podo. Mat Pithi ireng, sikil gajulane rodok putih. Wis, yo gak opo 2. Wong yo nek dines kan nggawe clono. Nek ndik omah, ya sarungan. Sing penting sikilan, gak nggawe kruk. Mat Pithi onok meh sewulan ndik rumah sakit (wis diusung saka barak sing ndik garis depan). Durung isok mudhun, ngenteni sambungan sikile waras. Mat Pithi ya wis lumayan marem, gak perlu nggawe kruk engkuk e. Bareng wis waras, Mat Pithi wis mulai dines maneh. Mlakune tambah gagah, masiyo rodok pincang thithik. Tapi jik tetep tegap. Marinir, rek…. Cumak, onok sing aneh mbarek Mat Pithi sak iki. Nek katene nguyuh mesti tiba, nggluntung. Mak glundung…. Wis pirang 2 dina iki Mat Pithi nek nguyuh mesti golek nggen sing rodok sepi. Lha lak isin, se. Wong angger nguyuh mesti ngglundhung, kok… Gak kuat nandhang wirang koyok ngono, Mat Pithi njaluk ketemu mbarek dokter sing ngoperasi sikile mbiyen. Wong wis suwi, ya rodok kanglena ketemune. Bareng ketemu, Mat Pithi nyritakno nasibe sing dialami sak iki. Doktere terus mbukak arsipe. Ndeleki data 2 sing tau dinggo ngoperasi Mat Pithi mbiyen. Ketemu, wis …. Tibak e critane ngene. Sikil sing dinggo nggajuli sikile Mat Pithi sing ancur mbiyen iku sikile arek wedok. Lha nek pas katene nguyuh, sikil tengen sing sikile arek wedok iku njaluk ndodok….

Lara mata maneh
Mat Pithi akhire ketemu ambek Doktere mata. Jare pak Dokter, matane Mat Pithi lara mergo kelenjar air matane gak berproduksi maneh. Pak Dokter mata duwe akal, matane Mat Pithi dioperasi, saluran air mata disambungno ambek kelenjar air liur. Mari dioperasi Mat Pithi kerasa enak, matane gak pedhes maneh. Tapekno Mat Pithi tambah soro. Yoopo gak soro lha nek eruh panganan dudu cangkeme sing ngiler tapi matane sing mbrebes mili. Ndah niyo matenge .. Saropah ditangkep pulisi, ditahan. Lha yok opo, mosok manuk e bojone, Dul Kimpong, dikethok mbarek peso. Puthul, wis. Gak kelojotan tah bojone koyok ngono. Kedadeyane pas isuk 2 enak e mancal sarung. Dul Kimpong ya heran. Padahal, sorene, Saropah karo dek e main enak temen. Nganti tanduk 2 barang. Gak Saropah sing ngejak maneh, ya Dul Kimpong. Pokok bener bener nikmat tenan (tenin?). Lha kok isuk e duwe polah sing koyok ngono. Gak urung saropah yo ditarap mbarek pulisi. Ola nopo sampeyan ngethok manuk bojo sampeyan. Wis gak doyan, tah cemburu ? Duwe wedokan maneh tah bojo sampeyan ? Yok opo nek kate nguyuh ? Akeh pitakonane pulisi mbarek Saropah. Saropah yo sedih wong ngakune khilap. Rencana ndika niko nopo, ning? Ajeng kula goreng, jarene Saropah kalem. Lho, damel nopo ? Adane manuk doro ae, rek, digoreng. Karep ndika niku lho nopo ? Mboten ngoten pak pulisi. Sorene kula lak main kalih bapak e arek 2 niku. Wah, maine hebat, kula sampak klenger ping sekawan Lha, terus kok tambah dipotong? Kula mbatin. Mentahe ae enake koyok ngono. Ndahniyo nek mateng Iyo nek pitik, yu…

Mat Pithi lara untu
Mat Pithi, arek mbethik, hobbyne nontok bioskop. Paling seneng filem India. gak ilok. Pokok bioskop Golden Gate, cidek jembatan Pethekan, Ujung, main filem India, gak kathik akeh pikiran, masiyo duwik bayaran sekolah, yo digawe. Tapi sak iki Mat Pithi kepothokan. Lha yok opo, wong duwik sing kate digawe nontok bioskop iku katene digawe nambakno untune sing lara. Bioskop mbayare sewu. Digawani bapake rong ewu, pas kanggo mbayar dokter gigi. Ndik jalan Sasak, onok dokter gigi sing omahe gak patek adoh. Sing siji dokter gigi Nursalim, sijine Awad Dahdah. Mat Pithi marani dokter gigi Nursalim. Pas tekan njero dek e takon, pak dokter, cabut gigi mbayar pinten ? Dokter Nursalim kanda Rong ewu, cung Oleh gak sewu? Dokter Nursalim kanda mbarekl mbanyol Oleh ae, pokok gak kathik dibius. Batine Nursalim, endi onok wong sing kuat dicabut untune gak kathik dibius. Mari takon Mat Pithi metu saka ruangane dokter Nursalim. Doktere nerusno ngladeni pasien liya. Mat Pithi, mari saka dokter Nursalim, mara nang dokter Awad. Ndaftar, njaluk dicabut. Gak suwe Mat Pithi dipanggil, terus dikongkon lungguh nang kursi pasien. Sak wise dipriksa, terus dijupukna suntikan bius. Mat Pithi disuntik. Pipine krasa abuh, kandel. Bar disuntik, Mat Pithi kongkon metu ruangan, ngenteni dipanggil maneh, kate dicabut untune. Mat Pithi metu. Tapi gak ngenteni ndik ruang tunggu, malah mlayu nang dokter Nursalim, kanda nek siap dicabut. Dokter Nursalim wis kadhung kemakan omongane dewe, yo kepeksa gelem ngladeni Mat Pithi. Dicabut nggak gawe bius. Nursalim ya bingung, arek iki cik kuate dicabut gak dibius kok meneng ae. Mari dicabut, Mat Pithi mbayar sewu, terus lunga nontok bioskop. Nursalim gedheg gedheg. Bareng wis dirasa wayahe, dokter Awad metu ruangan, kate njabut untune Mat Pithi. Didelok ndik ruang tunggu, endi arek iki. Ya, uwis…. Kapan 2 Nursalim mbarek Awad ketemu, wong pancen sak tonngoan ae. Sering ketemu. Awad crita, nek dek e tahu ngopeni pasien sing kuat banget. Tak cabut untune padahal gak tak bius iku, lho, Wad, gak ketok lara. Awad kaget, Arek e ireng, klambi kotak kotak? Iya Lha, iku lak pasienku. Mari tak suntik bius, dadak gak balik.

Mat Pithi lara mata
Mat Pithi lara mata, matane kepeksa diperban loro lorone. Lunga nang dokter mata dituntun anake mergo gak eruh dalan. Teko ndhik dokter mata langsung lingguh ndhik ruang tunggu, anake dikongkon mulih “Wis kono muliho, koen ngrewangi ibumu. Mari ditambani mengko aku isok mulih dhewe”, anake langsung nggeblas mulih. Bojone ndhik omah nunggu suwe Mat Pithi gak balik 2. Akhire bojone nyusul nang dokter mata. Teko kono bojone eruh Mat Pithi ndhik ruang tunggu lungguh dhewekan. Mbasan eruh tulisan ndhik lawange ruang praktek dokter mata, bojone kaget, Mat Pithi disengeni “Ealah Pak, pak..lha koen nunggoni sampek jam 2 an ya gak bakal dipriksa. Lha iku ndhik lawang onok tulisane HARI INI TIDAK PRAKTEK”. Mat Pithi kancane cak Prabowo, rek .. Gak dinyono jaman berubah begitu cepat. Mat Pithi sing biasa urip ugal 2 an lan sak enak udele, dadakan melok berubah. Mahasiswa lan rakyat rame 2 mudun ndek embong kanggo nuntut badak tuwo Suharto lan gerombolane. Wehhh….Mat Pithi tiba 2 sadar mbarek kabeh iki. Deke gak gelem ketinggalan sepur, melok dadi ngaktipis. Gak blaen 2 rek. Wong jenenge Mat Pithi..nek gak isok melok arus, yo dudu Mat Pithi. Lha wong mat Pithi hare Saben ndino mat Pithi nggae seragam ireng 2 mbarek udeng nganggo tulisan reformasi. Wislah…pokoke gagahe ngalah 2 i Anglingdarmo kakehan arak. Gayane ngalah ngalahi Patih Logender sing lagi kesurupan arwahe jenate Arkan macan Serbia. Mat Pithi hare Mat Pithi gak mikir bojo gak mikir opo, langsung budal nunggang sepur lungo Jakarta, bergabung mbarek mahasiswa sing podo demonstrasi ndek Balai Sidang. Ngaku sebagai anggota senat mahasiswa ITS jurusan Locologi. Jarene iku fakultas anyar sing nembe dibukak ndok ITS. (wis..jan nemen mat Pithi iki. Gurung nate diantemi arek 2 ITS, tah ??) Maju ndok barisan paling ngarep. Gak blaen blaen, mat Pithi gandengan tangan mbarek Ngamin Rais ambek bengok 2 ; Turunkan Suharto Suharto turunan Sarkai Lhoh? Lha kok isok mat Pithi gandengan tangan ambek Ngamin Rais iki yak opo? Lha wong mat Pithi hare Yo iku mau, ngaku sebagai anggota senat Fakultas Locologi ITS. Dadakan Ngamin Rais yo percoyo ae. Gak nganggo takon maneh, iki tambahan pendukung, pikire Ngamin Rais. Wis…tepak nemen iki. Sesuke photone mat Pithi gandengan tangan ambek Ngamin Rais ndok embong bersama sama mahasiswa onok ndok koran Pos Kota. Wuahhh…tambah ndadi gayane mat Pithi. Iki sing nggarahi Jendral Prabowo sing saben esuk uthuk 2 moco Pos Kota langsung mendelik ndelok gambare Mat Pithi. Langsung perintah anak buah kanggo nggoleki mat Pithi. Yapto, Yorris lan sak panunggale dadi sibuk tenan nggoleki ndok ngendi nginepe mat Pithi. Opo gak ciloko iki mat Pithi?? Singkat cerita, akhire mung rong ndino Mat Pithi kecekel, dieret eret ndok Cijantung ambek sak pasukan Kopasus. Diantemi nganti bonyok, nanging mat Pithi gak nangis gak opo. Malah nantangi sing nggebugi. Jarene ; Mana Jendral Prabowo ?? Jendral Prabowopun datanglah dengan muka merah padam, rumongso ditantang Mat Pithi. Tanpo akeh ngomong, langsung wae mat Pithi disuwing nganti nggeblag. Eh…dadakan mat Pithi gak ketok kelaran babar blas. Malah jarene ; Ngkok disik tah cak Wowok. Opo sampeyan iki gak eling ambek aku cak?? Prabowo langsung kaget diceluk nganggo jeneng cak Wowok ngono. Lho iku lak celukanku mbiyen. Sopo iki mat Pithi , pikire. Sopo koen ? Pitakone, Jendral Prabowo. Lhoh aku iki lak Oom Hartono. Eling tah ? Sampeyan mbiyen sering ninggal KTP ndek Darmo Raya, mari santai mbarek Anita anak buahku sing keturunan menado. Wuah…langsung wae Jendral Prabowo alias cak Wowok genti lenger 2. Lha wong Mat Pithi hare

Isok ngrokok ?
Mat Pithi, mbarek bapak e, Dul Gepuk, podo ndlodog e. Gak bapak, gak anak, podo ae. Kompak. Kompak gendheng kabeh. Antarane wong loro iki, sing tuwek mbarek sing enom, gak onok bedane. Suatu ketika Mat Pithi rabi. Dianakno pesta, mbukak terop, nyeluk tandhak. Wong yo arek 2 Suroboyo kabeh, nek gak jago omben 2 main wedok an, ojok ngaku Arek Suroboyo wis. Pestane rame, sampek bengi. Bareng tamu wis mulih kabeh, Mat Pithi mlebu kamar mbarek bojone, Sulami. Dasar arek loro iki ya podo ndableg e, wis gak kathik takon takonan barang, langsung ucul klambi, udo, main, wis…. Dasar Mat Pithi yo pengalamane wis sak abreg, kathik Sulami jarene yo bekas hostes, yo nek cumak main mainan adu kuntul ngono iku yo wis gak aneh. Kate njaluk gaya opo sampeyan… Mari main, yo wis gak karu karuwan. Wong sing duel loro lorone pendekar kabeh. Mat Pithi klambenan, metu, soale arek arek jik akeh sing melek an, main karambol mbarek nge dring. Bapak e takon: Yok opo bojomu, cung. Pinter tah nggak maine Mat Pithi: Hebat, pak. Sampek pirang ronde iki mau gak bar 2 njaluk tanduk terus Bapak : Se, tak paranane. Kate ngucapno selamet Dul Gepuk mara nang kamare manten. Gak kathik totok 2 langsung lawange dibukak. Ndik njero Sulami jik udo blejet. Mari kerja keras, kesel, kemringet, lungguh ndik pinggirane tempat tidur, mbarek rokok an. Ketok onok wong lanang sing duduk bojone mlebu kamar, kaget, tangane loro karo nutupi empik e. Dul Gepuk kaget mbalik nutup lawang. Marani Mat Pithi. Jarene : Hebat temen bojomu, cung. Mosok ngonokane isok digawe ngrokok ? Ha ?

Onok iwak ?
Mat Pithi kerja nang bar. Dodolane, ya mesti bangsane inuman keras. Dawet ya gak onok. Opo maneh es cao. Onok arek teko, Wonokerun. Njujug mejane Mat Pithi, karo takon : Onok lele, cak ? Jare Mat Pithi : Gak onok, dik Wonokerun metu. Mene sorene maneh teka, njujug mejane Mat Pithi. Takon: Onok lele, cak ? Jare Mat Pithi : Gak onok, dik Wonokerun metu. Mene sore ngono maneh. Wonokerun teka maneh. takonane podo. Mat Pithi mulai morang moring. Dik, ndik kene iki bar, duduk warunge cak Dirun. Ndik kene iki dodolane omben omben, sing larang larang. Nek peno katene golek lele, ika lho, ndik iringane bar iki rodok etan, mbarek getem getem. Dobol ancene Wonokerun iki, wong ndik bar kok takok lele. Jancuk. Mene sore ngono maneh. Wonokerun teka maneh. takonane podo. Mat Pithi tambah morang moring. Gak dik, peno iku cik goblog e see. Pisan maneh peno takok lele ndik kene tak paku peno. Metu Mene sore Wonokerun teka maneh. Mbukak lawang, nyidek nang mejane Mat Pithi. Mat Pithi wis siap siap kate morang moring. Wonokerun takok : Cak, onok paku? Mat Pithi : Gak onok Wonokerun takok maneh : Cak, duwe palu ? Mat Pithi : Gak onok. Ola opo se peno takok paku, palu, barang iku? Wonokerun, njawab, polos, tanpa dosa : Enggak, cak. Nek ancen gak onok, aku kate takok Mat Pithi : Takok opo? Wonokerun : Onok lele ?

Saropah di temp
Saropah ancen arek nganyeng pol. Cumak kroso gak enak awak sithik wis bingung katene nang dokter Mat Pithi, sing ancen rodok nggantheng iku. Saropah ngotot nek awake lara. Dikandani dokter Mat Pithi, gak percoyo ae. Ambik dokter Mat Pithi diukur panase nggawe termometer, dikongkon ngemut. Lho, ning. Delok en, wong panase normal ngene, kok. Dikandani gak lara iku ya gak lara. Mosok se dokter kate mbujuki awak peno, ning Saropah pancet gak gelem dikandani nek gak lara. Ambik dokter Mat Pithi diukur maneh panase. Sak iki termometer dikongkon ngempit ndik kelek e. Bareng didelok maneh mbarek dokter Mat Pithi, ya koyok mau, gak onok tanda tanda lara. Tapi, Saropah ancen arek nambeng. Ngotot njaluk dipriksa maneh. Sak iki Saropah dikongkon njengking nang pinggirane amben. Katok e dilorot. Dirasak rasakno, Saropah terus takon : Gak kliru, tah dokter. Koyok e sing sampeyan leboni iku dudu bolongane silit Jare dokter Mat Pithi : Gak opo opo, kok, ning. Wongs sing tak lebokno iki ya dudu termometer, kok

Lha bokonge megal megol, pak hakim
Mat Pithi nekad njaluk hakim pengadilan agomo supaya isok megat bojone, ning Saropah. Mat Pithi ngaku jik cinta, tapi tetep ae ngotot supaya isok megat bojone mau. Apa a ? Mat Pithi gawe alesan, nek nalika omahe dirampok ndisik, onok rampok sing memerkosa bojone. Lho lak sak aken, tah Mat bojomu iku? Wis diperkosa mbarek rampok, kok malah kate peno pegat. Kudune lak disakno, tah. Ngono jarene hakim. Nggih pak hakim. Sak jane ngoten kula nggih sak aken kalih piyambake. Nopo malih kiyambake diperkosa kalih rampok. Lha iya, wis ngerti ngono, kok. Opo o koen gak nulung ? Yok nopo kulo saged nulung, pak Hakim. Wong kulo ditaleni seret. Kula dipeksa ningali bojo kulo diperkosa. Lha terus ? Waune kula nggih sak aken, pak Hakim. Wong piyambake nggih bengak bengok, kalih meronta ronta. Tapi suwe ne suwe, lha kok pun mboten bengak bengok malih, malah ngeses ngeses. Lha ? Lha nggih niku, bokonge dadakan megal megol.
Kadale kok malik, dik ?
Mat Pithi, pekerjaane pelaut. Nek wis kadung layar wulanan suwene. Kapan iku kaet pirang dina ndik omah, merga kapale mlebu dok, rodok isok suwe ngeloni bojone, Saropah. Tapi ya ngono, begitu kapale mari, ya kudu budal. Kuatir bojone ditinggal layar nyeleweng, Mat Pithi duwe gagasan. Saropah dikongkon udo, terus digambari kadal gede nggae supidol. Kadal mau ketok merayap nang dada sampek wetenge Saropah. Buntute ngluwer nang gulu, sikile sing mburoi loro karo koyok ngremet susu, terus endase ketok onok ilate melet ndilat jembarkidut. Pikire Mat Pithi, nek sampek gambar iku ilang, berarti Saropah nyeleweng. Wong Saropah, hare. Arek iki lak pancen rodok ndlodog se nek perkara lanangan. Gatel, wis, nek ketok onok arek lanang sing brengose ketel, kathik tangane dempal. Durung durung Saropah wis mbayangno, yok apa enak e nek tangan tangan iku mau ngremet susune. Dadi ya dikapak kapakno, tetap ae selingkuh lebih maju, iku semboyane. Gak suwe Mat Pithi budhal, arek kos sebelah wis dijak mlebu kamare. Lha opo maneh se sing kate digarap, nek gak ya iku iku thok. Main gak eruh tanggere, kathik sampek kemringet ndrodos, gak wurung gambar kadal mau ya ilang. Wis babahno, pikire Saropah. Sing penting enak, ca…. Oleh pirang pirang wulan Mat Pithi mulih. sak durunge wis nilpun nek kate teka. Jare wis tekan pelabuhan. Padahal Saropah jik main mbarek arek kos (sing sijine maneh). Krungu nek bojone kate teka, Saropah njaluk tulung arek kos mau nggambar kadal nang awake sing wektu iku uda blejet. Wong gambar sing lawas ya wis suwe ilang, arek kos mau ya gak isok niru gambar sing uwis. Dadi ya kepeksa nggambar maneh. Gambar wis dadi, beres, wis. Batine Saropah. Mat Pithi teka. Sing dijujug gak onok maneh pengin eruh gambar kadal sing ditinggali mbiyen. Gak srantan Saropah langsung diudani ngono ae. Mat Pithi mendelik. Gambar kadal pancen jik onok, cumak kok madepe berubah. Sak iki endase kadal justru nok gulu. Padahal mbiyen ndik cidek konokane bojone. Dik, gambar kadal iki peno ganti, ya? Endak iku cak. Iki ya kadal sing mbiyen Saropah pancen gak titen mnarek gambar kadal tinggalane bojone mbiyen. Batine, pokok gambar kadal. Kadal sing tak gambar mbiyen cangkeme ndik ngisor, kok. Lha sing iki kok ngadep ndukur? Saropah ya rodok bingung, wong polahe mbiyen ya gak niteni gambar iku. Tapi Saropah gak kurang akal, wong pancene arek wedok tukang slintutan. Jawabe ngene : Iya cak, sing mbiyen pancen ngadep ngisor. Lha rupane kok cidek mbarek anuku. Lha antarane mambu mambu sarden bek e. Dadi sak iki kadale mbalik arah O… ngono, tah… Mat Pithi percaya. Kathik maneh ya rodok kepingin nuk manukan, hare…

Serabi telu, loro nggawe sosis …
Kapok dadi pelaut sering ninggalno bojone akhire Mat Pithi ngedekno perusahaan pelayaran. Dadi direktur duwe sekretaris ayu tur sexy, jenenge Markonah. Suwe suwe Mat Pithi kepencut jugak sampek akhire si Markonah meteng mergo sering dikeloni Mat Pithi. Wedi nek konangan Saropah, Mat Pithi nguwehi duwik Markonah jarene “Nyoh tak wehi duwik, tapi koen lungoo nang Itali, koen nglahirno ndhuk Itali kono. Engko lek bayine wis lahir koen kirimo kartu pos. Ojok lali tulisen SPAGHETTI ndhuk walike”. Let pirang wulan sakwise Markonah budhal nang Itali, pas awan awan Saropah teko omah telpon Mat Pithi nang kantor “cak, iki sampeyan oleh kiriman kartu pos teko Itali, tapi aku gak ngerti karepe”. Jare Mat Pithi “yo wis simpenen sik” Mari kantoran, tekan ngomah Mat Pithi wis gak srantan maneh pengin age age moco katu pose. Tapekno Mat Pithi langsung semaput eruh tulisan ndhik kartu pos kirimane Markonah. Yoopo gak semaput lha wong tulisane “SPAGHETI, SPAGHETI, SPAGHETI, SPAGHETI. Loro nggae sosis mbarek bakso, loro nggae serabi mbarek kacang” (nang Itali ono serabi tah?)

Titip uyuh, dik …
Mat Pithi, tau kuliah nang IPB, ndik Kehutanan. Dek e praktek nang alas Kalimantan. Berhubung mahasiswa, status sing cukup terhormat sampek nang pedalaman kono, ya dihormati rek. Turune ae nang omahe kepala suku. Ndilalah kok ya duwe anak wedok sing huayu (maklum, arek wedok ndayak lan ancene putih mrusuh, tah rek…). Ben bengi Mat Pithi niteni, nek anake kepala suku iki mudun saka omahe (omah panggung), nguyuh nang sendhang cidek omah. Ngerti ngono Mat Pithi oleh akal. Bengi bengi, pas arek mau tangi, Mat Pithi jugak tangi. Ditakoni mbarek arek mau, kate nang endi, mas. Kate nguyuh, tapi gak wani Mbarek aku tah, aku jugak kebelet nguyuh Emoh, wedi aku. Gak biasa mlaku peteng peteng ndik tengah alas. Terus Mat Pithi usul Yok opo nek aku titip ae, ning ? Mat Pithi nduduhi carane titip uyuh mau nang arek wedok sing jik lugu. Pirang pirang minggu, meh saben dina, Mat Pithi titip uyuh. Kira kira sangang wulan sak wise iku, arek wedok mau nglairna. Rupane persis Mat Pithi jancukan mau.

Kapten Mat Pithi kelangan jip tentarane
Kapten Mat Pithi kelangan jip Mat Pithi, sak iki pensiunan jenderal. Tepak jik Kapten mbiyen tau kelangan jip. Critane koyok ngene : Kapten Mat Pithi terkenal tukang sobo nang lokalisasi nggene balon balon. Sak wijinine dina, Mat Pithi dolan nang Dolly. Mlebu nang wisma Srikandi, ngombe ngombe. Rodok suwe thithik dek e metu, clilang clineng nggoleki jip e. Lho gak ketok? Wah dicolong maling montor iki. Mbarek getam getem Mat Pithi mlebu maneh nang njerone Wisma Srikandi mau, mbarek ngetokno pistule. Mbarek nembak nembak nang ndukur Kapten Mat Pithi mau bengak bengok. Jancuk, sapa bajingan bajingan sing wani nyolong montorku. Gak ngaku tak tembak slangkangane Gak ono swara cemuwit. Kapten Mat Pithi terkenal gak kenekan. Tersinggung thithik ngono ae wis ngetokno pistul. Tau kok onok sing ditembak slangkangane mbleset, malah kenek bapak e thole. Lak kojur, se? Ngerti nek gak onok sing nyauti, Kapten Mat Pithi tambah morang moring digetna ae. Bir situk maneh. Tak enteni mbarek ngombe. Ojok sampek bir ndik gelasku iki entek durung onok sing ngaku, ya. Sido tak gawe koyok ndik Bangunrejo mbiyen Kapten Mat Pithi terus ngombe, dimat mat no. Kira kira karek seprapat gelas dek e metu nang dalan. Didelok, lha jip e wis onok maneh ndik kono. Keweden bek e sing nyolong. Mbarek mlaku gagah kapten Mat Pithi mlebu maneh nang Wisma Srikandi, katene nerusno ngombene. Bisak bisik sing ngladeni ngombe takon Yok opo critane sing ndik Bangunrejo mbiyen cak? Ya jip ku gak mbalik. Ilang Lha kedadeyan opo sing sampeyan tindakno ngerti nek jip peno mau gak mbalik? Koyok sing peno ancamno mau? Aku ? La opo ? Iyo Pas jipku pancet ilang Iyo, iyo cak… Yo molih mlaku aku cak…. E…alah….. Mat Pithi dobol…. Tiwas wong sak wisma pucet kabeh…

Mat Pithi kesantap bal golf
Mat Pithi agek mlaku mlaku ndhuk pinggir lapangan golf. Moro moro onok bal golf ngenani, Mat Pithi langsung klintingan gulung gulung ndhuk suket ambek nyekeli tangane loro lorone ndhuk kathoke. Tibakno sing main golf cewek loro, langsung marani Mat Pithi “Cak, cak, wah njaluk sepurane yo. Gak sengojo soale awak awak iki lagek ajaran”. Salah sijine cewek ngomong “Kene tak tambanane cak, wong aku ahli therapy phisik”. “Gak usah ning, engkok yo mari dhewe” jare Mat Pithi ambek tangane loro lorone pancet nutupi kathoke. Tapekno cewek mau pancet mekso kate nambani, lha wong ahli therapy phisik hare. Akhire Mat Pithi setuju. Cewek mau terus nglebokno tangane ndhuk kathoke Mat Pithi, wiwit mijet mijet gandhule. Let sauntoro ceweke nakoki “Piye cak, wis kroso enak gurung?” Jare mat Pithi “Ya, wis, wah uenak tenan. Tapekno JEMPOL TANGANKU SING KENEK BAL GOLFMU JIK KUEMENG hare”

Beo ne pendeta
Klasifikasi : Guyon rada SARA Syarat : Bar maca gak oleh nesu. Pak Pendeta mari mulih saka lunga. Omahe ditekani truk ngangkut pasir jumlahe telu, saka toko bahan bangunan. Pak pendeta bingung, wong gak rumangsa pesen pasir, lhah diage apa ? Tapi sopir truk pasir tetp ngeyel, wong pancen onok pesenan pasir telung truk saka omah iki melalui telepon. Wah, padahal sedina iki maeng ndik omahe gak onok uwong, kok… Suarane yok opo, se? pendeta mau takon. Radak cilik, mlengking, jare pak sopir. Diamput, batine pendeta. Gak urung iki si beo. Cik lancange. Pasir dibayar. ya lumayan, telung truk jare… Mlebu nang omah, mari ndekek barang barange, pendeta mara nang kandang beo. Beo nyapa selamat sore… selamat sore… gak direken babar blas. Kandhang dibukak, beo dicekel…cek… Beo mau dipentheng swiwine, terus dipaku nang tembok. Cek kapok. Gak kakehan omong blas. Beo kelop kelop, ngrumangsani salahe. Swiwine njepaplak, wong dipaku nang tembok. Gatel gatel nang manuke gak isok ngukur (maksudku awake manuk mau). Tolah toleh, lho… Beo ndelok onok salib dipajang nok tembok. Beo ndelok onok uwong sing juga dipaku, ndhaplang tangane. Beo bisik bisik, wedi krungu ndarane. Jarene ngene : Cak, cak. Sampeyan pesen pasir pirang truk?

Bodrexin kenek digawe pil KB, lho..
Tibak e, carane nggunakno Bodrexin kanggo anti hamil iku dikempit nang pupune arek wedok e. Kudu dikempit terus, gak oleh ceblok, sampek buyar main. Dene sampek pupune mbenggang, ceblok, yo gak tanggung nek sampek meteng. Lha nek ngono teorine, gak usak Bodrexin. Masiyo kacang ijo yo isok, rek. Opo nggawe silet ae? Cek arek lanange mlungker…ker…ker…

Di Jakarta turunnya di Gambir, lho ibu 2 ����..
Ibu ibu desa nDiwek duwe acara kate nang Jakarta, tapi dudu katene melok bengak bengok nang bunderan HI. Pancen onok rencana katene kia kia. Sakdurunge budal onok upacara cilik cilikan kanggo nguntapno para ibu ibu mau. Pak Kades jugak kebagian menehi wejangan. Lan ndik pungkasan wejangane pak Kades kondo : Jangan lupa ibu ibu sekalian, nanti kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Ibu ibu, wis selak kepengin budhal, yo akeh gak ngrungokna tinimbang krungune. Cumak slentang slenting krungu pesenne pak Kades sing terakhir mau, nek kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Budal, wis. Numpak sepur. Munggah saka Jombang. Sewengi natas, nganti isuk. Meh tekan Jakarta, kira kira tekan Cikampek, ketua rombongan aba aba supaya ibu ibu siap siap. Sampun meh dugi Jakarta ibu ibu. Siap siap Siji mbaka siji ibu ibu pamit nang toilet. Metu saka tolitel bisik bisik kancane kare ngguyu jegedisan. Ihik ihik. Mbakyu, ojo lali ikune digambir. Lho ? Jarene pak Kades wingi iku lho, kalau di Jakarta turunnya di Gambir. Oalah, bude bude, turun, dudu liyane. Digambir, wuik, menger menger lak an.

Jembute ireng tah putih …
Dul Kemproh iku ancene kemproh proh Sabane nek nggak neng Dolly, nJarak yo kermil utowo kreto miring Tapi ngono ngo o pas ndek Lombok ndelok wong bule wedhok udo ya rodok bingung deweke. Lha buktine ngajak koncone taruhan. “Ayo jembute wong bule iku warnane opo ?” Langsung ae di santrap koncone jare “Ireng ayo bayar”, nek nggak percoyo deloken iku. Dasar kemproh yo nggak percoyo. Di lerek ireng, dimatke yo ireng tapi tetep ae nggak percoyo. e sangkeng nggak percoyone katene dicekel, barang tangane nyedek wer lalere miber kabeh Lho kethok to warna asline…. Setan Gundul

Sopo eruh bolongan mau jik onok tawone?
Iki duduk critane Mat Pithi, tapi Tarzan. Eling to peno, tarzan iku lak mulai cilik ndik alas gung lewang lewung, diopeni mbarek gorilla. Eling jugak to peno, nek mari ngono onok wong wong peneliti sing kesasar ndik alas, sing salah sijine jenenge Jane, ayu, putih (lha ancene wong barat, guk ) Sak wijine dina, sak wise Jane ditulung mbarek Tarzan saka serangan macan, Jane kagum setengah matek mbarek Tarzan. Masiyo wong alasan, tapi perkara ngganthenge gak kalah mbarek wong wong London sing biasane nguber uber Jane iku. Kathik otot e pating pethokol, cumak nggawe swempak kulit macan, ndah niyo anune, rek…. Jane ngobrol ngalor ngidul mbarek Tarzan, sing jugak mulai kesengsem mbarek arek wedok, sing wektu iku yo wis gak genah kabeh klambine. Gak nggawe kutang, maneh. dadi susune yo ketok nek pating genteyong. Ngobrol ngobrol ngobrol, sampek suwe, suwe suwe nyandak tekan soal hubungan seks barang. “Koen yo onok rasa kepingin ngesex enggak, cak Zan?” “Sex, opo iku ?” Jane terus nerangno mbarek Tarzan soal hubungan sex mau, sampek detil. tarzan akhire yo ngerti soal sex iku mau. Ngono iku tah? “Yo onok ae, ning. Jenenge menungso. Wong kewan ae yo duwe napsu, kok” “Lha gak onok wedokan ndik alas kene, caramu yok opo kanggu muasno napsumu sing wis tekan mbun mbunan?” “Aku biasane nggawe bolongane wit witan iku, ning” “Nggawe bolongane wit?” “Iyo. Opo o?” “Cak Zan, peno iku salah. Kene tak kandani sing bener iku yok opo. Disamping iku juga dijamin enak”. KOndo ngono iku mau Jane terus nggelar kloso, udo, lumah lumah, mekangkang. “iki lho bolongan sing bener, cak. Kene, lebokno pelimu ndik bolongan selah selahe selangkangan iki. Ayo gek ndang dicobak”. Tarzan terus cucul cucul katok e. Peline wis ndangak pol. Tarzan mundur rodok adoh, kira kira limang meter. Mari ngono mlayu banter, sikile diayun, empik e Jane ditendang sak get get e…. Apane Jane gak gulung koming setengah mati. Mlintar mlintir mbarek aduh aduhan nyekeli empik e. Sak wise rodok suwe, ambek nahan larane, napase ngos ngosan, Jane takon “Ola opo empik ku peno tendang, cak? Lak lara, se…” “Lho, aku biasane yo ngono, ning” “Gunane opo ?” “Sopo eruh bolongan mau jik onok tawone?”

Tak kek i duwik, tukuo silet, cukuren …
Kuncung anake mat Pithi (re duwe anak kapan? bojo ae gak duwe) senengane udan udan mbarek wudo mblejed. Pas sore sore udan deres si Kuncung udan udan dolan nang kelurahan. Ndilalahe pak lurah eruh terus si Kuncung diceluk “Cung, opoo koen udan udan gak kathokan pisan?” Kuncung mangsuli “Bapak gak duwe duwit gae nukokno kathok” “Nyoh iki, sepuluh ewu gae en tuku kathok kono” jare pak Lurah. Kuncung mulih teko omah pamer bapake lek diwehi duwit ambek pak lurah gae tuku kathok. Ngerti ngono mat Pithi mikir “Anakku Kuncung ae diwehi sepuluh ewu. Lek aku sing gak kathokan mesti paling thithik diwehi seket ewu”. Pas sore sore udan, mat Pithi udan udan nang kelurahan gak kathokan. Teko kono pak Lurah eruh terus mat Pithi diceluk “Lho mat Pithi, opoo sampiyan wis kewut ngono udan udan gak kathokan pisan?” Jare mat Pithi “Gak duwe duwit gae tuku kathok pak” “Nyoh iki tak wehi sewu” jare pak Lurah Mat Pithi gak trimo “Wualah, sewu…. gae tuku opo iki pak?” “Koen tukuo silet, gae ngerok jembutmu” jare pak Lurah.

Oom… tulung dolekno wedusku pisan
Wijono kerjone angon wedhus, lek mangkat esuk molih sore. Pas nggiring wedhuse mlebu kandang kok kurang siji. Wijono nggoleki muter muter gak ketemu ketemu. Akhire Wijono menek uwit beke wedhuse ketok teko ndukur, tapekno gak ketok jugak. Pas arep mudhun (mudhuk) Wijono kaget, gak sido mudhun soale ndhok ngisor uwit onok mat Pithi mbarek Sarpokah lagi pacaran. “Dik, bukaken rokmu age, aku mung kate ndelok ae kok” jare mat Pithi “Ojok ah cak, aku wedi engkok onok setan liwat” jare Sarpokah. “Sumpah dik, aku mung pengin eruh ae kok, ayo ta bukaken…sumpah tenan dik, wis ta percoyo o” mat Pithi wis gak sabar. Krungu sumpahe mat Pithi, Sarpokah langsung ngangkat rok e (tibakno gak nggae kathok). “Wuik….. apike rek….. sak ndonya ketok kabeh” jare mat Pithi. Wijono krungu ngono langsung mbengok “Om, om, tulung delokno wedhusku ndhelik ndhok kono gak?” Turene mas sopir mboten ngoten … Mat Pithi pancen nggladrah. Gak trimo cumak diladeni jaran jaranan mbarek Saropah, bojone. Lha wong pembantune, Dessy Ratnasari, sing mari pegatan, yo dicengklak. Dasar Mat Pithi, gak cumak nafsune sing gak isok dilereni, lha wong gandule ae gak mekakat gedine. Nek wis bengi, ketok bojone, si Saropah, sing setulegi (setengah tuwa lemu ginuk ginuk) senggor senggor, Mat Pithi wis siap siap marani kamare Dessy, pembantu. Dasar Dessy yo rodok nganyeng, rondo wis onok telung tahun, ya gatel terus selangkangane. Diparani ndarane, yo ho oh ae. Malah ketok nek wis rutin. Nek wis jam sepuluhan ngono iku awak e disemprot de klonyo, cek wangi. Kate main, rek…. Mari main, ambik jik klemahan, rangkulan rapet, udo blejet, Dessy takon mbarek rodok ngalem “Pak, enak pundi numpak kulo nopo numpak ibu?”. Ngono iku tangane karo uwak uwik gandule Mat Pithi sing wis rodok ngulet, lemes. E…, bek e tah tangi maneh? Ambik rodok rodok merem melek, mari kenak an, Mat Pithi nyauti “Yo enak koen seru, Des. Koen jik enom, kabehanmu jik kenceng”, mat Pithi tangane yo melok sraweyan, ngglintiri pentile Dessy. “Yak, ndak enggih, pak. Nopo leres eco kulo kalih ibuk. Nopo mboten eco ibu, tah. Niku lak bapak cek kulo seneng mawon, tah”. “Sumpah, Des. Gak mbujuk bapak iki. gak ngono ola opo ben bengi aku mara ndik kamarmu iki”, tangane jik terus operasi sepeda, sekitar pentil dan dada. “Opo o, se ?”, Mat Pithi takon. “Soale, criyose cak Dul, sopir, eco an ibuk ketimbang kulo”

Bojoku ae…
Mat Pithi nontok sulap. Gumun, wis. Yok opo kate gak gumun, wong kok isok metu endog e sak arat arat. Sak umpama tah endog endog mau wis disiapno, lha disimpen ndik endi? Durung maneh pas dilebokno peti, ditaleni singset sak akeh akehe. Petine dikunci saka njaba. Ngono iku lho, bareng petine dibukak sing metu kok dadi wong liya. Sopo wonge gak cingak ? Keplok membahana. Kabeh surak surak. Tukang sulap pancen hebat, gawe pangeram eram. Dibantu jin antarane. Tapi kok jarene cumak kecepatan tangan lan ilusi? Lak bingung tah. Kabeh keplok. Plok plok plok….. Kabeh mbengok. Ngok ngok ngok….. Kabeh gumun. Mun mun mun….. Mat Pithi ngadeg. “Hidup Hidup ” Mat Pithi nyidek i tukang sulap, takon “Opo rahasiane, cak? Uruk ono opo o aku” Tukang Sulap njawab: “Iki rahasia. Iki rahasiaku kanggo golek sandang pangan. Nek kebongkar, aku matek gak isok mangan. Peno gelem tak kandani, mari ngono nek wis ngerti peno tak pateni?” Mat Pithi mikir mikir. Mari ngono dek kondo: “Yok opo nek bojoku ae sampeyan kandani rahasia mau…”

Iwak Gathul kenak en, anget…..
Iwak gathul sing siji iki, anggep ae jenenge Macan Nusantara, sak awan gak ketemu mbarek kancane (sebut ae jenenge ZulFan). Sore sore ketemu ndik kali. Fan, nang endi ae sedina gak ketok Iku lo Can, aku mau isuk lak dulinan ndik kali iki, ta. Terus bojone pak lurah sing anyar, Tamara Blez mak blezz, adus nang kali iki. Arek e lak udo, tah. terus aku moro nyidek i. Wik… mulus, cak. Aku ngglibet ae nang selangkangane. Jembut e (bukan nama sebenarnya) rodok arang arang, kathik semu semu merah muda. Aku ketok onok bolongan modele koyok guo. Tak leboni ae. Wah, cak, anget ndok njero kono iku mau. Athik empuk tur mumpluk, wangi maneh. Sedina aku krasan temen, cak. Iki mau kaet metu. Lha iku arek e jik adus Dasar Macan Nusantara, krungu koyok ngono iku mau, melok melok. Tamara Blez mak blez diparani, terus gak kathik kesuwen, onok tempik (bukan nama sebenarnya) dileboni, ngono ae. Lha selak peteng, je… Isuk e, Macan Nusantara (iwak gathul, bukan nama sebenarnya) ketemu Zulfan. Ditakoni mbarek Zulfan. Yok opo, enak, yo? Apane sing enak. maune yo enak koyok sing mbok omongno wingi. Tapi pas wis rodok bengi, dadak onok barang kaku rodok empuk, gundul, mlebu metu. Aku didesek desek sampek mepet. Tambah suwe tambah blas blus mlebu metu, aku tambah kepepet…. dadak aku diidoni. jancuk temen. Iwak opo iku kok melok melok mlebu?

Cobak nek eruh …
Mbah Surti, embahe Mat Pithi, lungguh lesu ndik kursi sing wis jebol kabeh. Nelangsa mikiri awak e sing wis tuwo, rumangsa wis gak onok sing nggape, gak kanggo. Ujug ujug onok widodari muncul. Jarene “Mbah, sampeyan ojok sedih koyok ngono. Sing semringah”. “yok nopo mboten sedih, putri, wong kulo niki lak wis tuwo, karek mati thok. Kulit pun pating njekithut koyok ngeten. Enggih putri jik enom, ayu, kathah sing ngrubung. Cobak kulo jik enom kados sampeyan ngoten nggih mboten sedih, putri. Nopo malih kulo niki nggih mlarat, mboten gadhah nopo nopo”, sambate mbah Surti. “Wis mbah. Ndiko kulo wenehi telung panjalukan. Nopo mawon, pun, mesti keturutan” Mbah Surti kaget, diwenehi telung penjalukan sing mesti dituruti koyok ngono iku mau. Temen tah iki ? gak ngimpi tah aku iki ? “Leres tah omongan ndika wau putri ?” “Lha enggih tah mbah. Kulo niki lak widodari?” “Kulo nedi sugih “, penjaluke mbah Surti. BYAR Ujug ujug ruang tamu sing mak clekuthit iku berubah dadi bawera. Lampune padhang njingglang. Kursi tuwo sing dilungguhi mbah Surti mau dadi kursi emas Bukan main “Sing nomer loro ?”, jare widodari. “Kulo pengin mbalik enom malih, terus ayu ” BYAR Mbah Surti berubah dadi putri ayuu……uuu Umur umurane kira kira 19 an. Kinyis kinyis Klambine koyok putri Cinderela Sofia Lacuba ae kalah adoh rek…… “Karek situk ” jare widodari maneh. Sore iku asune mbah Surti, sing jenenge Gombloh, ngancani mbah wedok mau. Glibat glibet ndik sikile mbah Surti, wong yo karek situk iku ndarane. Mbah Surti njaluk “Asu iki dadekno pangeran sing ngganteng, gagah”. BYARR…. Asu ilang, muncul pangeran sing ngganteng banget. Rupane persis Tom Cruise Bayangno. Putri sing asline mbah Surti mau dicidek i mbarek pangeran Tom. Terus dirangkul, diambung, dipondhong, dijak ndik kamar sing suasanane koyok kamar kamar kerajaan. Wong loro mau terus pating gluntung, ambung ambungan sak kayange. Putri (mbah) mau diambungi gulune, pipine, dadane, kelek e….. Putri (mbah) mau mbatin “Sumunggok o koen eruh aku iki asale, pangeran….”

Nek wis yakin ketularan rabies
Mat Pithi biyayakan diuber asu. Terus dicokot. Apane gak bingung, wong jarene asu iku isok nulari penyakit rabies, je. Mat Pithi mara ndik dokter Dul Kamdi, berobat. Sak wise dipriksa, doktere kanda mbarek Mat Pithi: “Peno wis onok tanda tanda ketularan rabies, Mat. Cumak gak usah kuatir. Onok kok obate. Kono mledhing, tak suntik” Mat Pithi manut, disuntik. “Nek sido ketularan apa sing peno lakokno?” “Gak repot repot, dok. Wong aku sak iki wis nggawe daftare wong wong sing katene tak cokot, nek wis genah aku ketularan engko”

Sampeyan gawekno roti ?
Rek.., rek deloken monitor iki, sampeyan tak wenehi banyolan surobayan. CERiTaNE ngene rek..: Nggok Dinaya iku rak akeh pabrik roti, tapi saiki wis kalah ambek HOLAN BAKERI. Sore sore ana wong wedok sing tukaran barek bojone, margo bojone nontok TV ae. Sing wedok kanda, Cak… Cak iki lho lampune pedhot gak murup maneh. Sampayen iku dadi wong lanang aja nontok TV ae, dandanono nek iso murup maneh lak padhang. Sampeyan aja ndhodhok ae, kesenengen tah urip nggok petengan? Sing lanang rupane mangkel rek, langsung nyauti ambek kethus, lha aku iki apa PLN? Sing wedok njawab, ya wis.. nek ngono. Oalah.. Cak tibake ledhenge rusak. Banyune gak iso jalan, lha aku adus ambek apa? Cepet Cak, tulungono Sing lanang tambah ngrasa terganggu, langsung njawab maneh, Lha aku iki apa PAM, apa sampeyan gak ngerti? Sing wedok moring moring, sampeyan iku arep dadi apa, dijaluki tolong ngono ae gak gelem. Aja alasan maneh Iki lho kompore wis entek lengo gase. Tukokno rono dilut nyang Yu Tinah. Nek sampeyan gak gelem tuku, gak mangan engkok bengi. Sing lanang langsung mesoh, jiaancuk aku iki apa PERTAMINA? Ambek ngluyur metu teko omahe lunga nyang tanggane sing duwe TV. ACARANYA lagi Asyiik, sang suami tak mau diganggu. Daripada diganggu terus sama istrinya yaa lebih baik menonton TV di rumah tetangganya. Ngroso gak direken barek sing lanang, dheke nangis nggoglok ndek ngarepe omah. Kebaacuut duwe bojo koyok sampeyan Caak, tangise. Eee ndilalah ana arek lanang enom mlaku ndek ngarepe deke. Arek lanange mbojok supaya gak nangis maneh, “Ana apa seh ning sampeyan surup surup ngene nangis? Jawabane, “Lha iya dhik….dhik, duwe wong lanang sitok gak ngreti blaaass barek bojone. Omah peteng, banyu gak mili, lenga gas kentekan gak iso masak kanggo bengi iki, apa gak sedih dadi wong wedok nek ngene”. Menengo Ning, aku gelem nulungi sampeyan, tapi aku njalok buruhan nyang sampeyan. Buruhane piro seh dhik, aja larang larang? Buruhane tah ning, sampeyan kudu nggawekno aku roti sing uenaak utawa turu kompol barek aku. Jam sepoloh bengi sing lanang moleh, dheke kaget ndelok omahe dadi padhang, luweh kaget maneh panganane wis cumepak. Terus sing lanang nyang jeding, kaget maneh lha kok banyune iso mili. Penasaran rupane, dheke takon nyang bojone, “Dhik…dhik (ambek moring moring), sapa sing ndandani kabeh iki maeng”. Sing wedok crito sampek tekan buruhan nggawe roti sing enak apa turu kompol. Sing lanang nyauti, lha sampeyan gawekno roti? SING WEDOK NJAWAB, “CAAK….CAK, AKU IKI RAK DUDUK HOLAN BAKERI.
Saropah katene matek …
Mat Pithi nunggoki Saropah sing wis megap megap kate dead, polahe keracunan. Saropah mbrebes mili, raine pucet, awake lemes. �Mat, aku kate ngomong� jare Saropah mbarek gak patek jelas. �Ojok ngomong sik ta laah, awakmu durung kuat� �Gak Cak, aku kudu ngomong, cik nek aku mati gak nggowo dosa�� �Wis ta laah, gak perlu, tenangno pikiranmu. Nyebut, Paaah� .. �Gak Cak, iki penting. Waktu koen luar kota Minggu wingi, aku nyeleweng mbarek Mat Kodir. Aku njaluk sepuramu ya Caak� jare Saropah mbarek
napase ngos ngosan. Mat Pithi ngelus rambute Saropah �Wis tah, gak usah mbok pikir. Aku wis weruh kok. Dapak gak ngono mosok koen tak racun dik�.�

Pitik homo, diamput….
Ceritane tentang sebuah peternakan ayam. Iki crita pitik pitik ndik peternakane Mat Pithi. Ndik kono onok 25 pitik babon karo situk pitik jago, tapi wis ngurak, tuwo. Ndelok pitik jagone wis tuwo koyok ngono iku mau, sing mestine wis gak isok diarepno isok nglakeni babon sing sak mono akehe, Mat Pithi mutusno tuku jago situk maneh, sing jik enom. Ndelok onok jago anyar, kathik jik enom, kabluk ane mesti yo jik get, jago tuwo mau rumangsa kalah saingan. Biasane isok numpak i babon selawe, hare… Iki kok onok arek nom. gak urung, babaon babon yo ngrubung jago enom mau, kepengin ngrasakno dilakeni. Jago tuwo yo cemburu berat, guk Sopo gak mangkel, ndelok jago enom mau bolak balik nyengklak babon babon nganyeng mau iku. Jago tuwo nyidek i jago enom. “Dik, masiyo awakmu jik gagah, yo ojok serakah opo o. Mosok babon selawe dipek kabeh, rek….” Jago enom, sumbung, ngomong “Sak karepku tah, lik. Kate tak tumpak i kabeh tah enggak, lak opo jare aku, tah. Opo maneh sing cidek cidek aku yo pitik pitik wedok iku dewe. Maeng mulo, tah, peno iku ojok loyo ngono. Pitik jago kok nyekuthuk koyok ngono, lik…”, sinis. “Iyo ae awak awak iki wis umur akeh, cung. Biyen opo o jik enom. Wedok an selawe iku sopo sing numpak i. Yok opo nek koen 15 aku sepuluh?” “Gak isok, cak…..” “Wis, peno 20 aku limo ae”, penjaluk e jago tuwo memelas. Timbang enggak. “Gak isok. Selawe iku aku kabeh…”, pitik enom jumawa. “Wis, aku 2 ae, peno sing 23”, pitik tuwo tambah memelas. “Gak isok Titik ” Pitik tuwo nelongso. Biasa numpak pitik selawe, sak iki siji sijio ae gak kumanan babar blas. Kabeh dipek jago enom. “Wis ngene ae”, jare jago tuwo. “Yok opo nek nganakno pertandingan. Sing menang oleh numpak i pitik 25 kabeh, sing kalah ngaplo. Yok opo”. Pitik jago tuwo nantang. Nantang ? Batine jago enom. Pitik wis loyo karek matek e ae kathik ngejak pertandingan ? Gak salah tah iki ? “Ayo. Kate pertandingan opo, lik, tak ladeni” “Mlayu “, jare pitik tuwo. Mlayu ? Pitik tuwo koyok ngono iku ngejak balapan mlayu ? Wong mlaku ae wis srentengan ? “Ayo ” “Tapi aku njaluk syarat”, jare jago tuwo. “Opo syarate ?” “Aku lak wis tuwo, tah. Aku tak mlayu disik. Nek wis kacek 10 meter, kaet koen mulai mlayu”. Cumak 10 meter ? Lha masiyo seket meter, tah, pasti isok tak uber. Ngono batine jago enom. “Ya wis. Ayo “. Pitik loro mau mulai ancang ancang. Pitik tuwo mulai mlayu ndisik i. Begitu kacek 10 meter, pitik enom baru mulai mlayu. Tambah suwe jarak e tambah cidhek. Pitik tuwo ambegane wis senen kemis, mlayu, tapi yo gak isok banter. Tambah suwe jarak antarane pitik tuwo mbarek jago enom tambah cidhek. Bareng karek sak meter maneh, ujug ujug onok suwara bedhil “DER “. Pitik enom njengkang kenek bedhil manuk mau. Endase meh pecah keterjang timah pelurune bedhil manuk mau. Kejet kejet sedhela, terus mati. Kukut wis Sing nembak mau Mat Pithi. Lho, ola opo ? Mat Pithi nyidek i bangke ne pitik jago enom sing wis mati mau. Gak tambah ditulungi tah yok opo, malah ditendang tendang, mbarek misuh misuh. “Pitik jancukan. Wis ping sepuluh sak wulan iki aku mateni pitik. Angger angger tuku mesti kliru pitik homo. Gak gelem numpak i babon, malah nguber uber pitik jago tuwo thok Dobol ”

Ning Istimah anak e koyok bedes
Mbak Is(timah) lungo nyang Tunjungan ambek nggendhong bayine numpak bus kota. Pas munggah bus ndadak sopire ngelokno “wah anak sampeyan kok uelek, paling elek sing aku tau eruh”. Mbak Is nesu mbanting duwit ongkose ngguk kotak terus nggolek lungguhan ndhuk mburi. Ndilalahe lungguh sandhinge mat Pithi. Eruh mbak Is mbesungut, mat Pithi takok “opoo kok sampeyan ketok nesu ngono”. Jare mbak Is “sopire kurang ajar, menghina banget”. Jare mat Pithi “Lek aku sing dihina, wis tak kaplok sopire”. “Iyo sampeyan bener, kate tak kaplok tenan sopire” jare mbak Is. Jare mat Pithi “Yo wis age kaploken sopire, kene bedhesmu tak gendhonge sik” Nek selawe entukmu yo sing koyok ngono iku Cak Habibiha nerusno kebiasaan nduk Jerman, jogging bengi, polahe nek awan sibuk terus. Mulai tutuk Patra Kuningan muter nang Jalan Kuningan. Tekan seberange Ebony onok arek wedok ness nduk halte bus. “Ketoke isok iki..” pikire. “Hey, piro rek?” deke mandek ambek takok. “Satus seket” “Satus seket ewu?” “Iyo” “Wok kelarangen iku” “Lha piro lho?” “Selawe ae yo?” “Enakmu. Satus seket iki”.

Wurung
Menene bengi Hbb jogging maneh. Sekali iki bojone melok. Bareng ndelok arek iku onok nduk kono maneh, Hbb kaget, terus ngajak Anun mbalik. Kuatir ketemon. Dadakno arek wedok iku moro mbengok : “Nek selawe entukmu yo sing koyok ngono iku Cak….” Mat Pithi totohan nguyuh sak nggen nggen Malem Minggu mat Pithi mampir nduk warunge cak Drokim sing mulai minggu wingi disulap dadi Cafe Semlohe. Sakjane duwit yo gak gablek, tapi dasar Mat Pithi lak onok ae tah akale. Melbu cafe gak langsung lungguh tah pesen opo, tapi muter nang mejane tamu tamu kabeh karo bisik bisik. Terakhir yo nyang cak Drokim sing nunggu nduk Kassa. Mat Pithi (MP): Cak, ayo totohan. Cak Drokim (CD): Opo maneh Mat? MP : Ngene lho Cak. Aku mari meguru nduk Gunung Kawi. Entuk kesaktian. CD : Opo iku? (Penasaran nih yeeee) MP : Nek aku wis moco rapale, uyuhku isok muncrat adoh, Cak. Misale kon ndekek ember nduk mburi kono, masiyo aku nguyuh nduk endi ae, uyuhe iso langsung melbu nduk ember iku. CD : Wuik, lak koyok peluru kendali Mat. Wok, kon iku gak masuk akal. MP : Totohan tah. Gak titik cak, 500.000. Dekeken ember nduk endi ae. Aku tak nguyuh sembarang nduk endi, sak karepmu. Nek gak isok melbu ember kon tak keki 500.000, , tapi nek isok koen mbayaro. Cak Drakim mikir mikir. Gendeng beke arek iki. Tapi lumayan rek, 500.000. “Yo wis Mat, awas atik mbujuk. Iku embere wis onok nduk kono”. “Lha lak ngono a, sekalian atraksi malam mingguan yo Cak”. Mat Pithi ngekeki isyarat nyang tamu kabeh, gak suwe kabeh metu situk situk, nggrombol nduk pintu masuk. Onok sing ngintip nduk jendelo. Mat Pithi langsung action. Kabeh mejo diuyuhi sak enake, sambil mondar mandir gak karuan. Cak Drokim mlongo, lha wong uyuhe yo cumak ngotori ruangan Cafe, gak onok sing muncrat nduk ember. Uyuhe blakrakan, onok sing nduk mejo, onok sing nduk karpet, lengkap. “Wis, wis, wis, gendeng kon Mat. Ayo kene 500.000. ” “Sik talah Cak, tak jupuke duwikku” Mari ngono Mat Pithi marani tamu tamu sing nunggu nduk njobo, njaluki duwik. Entuk akeh, terus sing limang atus ewu dikekno Cak Drakim sing jik mlongo. “Yok opo sih Mat critane?” “Biasa cak. Mau aku totohan mbarek tamu tamu iku nek aku isok nguyuh sak enake nduk Cafe mu iki atik koen gak mungkin ngamuk. Wong wong gak percoyo. Yo tak jak totohan 200 ewuan. Gelem. Lha wong patlikur, lak aku entuk meh limang juta. Sing tak kekno koen paling lak cumak 10% gae mberseni Cafemu.” “Dancuk, dobol, asu, gendeng, wong edan koen Mat …….” Cak Drakim berok berok. “Melok a Cak” Mat Pithi kalem ae ngesaki duwike terus nyeluk taksi nyang Dolly maneh.

Saropah rabi oleh Mat Pithi, pemain basket
Keturutan cita citane Saropah, rabi oleh Mat Pithi, jagoan olahraga basket kota Suroboyo. Sopo se sing gak kenal Mat Pithi arek basketan iku. Arek e gede dukur, awak e dempal, bintange Suryanaga jurusan basket. Nek nglebokno bal wis gak athik ndelok babar blas. Akeh arek wedok sing kebimbang. Ngono iku, Mat Pithi cumak milih ning Saropah, arek Kedondong mburine bioskop Ria. Sopo sing gak mongkog atine? Mari mantenan lungguh ndik puade buyar, arek loro mau mesra gandengan kenceng mlebu kamar. Kate nggawe acar opo, wis gak usah dibedek maneh, lak yo mesti kuwa kuwi ae tah? Ndelok pawakane bojone, Saropah wis ketok kebelet dikeloni ae. Ndah niyo, rek, awak sing keker, dempal, sterek, kathik arek e dukur, nek ngekep aku, terus aku ditindik i, ditekuk tekuk, diwalik, dilumahno, diangkat bangkek an ku, terus diambung, disosor sruput sruput…., ngono bayangane Saropah, wis… Mat Pithi nyuculi klambine. Dadane sing ombo ketok blegah blegah, sehat. Ndik dadane mau ono tatoo ne. Diwaca mbarek saropah. “Rebook…”. Saropah takon, opo karepe tulisan iku mau. Iki lak tepak mbiyen pabrik sepatu Rebook dadi sponsore pertandingan, tah dik. Terus ndik dadaku iki ditatoo tulisan iku mau…” “O……” Mat Pithi terus mbukak clanane. Ndik pupune onok maneh tatoo an. Tulisane “Nike”. “Iku yo pabrik sepatu, cak ?” “Iyo, dik. Yo koyok sing maeng iku. Sponsor. Biasah…. ” Saropah jugak mulai cucul cucul. Kebayak e dicopot, setagene diudari. Beha ne dikendori… Mat Pithi nyoplok kancute. Mak tlolor ketok manuk e. Saropah ndelok onok tulisane “Aids”. Lho ? Saropah keweden. gak urung, ketularan Aids aku iki rek. Gak ngiro nek Mat Pithi kenek lara sing berbahaya koyok ngono iku… Mat Pithi eruh bojone keweden. “Ojok kuatir, dik. Entenono”. Gak suwe, Mat Pithi wis mulai kelon karo bojone. Saropah diambungi gulune, mripate, irunge, lambene, terus dadane barang. Saropah lumah lumah mbarek aduh aduhan… Saropah nglirik manuk e Mat Pithi, sing wis mulai kenceng, nlolor. Saropah ndelok tulisan mau. sak iki unine “Adidas” “Cak….” “Opo dik….” “Iku yo merek sepatu ?” Mat Pithi wis gak isok njawab maneh. Tulisan mau ilang. Ambles…..

Belajar nguyuh
Cilikane Mat Pithi, wis ketok nek calon arek mbeling. Kira kira umur 5, durung sunat. Nek nguyuh, wong pancen kupluk e manuk e jik durung disunat, iyo ae nek nguyuh mesti pating plencar gak karu karuwan. Kathik nek nguyuh sak enggon enggon, dadi yo nggarahi pesing kabeh. Man Dul, bapak e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu karuwan. Tembok tembok pesing kabeh, tah, wis. Sore sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak, cek gak njibrat kono kene. “Cung, koen nek nguyuh ojok terus mak cur ngono ae. Delok en iku tembok e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh, tah, nek ngono iku” “Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut urutane.
1. Kathok diplorotno.
2. Kulit sing ndik pucuk e pelimu iku pliwek en
3. Nguyuh
4. Ojok lali diwisuhi
5. Kulit sing mliwek mau dikulupno maneh
6. Kathok e digawe.
Yo. Ojok lali lho mbarek urut urutane mau. Cobak, nek nguyuh urut urutane mau diunekno sing banter. Mbengok, cek bapak eruh nek wis bener caramu nguyuh” Mulai dina iku Mat Pithi cilik nek nguyuh wis bener. saben nguyuh bengok bengok nyebutno nomor urut prosedur sing diwuruk i bapak ne mau. “1. 2. 3. 4. 5, 6”, ngono terus ben dina. Sak wijining dina, man Dul kaget krungu Mat Pithi nguyuh, ambek mbengok ngene “1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5……… 2, 5, 2, 5, 2, 5… ” “Le… ola opo ae koen iku kok cumak 2 5, 2 5, 2 5 terus ?”

Cumak 6 cm
Sore sore Mat Pithi goncengan mbarek Hetty Kus Endang, arek Jombang sing nyambutgawe ndik pabrik panci, Kedurus, lunga nyang Kenjeran. Babh adoh gak dadi soal. Yok opo, rek, wong jik lagek kedanan satu dengan yang liyanya. Arek loro iki pancen jik lagek sir siran, dadi yo nek goncengan yo ngetapel, nemplek plek. Tekan Kenjeran, terus golek nggon sing rumbuk rumbuk, pinggir pantai, sing wis mulai awan mau banyune mulai dukur. Angin laut semribit, nggarahi tambah memel olehe roman romanan. Ning Hetty nyekeli lengeni Mat Pithi, kagum. Dasar Mat Pithi kerjoane ndik pelabuhan, nek perkoro otot lengen yo gak isok dilawan. Keker, wis. Ning Hetty, mbarek kagum, ngomong: “Wiik…, lengen peno, cak. Cik dempale. Pira iki ukurane” Jare Mat Pithi: “Ah, wong kuru ngene, lho, dik. Isin aku. Wingi tak ukur nggawe meterane cak Dul penjahit, onok nek 35 centimeter”, karo isin isin seneng. Ning Hetty: “ck…ck…ck… ” Ning Hetty: “Lha nek dada peno, cak. Ketok ombo ngene, rek” Mat Pithi: “Alah Ndang, piro se gedene dadaku iki. Yo jik gede dadane Ade Rai, tah” Ning Hetty: “Tapi tau tah peno ukur ?” Mat Pithi: “Iyo, dik. Wingi tak ukur mbarek meterane cak Dul onok nek 90 centimeter” Ning Hetty: “Wuik ….ck…ck…ck… ” Ning Hetty: “Anu cak, nek… iku lho, anu….opo yo… ah iku lho cak… hm… isin aku cak ngomonge…” Mat Pithi: “Opo se dik sing katene peno takokno?” Ning Hetty: “Iku lho cak.. opo se… ah, siin aku…” Mat Pithi langsung ngerti karepe Hetty Koes Endang mau. Jarene: “Iki tah dik”. Ngono iku karo nyekel tangane Hetty Koes Endang, ditepakno ndik bongkote pupune Mat Pithi, sing wis kaet mau krembuk krembuk katene tangi. Ning Hetty, mbarek rodok isin isin: “Iyo, cak….” Jare Mat Pithi: “Alah piro se dik. Wong wingi tepak nglembreh, tak ukur cumak 6 centimeter ae, kok…” Ning Hetty: “Iku sampeyan ukur nggawe meterane cak Dul jugak ? Karep peno iku nem centimeter mau lingkarane tah dawane ?” Mat Pithi: ” Yo dawane, dik…” Ning Hetty: “Lha kok gundek, cak ? Sing nem centimeter iku apane?” Mat Pithi: “Jarake saka lemah dik, nek pas aku ngadeg ” Ning Hetty mendelik, mbayangno: “Cik enak e, rek….”

4 Suster ngaku dosa
Sore sore sak durunge misa, onok suster papat, sing podho takon takonan, opo ae sing kira kira katene dikandakno pas pengakuan dosane engko. Suster I : “Aku rumongso dosa banget, lho mbak. Wingi aku gak sengojo iduku muncrat ndik baskom sing isine banyu suci” Suster II : “Ah, itu lak biasa, se. Aku wingi malah klalen ndekek Al Kitab ndik kursine pastur, pas dewek e ngadeg. Bareng lungguh, pastur mau rumangsa kedosan, merga nglungguhi Al Kitab mau” Suster III: “Aku wingi mlebu nang kamare pastur enom sing nggantheng iku, lho, rek. Ndik kamare pastur anyaran iku akeh buku buku porno, playboy, gambar gambar udo pating blesah. Malah ndik lacine aku nemu kondom. Wah langsung ae tak gunting pucuk e cek bolong. Mosok pastur koki nyimpen kondom” Suster sing nomer papat ujug ujug misuh ” Oh, shit Sido meteng aku rek ”

La Pome
Mat Pithi pas oleh rejeki, hadiah liburan nang Spanyol. Terang ae, pertandingan adu banteng lawan matador yo gak dilewatno, rek. Opo maneh nek isok foto foto mbarek seniorita, lak ngono, tah. Mari ndelok pertandingan, gak lali Mat Pithi saba nang nggone restoran sing nok cidek e stadion iku mau. Sopo eruh isok ketemu arek arek wedok Spanyol sing terkenal bangkek ane koyok gitar iaku. Bingung ndelok jenenge panganan sing ditulis ndik daftar menu, Mat Pithi takon karo pelayane, sing gak liya yo arek arek wedok Spanyol mau. Wis bangkek ane cilik, kathik susune gede. Opo maneh klambine mbledeh, kancinge mbukak, susune ngintip. Opo menu istimewane restoran iki, mbak…? Pelayan: “La Pome, Sinor ” Mat Pithi: “Apa iku ?” Pelayan: “La Pome iku sejenis steak daging sing bentuk e lonjong kecoklatan, empuk dan enak”. Mat Pithi: “OK aku njaluk situk, dik ” Bareng panganan mau didekek mejo, gak srantan Mat Pithi moro nyarap ae, wong ancene wis luwe nemen. Entek gusis, pokok e. Sesuk e maneh Mat Pithi saba nang restoran sing wingi. Yo kangen mbarek panganan sing uenak wing iku, karo kepengin ngintip susune seniorita sing wing ngladeni dewek e. Dengan yakin si Udinpun pesen: “La Pome situk ” Bareng La Pome sing dipesen mau teko ndik mejane, Mat Pithi kaget. Sing sak iki cilik, ireng, pait, kathi alot. Mat Pithi protes: “Lho, dik. Iki kok seje mbarek sing tak pangan wingi ? Sing wingi iku dagine gede, empuk, tur enak” Jare pelayan kalem: Sing wing iku La Pome ne Banteng, sinor. Nek sing sak iki La Pome ne matador. Merga, sing wingi sing mati lak banteng e, tah. Nek pertandingan iki mau sing mati matador e Lha, La Pome iku opo? Pelayan, ambek rodok klecam klecem, Yo iku, sir, anu ne Gandule? Enggih….

Arek 2 wis biasa kok nganggo jaranku
Mat Pithi dikirim kerjo ndhuk freeport Irian, kepekso ninggalno bojone. Seminggu ndhuk kono hasrat lanange mulai bangkit. Tapine ndhuk kono gak ono wedokan sing iso digae nglampiasno. Mat Pithi lapor boss e ngandakno opo masalahe. Ambek boss e diwangsuli “Iku lho,…nggaeo jaranku wedok”. Batine mat Pithi “dancuk…..uwong kok dikongkon main ambek jaran”. Wis sewulan hasrate mat pithi soyo tambah gedhe, mbaleni lapor boss e maneh. Jare boss e “wis to, gak usah isin. Gae en ae jaranku. Arek arek kene wis biasa nggae jaranku” Pikir pikir konco koncone kerep nggae jarane boss, akhire mat Pithi nglampiasno hasrate ambek jarane boss. Mari main ambek jaran dheweke lapor boss e “matur nuwun boss, wah aku puas banget”. Jare boss e “Koen gak usah matur nuwun, wong arek arek kene biasa numpak jaranku gae golek balon ndhuk ndeso sebrang kono”. Dadi ? Cumak numpak ? Gak digitik ?

Rungokno bune…. wedokane sepuluh….
Mat Pithi mbarek bojone lagi dolan dolan nang peternakan jaran duweke koncone… Ambek ngancani Mat Pithi mubeng 2, koncone nyritakne siji 2 jarane sing dibanggakno ambek dheweke…. “Delengen jaran lanang sing iko Mat, sedino iso kawin sampek ping limo…” Krungu koyo ngono bojone Mat Pithi langsung bisik bisik… “Rungokno pakne… sedino ping limo…” Mat Pithi cumak iso meneng ae… “Lha… nek jaran lanang sing putih iko, sedino iso kawin sampek ping sepuluh…” teruse kancane Bojone Mat Pithi luwih semangat lek mbisiki Mat Pithi…. “Rungokno maneh pakne… ping sepuluh sedino…” Mat Pithi tambah mbingkem thok…. ara let suwe dheweke takok ambek kancane sing duwe peternakan iku…. “Lha sedino ping sepuluh iku ambek jaran wedok siji tah sepuluh?????” “Yo mesthi ae ambek jaran wedok sepuluh Mat ” ….. ….. ….. ….. ….. “Rungokno bue…. wedokane sepuluh…. ” “?????? …..”

Mat Pithi kangen ambek Suroboyo
Mat Pithi asal Indonesia sing lagi sekolah nduk Jepun moro nang nggone dokter. Pirang 2 dino iki awak kroso kesel, weteng mules, mripat mbrebes terus ditambahi sirah ngelu. Pokoke rasane gak enak kae lho… Dokter sing mrikso nggak iso nemokno penyakite Mat Pithi malah tambah gak mudeng… opoo pasien siji iki kok koyok ngono. Akhire dokter iku nawarno terapi nggo ngobati penyakite Mat Pithi, jare doktere sih iku terapi alamiah… lek boso konone Naturotherapy. Jare doktere terapi iki wis terbukti iso berhasil sak durunge. Terapine yoiku Mat Pithi mesti ngoyoh ambek ngising, disimpen ndhuk tas trus didokok ndhuk basement seminggu…. Terang ae Mat Pithi shock… dhewe misuh 2 gak gelem…. Tapi bareng dibujuk ambek doktere… ambek diomongi lek wis tau berhasil diterapno nang wong Indonesia liyane… akhire Mat Pithi gelem. Akhire Mat Pithi moleh… tekan omah terus cepet2 ngoyoh ambek ngising…. gak lali diwadahi tas trus didokok ndhuk basement… koyok jare doktere… Selang seminggu… penyakite Mat Pithi sik pancet ae…. malah tambah nemen… dheweke nelpon doktere ambek misuh2… (terang ae doktere sing Jepang yo bingung dipisuhi Mat Pithi…). Jare doktere “moroo nang ngisor… dolekono tasmu trus bukaken… mari ngono trus ambuen njerone tas iku mau sampek ping telu” “Gendheng are….” jare Mat Pithi…. tapi yo terpaksa dilakoni, lha wong pengin waras are…. Mari telpon Mat Pithi langsung nguncluk mudhun… ndoleki tase sing disimpen seminggu kepungkur ndhuk basement… bareng ketemu langsung ae dibuka… mak…. ambue….. gak ilok temen pokoke… lha yo opo sak gurunge dheweke mangane sembukan ambek pete…. Tapi aneh jare Mat Pithi… awakku kok kroso enak bareng ngambu isine tas iki…. dibaleni maneh sampek ping telu… blas… jablas… langsung ilang rek penyakite sing wis rong minggu…. Langsung ae Mat Pithi telpon nang doktere… “Dok… suwun aku wis waras… berkat terapi soko sampeyan dok..” “Nah khan… aku lak wis ngomong lek terapi iku wis tak praktekno nang wong Indonesia liyane… lan ternyata berhasil… sakjane ngono sampeyan iku cuma home sick ae….”

Kontes dowo 2 an gandul
Ngguk Hotel Westin jalan Embong Malang dianakno kontes dowo 2 an peli. Akeh sing melok. Mat Pithi, arek Suroboyo, gak gelem kalah jugak melok. Peserta nomer 1, saka India. Munggah nok panggung, bungkak bungkuk, ngekek i hormat. Gak suwe klambine dibukak kancinge bagian ndukur. Ampun, pucuk e peli ketok mecungul ngguk cidek e kerah. Plok…plok…plok… Suit…suit…suit… Wah, iki bek e juarane Peserta nomer loro metu soko Arab. Munggah panggung, bungkak bungkuk, hormat nang penonton. Pira dawane peline ? Klambine dibukak. Ampun peline digubetno ngguk awake, muter 2 koyok stagen wah…. Plok…plok…plok… Suit…suit…suit… Iki bek e juarane Mat Pithi arek Suroboyo kebagian nomer buncit. Munggah nok panggung, bungkak bungkuk ngekek i hormat. Mari ngono klambine dibukak. Lho gak ketok opo opo ? Endi peline sing jare dowo ? Wah kalah iki Gak untara suwe, bek e sak menit dadak Mat Pithi nggeblak semaput. Wah… Gempar.. Onok opo Onok opo Tibak e peline kelindes sepur ngguk stasiun Gubeng Gak macet tah sing jenenge Embong Malang iku ? Terus Gubernur nek katene nang Grahadi lak ketok peline Mat Pithi tloloran ? Hore, kabeh nang Malang Hore Hore

Mat Pithi, arek Suroboyo manten anyar
Sing wedhok jenenge Saropah arek Maspati, mBubutan kono. Arek loro iki pancen cocok, wis tah. Gak kenek an. Podho ndableg e, jugak podho kosrone. Gak oleh ketok nganggur. Kejawil thithik ngono ae wis nggeblag cucul klambi. Biasa ya terus main. Gak Mat Pithi yo gak ning Saropah. Ketok Saropah rodok njenthit thithik ngono ae wis diglandhang mlebu kamar. Malah kadang durung tekan kamar ae wis gak srantan maneh, Sak liyane manten anyar, wong ndik omah iku yo cumak wong loro mau thok. Engko pas Saropah nguleg sambel, sing mesti tangane yo obah mbarek awak e yo goyang 2. Ndelok susune bojone sing ketok mentul 2 gandule Mat Pithi wis gak tahan. Ayuk dik Masiyo saropah jugak gak kalah gendenge. Ndelok risliting celonone Mat Pithi durung ganep nutup e wis disrobot sik. Tangane cepet ae nggrogoh. Lha nek wis ngono iki terusane ya gampang dibedek. Main maneh. Sedina nek gak ping papat utawa lima, durung mari. Iku nek awan. Durung bengine. Durung isok turu nek durung ihik ihik ngono iku mau. Ing sak wijining dino wong loro iku katene lunga nang Malang, kate marani morotuwane sing omahe nang Kendalpayak wong tuwane Saropah. Wong loro iku numpak bis saka Bungurasih pas oleh lungguhan ndik mburi. Lha pancen dina libur bis e ya penuh. Gak urung cumak onok kursi situk thok ndil. “Peno tak pangku ae, dik”, jare Mat Pithi. Lha isok tak sampeyan bayangno yok opo akibate nek Mat Pithi mangku Saropah ngono iku mau. Wong kesenggol ambune lenga wangine Saropah ae Mat Pithi wis kudu ngejak nggeblag, jare. Opo maneh iki kathik mangku barang. Opo gak dongkrak e terus mulai bergerak. “Dik aku gak kuwat”, jare Mat Pithi. “Cak aku yo kepengin ngrasakno dongkrak sampeyan wis ndudul 2” “Yok opo nek resliting rok peno dibukak ae, dik” “Iya wis, sampeyan bukak. Wong aku yo gak kathok an, kok” Gak athik ngenteni kondektur maneh, reslitinge rok e Saropah dibukak. Jugak resliting e Mat Pithi. Begitu bis budhal langsung ae di encep no, ngono ae. Bis mlaku rodok lenggut 2 wong aspalane terminal rodok gak patek alus, ya dirasa enak mbarek wong loro iku. “Enak cak ?” “Lumayan dik” Tapi nek njagakno lenggut 2 e bis sing liwat dalan aspal gak roto, yo gak enak. Mlebu metune lak cumak thithik. Opo maneh bis metu dalan tol, lak alus se. Endi onok lenggat lenggut bis e. Kanggo ngakali supaya mlebu metune perkakas mau rodok akeh, Saropah duwe akal. Dek e rodok ngangkat bokonge, karo nyablek penumpang sing lungguh nok ngarepe. Mbarek takon, “Sampeyan bade tindak Malang?”. Sing dijawil nyauri “Enggih”. “O….”, ngono mau mbarek ngudukno bokonge. Lumayan sak cublesan, batine Mat Pithi. Maneh, njawil liyane, “Sampeyan bade tindak Malang?”. Sing dijawil nyauri “Enggih”. “O….”, ngono mau mbarek ngudukno bokonge. Lumayan sak cublesan maneh. Terus ngono ae. tapi tambah suwe tambah rodok cepet, wong pancen wis podho gemetere lan napsune tambah nemen. Bareng wis onok wong enem ditakoni, nafsune tambah memuncak. Saropah lunjak 2 mbarek keplok 2 “Hore, kabeh kate nang Malang. Hore… Hore… “. Wis, blas blus ae. Terakhir Saropah ngudukno bokonge rodok banter terus gak obah, cumak bokonge diegal egolno tho. Mat Pithi lungguhe ndlosor. Lemes……..

Perlombaan mateni genine lilin mbarek entut
Tapekno, memang mat pithi iku sembaranganne juara. lha sakdurunge lomba dowo dowoan lak dheke melok lomba niup lilin. tapi gak ngai cuangkem utawa abab.. tapi gae entut. Pesertane yo meh podho.. tapi ketambahan saka china sing ahli silat, tenaga dalam, sumo jepang, koboi amerika barek petinju negro. wis pokoke awake nek gak atletis, yo gothot.. paling gak gembrot, wetenge gedhe kabeh. lha mat pithi iku lak pucet tah… pucet nyekukruk koyo cecek eruh kucing… (tapi soglekane reek….) Ancene mat pithi iku kepengine dadi gong. mangkane nomere pancet buncit. Nah, lombane katik gae aturan, jarak antarae tilis ambek lilin iku paling cidek 3 meter. Nomer siji, eserta dari amerika… pegulat lemu ginak ginuk… ancang 2 mlorotno cancut barek mledhingi lilin. terus ngeden…. Pantes ae cak unine entut amerika yo koyok band heavy metal temenan…. bruuuuat…. liline mik mobat mabit….. terus baru mati Nomer loro, peserta dari china wah gayane khas koyo chen lung… (halo ning ayu chen). Sendakep, matek tenaga dalam, gak atik mleding…. ngerti 2 keprung .. thiiiiiiiiitt. Lilin mobat mabit sedelit…. mati…. Nomer telu, sumo jepang… meh podo gayane ambek pegulat amerika…. wong senenge lak niru amerika tah, jepang iki…. mlenthus sedelok, ambek mendelik… terus dhuuuuuuut duawaa banget.. Lilin gak atik mobat mabit… langsung menggok… koit. Wis pokoke aneh aneh…. tepuk tangan tambah rame. Eeee ndadak nomer terakhir mat pithi sing keceng barek cengar cengir, nyekeli weteng munggang panggung…. Gak atik hormat 2 an, gak atik pak buk… langsung njenthiit… nepakno arahe bokong ndok nggone genine lilin. Kancut diplorotno barek njengking….. ngerti 2 ……ssssssssscreeeet….. cret…. lilin gak athik obah barang langsung matek…. tambah gak metu beluke… wong ketutup barek jenang katule mat pithi sing ancene kakehan rujak petis…. sing nambahi dadi juara…. ambune reeek… koyo pabrik petis……….. prucut.. wah lepas maneh….

Jancuk… jaranku wedok
Mat Pithi pancen bethike gak ketulungan. Masih bapakne kaji, Mo Limo wis dilakoni. Korak, balon, germo, tukang parkir sak Kermil kenal kabe karo arek Dinoyo Gang Limo iki. Tapi sejak Suharto ngelundung, kelakoane rodok apik. Mat Pithi gak tau ugal ugalan maneh. Lek ditakoni koncone, “Mat raimu sik mbalonan?”. “Mathek ketubruk montor, tanganku kithing aku wis tobat cuuk… “, Mat Pithi ngotot. Modele morale arek iki melu reformasi pisan. Saiki kesibukane Mat Pithi meguron nang Kaji Kholil, guru ngaji soko Ampel. Segala ilmu disinaui. Mulai ilmu kebal sampe ilmu gendhing wedhokan wis dikuasani. Jangkep limang wulan meguru, Mat Pithi diwekasi gurune ” Mat…, ilmu sing mbok sinaui wis jangkep. Tapi lek koen kepingin ningkatno mane, koen topo wae ning Gunung Batok.” Ngeroso ilmune sik kurang, Mat Pithi berangkat topo ning Gunung Batok. Arek iki bener bener nuekat. Deweke topo terus gak atik turu nang guwo gumbul karo jerangkong, sundel bolong, tuyul, wis pokoke sembarang kalir. Pas dino ke pitu, dalu pisan, ono wong tuwo muncul ning guwo mau iku. Wong tuwo iki langsung wae ngomong “Mat..mat.. , gak ono wong sing sanggup topo koyok koen ning guwo iki”. Mat Pithi cuek wae karo nguyu nang jero ati (gendeng arek iki…). “Wis koen lungo wae…”, si Mbah rodhok nyentak. Gak kalah banter Mat Pithi njawab “Mooh… “. “lho ojo ngonoo..rek… “, si Mbah mulai kalem kalah gertak. “Aku gelem ninggalno guwo iki tapi ono sarate…, kabeh penjalukanku kudu mbok kabulno”, Mat Pithi negesno. Gak atik mikir dowo dowo, si Mbah langsung ngomong “wis ngene wae, koen iso njaluk opo wae tak kabulno, tapi mek ping telu thok”. Karo mikir gak sepiro suwih, Mat Pithi njawab “O.K… ” “Mbah.., rupoku iki lak gak sepiro elek, eeh… gak sepiro ganteng, aku kepingin duwe rupo koyok bintang pilem Bary Prima bekas bojone Eva Arnaz”, Mat Pithi njaluk. Si Mbah njawab “Le..le..saiki koen muleh wae, tekan omah rupomu wis gak koyok meduro mane.. . Langsung wae Mat Pithi nginclik moleh numpak jaran sewoan. Tekan omah langsung ngoco. “Wiik…guanteng men aku saiki rek… “, Mat Pithi kaget ndelok dapurane gak koyok biyen mane. Tapi Mat Pithi jik gak puas. Pikire mosok rai koyok Barry Prima tapi awak koyok Timbul Srimulat. Sisuk bengine, Mat Pithi balik maneh nang Gunung Batok nemoni Mbak daden daden iku. “Mbah..mbah.., raiku wis guanteng koyok bintang pilem ning tipi tipi iku. Tapi awak ku jek kuru lan tepos. Dadekno awakku koyok Barry Prima, ojok mek rai thok”, Mat Pithi nerangno penjalukane sing ke 2. Komat kamit diluk si Mbah langsung ngongkon Mat Pithi moleh karo njamin lek awake mesti dadi dempal koyok Barry Prima. Tekan omah Mat Pithi langsung kocoan. Ndelok awake sing dadi dempal iku Mat Pithi seneng banget. Pikire cewek sak suroboyo mesti kepincut karo awake. Urung suwih senenge, Mat Pithi moro moro mecucu wae sak wise metu teko jeding. Rupane “manuke” gak melu dempal. Gamblese Mat Pithi jik podo karo biyen cilik lan bungkring. Mat Pithi dadine kepikiran terus. Njaluk nang Mbah maneh…, eman polahe jatahe wis kari pisan. Tapi timbangane urip duwe manuk sak upit, Mat Pithi nekat ngenthekno jatah penjalukane. “Mbah..mbah..mbah…” Mat Pithi jerit 2 nang guwo Gunung Batok. Dienteni sampek elek gak muncul 2 Si Mbah iku. Tapi persis sepuluh menit sak gurungi magrib, Si Mbah muncul. “Mat..Mat.., jatah penjalukanmu ojo dientekno. Eman 2 en kanggo mbesuk 2” Si Mbah nguwei nasehat. “Mooh..mooh… “, Mat Pithi njawab karo matane rodhok mbrebes mili. “Mbah tolong Mbah…, awakku lan raiku wis persis koyok Barry Prima, tapi “barang” ku sak umprit koyok slilit” Mat Pithi melas. “Tolong mbah dadekno “barangku” koyok jaranku sing tak sewo iki”, Mat Pithi tambah melas. Modele arek sing biasa nekat iki “putus asa”. “Aku isin Mbah… “, ambek suoro sing rodok serak gara 2 kudu nangis. Gak tego lan meksake si Mbah akhire ngabulno permintaane Mat Pithi. “Mat…gak suwih maneh barangmu koyok barange jaranmu iku”. “Suwun..suwun..suwun Mbah…, iki sing terakhir koq”, Mat Pithi girang. Sampek gak sempet pamit, Mat Pithi moleh plenciiing… . Tapi gurung tekan omah Mat Pithi mikir, kaget…, moto mbrebes mili…, cangkep mewek…, Mat Pithi nangis karo jerit 2 “JUANCUUUK JARANKU WEDHOOK Mat…, nasibmu elek masio rupamu ganteng, awakmu dempal lek duwe “kimpet” yoo ngilani…hi..hi..hi. (sumbangane salah sijine anggota milis)

Ngimpi wong matek
Enak 2 turu tengah wengi, anake Mat Pithi nuangis koyok wong kewedhen. “Aku ngimpi mbah lanang mati …” jare anake. “Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi” jare Mat Pithi. Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake bojone Mat Pithi kenek serangan jantung, dud Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi. “Aku ngimpi mbah wedok mati….” jare anake. “Wis tha percoyo aku, iku ngono mek ngimpi, age ndhang turuo maneh” jare Mat Pithi. Menene onok interlokal maneh lek embok e bojone Mat Pithi tibo kepleset ndhik jedhing, dud pisan. Mari pitung dhinone ibuke, anake nangis maneh tengah wengi. “Aku mimpi bapak ku mati… ” jare anake. “Koen ojok percoyo ambek ngimpi, wis kono turuo maneh” jare Mat Pithi. Mari anake turu maneh, genti Mat Pithi sing gak isok turu. Ketap ketip pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire. Isuke bojone Mat Pithi Saropah, ganti sing nangis berok 2. “Opoko koen iku isuk 2 wis mbrebes mili ?” jare Mat Pithi. “Iku lho Cak…. bakul bakwan langgananku mati….”

Ojok cidek 2 arek wedok sing susune gedhe
Klowor anak e Mat Pithi nyidek i embok e, ning Saropah. Mbarek nyidek mau arek iki ngomong, “mak, onok arek wedhok susune guedi nemen mak”. Ning Saropah nuturi anak e, “Ojok cidek 2 arek wedok sing susune gedi, cung. Arek wedok koyok iku mono pikirane gak onok liya kecuali perkoro susune thok. Arek wedok sing susune gedi iku arek wedok goblok. Klowor manthuk 2. Koyok arek sing ngerti ae. Mari ngono Klowor takon maneh, “Nek onok uwong sing gandule gedi, mak” Jare mak e, “Yo podho ae, cung. Setali tiga uang jenenge. Wong lanang sing gandule gedi iku pikirane yo rusuhan thok. Sing dipikir gak liyo maneh ya cumak yok opo enak e numpak i wong wedhok thok. Endi tau mikir sekolah, tah nyambut gawe. Wong lanang sing gandule gedi iku yo termasuk wong goblog. Mene maneh nek onok wong lanang sing gandule gedi ojok mbok cidek i, ya, cung. Ben dina sing dipikiri ya yok opo manfaatno gandule mau thok, cung Klowor manthuk 2 maneh. Koyok arek sing paham ae. “Ola opo se cung, kok awakmu kathik takon emak perkoro arek wedok sing susune gedi, ambek wong lanang sing gandule gedi barang iku ?” “Ngene lho, mak. Mau tepak mak lunga nang pasar, onok arek wedok ayu mak, teka nang omah iki “Susune gedi tah cung” “Iyo, mak dapak ngono ola opo aku takon mak barang” “Ya iku mau, cung ojok cidek 2 arek wedok sing ngono iku. Arek goblog ngono iku, cung” “Mari ngono dek e ketemu mbarek bapak, mak. Dadak wong loro iku mlebu kamar udo karo 2 mak” Mak e Klowor mendelik. “Tak dingkik mak. Bapak maune gak goblog lho mak. Tapi suwe 2 tak delok bapak iki kok tambah goblog se”. Mak e Klowor tambah mendelik. “Wong loro iku ketok podho goblog e mak. Embuh tah ola opo dadak gelut. Bek e mari onok sing ngelokno goblog antarane, yo mak yo” Mak e Klowor tambah mendelik mbarek mrecing. “Tapi tak delok bapak kok rodok isin, kuatir nek ketok gobloge, mak” “Lho ko en kok isok ngarani ngono, se cung?” “Anu mak, cek bapak gak ketok nek goblog, gandule mau disingitno” “Lho kathik disingitno barang, se cung. Disingitno nang endi gandule bapakmu iku mau ?” “Dislempitno ndik selangkangane arek wedok mau mak. Terus diencepno cek gak ketok” “Oalah cung. Untung lho bapakmu iku eruh isin. Dadi gandule disingitno ngono mau. Iku mono cek gak ketok, cung” (batine mak e Klowor mbarek getem 2).

Gandule Mat Pithi katut ilang …
Mat Pithi ambek bojone moro nang nggone dukun sing kondang sektine, njaluk sarat supoyo biso cepet sugih. Karo dukune Mat Pithi diwehi kerikil cacahe telu, jare pak dukun “Mengko yen wis tekan ngomah opo penjalukmu sambi mbanting kerikil kuwi bakal dikabulno”. Tekan ngomah Mat Pithi njupuk kerikil siji sambi siap mbanting kerikil ngomong karo bojone “Aku pengin montor bene gampang nek katene lunga. ”
Bojone ngalang alangi “Ojo montor njaluko omah ae, wong omahe iki wis katene rubuh”. Akhire Mat Pithi udreg 2 an karo bojone, Saropah “montor”, “omah”, “montor”, “omah”…….. Sangking mangkele Mat Pithi mbanting kerikile karo misuh “anu….”. Bener temenan sak awake Mat Pithi metu anune. Mat Pithi bingung terus njupuk kerikil siji maneh terus dibanting sambi ngucap “Anune ilango kabeh”. Sak naliko anune pancen ilang… nanging jebule anune Mat Pithi sing asli yo melu ilang. Akhire kerikil sing gari siji di nggo mbalekno anune Mat Pithi sing asli dadi Mat Pithi gak sido sugih.

Baru iki aku dipendeliki ….
Mat Pithi, arek Suroboyo iku pancen mbethik mulai cilik. Dadi nek sak iki sabane nggone Pusat Perdagangan Barang Empuk dan enak iku yo wis gak aneh maneh. Cilik e mbiyen tau ngintip manten anyar sing kamare saka gedheg. Pas ngintip wong main mau onok sing eruh, ya mantene iku dewe. Gedheg e digablok Mat Pithi klilipen. Ya iku sebabe Mat Pithi matane sing situk diganti mbarek neker, sing digambar koyok moto. Akibat klilipen gedheg mau terus dadi lan infeksine mborok, abuh terus kudu dicopot. dadi nek klirak klirik ya cumak moto sing situk e maneh. Sing neker endi isok ? Nuruti kandane Dul Kimpong kancane, ben bengi mata sing digawe saka beling mau dicopot terus dikum nang gelas. Isuk 2 tangi turu, banyu sing digae ngekum moto mau diombe. Mat Pithi percaya ae mbarek usule kancane mau. Jarene pasti iku goroh, suwe 2 isok metu motone maneh. Wuik endi isok, cak ? Ngono iku lho, ya percaya ae Mat Pithi iki. Saben bengi Mat Pithi gak lali ngrendem matane sing beling mau nok gelas. Ben dina yo gak lali ngombe banyu rendemane mata mau pas tangi turu isuk e. Nek wis ngono buru adus, terus budal nyambut gawe. Sak wijine dina Mat Pithi dolin mbarek Dul Kimpong nang Jarak. Ketepakan oleh wedokan sing lumayan mulihe ya sampek bengi. “Aku tanduk ping loro, cak”, jare Mat Pithi. Mulih kebengen tapi tetep gak lali ngekum matane mau. Merga bengine mari kerja keras, kathik wis bengi pisan pas isuk e tangine ya gedandapan gak karuan. Lha wong tangine kawanen. Ambek setengah melek gelas diangkat, terus diombe. Cumak e Mat Pithi ya kaget. Lha yok opo katene gak kaget, wong mata belinge mau durung dijupuk malah katut dilek, mlebu nang wetenge. Wis malih Mat Pithi iki rodok gak iso gaya. Lha yok opo matane malih cumak siji thok. Sing sijine mendelep lha wong gak onok ganjele. Cumak onok perubahan sing dialami mbarek Mat Pithi. Onok nek wis limang dina iki gak isok ngising. Sedina rong dina jik gak dirasakno. Tapi bareng wis meh seminggu, wah ya gak tepak iki, rek. Batine Mat Pithi. Mat Pithi mutusno kate nekani dokter Gandul langganane. Iki dokter wis tuwa, lan pengalamane akeh. Mat Pithi wis bolak balik berobat nang dokter iki. Sing sering ya merga kepatil. Cumak sing sak iki ya merga pirang 2 dina gak isok ngising mau. Katene konsultasi lah. Teka nang doktere mau, Mat Pithi dikongkon mlebu kamar. Mari ngono doktere mlebu. Mat Pithi dikongkon mbukak cawete, terus dikongkon njengking. Tepak dokter Gandul mau mriksa silit e Mat Pithi, dokter sing wis cukup umur iku mara kaget raine pucet, ambegane ngos 2 an karo lungguh kursi. Sak wise ngombe banyu, dokter mau ditakoni Mat Pithi. “Enten nopo pak dokter. Kok ketingalane sampeyan kaget” Dokter mau jik durung isok ditakoni Dek e jik lenger 2. Rodok suwe matane merem mbarek noto ambegane lan ngelus elus dada. “Enten nopo, pak dokter ?” “Ngene lho Mat. Awak iki lak wis tuwo. Dadi dokter wis onok nek telung puluh tahun. Sak lawase aku praktek dokter mau, yo buru iki aku DIPENDILIKI SILIT ” Dadi, rupane mata gelase Mat Pithi mau ngganjel ndik bolongane silite Mat Pithi

Bener omongan peno, cak Enak bojo sampeyan
Onok wong loro kanca raket banget. Sing siji jenenge Mat Pithi, sijine Dul Kimpong. Mbok…, wong loro iki pancen sobat kenthel buanget, nget, nget. Isok dipastekno nduk endi ae onok Mat Pithi mesti onok Dul Kimpong. Mancing bareng, tandakan bareng, mbalon, sobo Bangunrejo ya bareng. Pokok e wis gak onok rahasia sing salah sijine gak eruh. Lha yok opo cak, pancen wis kuenthel thel Wingenane dowo wong loro iki rasan 2 jare ndik Wisma Gelisah (geli 2 basah) onok balon anyar. Balon iki terkenal banget. Servise ciamik soro. Jenenge sebut ae Melati arek Banyuwangi. Pancen wis akeh wong 2 sing nyritakno Melati iki. Disamping pancen arek anyar, jugak ayu lan awak e koyok Sofia Lacuba sing lagek dadi perkoro soal pornografi iku. Sopo sing gak kepengin ngeloni nek rupane koyok ngono iku mau ? Melati pancen akeh dadi omongan. Gak cumak ayu lan awak e sing nggitar thok, tapi jarene jugak ngetan, punel koyok ketan. Durung servis 2 liyane sing nggarahi wong 2 lanang bajul buntung iku tambah kesengsem, bolak balik tanduk. Pokok e Melati pancen bener 2 terkenal. “Guk”, jare Dul Kimpong nyeluk Mat Pithi. “Jare wong 2 Melati iku istimewa” “Iyo, cak. Aku yo krungu 2 ngono. Wingi Sarmidi mari nyobak wah, komentare bukan main. Ciamik soro”, jare Mat Pithi. “Yok opo nek dicobak”, jare Dul Kimpong. “Kathik wis rong minggu iki awak e dewe gak saba Bangunrejo. Timbang ndas ngelu, Guk”. “Yo kenek. Ayuk tah berangkat” Wong loro iku mau berangkat budal mbalon. Pamite mbarek bojone ning Slukah, onok borongan kerjo. Embuh kate kerjo opo. Ngukur dalan antarane. Tujuane wis pasti, nang Wisma Gelisah (geli 2 basah) mau. Yo rodok suwe wong loro iku ngenteni. Lha yok opo wong Melati lagek nrimo tamu. Sak wise sak jam ngenteni, tamune metu. Melati jugak melok metu. Ndelok rupane Melati mau, wong loro mau wis gak sabar. Temen tah servise hebat. Nek ndelok prejengane yo termasuk lumayan. Tapi kan durung mesti nek servise bagus. Opo maneh wong loro iku jagoane wedokan. Sopo ae ndik Bangunrejo kono iku wis tau dijajal kabeh. Lha Melati iki sing durung. “Aku sik, yo”, jare Dul Kimpong. “Gantian engko awakmu” “Yo wis talah sampeyan disik. Aku keri 2 gak opo o”, jare Mat Pithi. Suwe Dul Kimpong ngamar mbarek Melati mau. “Wah ojok 2 pancen hebat servise Melati iki”, batine Mat Pithi. Gak suwe Dul Kimpong metu. Mat pithi bisik 2 “Temenan tah cak, hebat temen servise Melati iki”, takone. Ambek lambene njebik Dul Kimpong komentar. “Apane sing hebat, Gak onok amput 2 e mbarek bojoko, Guk. Temen jik enak bojoku. Nek gak percoyo mlebu o ta”. “Yo wis. Aku tak mlebu yo cak”, jare Mat Pithi. Ganti sak iki Dul Kimpong sing ngenteni ndik njaba. Onok sak jam setengah Mat Pithi ngeloni Melati, kaet metu. Dipapag mbarek Dul Kimpong. “Yok opo, Guk. Gak enak, to?” “Iyo. cak. Bener omongan peno. Jik enakan bojo peno”.

Mo Limo
Mari dikelamuti pedhet Togog dilapurno nang polisi ambek bapake Romlah. Ambek polisine Togog terus dilebokno penjara. Tibake penjarane wonge sangar 2, brewokan, dempal 2 akeh tatone. Isine kiro 2 satus onok preman, jagal, bromocorah, korak lan sak panunggalane. Togog malih wedhi, opo maneh durung tau mlebu penjara. Pas wayahe antri mangan Togog mulai oleh konco. “Awakmu wong anyar yo ?” jare konco anyar iku. “Iyo . . .” jare Togog. “Wis gak usah pusing ndhik penjara iku malah enak. Mangan ditanggung, klambi dijatah, turu gak mbayar. Opo maneh ndhik penjara iki awakmu isok nglakoni sing jenenge Mo Limo sak tuwukmu.” jare koncone Togog. “Lho cik enake. Opo ae acarane ndhik kene ? takon Togog. “Bengi iki malem Senen acarane maling. Kabeh Napi ndhik kene saling copet 2 an. Lha dhuwike bakal digawe main malem Seloso sisuk. Awakmu arek anyar kudhu isok nyopet dhuwik sing akeh mergone biasane arek anyar sing dikongkon dhadhi bandare “, jare koncone Togog. “Oo gak masalah iku ndhik kampung aku tau dhadhi bandar buntutan. Tapi lek digerebeg polisi yok opo ?” jare Togog. “Katene digerebeg yok opo maneh wong awakmu wis ndhik penjara. Lha malem Rebone iku acarane minum. Biasane arek anyar koyok awakmu dikongkon ngentekno bir limang botol”, jare koncone Togog. “Oo gak masalah iku sepuluh botol ae sik kuat aku” jare Togog. “Mari ngono malem Kemise iku acarane madhat. Pokoke sembarang onok, ganja, sabu 2, heroin, sak tuwukmu”, jare koncone Togog. “Wah tepak wis lek aku senenge sabu 2. Tapi lek kecekel polisi yok opo ?”, jare Togog. “Lek awakmu nyabu ndhik hotel pasti digerebeg terus dilebokno penjara. Lha wong awakmu wis ndhik penjara katene dilebokno endhi maneh. Wis tah pokoke aman.” jare koncone Togog. “Wah sip lek ngono. Lha malem Jumat acarane opo ? jare Togog. “Awakmu homo tah dhudhuk ?” takon koncone Togog. “Ngawur ae aku iki normal rek ” jare Togog. “Wah berat iki cak “, jare koncone Togog. “Lho opoko masalae ? ” takon Togog. “Soale malem Jumat, malem Sabtu ambek malem minggu iku acarane madhon. Lha biasane arek anyar iku sing dhadhi wedhoke “.

Mulih gasik
Munawar, Sapari ambek Kelik kerjo ndhik pabrik paralon. Arek telu iki wis sui koncoan apik cumak sayang Kelik wonge rodhok ndlahom sitik. Arek telu iki niteni, ben dino bosse mesti mulih ndhisiki jam loro awan ngono wis amblas. Sui 2 arek telu iki mangkel kate melok 2. “Wis ngene ae rek, mene lek boss moleh awan kene yo melok mulih awan pisan” jare Munawar. Menene temenan jam loro awan bosse wis mulih. Langsung ae arek telu iku melok amblas. Munawar gak moleh tapi langsung nang bengkel mbenakno sekok sepeda montore. Lek Sapari mek salin thok terus budhal mancing. Kelik thok sing mulih omah langsung njujug kamar. Lawang kamare dibukak alon 2 karepe kate ngageti bojone. Dhadhak malah Kelik dhewe sing kaget. Masalae pas lawange dibukak Kelik ndhelok bojone lagi turu ambek bosse. Mari ndhelok ngono Kelik nutup lawange maneh alon 2 terus minggat. Menene Sapari ngejak mulih gasik maneh, “Lumayan rek aku wingi oleh tombro gedhe 2. ” “Ayok wis aku tak melok kon mancing ae” jare Munawar. Kelik thok sing gak gelem “Gak wis gathik . Kapok aku”. “Lho opoko kon iku.?” takok konco 2 ne. “Soale wingi aku meh konangan..”

Haram
Paijo takon karo pak Ustadz
Paijo : “Pak Ustadz, daging babi niku haram boten ?”
Pak Ustadz : “Haram Jo ”
Paijo : “Nek kagem tamba pripun ?”
Pak Ustadz : “Nek kanggo tamba yo ora opo 2”
Paijo : “Ooo…”
Esuke Paijo teko maneh …
Paijo : “Pak Ustadz, nek daging kirik haram boten ?”
Pak Ustadz : “Yo haram .. ”
Paijo : “Lha niki nggih kangge tamba niku ?”
Pak Ustadz : “Kuwi dorurot … ora opo 2”
Esuke Paijo teko maneh …
Paijo : “Lha nek minum arak haram boten ?”
Pak Ustadz :”Haram ”
Paijo : “Kangge tamba niku Pak …”
Pak Ustadz : (Gumun)”Jan 2 e kanggo tamba apa to Jo ?”
Paijo : “Anu… kagem tamba PENGIN”…
Pak UStadz : “Astaghfirullaaaaahhh ….”
Cah kos nyolowadi
G: W�, lha dalah… Iki ono wanodyo ayun� koyo Bethari Komoratih
R: Enggih, kulo Ratih, rondho en�m
G: Ono opo, ono opo..?
R: Badh� konsultasi
G: Yoh, maturo k�n�
R: Dinten Senen kulo kerawuhan Direktur Bank, terus yang�an ngantos kelonan.
G: W�, lhaaaa…
R: Mbokmenawi bopo direktur marem lajeng badh� maringi yotro kathah…
G: Tok tompo ?
R: Mboten. Kulo lajeng matur n�k kulo tr�sno, mboten perlu diparingi nopo 2
G: Wah, …
R: Enjing� kulo nampi nawolo saking Bank.
G: Isin� ?
R: Sertipikat Deposito, nami kulo
G: Wadhuh, piro isin� ?
R: Satus s�ket yuto
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Seloso kulo kerawuhan Direktur Isuzu, terus yang 2 an ngantos kelonan.
G: W�, lhaaaa…
R: Mbokmenawi bopo direktur marem lajeng badh� maringi yotro kathah…
G: Tok tompo ?
R: Mboten. Kulo lajeng matur n�k kulo tr�sno, mboten perlu diparingi nopo 2
G: Wah, ….
R: Enjing� kulo nampi nawolo saking Isuzu.
G: Isin� ?.
R: Kunci lan STNK Isuzu, nami kulo
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Rebo kulo kerawuhan Direktur Kondominium, …
G: Terus yang 2 an nganti kelonan ?
R: Enggih
G: Njuk arep maringi duit ?
R: Enggih
G: Ning kow� kondho n�k tr�sno, ora perlu diparing opo 2 ?
R: Enggih
G: Njuk �suk 2 nompo nawolo ?
R: Enggih
G: Isin� ?
R: Kunci lan Sertipikat Kondominium, nami kulo
G: Wah, wah, wah… bejamu, ndhuk
R: Dinten Kemis kulo kerawuhan Direktur Diklat PLN…
G: Wuadhuh
R: Kok wadhuh ?
G: Ten�h �suk� kowe dikirimi setrum satus yuto volt.
R: Wo, mboten. Bopo Zain naming mampir thok, kok.
G: Wo, yo uwis. Tak arani n�k…
R: Dinten Jemuwah onten lar� kost nggantheng mampir, …
G: Terus yang 2 an nganti kelonan?
R: Enggih
G: Njuk arep m�n�hi duit ?
R: Enggih
G: Ning kow� kondho n�k tr�sno ora njaluk opo 2 ?
R: Mboten
G: Lha opo ?
R: Kulo remen kalih cah kost, ngoten.
G: Njuk �suk 2 nompo sertipikat omah kost ?
R: Mboten.
G: Buku 2 pasinaon ?
R: Mboten.
G: Lha �ntuk opo ?
R: Angsal lar� 2 kost cacahipun kalih losin
G: Podho ngopo ?
R: Antri.

Jawa dan sunda
Ada 2 orang bersahabat sangat kental yang 1 orang jawa dan yang 1 orang sunda. Pasa suatu waktu si sunda berkunjung kerumah si jawa. Istri si jawa segera menyiapkan hidangan untuk makan siang, ada sayuran, ada ayam sayur dan ada sambal serta nasi. ” Mas ini nasi, ini sambel dan ini jangan 2 dimakan” , kata si istri mempersilakan. “Oh nuhun 2 atuh”, jawab si sunda. Segera mereka makan bersama dengan lahapnya. Si jawa heran karena si sunda cuma makan sama sambel. “Mas ini jangan dimakan ” kata si jawa sambil menunjuk ayam sayur yang nikmat. ” Henteu 2 (tidak tidak) ” kata si sunda. Sampai bibirnya jontor si sunda cuma makan dengan sambel karena dia kira semua jangan dimakan.

Alon Cak
Pada suatu ketika Aris yang orang Madura pergi ke Malang. Dia naik bus dari Surabaya ke Malang, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam sampai di Singosari Malang dan dia hendak turun. Aris segera mendekat kepintu, setelah bus mengurangi kecepatan sang kenek berteriak ” alon cak ” tanpa basa basi Aris meloncat dan kakinyapun patah, bus segera berhenti serta memberi pertolongan. Setelah ditanya mengapa meloncat saat bus masih berjalan, Aris menjawab kalau di Madura “alon cak ” itu berarti meloncat. Sedangkan Aris tidak mengerti bahasa Jawa.

========================================
Pengirim : baseler / wonokairun
========================================

By admin

One thought on “Humor Suroboyoan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *